ระบุโฮสต์ของโดเมน

โฮสต์ของโดเมนคือบริการทางอินเทอร์เน็ตที่จัดการชื่อโดเมน เช่น yourdomain.com โดยโฮสต์ของโดเมนจะใช้ระเบียนระบบชื่อโดเมน (DNS) เพื่อเชื่อมต่อชื่อโดเมนกับอีเมล เว็บไซต์ และบริการเว็บอื่นๆ โฮสต์ของโดเมนที่นิยมใช้กัน ได้แก่ GoDaddy™, enom®, DreamHost® และ 1&1 IONOS® เป็นต้น

Google Cloud จะใช้ระเบียน DNS เพื่อตั้งค่าบริการออนไลน์ต่างๆ ตัวอย่างเช่น หากต้องการใช้โดเมนร่วมกับ G Suite ให้เพิ่มระเบียน DNS ที่มีโฮสต์ของโดเมน 

ค้นหาโฮสต์ของโดเมน

ตรวจสอบบันทึกการเรียกเก็บเงิน

โดยปกติแล้ว โฮสต์ของโดเมนคือผู้ที่คุณซื้อชื่อโดเมนมา หากจำไม่ได้ว่าโฮสต์ของโดเมนคือใคร ให้ค้นหารายการเก็บถาวรในอีเมลเพื่อหาบันทึกการเรียกเก็บเงินเกี่ยวกับการจดทะเบียนหรือการโอนชื่อโดเมน 

โฮสต์ของโดเมนจะระบุอยู่ในใบแจ้งหนี้

ใช้ ICANN Lookup

หากไม่พบบันทึกการเรียกเก็บเงิน ให้ค้นหาโฮสต์ของโดเมนทางออนไลน์ Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโดเมนต่างๆ ให้ใช้เครื่องมือ ICANN Lookup เพื่อค้นหาโฮสต์ของโดเมน

 1. ไปที่ lookup.icann.org
 2. ในช่องค้นหา ให้ป้อนชื่อโดเมนแล้วคลิก Lookup
 3. ในหน้าผลลัพธ์ ให้เลื่อนลงไปที่ Registrar Information
  โดยปกติ ผู้รับจดทะเบียนจะเป็นโฮสต์ของโดเมน

ตัวแทนจำหน่ายโดเมน

โดเมนบางแห่งโฮสต์โดยผู้ค้าปลีกผ่านผู้รับจดทะเบียนแยกต่างหาก หากลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ผู้รับจดทะเบียนที่ระบุไม่ได้ หรือช่องผู้รับจดทะเบียนว่างอยู่ โฮสต์ของโดเมนอาจเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ได้

 1. ในหน้าผลการค้นหา ICANN Lookup ให้เลื่อนลงไปที่ Raw Registry REAP Response
 2. มองหารายการ Reseller
 3. ไปที่เว็บไซต์ของผู้ค้าปลีก
 4. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยข้อมูลเข้าสู่ระบบที่คุณใช้ตอนซื้อ (หรือโอน) โดเมน
  หากลืมรหัสผ่าน โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของตัวแทนจำหน่าย

หากไม่มีตัวแทนจำหน่ายรายใดอยู่ในรายชื่อ โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือจากทีมสนับสนุนของผู้รับจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อ

โฮสต์ DNS ของบุคคลที่สาม

บริการโฮสติ้ง DNS ของบุคคลที่สามหลายบริการ เช่น ClouDNS.net และ FreeDNS ให้บริการโฮสติ้ง DNS ที่กำหนดเอง หากคุณใช้โฮสต์ DNS ของบุคคลที่สามสำหรับโดเมน ผู้รับจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อของ ICANN Lookup จะไม่ใช่ผู้ที่จัดการระเบียนโดเมนของคุณ

ลงชื่อเข้าใช้โฮสต์ DNS ของบุคคลที่สามเพื่อเข้าถึงระเบียนโดเมน

รับการสนับสนุน

หากยังคงต้องการความช่วยเหลือในการระบุโฮสต์ของโดเมน โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของ G Suite 

ขั้นตอนถัดไป

เมื่อระบุโฮสต์ของโดเมนได้แล้ว คุณจะทำสิ่งต่อไปนี้ได้​

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร