สร้างบทบาทผู้ดูแลระบบสำหรับหน่วยขององค์กร

ในฐานะผู้ดูแลระบบขององค์กร คุณจะมอบหมายบทบาทผู้ดูแลระบบที่กำหนดเองให้กับผู้ใช้เพื่อให้ดําเนินงานการจัดการในหน่วยขององค์กรได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการให้สิทธิ์การจัดการ Chrome แก่ผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้มอบหมายอุปกรณ์ให้กับผู้ใช้คนอื่นๆ ในหน่วยขององค์กรฝ่ายขายเท่านั้น

ข้อควรทราบก่อนที่จะเริ่มต้น

คุณจะมอบหมายสิทธิ์ให้กับบทบาทที่กําหนดเองสําหรับหน่วยขององค์กรได้เพียงบางประการเท่านั้น หากมอบหมายสิทธิ์อื่นให้บทบาทดังกล่าว คุณจะจํากัดบทบาทสําหรับการใช้ภายในหน่วยขององค์กรไม่ได้ 

สิทธิ์ที่มอบหมายได้มีดังต่อไปนี้

 • ผู้ใช้
 • การจัดการความปลอดภัยของผู้ใช้
 • หน่วยขององค์กร
 • การจัดการ Chrome
 • การตั้งค่าอุปกรณ์ที่แชร์

โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิ์แต่ละประการที่หัวข้อความหมายของสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ

หากคุณใช้บริการเก็บถาวรและ eDiscovery ของ Google ห้องนิรภัย บทบาทที่กำหนดเองก็จะให้สิทธิ์ต่อไปนี้ได้ด้วย

 • จัดการกรณี
 • จัดการการระงับ
 • จัดการการค้นหา
 • จัดการการส่งออก

โปรดดูรายละเอียดของสิทธิ์แต่ละประการที่หัวข้อทําความเข้าใจและให้สิทธิ์ใช้ห้องนิรภัย

ข้อสําคัญ: หากต้องการให้สิทธิ์อื่นๆ ในภายหลัง คุณต้องนําผู้ใช้ทั้งหมดออกก่อน หากคุณเพิ่มสิทธิ์อื่นนอกเหนือจากนี้ คุณจะใช้บทบาทที่กำหนดเองกับใครในองค์กรก็ได้ ไม่ใช่แค่เฉพาะในหน่วยขององค์กรเท่านั้น

สร้างและมอบหมายบทบาท

 1. ไปที่หัวข้อสร้างบทบาทที่กําหนดเอง แล้วทําตามขั้นตอนในบทความ ตรวจสอบว่าบทบาทมีเฉพาะสิทธิ์สำหรับใช้กับหน่วยขององค์กรเท่านั้น (รายละเอียดด้านบน)
 2. คลิกมอบหมายบทบาท
 3. เพิ่มผู้ใช้ที่ต้องการมอบหมายบทบาทให้
 4. คลิกหน่วยขององค์กรถัดจากผู้ใช้
 5. เลือกหน่วยขององค์กรแล้วคลิกเสร็จสิ้น
 6. คลิกมอบหมายบทบาท
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร