Dodawanie użytkowników do grup

Jako administrator grup G Suite możesz dodawać i usuwać członków grup utworzonych w Grupach dyskusyjnych Google w Twojej organizacji. Dowiedz się więcej na temat tworzenia grup.

Dodawanie użytkownika do grupy

 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Użytkownicy.
 3. Na liście Użytkownicy znajdź konto użytkownika. Jeśli potrzebujesz pomocy, skorzystaj z artykułu Znajdowanie konta użytkownika.
 4. Kliknij nazwę użytkownika, aby otworzyć stronę jego konta.
 5. Kliknij Grupy.
  Wskazuje link Grupy dyskusyjne
 6. Kliknij Dodaj Dodaj.
 7. Wyszukaj grupę, wpisując kilka pierwszych znaków jej nazwy lub adresu e-mail. Gdy zobaczysz odpowiednią grupę, wybierz ją.
 8. (Opcjonalnie) Aby dodać konto użytkownika do kolejnej grupy (lub kolejnych grup), wyszukaj i wybierz grupę.
 9. Gdy wybierzesz odpowiednie grupy, kliknij Dodaj.
 10. (Opcjonalnie) Aby zmienić rolę użytkownika w grupie, wykonaj te czynności:
  • W sekcji Rola kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół a potem i wybierz nową rolę.
  • Kliknij Zapisz.

Dodawanie wielu użytkowników do grupy

Wybieranie kont użytkowników z listy
 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Użytkownicy.
 3. Na liście zaznacz pole obok każdego konta użytkownika, które chcesz dodać do grupy.

  Wskazówka: jeśli wszyscy użytkownicy należą do tej samej jednostki organizacyjnej, możesz łatwiej znaleźć ich konta, wybierając tę jednostkę po lewej. W razie potrzeby kliknij Otwórz Otwórz w lewym górnym rogu, aby wyświetlić drzewo organizacyjne. Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 4. Kliknij Dodaj wybranych użytkowników do grup.
 5. Wyszukaj grupę, wpisując kilka pierwszych znaków jej nazwy lub adresu e-mail. Gdy zobaczysz odpowiednią grupę, wybierz ją.
 6. (Opcjonalnie) Aby dodać konta użytkowników do kolejnej grupy, wyszukaj i wybierz tę grupę.
 7. Gdy wybierzesz odpowiednie grupy, kliknij Dodaj.
Wpisywanie adresów e-mail użytkowników
 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej konsoli administracyjnej kliknij Grupy dyskusyjne.

  Aby zobaczyć opcję Grupy dyskusyjne, konieczne może być kliknięcie Więcej ustawień u dołu strony.

 3. Kliknij nazwę grupy.
 4. Kliknij sekcję Członkowie.
 5. Najedź na Dodaj Dodaj i kliknij Dodaj użytkowników.
 6. Wyszukaj konto użytkownika, wpisując kilka pierwszych znaków adresu e-mail. Gdy zobaczysz odpowiednie konto, wybierz je.
 7. Powtórz krok 6 dla innych kont użytkowników, które chcesz dodać. 
 8. Kliknij Dodaj do grupy.

Użytkownicy są dodawani jako Członkowie z subskrypcją Wszystkie e-maile.

Przesyłanie danych użytkowników w pliku CSV
 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej konsoli administracyjnej kliknij Grupy dyskusyjne.

  Aby zobaczyć opcję Grupy dyskusyjne, konieczne może być kliknięcie Więcej ustawień u dołu strony.

 3. Kliknij nazwę grupy.
 4. Kliknij sekcję Członkowie.
 5. Najedź na Dodaj Dodaj i kliknij Prześlij członków zbiorczo.
 6. Utwórz plik CSV (z wartościami rozdzielanymi przecinkami) zawierający dane użytkowników, których chcesz dodać do grupy. Plik CSV powinien być prawidłowo sformatowany (zobacz poniżej). 

  Wskazówka: możesz kliknąć link, aby pobrać pusty szablon CSV. Aby zobaczyć ukończony plik, kliknij link do pliku CSV z listą członków.

 7. Kliknij Dołącz plik CSV, a następnie przejdź do pliku CSV i go otwórz.
 8. Kliknij Prześlij.

Formatowanie pliku CSV

 • Dołącz nagłówki do pliku CSV. W nagłówkach jest rozróżniana wielkość znaków. 
 • Maksymalny rozmiar pliku CSV wynosi 35 MB.
 • Maksymalna liczba rekordów na plik wynosi 150 000.

  Jeśli plik jest większy lub zawiera za dużo rekordów, otwórz go w aplikacji do obsługi arkuszy kalkulacyjnych, podziel tabelę między kilka plików i zapisz każdy z nich w formacie CSV. Dołącz wiersz z nagłówkami kolumn we wszystkich plikach CSV.

Przykład pliku CSV

Nagłówek: Group Email [Required],Member Email [Required],Member Type,Member Role
Wpis: twoja-grupa@email.com, nazwa-członka@email.com,UŻYTKOWNIK,CZŁONEK 

Nagłówek CSV Szczegóły
Group Email Adres e-mail grupy. To pole jest wymagane.
Member Email  Adres e-mail grupy lub użytkownika. Pozostaw to pole puste, jeśli wybrano typ członka KLIENT.
Member Type

Typ członka. Dostępne typy członków:

 • UŻYTKOWNIK: pozwala dodać pojedyncze konto użytkownika.
 • GRUPA: pozwala dodać grupę dyskusyjną Google.
 • KLIENT: pozwala dodać wszystkie konta użytkowników w organizacji. Jeśli wybrano ten typ członka, pozostaw pole Member Email (Adres e-mail członka) puste. 
Member Role Rola grupy lub użytkownika. Wpisz CZŁONEK, MENEDŻER lub WŁAŚCICIEL. Więcej informacji o rolach członków 
Member Name             

Imię i nazwisko członka grupy (tylko w przypadku użytkowników wewnętrznych). Imiona i nazwiska użytkowników zewnętrznych nie są wyświetlane w konsoli administracyjnej Google.

Uwaga: ta kolumna występuje na liście pobranych danych użytkowników, ale nie ma jej w szablonie CSV. Poza tym nie możesz dodać nazwy użytkownika zewnętrznego ani zmienić nazw użytkowników wewnętrznych przez przesłanie pliku CSV z tym nagłówkiem oraz imionami i nazwiskami użytkowników.

   
Dodawanie wszystkich użytkowników do grupy

Jeśli dodasz do grupy wszystkie konta użytkowników, obejmie ona wszystkich użytkowników w organizacji. Tylko administratorzy mogą tworzyć grupy obejmujące całą organizację. Użytkownicy są dodawani jako pojedynczy członkowie do grupy (o nazwie Wszyscy użytkownicy w organizacji). Nie możesz edytować poszczególnych członków tej grupy. Możesz natomiast edytować ustawienia dostępu do tej grupy lub ją usunąć. Jeśli z zarządzanym kontem Google Twojej organizacji jest powiązanych wiele domen, ta grupa zawiera wszystkie konta użytkowników we wszystkich domenach.

 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej konsoli administracyjnej kliknij Grupy dyskusyjne.

  Aby zobaczyć opcję Grupy dyskusyjne, konieczne może być kliknięcie Więcej ustawień u dołu strony.

 3. Kliknij nazwę grupy.
 4. Kliknij sekcję Członkowie.
 5. Najedź na Dodaj Dodaj i kliknij Dodaj użytkowników.
 6. U dołu pola Dodaj użytkowników kliknij Zaawansowane.
 7. Zaznacz pole Dodaj wszystkie obecne i przyszłe konta użytkowników organizacji twoja_organizacja do tej grupy.
 8. Kliknij Dodaj do grupy.

Uwagi:

 • Aby zapobiec otrzymywaniu spamu przez wszystkie osoby w domenie, zezwól tylko menedżerom i właścicielom grup na wysyłanie wiadomości do grupy zawierającej wszystkich członków Twojej organizacji. Aby wyznaczyć właściciela lub menedżera grupy obejmującej całą organizację, dodaj pojedyncze konto użytkownika, a następnie przypisz mu odpowiednią rolę.
 • Jeśli grupa zostanie zaproszona (lub została już zaproszona) do jakichkolwiek wydarzeń w Kalendarzu Google, [twoja-domena]@allusers.d.calendar.google.com występuje jako gość. Wszyscy członkowie organizacji mogą otrzymywać zaproszenia na takie wydarzenia.
 • Administratorzy mogą także zobaczyć adres allusers w dziennikach kontrolnych i raportach. 
 • Zawieszone konta użytkowników są dodawane do grupy obejmującej całą organizację, ale nie otrzymują e-maili wysyłanych do tej grupy, dopóki pozostają zawieszone. Gdy konto nie będzie już zawieszone, użytkownik będzie otrzymywać wiadomości wysyłane do grupy.
 • Grupy obejmującej całą organizację nie widać w sekcji Grupy na stronie konta użytkownika.

Usuwanie użytkowników z grupy

Jeśli usuniesz członka grupy, dane konto nie będzie już otrzymywać e-maili adresowanych do grupy. Usunięcie członka nie powoduje usunięcia konta użytkownika. Jeśli usuniesz właściciela grupy, grupa nadal będzie działać. Jako administrator możesz zarządzać grupą lub mianować innych użytkowników jej właścicielami.

Usuwanie pojedynczego użytkownika
 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej konsoli administracyjnej kliknij Grupy dyskusyjne.

  Aby zobaczyć opcję Grupy dyskusyjne, konieczne może być kliknięcie Więcej ustawień u dołu strony.

 3. Kliknij nazwę grupy.
 4. Kliknij sekcję Członkowie.
 5. Wskaż członka, którego chcesz usunąć z grupy, i kliknij Usuń.
 6. Kliknij Usuń członka, aby potwierdzić.
Usuwanie wielu użytkowników
 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej konsoli administracyjnej kliknij Grupy dyskusyjne.

  Aby zobaczyć opcję Grupy dyskusyjne, konieczne może być kliknięcie Więcej ustawień u dołu strony.

 3. Kliknij nazwę grupy.
 4. Kliknij sekcję Członkowie.
 5. Zaznacz pola obok członków, których chcesz usunąć z grupy, i kliknij Usuń użytkowników z grupy Usuń użytkowników z grupy.
 6. Kliknij Usuń członków, aby potwierdzić.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?