Aplikacja internetowa ServiceNow

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu swoich danych logowania do Google Cloud i funkcji logowania jednokrotnego.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML dla aplikacji ServiceNow

W tym artykule opisaliśmy sposób konfigurowania logowania jednokrotnego przez SAML dla aplikacji ServiceNow.

Krok 1. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu  a potem  Aplikacje a potem Aplikacje internetowe i mobilne.
 3. Kliknij Dodaj aplikację a potem Wyszukaj aplikacje.
 4. W polu wyszukiwania wpisz Service Now.
 5. Po wyświetleniu wyników wyszukiwania najedź kursorem na aplikację SAML Service Now i kliknij Wybierz.
 6. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google pobierz metadane dostawcy tożsamości.
 7. Kliknij Dalej.
 8. Na stronie Informacje o dostawcy usługi edytuj pola Adres URL usługi ACS i Identyfikator jednostki, zastępując fragment {twoje-środowisko} wartością instancji ServiceNow.
 9. Kliknij Dalej.
 10. (Optional) On the Attribute Mapping page, map Google directory attributes to corresponding application attributes:
  1. Click Add Mapping.
  2. Click the Select field menu and select a Google directory attribute.
  3. Enter the corresponding application attribute under App attributes.
 11. (Opcjonalnie) Aby wpisać nazwy grup odpowiednie dla tej aplikacji:
  1. W polu Członkostwo w grupie (opcjonalne) kliknij Wyszukaj grupę, wpisz co najmniej jedną literę nazwy grupy i wybierz nazwę grupy.
  2. W razie potrzeby dodaj kolejne grupy (maksymalnie 75 grup).
  3. W polu Atrybut aplikacji wpisz odpowiednią nazwę atrybutu grup usługodawcy.

  Bez względu na to, ile nazw grup wpiszesz, odpowiedź SAML będzie zawierać tylko grupy, do których należy użytkownik (bezpośrednio lub pośrednio). Więcej informacji znajdziesz w artykule na temat mapowania członkostwa w grupie.

 12. Na stronie Mapowanie atrybutów kliknij Zakończ.
Krok 2. Skonfiguruj aplikację ServiceNow jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. Otwórz nową kartę przeglądarki i zaloguj się w ServiceNow jako administrator.
 2. Kliknij Multi-Provider SSO a potem Properties (Logowanie jednokrotne za pomocą wielu dostawców > Właściwości).
 3. Zaznacz pole wyboru Enable multiple provider SSO (Włącz logowanie jednokrotne za pomocą wielu dostawców).
 4. Zaznacz opcję Enable Auto Importing of users (Włącz automatyczne importowanie danych użytkowników), aby dodać aktualne konta użytkowników Google Workspace do tabeli użytkowników ServiceNow.
 5. Jako pole identyfikatora tabeli użytkowników podaj Email (Adres e-mail).
 6. Kliknij Save (Zapisz).
 7. Kliknij Multi-Provider SSO a potem Identity Providers (Logowanie jednokrotne za pomocą wielu dostawców > Dostawcy tożsamości).
 8. Kliknij New (Nowy).
 9. Zaznacz opcję Import Identity Provider Metadata (Importuj metadane dostawcy tożsamości).
 10. Zaznacz opcję XML, a następnie wpisz nazwę pliku metadanych dostawcy tożsamości pobranego w kroku 1 opisanym powyżej.
 11. Kliknij Import (Importuj).
 12. Kliknij Save (Zapisz).
Krok 3. Włącz aplikację ServiceNow
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu  a potem  Aplikacje a potem Aplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz ServiceNow.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich użytkowników w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a następnie Zapisz.

 6. (Opcjonalnie) Aby włączyć lub wyłączyć usługę w jednostce organizacyjnej:
  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Aby zmienić stan usługi, wybierz Wł. lub Wył.
  3. Wybierz jedną z tych opcji:
   • Jeśli stan usługi to Dziedziczone i chcesz zachować zaktualizowane ustawienie, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie, kliknij Zastąp.
   • Jeśli stan usługi to Zastąpione, kliknij Odziedzicz, aby przywrócić to samo ustawienie, co jego ustawienie nadrzędne, lub Zapisz, aby zachować nowe nawet wtedy, gdy ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.
    Uwaga: więcej informacji o strukturze organizacyjnej.
 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników ServiceNow są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego

Aplikacja ServiceNow obsługuje logowanie jednokrotne inicjowane zarówno przez dostawcę tożsamości, jak i przez dostawcę usługi. Aby zweryfikować logowanie jednokrotne w jednym z tych trybów, wykonaj opisane poniżej czynności:

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę tożsamości

 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu  a potem  Aplikacje a potem Aplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz ServiceNow.
 4. W lewym górnym rogu kliknij Testuj logowanie SAML.

  Aplikacja ServiceNow powinna się otworzyć w osobnej karcie. Jeśli się nie pojawi, użyj informacji z komunikatów o błędach aplikacji SAML, aby zaktualizować ustawienia dostawcy tożsamości i dostawcy usługi, a następnie ponownie przetestuj logowanie SAML.

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę usługi

 1. Otwórz stronę https://{nazwa-twojej-domeny}.service-now.com, zastępując {nazwa-twojej-domeny} wartością instancji ServiceNow.
 2.  Zaloguj się za pomocą swojego adresu e-mail Google. Powinno nastąpić przekierowanie na stronę logowania Google.
 3. Wpisz swój adres e-mail Google.

Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi przekierowanie z powrotem do aplikacji ServiceNow.

 


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
14431666715363392725
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true