ตั้งค่าการซิงค์กับเครื่องมือจัดการการกำหนดค่า

เครื่องมือจัดการการกำหนดค่าจะอธิบายขั้นตอนการสร้างและทดสอบไฟล์การกำหนดค่าสำหรับ Google Cloud Directory Sync (GCDS) คุณจะเปิดเครื่องมือจัดการการกำหนดค่าได้จากเมนูเริ่มต้น

เปิดทั้งหมด   |   ปิดทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 1: จัดเตรียมเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

ระบุการตั้งค่าทั่วไป

ระบุสิ่งที่คุณต้องการซิงโครไนซ์จากเซิร์ฟเวอร์ LDAP ของคุณในหน้าการตั้งค่าทั่วไป เลือกอย่างน้อยหนึ่งรายการจากด้านล่าง

 • หน่วยขององค์กร
 • บัญชีผู้ใช้
 • กลุ่ม
 • โปรไฟล์ผู้ใช้
 • สคีมาที่กำหนดเอง
 • รายชื่อติดต่อที่แชร์
 • ทรัพยากรในปฏิทิน
 • ใบอนุญาต
กำหนดการตั้งค่าโดเมน Google

กำหนดข้อมูลการเชื่อมต่อโดเมน Google ในหน้าการกำหนดค่าโดเมน Google ในเครื่องมือจัดการการกำหนดค่า

ดำเนินการต่อไปนี้ที่แท็บการตั้งค่าการเชื่อมต่อ

 • ชื่อโดเมนหลัก - ป้อนชื่อโดเมนหลักของบัญชี Google โดยคุณจะต้องยืนยันโดเมนหลักแล้ว สำหรับรายละเอียด โปรดดูหัวข้อยืนยันโดเมนสำหรับ Google Workspace
 • แทนที่ชื่อโดเมนในอีเมล LDAP - หากคุณทำเครื่องหมายในช่องนี้ ระบบจะเปลี่ยนอีเมล LDAP ให้ตรงกับโดเมนที่ปรากฏในช่องโดเมนอีเมลสำรอง
 • โดเมนอีเมลสำรอง - ระบุโดเมนอื่นเพื่อนำเข้าผู้ใช้ไปยังโดเมนอื่น (เช่น โดเมนทดสอบ) หรือเว้นช่องนี้ว่างไว้
 • ให้สิทธิ์เข้าถึงโดยใช้ OAuth - หากต้องการให้สิทธิ์ GCDS ให้ทำดังนี้
  1. คลิกให้สิทธิ์เลยจากนั้นลงชื่อเข้าใช้
  2. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบขั้นสูง

   หากดำเนินการให้สิทธิ์เสร็จสิ้นแล้ว คุณจะเห็นข้อความยืนยันว่าได้รับรหัสยืนยันแล้ว และระบบจะให้สิทธิ์ GCDS ทันที

แท็บการตั้งค่าพร็อกซี

ระบุการตั้งค่าพร็อกซีของเครือข่ายที่นี่ หากเซิร์ฟเวอร์ไม่ต้องใช้พร็อกซีในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ให้ข้ามแท็บนี้

แท็บกฎการยกเว้น

ใช้กฎการยกเว้นเพื่อเก็บรักษาข้อมูลในโดเมน Google ที่ไม่ได้อยู่ในระบบ LDAP (เช่น ผู้ใช้ที่อยู่ในบัญชี Google เท่านั้น) โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อใช้กฎการยกเว้นกับ GCDS

กำหนดการตั้งค่า LDAP

ในหน้าการกำหนดค่า LDAP ของเครื่องมือจัดการการกำหนดค่า ให้ป้อนข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ LDAP

หากคุณเลือก OpenLDAP หรือ Active Directory เป็นเซิร์ฟเวอร์ LDAP ของคุณ ให้คลิกใช้ค่าเริ่มต้นที่ด้านล่างของหน้าการกำหนดค่าแต่ละหน้าเพื่อตั้งค่าการซิงค์ด้วยพารามิเตอร์เริ่มต้น จากนั้นจึงปรับการตั้งค่าตามต้องการ

หลังจากตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์ LDAP แล้ว ให้คลิกทดสอบการเชื่อมต่อ เครื่องมือจัดการการกำหนดค่าจะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ LDAP ของคุณ และพยายามลงชื่อเข้าใช้เพื่อยืนยันการตั้งค่าที่ป้อน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ 2: เลือกว่าจะซิงค์ข้อมูลอะไรบ้าง

เลือกหมวดหมู่ที่จะซิงค์

เลือกช่องที่ติดกับประเภทออบเจ็กต์ที่จะซิงค์ในหน้าการตั้งค่าทั่วไป

ตั้งกฎการซิงค์สำหรับหน่วยขององค์กรของคุณ

ระบุว่าจะให้หน่วยขององค์กรใน LDAP ตรงกับหน่วยขององค์กรในบัญชี Google อย่างไรในหน้าหน่วยขององค์กรของเครื่องมือจัดการการกำหนดค่า

คลิกแท็บเพื่อป้อนข้อมูลต่อไปนี้

 • การจับคู่หน่วยขององค์กรใน LDAP - เพิ่มการจับคู่สำหรับหน่วยขององค์กรระดับบนสุดในเซิร์ฟเวอร์ LDAP ทั้งนี้ GCDS จะจับคู่องค์กรย่อยในเซิร์ฟเวอร์ไดเรกทอรี LDAP กับหน่วยขององค์กร Google ที่มีชื่อเดียวกัน

  หมายเหตุ: ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายทับ "/" ในชื่อของหน่วยขององค์กร คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดในคอนโซลผู้ดูแลระบบ หากใช้ GCDS, Google Workspace Admin SDK หรือ School Directory Sync เพื่อสร้างหรือเปลี่ยนชื่อหน่วยขององค์กร ระบบจะแทนที่ "/" ด้วยเครื่องหมายขีดล่าง "_"

  หากเลือกช่องไม่สร้างหรือลบองค์กรของ Google ไว้ ระบบจะไม่ซิงค์หน่วยขององค์กรจากเซิร์ฟเวอร์ LDAP แต่คุณยังกำหนดได้ว่าจะให้ผู้ใช้รายใดอยู่ในหน่วยขององค์กรใดในกฎของบัญชีผู้ใช้

  โปรดดูรายละเอียดวิธีเพิ่มกฎการจับคู่หน่วยขององค์กรในหัวข้อการจับคู่หน่วยขององค์กร

 • กฎการค้นหา - ระบุหน่วยขององค์กรที่จะนำเข้าและซิงค์ข้อมูลโดยใช้สัญลักษณ์การค้นหาของ LDAP
  คุณจะแก้ไขกฎการค้นหาได้โดยใช้กฎการยกเว้น โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อกฎการค้นหาหน่วยขององค์กร
 • กฎการยกเว้น - หากคุณมีหน่วยขององค์กรในเซิร์ฟเวอร์ไดเรกทอรี LDAP ที่ตรงกับกฎการค้นหา แต่ไม่ต้องการให้เพิ่มหน่วยขององค์กรเหล่านั้นในบัญชี Google ให้เพิ่มกฎการยกเว้น โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้กฎการยกเว้น

ตัวอย่าง: เซิร์ฟเวอร์ไดเรกทอรี LDAP มีการแบ่งลำดับชั้นขององค์กรระหว่างสถานที่ตั้งสำนักงาน 2 แห่ง คือ Melbourne กับ Detroit ลำดับชั้นสำหรับหน่วยขององค์กรของ Google จะจับคู่กับลำดับชั้นเดียวกันดังนี้

กฎที่ 1

 • (LDAP) DN: ou=melbourne,dc=ad,dc=example,dc=com
 • (โดเมน Google) ชื่อ: Melbourne

กฎที่ 2

 • (LDAP) DN: ou=detroit,dc=ad,dc=example,dc=com
 • (โดเมน Google) ชื่อ: Detroit
กำหนดรายชื่อผู้ใช้

ระบุวิธีที่ GCDS จะสร้างรายชื่อผู้ใช้ LDAP ในหน้าบัญชีผู้ใช้ของเครื่องมือจัดการการกำหนดค่า คลิกแท็บเพื่อป้อนข้อมูลต่อไปนี้

 • แอตทริบิวต์ผู้ใช้ - ระบุแอตทริบิวต์ที่ GCDS ใช้เมื่อสร้างรายชื่อผู้ใช้ LDAP
 • แอตทริบิวต์ผู้ใช้เพิ่มเติม - ป้อนแอตทริบิวต์ LDAP เพิ่มเติม (เช่น รหัสผ่าน) ซึ่งคุณใช้นำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ใช้ Google ได้
 • กฎการค้นหา - ระบุผู้ใช้ที่จะนำเข้าและซิงค์ข้อมูลโดยใช้สัญลักษณ์การค้นหาของ LDAP ทั้งนี้สามารถแก้ไขกฎการค้นหาได้ด้วยกฎการยกเว้น โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อใช้กฎการค้นหา LDAP เพื่อซิงค์ข้อมูล
 • กฎการยกเว้นผู้ใช้ - หากคุณมีผู้ใช้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ไดเรกทอรี LDAP ที่ตรงกับกฎการค้นหา แต่ไม่ควรเพิ่มลงในบัญชี Google ของคุณ ให้เพิ่มกฎการยกเว้น โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อใช้กฎการยกเว้นกับ GCDS

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ซิงค์รายชื่ออีเมลกับ Google Groups

ในหน้ากลุ่มของเครื่องมือจัดการการกำหนดค่า ให้ซิงค์รายชื่ออีเมลในเซิร์ฟเวอร์ LDAP กับ Google Groups

คลิกแท็บเพื่อป้อนข้อมูลต่อไปนี้

 • กฎการค้นหา - ระบุกลุ่มที่จะนำเข้าและซิงค์โดยใช้สัญลักษณ์การค้นหาของ LDAP
  คุณจะแก้ไขกฎการค้นหาได้โดยใช้กฎการยกเว้น โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อกฎการค้นหากลุ่ม
 • กฎการยกเว้น - หากมีรายการในเซิร์ฟเวอร์ LDAP ที่ตรงกับกฎของรายชื่ออีเมล แต่ไม่ควรถือเป็นรายชื่ออีเมล (เช่น รายชื่ออีเมลภายในที่ไม่มีอีเมลภายนอก) ให้ระบุรายชื่ออีเมลเหล่านั้นที่ส่วนนี้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้กฎการยกเว้น

กลุ่มจะสร้างด้วยสิทธิ์เริ่มต้นดังต่อไปนี้

 • ผู้ที่ดูได้: สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
 • การแสดงข้อมูล: ไม่แสดงกลุ่มนี้
 • ผู้ที่ดูสมาชิกได้: มีเพียงผู้จัดการและเจ้าของเท่านั้นที่ดูรายชื่อสมาชิกในกลุ่มได้
 • ผู้ที่เข้าร่วมได้: ทุกคนในองค์กรขอเข้าร่วมกลุ่มได้
 • อนุญาตสมาชิกภายนอก: ไม่อนุญาต
 • ผู้ที่โพสต์ข้อความได้: ทุกคนจากโดเมนของคุณโพสต์ได้
 • อนุญาตให้โพสต์จากเว็บ: อนุญาต
 • ผู้ที่เชิญสมาชิกใหม่ได้: ผู้จัดการและเจ้าของเท่านั้น
 • การกลั่นกรองข้อความ: ไม่มีการกลั่นกรอง
 • การเก็บข้อความ: ปิดใช้การเก็บ
 • อนุญาตอีเมลภายนอก: ไม่อนุญาต

สิทธิ์เริ่มต้นของกลุ่มเปลี่ยนแปลงไม่ได้ แต่คุณเปลี่ยนการตั้งค่ากลุ่มได้เมื่อมีการสร้างกลุ่มดังกล่าว

คุณกำลังใช้ Groups for Business ใช่ไหม

หากโดเมนของคุณใช้บริการ Groups for Business อยู่ ผู้ใช้จะสร้างกลุ่มของตัวเองในโดเมนของคุณได้
โดยผู้ใช้จะควบคุมกลุ่มเหล่านี้แทนผู้ดูแลระบบ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้างกลุ่ม

GCDS จะตรวจหากลุ่มเหล่านี้โดยอัตโนมัติและจะไม่ลบหรือเขียนทับกลุ่มดังกล่าว หากมีกลุ่มที่ใช้อีเมลเดียวกันในไดเรกทอรี LDAP ของคุณ GCDS จะใช้การเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ไม่กระทบกับส่วนอื่น (เช่น การอัปเดตชื่อ คำอธิบาย และการเพิ่มสมาชิกใหม่) แต่จะไม่ลบสมาชิกที่คุณลบออกจากไดเรกทอรี LDAP ทางเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงกลุ่มจากกลุ่มที่สร้างโดยผู้ใช้เป็นกลุ่มของคอนโซลผู้ดูแลระบบ คือการลบกลุ่มนั้นออกแล้วสร้างใหม่โดยใช้คอนโซลผู้ดูแลระบบ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เลือกว่าจะซิงค์ข้อมูลใดในโปรไฟล์ผู้ใช้

ระบุข้อมูลโปรไฟล์ของผู้ใช้ในหน้าโปรไฟล์ผู้ใช้ของเครื่องมือจัดการการกำหนดค่า โปรไฟล์ผู้ใช้จะมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ใช้ เช่น หมายเลขโทรศัพท์หรือตำแหน่งงาน

คลิกแท็บเพื่อป้อนข้อมูลต่อไปนี้

 • แอตทริบิวต์ของโปรไฟล์ผู้ใช้ - ระบุแอตทริบิวต์ที่ GCDS ใช้เมื่อสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ LDAP
 • กฎการค้นหา - ระบุข้อมูลในโปรไฟล์ผู้ใช้ที่จะนำเข้าและซิงค์โดยใช้สัญลักษณ์การค้นหาของ LDAP
  คุณจะแก้ไขกฎการค้นหาได้โดยใช้กฎการยกเว้น
 • กฎการยกเว้น - หากมีโปรไฟล์ผู้ใช้ในเซิร์ฟเวอร์ไดเรกทอรี LDAP ที่ตรงกับกฎการค้นหา แต่ไม่ควรเพิ่มในบัญชี Google ของคุณ ให้เพิ่มกฎการยกเว้น โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อการใช้กฎการยกเว้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ซิงค์ช่องผู้ใช้ที่กำหนดเองโดยใช้สคีมาที่กำหนดเอง

คุณจะซิงค์ข้อมูลผู้ใช้เพิ่มเติมจากไดเรกทอรี LDAP ไปยังบัญชี Google ได้ด้วยสคีมาที่กำหนดเอง โดยสามารถใช้สคีมาหลายตัวเพื่อซิงค์ข้อมูลผู้ใช้ประเภทต่างๆ ได้ เช่น หน่วยขององค์กรหนึ่งๆ อย่างฝ่ายการเงิน เป็นต้น คุณจะตั้งค่าสคีมาที่กำหนดเองแล้วเลือกว่าจะใช้กับผู้ใช้รายใดได้ในหน้าสคีมาที่กำหนดเองของเครื่องมือจัดการการกำหนดค่า

โปรดดูข้อมูลขีดจำกัดที่มีผลกับสคีมาที่กำหนดเองในข้อมูลคำขอ JSON นี้

ขั้นที่ 1: เลือกว่าจะใช้สคีมาที่กำหนดเองกับผู้ใช้รายใด

โดยใช้สคีมาที่กำหนดเองกับผู้ใช้ต่อไปนี้ได้

 • ผู้ใช้ทั้งหมดที่กฎการค้นหาและการตั้งค่าของ LDAP ในการกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ระบุไว้
 • กลุ่มผู้ใช้ต่างๆ ที่กฎการค้นหาและการยกเว้นของ LDAP ที่กำหนดเองระบุไว้

วิธีใช้สคีมาใหม่ที่กำหนดเองกับบัญชีผู้ใช้ทุกบัญชี

 1. คลิก Add Schema
 2. เลือก Use rules defined in "User Accounts"

วิธีใช้สคีมาใหม่ที่กำหนดเองกับกลุ่มผู้ใช้หนึ่งๆ

 1. คลิกเพิ่มสคีมา
 2. เลือกระบุกฎการค้นหาที่กำหนดเอง
 3. ให้คลิกเพิ่มกฎการค้นหาในแท็บกฎการค้นหา แล้วป้อนข้อมูลต่อไปนี้
  • ขอบเขต
  • กฎ
  • ชื่อเฉพาะพื้นฐาน (DN)

  โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คำค้นหา LDAP กับ GCDS

 4. คลิกตกลง
 5. คลิกเพิ่มกฎการยกเว้นในแท็บกฎการยกเว้น แล้วป้อนข้อมูลต่อไปนี้
  • ประเภทการยกเว้น
  • ประเภทการทำงานของคีย์เวิร์ด
  • กฎการยกเว้น

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้กฎการยกเว้นกับ GCDS

 6. คลิกตกลง

ขั้นที่ 2: เพิ่มสคีมาที่กำหนดเองให้กับกลุ่มผู้ใช้

คุณสามารถใช้ช่องที่กำหนดไว้แล้วสำหรับสคีมาหรือสร้างช่องสคีมาขึ้นมาใหม่ได้

วิธีใช้ช่องสคีมาที่กำหนดไว้แล้ว

 1. กรอกชื่อในช่องชื่อสคีมาแล้วคลิกเพิ่มช่อง
 2. เลือกช่องสคีมาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจากรายการช่องสคีมา
 3. ยืนยันว่าชื่อที่กรอกไว้ถูกต้องแล้วในช่องชื่อช่องของ Google
 4. ยืนยันว่าการตั้งค่าดัชนีและประเภทสิทธิ์แบบอ่านถูกต้องแล้ว
 5. คลิกตกลง
 6. (ไม่บังคับ) ทำตามขั้นตอนอีกครั้งกับช่องที่กำหนดไว้ล่วงหน้าช่องอื่นๆ ที่ต้องการเพิ่มลงในสคีมา
 7. (ไม่บังคับ) เพิ่มช่องสคีมาที่กำหนดเอง (ดูขั้นตอนด้านล่าง)
 8. คลิกตกลงเพื่อเพิ่มสคีมาที่กำหนดเองลงในการกำหนดค่า

วิธีสร้างช่องสคีมาขึ้นมาเอง

 1. กรอกชื่อในช่องชื่อสคีมาแล้วคลิกเพิ่มช่อง
 2. เลือกกำหนดเองจากรายการช่องสคีมา
 3. ป้อนชื่อช่อง LDAP ที่ต้องการซิงค์กับบัญชี Google ในช่องชื่อช่อง LDAP
 4. เลือกประเภทช่องจากรายการประเภทช่องของ LDAP
 5. กรอกชื่อช่องของ Google ที่จะแมปข้อมูล LDAP ด้วยในช่องชื่อช่องของ Google
 6. เลือกประเภทช่องจากรายการประเภทช่องของ Google
 7. (ไม่บังคับ) หากต้องการทำดัชนีข้อมูล ให้เลือกช่องดัชนี
 8. เลือกวิธีควบคุมสิทธิ์การอ่านในข้อมูลช่องที่ระบุในช่องสคีมาในรายการประเภทสิทธิ์การอ่าน
 9. คลิกตกลง
 10. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มช่องสคีมาเพิ่มเติม ให้ทำตามขั้นตอนอีกครั้ง
 11. คลิกตกลงเพื่อเพิ่มสคีมาที่กำหนดเองลงในการกำหนดค่า
ซิงค์รายชื่อติดต่อที่แชร์

ตั้งค่าการซิงค์ข้อมูลรายชื่อติดต่อที่แชร์ในหน้ารายชื่อติดต่อที่แชร์ของเครื่องมือจัดการการกำหนดค่า รายชื่อที่แชร์จะสอดคล้องกับรายการที่อยู่ร่วม (GAL) ใน Microsoft Active Directory และเซิร์ฟเวอร์ไดเรกทอรีอื่น โดยรายชื่อติดต่อที่แชร์จะมีข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และตำแหน่ง

ข้อสำคัญ:

 • ซิงค์เฉพาะรายชื่อติดต่อที่แชร์ที่อยู่นอกโดเมนของคุณเท่านั้น เพราะการซิงค์รายชื่อติดต่อภายในโดเมนอาจส่งผลให้ GAL มีรายการที่ซ้ำกัน
 • ระบบอาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงในการซิงค์ข้อมูลและแสดงรายชื่อติดต่อที่แชร์

คลิกแท็บเพื่อป้อนข้อมูลต่อไปนี้

 • แอตทริบิวต์ของรายชื่อติดต่อที่แชร์ - ระบุแอตทริบิวต์ที่ GCDS ใช้เมื่อสร้างรายชื่อติดต่อที่แชร์ของ LDAP
 • กฎการค้นหา - ระบุรายชื่อติดต่อที่จะนำเข้าและซิงค์โดยใช้สัญลักษณ์การค้นหาของ LDAP
  คุณจะแก้ไขกฎการค้นหาได้โดยใช้กฎการยกเว้น
 • กฎการยกเว้น - หากมีรายชื่อติดต่อในเซิร์ฟเวอร์ไดเรกทอรี LDAP ที่ตรงกับกฎการค้นหา แต่ไม่ควรเพิ่มในบัญชี Google ของคุณ ให้เพิ่มกฎการยกเว้น โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อการใช้กฎการยกเว้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ตั้งค่าปฏิทิน

ระบุวิธีที่ GCDS จะใช้สร้างทรัพยากรในปฏิทินของ LDAP ในหน้าทรัพยากรในปฏิทินของเครื่องมือจัดการการกำหนดค่า

คลิกแท็บเพื่อป้อนข้อมูลต่อไปนี้

 • แอตทริบิวต์ของทรัพยากรในปฏิทิน - ระบุแอตทริบิวต์ที่ GCDS ใช้เมื่อสร้างทรัพยากรในปฏิทินของ LDAP

  ข้อสำคัญ: GCDS จะไม่ซิงค์แอตทริบิวต์ของทรัพยากรในปฏิทินที่มีการเว้นวรรคหรืออักขระ เช่น เครื่องหมาย @ หรือโคลอน (:) โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งชื่อทรัพยากรในปฏิทินที่หัวข้อคำแนะนำการตั้งชื่อทรัพยากรสำหรับ Google ปฏิทิน

 • กฎการค้นหา - ระบุทรัพยากรในปฏิทินที่จะนำเข้าและซิงค์ข้อมูลโดยใช้สัญลักษณ์การค้นหาของ LDAP
  คุณจะแก้ไขกฎการค้นหาได้โดยใช้กฎการยกเว้น
 • กฎการยกเว้น - หากคุณมีทรัพยากรในปฏิทินในเซิร์ฟเวอร์ไดเรกทอรี LDAP ที่ตรงกับกฎการค้นหา แต่ไม่ควรเพิ่มในบัญชี Google ของคุณ ให้เพิ่มกฎการยกเว้น โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อการใช้กฎการยกเว้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ซิงค์ใบอนุญาต

ไปที่หน้าใบอนุญาตของเครื่องมือจัดการการกำหนดค่า แล้วตั้งค่าการซิงค์ข้อมูลใบอนุญาต GCDS ให้กับผู้ใช้ในบัญชี Google ของคุณ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อจัดการและมอบหมายใบอนุญาต

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบการซิงค์

ตั้งการแจ้งเตือน

โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์อีเมลและการแจ้งเตือนทางอีเมลหลังการซิงค์ในหน้าการแจ้งเตือนของเครื่องมือจัดการการกำหนดค่า

ทุกครั้งที่มีการซิงค์ GCDS จะส่งการแจ้งเตือนไปยังอีเมลที่คุณระบุในช่องอีเมลปลายทางอย่างน้อย 1 อีเมล คลิกเพิ่มหลังจากป้อนอีเมลแต่ละรายการ

คลิกทดสอบการแจ้งเตือนเพื่อส่งข้อความทดสอบไปยังอีเมลที่คุณระบุ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ตั้งพารามิเตอร์สำหรับการบันทึก

ระบุชื่อไฟล์และระดับรายละเอียดที่ต้องใช้ในการบันทึกในหน้าการบันทึกของเครื่องมือจัดการการกำหนดค่า

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ยืนยันการตั้งค่าการซิงค์

คลิกจำลองการซิงค์เพื่อทดสอบการตั้งค่าในหน้าซิงค์ของเครื่องมือจัดการการกำหนดค่า

การจำลองการซิงค์จะไม่อัปเดตหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ LDAP หรือบัญชีผู้ใช้ของคุณในบัญชี Google เพราะการจำลองนี้มีไว้เพื่อการตรวจสอบและทดสอบเท่านั้น สิ่งที่เครื่องมือจัดการการกำหนดค่าจะทำขณะจำลองการทำงานมีดังนี้

 • เชื่อมต่อกับบัญชี Google และสร้างรายชื่อผู้ใช้ กลุ่ม และรายชื่อติดต่อที่แชร์
 • เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ไดเรกทอรี LDAP และสร้างรายชื่อผู้ใช้ กลุ่ม และรายชื่อติดต่อที่แชร์
 • สร้างรายการความแตกต่าง
 • บันทึกกิจกรรมทั้งหมด

หากการจำลองประสบความสำเร็จ เครื่องมือจัดการการกำหนดค่าจะสร้างรายงานการเปลี่ยนแปลงที่เสนอ ซึ่งระบุสิ่งที่ระบบจะเปลี่ยนแปลงในรายชื่อผู้ใช้ Google ของคุณ

เมื่อคุณมั่นใจว่าการกําหนดค่าถูกต้อง ให้คลิกซิงค์และนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้เพื่อเริ่มต้นการซิงค์ด้วยตนเอง


Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร