Aplikacja internetowa Zendesk

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu swoich danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Zendesk

W tym artykule opisaliśmy sposób konfigurowania logowania jednokrotnego przez SAML dla aplikacji Zendesk.   

Krok 1. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu  a potem  Aplikacje a potem Aplikacje internetowe i mobilne.
 3. Kliknij Dodaj aplikację a potem Wyszukaj aplikacje.
 4. W polu wyszukiwania wpisz Zendesk.
 5. Po wyświetleniu wyników wyszukiwania najedź kursorem na aplikację SAML Zendesk i kliknij Wybierz.
 6. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google skopiuj i zapisz adres URL logowania jednokrotnego oraz odcisk cyfrowy SHA-256.
 7. Kliknij Dalej.
 8. Na stronie Informacje o dostawcy usługi edytuj pola Adres URL usługi ACS, Identyfikator jednostki i URL początkowy, zastępując fragment {your-account-name} nazwą swojej subdomeny Zendesk.
 9. Kliknij Dalej.
 10. Na stronie Mapowanie atrybutów kliknij menu Wybierz pole i zmapuj te atrybuty katalogu Google dla odpowiednich atrybutów Zendesk:
   
  Atrybut katalogu Google Atrybut Zendesk
  Basic Information > Primary Email Email
 11. (Opcjonalnie) Aby wpisać nazwy grup odpowiednie dla tej aplikacji:
  1. W polu Członkostwo w grupie (opcjonalne) kliknij Wyszukaj grupę, wpisz co najmniej jedną literę nazwy grupy i wybierz nazwę grupy.
  2. W razie potrzeby dodaj kolejne grupy (maksymalnie 75 grup).
  3. W polu Atrybut aplikacji wpisz odpowiednią nazwę atrybutu grup usługodawcy.

  Bez względu na to, ile nazw grup wpiszesz, odpowiedź SAML będzie zawierać tylko grupy, do których należy użytkownik (bezpośrednio lub pośrednio). Więcej informacji znajdziesz w artykule Mapowanie członkostwa w grupie.

 12. Kliknij Zakończ.
Krok 2. Skonfiguruj aplikację Zendesk jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. Na nowej karcie przeglądarki zaloguj się w aplikacji Zendesk jako administrator.
 2. Na stronie pomocy Zendesk wybierz Admin a potem Channels a potem API (Administrator > Kanały > Interfejs API).
 3. Na karcie Settings (Ustawienia) włącz dostęp przez hasło.
 4. Kliknij ikonę Admin (Administrator) i w kategorii Settings (Ustawienia) wybierz Security (Zabezpieczenia).
 5. W zakładce Global (Globalne) wybierz Manage security settings in Admin Center (Zarządzaj ustawieniami zabezpieczeń w centrum administratora).
 6. Wybierz zakładkę Single sign-on (Logowanie jednokrotne).
 7. Wybierz opcję SAML.
 8. W polu SAML SSO URL (URL logowania jednokrotnego przez SAML) wklej adres URL logowania jednokrotnego skopiowany z Google w kroku 1.
 9. Nie musisz wypełniać pola Logout URL (URL wylogowania). Możesz pozostawić je puste.
 10. Wpisz odcisk cyfrowy SHA-256 skopiowany z Google w kroku 1.
Krok 3. Włącz aplikację Zendesk
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu  a potem  Aplikacje a potem Aplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz Zendesk.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich użytkowników w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a następnie Zapisz.

 6. (Opcjonalnie) Aby włączyć lub wyłączyć usługę w jednostce organizacyjnej:
  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Aby zmienić stan usługi, wybierz Wł. lub Wył.
  3. Wybierz jedną z tych opcji:
   • Jeśli stan usługi to Dziedziczone i chcesz zachować zaktualizowane ustawienie, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie, kliknij Zastąp.
   • Jeśli stan usługi to Zastąpione, kliknij Odziedzicz, aby przywrócić to samo ustawienie, co jego ustawienie nadrzędne, lub Zapisz, aby zachować nowe nawet wtedy, gdy ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.
    Uwaga: więcej informacji o strukturze organizacyjnej.
 7. Aby włączyć usługę dla grupy użytkowników w jednej jednostce organizacyjnej lub wielu, wybierz grupę dostępu. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule na temat włączania usługi dla grupy.
 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników Zendesk są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego

Aplikacja Zendesk obsługuje logowanie jednokrotne inicjowane zarówno przez dostawcę tożsamości, jak i przez dostawcę usługi. Aby zweryfikować logowanie jednokrotne w jednym z tych trybów, wykonaj opisane poniżej czynności:

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę tożsamości

 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu  a potem  Aplikacje a potem Aplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz Zendesk.
 4. W lewym górnym rogu kliknij Testuj logowanie SAML.

  Aplikacja Zendesk powinna się otworzyć w osobnej karcie. Jeśli się tak nie stanie, użyj informacji z komunikatów o błędach aplikacji SAML, aby zaktualizować ustawienia dostawcy tożsamości i dostawcy usługi, a następnie ponownie przetestuj logowanie SAML.

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę usługi

 1. Zamknij wszystkie okna przeglądarki.
 2. Otwórz stronę https://nazwa-twojej-domeny.zendesk.com i spróbuj się zalogować.
  Powinno nastąpić automatyczne przekierowanie na stronę logowania przez Google.
 3. Wpisz dane logowania.
 4. Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi automatyczne przekierowanie z powrotem do aplikacji Zendesk.
Krok 5. Skonfiguruj automatyczną obsługę administracyjną  


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
7539661869171088580
true