Przesyłanie pomysłów związanych z G Suite i Cloud Identity

Jeśli masz pomysł na nową funkcję usługi G Suite lub Cloud Identity, możesz przesłać go do społeczności Google Cloud Connect. Inni członkowie tej społeczności zobaczą Twoją propozycję i będą mogli na nią zagłosować, jeśli im się spodoba. Możesz tam też głosować na inne pomysły. Pomysły, które otrzymują najwięcej głosów, są przekazywane zespołom usług, dzięki czemu wprowadzamy te funkcje, o które proszą klienci.

Kto może proponować funkcje?

Funkcje mogą proponować wszyscy klienci korzystający z usług w środowisku produkcyjnym oraz w pełni zakontraktowani partnerzy. Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do strony propozycji funkcji lub przesłać pomysłu, skontaktuj się z nami: Pomoc Cloud Identity.

Przesyłanie propozycji funkcji

Obecnie propozycje funkcji można przesyłać tylko w języku angielskim. 

Ważne: aby móc wyświetlać lub przesyłać propozycje funkcji, musisz najpierw skontaktować się z zespołem pomocy G Suite i zweryfikować dane uwierzytelniające konta. Po wysłaniu prośby o dostęp do społeczności propozycji funkcji może minąć do 24 godzin, zanim go otrzymasz.

  1. Zaloguj się w społeczności Cloud Connect
  2. Na stronie głównej społeczności Cloud Connect kliknij kafelek G Suite Feature Ideas (Propozycje funkcji G Suite).
  3. Poszukaj swojej propozycji w społeczności Feature ideas (Propozycje funkcji).
  4. Jeśli zobaczysz propozycję podobną do swojej, zapoznaj się z nią, zanim opublikujesz pomysł, aby uniknąć duplikatów.

    Wskazówka: zagłosuj na propozycje funkcji, które popierasz.

  5. Wybierz View all feature ideas (Wyświetl wszystkie propozycje funkcji) i kliknij Add (Dodaj) .
  6. Dodaj kategorię usług, aby ułatwić znalezienie swojej propozycji funkcji.
  7. (Opcjonalnie) Aby zwiększyć jakość swojej propozycji, dołącz opis problemu, oczekiwane działanie i możliwe rozwiązanie lub alternatywę.
  8. Kliknij Post (Opublikuj).

Inni członkowie społeczności będą mogli wyświetlać Twoją propozycję i oddawać na nią głosy.

Propozycje, które uzyskują najwięcej głosów, są przesyłane do zespołów usług. Jeśli Twoja propozycja zostanie przesłana, otrzymasz odpowiednią plakietkę w społeczności Cloud Connect. 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?