Aplikacja internetowa Smartsheet

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Smartsheet

W tym artykule opisaliśmy sposób konfigurowania logowania jednokrotnego przez SAML dla aplikacji Smartsheet.

Krok 1. Skonfiguruj aplikację Smartsheet jako dostawcę tożsamości SAML 2.0
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Zabezpieczenia a potem Konfigurowanie logowania jednokrotnego (SSO) w aplikacjach SAML.

  Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

 3. Kliknij przycisk Pobierz, aby pobrać metadane dostawcy tożsamości Google oraz certyfikat X.509.
 4. W nowej karcie przeglądarki otwórz aplikację Smartsheet.
 5. W formularzu Account Admin (Administrator konta) wybierz Security Controls (Opcje zabezpieczeń).
 6. Kliknij przycisk Edit (Edytuj) w sekcji Authentication (Uwierzytelnianie), aby otworzyć formularz uwierzytelniania.
 7. W polu ACS URL wklej wartość adresu URL logowania Smartsheet skopiowaną z pola Smartsheet Login URL (https://sso.smartsheet.com/Shibboleth.sso/SAML2/POST).
 8. Upewnij się, że adresy URL w polach Entity ID (Identyfikator jednostki) i Start URL (URL początkowy) zawierają nazwę Twojej domeny (https://smartsheet.com).
 9. Kliknij Save (Zapisz), aby zapisać szczegóły konfiguracji sfederowanego logowania jednokrotnego w internecie, a następnie przejdź do kolejnej sekcji, w której możesz skonfigurować Google jako dostawcę tożsamości SAML.
Krok 2. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Kliknij Dodaj aplikację a potem Wyszukaj aplikacje.
 4. W polu wyszukiwania wpisz Smartsheet.
 5. Po wyświetleniu wyników wyszukiwania najedź kursorem na aplikację SAML Smartsheet i kliknij Wybierz.
 6. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google kliknij Dalej.
 7. Informacje o konfiguracji dostawcy usługi możesz zebrać na 2 sposoby:

  Możesz skopiować wartości z pól Identyfikator jednostki i Adres URL logowania jednokrotnego oraz pobrać Certyfikat X.509, a następnie wkleić te dane w odpowiednich polach konfiguracji dostawcy usługi.

  Możesz też pobrać metadane dostawcy tożsamości i przesłać je do odpowiednich pól konfiguracji dostawcy usługi.
 8. W sekcji Informacje o dostawcy usługi wpisz te adresy URL w polach Identyfikator jednostki, Adres URL usługi ACS i URL początkowy:
         Adres URL usługi ACS: https://sso.smartsheet.com/Shibboleth.sso/SAML2/POST
         Identyfikator jednostki: https://sso.smartsheet.com/saml
         URL początkowy: pusty
 9. Opcję Podpisana odpowiedź pozostaw odznaczoną.
  Jeśli pole Podpisana odpowiedź jest odznaczone, podpisywane jest tylko potwierdzenie. Jeśli pole Podpisana odpowiedź jest zaznaczone, podpisywana jest cała odpowiedź.
 10. Domyślną wartością w polu Identyfikator nazwy jest podstawowy adres e-mail. To pole nie obsługuje wielu wartości.Mapowanie identyfikatora nazwy możesz zmienić zgodnie ze swoimi potrzebami. Możesz też skorzystać z niestandardowych atrybutów schematu użytkownika po utworzeniu ich za pomocą interfejsów API pakietu Google Admin SDK. Niestandardowe atrybuty schematu użytkownika musisz utworzyć przed skonfigurowaniem SAML w aplikacji Smartsheet.
 11. Kliknij Dalej.
 12. Na stronie Mapowanie atrybutów kliknij menu Wybierz pole i zmapuj te atrybuty katalogu Google dla odpowiednich atrybutów Smartsheet:
   
  Atrybut katalogu Google Atrybut Smartsheet
  Basic Information > Primary Email emailAddress
 13. Kliknij Zakończ.
Krok 3. Włącz aplikację Smartsheet
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz Smartsheet.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. (Opcjonalnie) Aby włączyć lub wyłączyć usługę w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz odpowiednią opcję, aby włączyć lub wyłączyć usługę.
  3. Kliknij Zastąp, aby to ustawienie się nie zmieniało, nawet jeśli zostanie zmodyfikowane w nadrzędnej jednostce organizacyjnej.
  4. Jeśli jednostka organizacyjna ma już ustawienie Zastąpione, masz do wyboru opcje:
   • Odziedzicz – powoduje przywrócenie ustawienia do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje zachowanie ustawienia, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Zapoznaj się z informacjami o strukturze organizacyjnej.

 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników Smartsheet są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego

Smartsheet obsługuje logowanie jednokrotne inicjowane zarówno przez dostawcę tożsamości, jak i przez dostawcę usługi. Aby zweryfikować logowanie jednokrotne w jednym z tych trybów, wykonaj opisane poniżej czynności:

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę tożsamości

 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz Smartsheet.
 4. W lewym górnym rogu kliknij Testuj logowanie SAML.

  Aplikacja Smartsheet powinna się otworzyć w osobnej karcie. Jeśli się tak nie stanie, użyj informacji z komunikatów o błędach aplikacji SAML, aby zaktualizować ustawienia dostawcy tożsamości i dostawcy usługi, a następnie ponownie przetestuj logowanie SAML.

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę usługi

 1. Otwórz stronę https://nazwa-twojej-domeny.smartsheet.com. Powinno nastąpić automatyczne przekierowanie na stronę logowania przez Google.
 2. Wpisz dane logowania.
 3. Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi automatyczne przekierowanie z powrotem do aplikacji Smartsheet.
Krok 5. Skonfiguruj automatyczną obsługę administracyjną

Jako superadministrator możesz skonfigurować automatyczną obsługę administracyjną użytkowników dla aplikacji Smartsheet.Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false