เพิ่มหรือนำสมาชิกกลุ่มออก

ในฐานะผู้ดูแลระบบ G Suite Groups คุณจะเพิ่มผู้ใช้หรือนำผู้ใช้ออกจาก Google Groups ใดๆ ที่สร้างขึ้นในองค์กรของคุณได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างกลุ่ม

เพิ่มผู้ใช้ลงในกลุ่ม

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่ผู้ใช้
 3. ค้นหาผู้ใช้ในรายชื่อผู้ใช้ โปรดดูค้นหาบัญชีผู้ใช้หากต้องการความช่วยเหลือ
 4. คลิกชื่อผู้ใช้เพื่อเปิดหน้าบัญชี
 5. คลิก Groups
  ชี้ให้เห็นลิงก์ของ Groups
 6. คลิกเพิ่ม เพิ่ม
 7. ค้นหากลุ่มโดยป้อนอักขระสองสามตัวแรกของชื่อหรือที่อยู่อีเมล เมื่อเห็นกลุ่มที่คุณต้องการ ให้เลือก
 8. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มผู้ใช้ลงในกลุ่มอื่น (หรือหลายกลุ่ม) ให้ค้นหาและเลือกกลุ่ม
 9. คลิกเพิ่มเมื่อเลือกกลุ่มแล้ว
 10. (ไม่บังคับ) หากต้องการเปลี่ยนบทบาทของผู้ใช้ในกลุ่มให้ทำดังนี้
  • ในส่วนของบทบาท ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง แล้ว เพื่อเลือกบทบาทใหม่
  • คลิกบันทึก

เพิ่มผู้ใช้หลายรายในกลุ่ม

เลือกผู้ใช้จากรายการ
 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่ผู้ใช้
 3. ในรายการ ให้ทำเครื่องหมายที่ช่องถัดจากผู้ใช้แต่ละรายที่คุณต้องการเพิ่มลงในกลุ่ม

  เคล็ดลับ: หากผู้ใช้ทั้งหมดอยู่ในหน่วยขององค์กรเดียวกัน คุณจะค้นหาได้ง่ายขึ้นโดยการเลือกหน่วยองค์กรทางด้านซ้าย หรือหากจำเป็นให้คลิกเปิด เปิด ที่ด้านบนซ้ายเพื่อดูโครงสร้างองค์กร ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร

 4. คลิกเพิ่มผู้ใช้ที่เลือกลงในกลุ่ม
 5. ค้นหากลุ่มโดยป้อนอักขระ 2-3 ตัวแรกของชื่อกลุ่มหรืออีเมล เมื่อเห็นกลุ่มที่คุณต้องการ ให้เลือก
 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มผู้ใช้ลงในกลุ่มอื่น ให้ค้นหาและเลือกกลุ่ม
 7. คลิกเพิ่มเมื่อเลือกกลุ่มแล้ว
ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้ใช้
 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่กลุ่ม

  หากไม่เห็นกลุ่มในหน้าแรก ให้คลิกการควบคุมเพิ่มเติมที่ด้านล่าง

 3. คลิกชื่อของกลุ่ม
 4. คลิกหัวข้อสมาชิก
 5. ชี้ไปที่เพิ่ม เพิ่ม แล้วคลิกเพิ่มสมาชิก
 6. ค้นหาผู้ใช้ด้วยการป้อนอักขระสองสามตัวแรกของอีเมล เมื่อเห็นผู้ใช้ที่คุณต้องการเพิ่ม ให้เลือกผู้ใช้ดังกล่าว
 7. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 6 สำหรับผู้ใช้รายอื่นที่คุณต้องการเพิ่ม 
 8. คลิกเพิ่มลงในกลุ่ม

เพิ่มผู้ใช้เป็นสมาชิกด้วยการสมัครรับข้อมูลอีเมลทั้งหมด

อัปโหลดผู้ใช้จากไฟล์ CSV
 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่กลุ่ม

  หากไม่เห็นกลุ่มในหน้าแรก ให้คลิกการควบคุมเพิ่มเติมที่ด้านล่าง

 3. คลิกชื่อของกลุ่ม
 4. คลิกหัวข้อสมาชิก
 5. ชี้ไปที่เพิ่ม เพิ่ม แล้วคลิกอัปโหลดสมาชิกจำนวนมาก
 6. กรอกข้อมูลกลุ่มของคุณลงในไฟล์ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (CSV) ตรวจสอบว่าจัดรูปแบบไฟล์ CSV อย่างถูกต้อง (ดูด้านล่าง) 

  เคล็ดลับ: คุณคลิกที่ลิงก์เพื่อดาวน์โหลดเทมเพลต CSV ว่างเปล่าได้ หากต้องการดูไฟล์ที่เสร็จสมบูรณ์ ให้คลิกที่ลิงค์ไฟล์ CSV รายชื่อสมาชิก

 7. คลิกแนบ CSV จากนั้นไปที่ไฟล์ CSV และเปิด
 8. คลิกอัปโหลด

จัดรูปแบบไฟล์ CSV ของคุณ

 • ใส่ส่วนหัวในไฟล์ CSV ของคุณ ซึ่งส่วนหัวจะเป็นตัวพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ 
 • ขนาดสูงสุดของไฟล์ CSV คือ 35 MB
 • จำนวนระเบียนสูงสุดคือ 150,000 ระเบียนต่อไฟล์

  หากไฟล์มีขนาดหรือจำนวนระเบียนเกินกว่าที่กำหนด ให้เปิดไฟล์ในโปรแกรมสเปรดชีต แล้วแยกตารางออกเป็นไฟล์ย่อย และบันทึกแต่ละไฟล์เป็นไฟล์ CSV โปรดใส่แถวส่วนหัวของคอลัมน์ไว้ในไฟล์ CSV ทั้งหมดด้วย

ตัวอย่างไฟล์ CSV

ส่วนหัว: อีเมลกลุ่ม [ต้องระบุ], อีเมลสมาชิก [ต้องระบุ], ประเภทสมาชิก, บทบาทสมาชิก
รายการ: yourgroup@email.com, membername@email.com, ลูกค้า, สมาชิก 

ส่วนหัว CSV รายละเอียด
อีเมลกลุ่ม ต้องระบุข้อมูลช่องที่อยู่อีเมลของกลุ่ม
อีเมลสมาชิก  ที่อยู่อีเมลของกลุ่มหรือผู้ใช้ เว้นช่องนี้ว่างไว้หากคุณระบุว่าเป็นประเภทสมาชิกลูกค้า
ประเภทสมาชิก

ประเภทของสมาชิก ประเภทสมาชิกประกอบด้วย:

 • ผู้ใช้: ใช้เพื่อเพิ่มผู้ใช้รายเดียว
 • กลุ่ม: ใช้เพื่อเพิ่ม Google Groups
 • ลูกค้า: ใช้เพื่อเพิ่มผู้ใช้ทั้งหมดในองค์กร หากคุณใช้ประเภทสมาชิกนี้ ให้เว้นช่องอีเมลสมาชิกว่างไว้ 
บทบาทของสมาชิก บทบาทของกลุ่มหรือผู้ใช้ ให้ป้อนเป็นสมาชิก ผู้จัดการ หรือเจ้าของ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของสมาชิก 
ชื่อสมาชิก             

ชื่อสมาชิกจะใช้ได้สำหรับสมาชิกภายในเท่านั้น ชื่อของสมาชิกภายนอกจะไม่ปรากฏในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

หมายเหตุ: คอลัมน์ชื่อสมาชิกจะอยู่ในรายการสมาชิกที่ดาวน์โหลดมา แต่จะไม่มีในเทมเพลต CSV นอกจากนี้ คุณจะใช้การอัปโหลดไฟล์ CSV ที่มีส่วนหัวและข้อมูลของชื่อสมาชิกเพื่อเพิ่มสมาชิกภายนอกหรือเปลี่ยนชื่อสมาชิกภายในไม่ได้

   
เพิ่มผู้ใช้ทั้งหมดไปยังกลุ่ม

หากคุณเพิ่มผู้ใช้ทั้งหมดไปยังกลุ่ม ระบบจะเพิ่มผู้ใช้ทุกคนในองค์กรของคุณ ผู้ดูแลระบบจะเป็นผู้เดียวที่สร้างกลุ่มสำหรับทั้งองค์กรได้ ผู้ใช้ที่เพิ่มจะเป็นสมาชิกคนเดียวในกลุ่ม (เรียกว่าผู้ใช้ทั้งหมดในองค์กร) โดยคุณจะแก้ไขสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มนี้ไม่ได้ แต่คุณแก้ไขการตั้งค่าการเข้าถึงของกลุ่มหรือลบออกได้ หากบัญชี Google ที่มีการจัดการขององค์กรคุณเชื่อมโยงกับหลายโดเมน กลุ่มนี้จะประกอบด้วยผู้ใช้ในโดเมนทั้งหมดของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่กลุ่ม

  หากไม่เห็นกลุ่มในหน้าแรก ให้คลิกการควบคุมเพิ่มเติมที่ด้านล่าง

 3. คลิกชื่อของกลุ่ม
 4. คลิกหัวข้อสมาชิก
 5. ชี้ไปที่เพิ่ม เพิ่ม แล้วคลิกเพิ่มสมาชิก
 6. คลิกขั้นสูงที่ด้านล่างของช่องเพิ่มสมาชิก
 7. เลือกช่องเพิ่มผู้ใช้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตทั้งหมดขององค์กรไปยังกลุ่มนี้
 8. คลิกเพิ่มลงในกลุ่ม

หมายเหตุ:

 • เพื่อป้องกันไม่ให้มีการส่งสแปมไปยังทุกคนในโดเมน ควรอนุญาตให้เฉพาะเจ้าของกลุ่มและผู้จัดการส่งข้อความไปยังกลุ่มที่มีสมาชิกทั้งหมดในองค์กรของคุณเท่านั้น หากต้องการกำหนดเจ้าของหรือผู้จัดการกลุ่มขององค์กร ให้เพิ่มและกำหนดบทบาทให้กับผู้ใช้เป็นรายบุคคล
 • หากกลุ่มดังกล่าวได้รับเชิญ (หรือเชิญไว้) ให้เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ของ Google ปฏิทิน ระบบจะแสดง [your-domain]@allusers.d.calendar.google.com ไว้ในรายชื่อผู้เข้าร่วม และผู้ใช้ทั้งหมดในองค์กรจะได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรม
 • ผู้ดูแลระบบอาจเห็นอีเมลของ allusers ในบันทึกการตรวจสอบและรายงาน 
 • ผู้ใช้ที่ถูกระงับการทำงานจะถูกรวมไว้ในกลุ่มสำหรับทั้งองค์กร แต่ผู้ใช้เหล่านั้นจะไม่ได้รับข้อความที่ส่งไปยังกลุ่มในระหว่างที่มีการระงับการทำงาน เมื่อไม่มีการระงับบัญชี ผู้ใช้จะได้รับข้อความกลุ่มตามปกติ
 • คุณจะไม่เห็นกลุ่มของทั้งองค์กรในหัวข้อ Groups ในหน้าบัญชีของผู้ใช้

นำผู้ใช้ออกจากกลุ่ม

หากคุณนำสมาชิกของกลุ่มออก พวกเขาจะไม่ได้รับอีเมลที่ส่งถึงกลุ่มอีกต่อไป การนำสมาชิกออกจะไม่ลบบัญชีผู้ใช้ หากคุณนำเจ้าของกลุ่มออก กลุ่มนี้จะยังคงมีอยู่ต่อไป ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณจะจัดการกับกลุ่มหรือมอบหมายให้ผู้ใช้อื่นเป็นเจ้าของแทนได้

นำผู้ใช้รายเดียวออก
 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่กลุ่ม

  หากไม่เห็นกลุ่มในหน้าแรก ให้คลิกการควบคุมเพิ่มเติมที่ด้านล่าง

 3. คลิกชื่อของกลุ่ม
 4. คลิกหัวข้อสมาชิก
 5. ชี้ไปที่สมาชิกที่ต้องการนำออกแล้วคลิกนำออก
 6. คลิกนำสมาชิกออกเพื่อยืนยัน
นำผู้ใช้ออกหลายราย
 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่กลุ่ม

  หากไม่เห็นกลุ่มในหน้าแรก ให้คลิกการควบคุมเพิ่มเติมที่ด้านล่าง

 3. คลิกชื่อของกลุ่ม
 4. คลิกหัวข้อสมาชิก
 5. เลือกช่องที่อยู่ถัดจากสมาชิกที่ต้องการนำออกแล้วคลิกนำสมาชิกออก นำสมาชิกออก
 6. คลิกนำสมาชิกเพื่อยืนยัน
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร