Aplikacja internetowa ServiceNow

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu swoich danych logowania do Google Cloud i funkcji logowania jednokrotnego.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML dla aplikacji ServiceNow

W tym artykule opisaliśmy sposób konfigurowania logowania jednokrotnego przez SAML dla aplikacji ServiceNow.

Krok 1. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Kliknij Dodaj aplikację a potem Wyszukaj aplikacje.
 4. W polu wyszukiwania wpisz ServiceNow.
 5. Po wyświetleniu wyników wyszukiwania najedź kursorem na aplikację SAML ServiceNow i kliknij Wybierz.
 6. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google pobierz metadane dostawcy tożsamości.
 7. Kliknij Dalej.
 8. Na stronie Informacje o dostawcy usługi edytuj pola Adres URL usługi ACS i Identyfikator jednostki, zastępując fragment {twoje-środowisko} wartością instancji ServiceNow.
 9. Kliknij Dalej.

  Uwaga: mapowanie atrybutów nie jest wymagane w przypadku aplikacji ServiceNow.

 10. Na stronie Mapowanie atrybutów kliknij Zakończ.
Krok 2. Skonfiguruj aplikację ServiceNow jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. Otwórz nową kartę przeglądarki i zaloguj się w ServiceNow jako administrator.
 2. Kliknij Multi-Provider SSO a potem Properties (Logowanie jednokrotne za pomocą wielu dostawców > Właściwości).
 3. Zaznacz pole wyboru Enable multiple provider SSO (Włącz logowanie jednokrotne za pomocą wielu dostawców).
 4. Zaznacz opcję Enable Auto Importing of users (Włącz automatyczne importowanie danych użytkowników), aby dodać aktualne konta użytkowników Google Workspace do tabeli użytkowników ServiceNow.
 5. Jako pole identyfikatora tabeli użytkowników podaj Email (Adres e-mail).
 6. Kliknij Save (Zapisz).
 7. Kliknij Multi-Provider SSO a potem Identity Providers (Logowanie jednokrotne za pomocą wielu dostawców > Dostawcy tożsamości).
 8. Kliknij New (Nowy).
 9. Zaznacz opcję Import Identity Provider Metadata (Importuj metadane dostawcy tożsamości).
 10. Zaznacz opcję XML, a następnie wpisz nazwę pliku metadanych dostawcy tożsamości pobranego w kroku 1 opisanym powyżej.
 11. Kliknij Import (Importuj).
 12. Kliknij Save (Zapisz).
Krok 3. Włącz aplikację ServiceNow
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz ServiceNow.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail użytkowników ServiceNow są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego

Aplikacja ServiceNow obsługuje logowanie jednokrotne inicjowane zarówno przez dostawcę tożsamości, jak i przez dostawcę usługi. Aby zweryfikować logowanie jednokrotne w jednym z tych trybów, wykonaj opisane poniżej czynności:

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę tożsamości

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz ServiceNow.
 4. W lewym górnym rogu kliknij Testuj logowanie SAML.

  Aplikacja ServiceNow powinna się otworzyć w osobnej karcie. Jeśli się nie pojawi, użyj informacji z komunikatów o błędach aplikacji SAML, aby zaktualizować ustawienia dostawcy tożsamości i dostawcy usługi, a następnie ponownie przetestuj logowanie SAML.

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę usługi

 1. Otwórz stronę https://{nazwa-twojej-domeny}.service-now.com, zastępując {nazwa-twojej-domeny} wartością instancji ServiceNow.
 2.  Zaloguj się za pomocą swojego adresu e-mail Google. Powinno nastąpić przekierowanie na stronę logowania Google.
 3. Wpisz swój adres e-mail Google.

Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi przekierowanie z powrotem do aplikacji ServiceNow.Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?