ระบุโฮสต์ของโดเมนของคุณ

โฮสต์ของโดเมนคืออะไร

โฮสต์ของโดเมนคือบริการอินเทอร์เน็ตที่จัดการชื่อโดเมน เช่น yourdomain.com โฮสต์ของโดเมนใช้ระเบียน DNS เพื่อเชื่อมต่อชื่อโดเมนกับอีเมล เว็บไซต์ และบริการทางเว็บอื่นๆ โฮสต์ของโดเมนที่นิยม ได้แก่ GoDaddy™, enom®, DreamHost® และ 1&1 IONOS® เป็นต้น

Google Cloud ใช้ระเบียน DNS เพื่อตั้งค่าบริการออนไลน์ ตัวอย่างเช่น หากต้องการเชื่อมต่อโดเมนของคุณกับ G Suite ให้เพิ่มระเบียน DNS กับโฮสต์ของโดเมน เราให้คำแนะนำแบบทีละขั้นตอน แต่คุณขอความช่วยเหลือแบบสดจากทีมสนับสนุน G Suite ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ค้นหาโฮสต์ของโดเมนของคุณ

ตรวจสอบระเบียนการเรียกเก็บเงิน

โดยปกติ โฮสต์โดเมนของคุณคือผู้ที่คุณซื้อชื่อโดเมน หากจำไม่ได้ว่าใครคือโฮสต์โดเมนของคุณ ให้ดำเนินการดังนี้

 1. ค้นหาที่เก็บอีเมลเพื่อหาระเบียนการเรียกเก็บเงินเกี่ยวกับการลงทะเบียนหรือโอนชื่อโดเมน (โฮสต์โดเมนจะแสดงอยู่ในใบแจ้งหนี้ของคุณ)
 2. ไปที่เว็บไซต์โฮสต์ของโดเมน
 3. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยข้อมูลรับรองที่ใช้เมื่อซื้อหรือโอนโดเมนของคุณ
  หากลืมรหัสผ่าน ให้ติดต่อทีมสนับสนุนของโฮสต์โดเมน
ใช้การค้นหา WHOIS

หากหาระเบียนการเรียกเก็บเงินไม่เจอ ให้ค้นหาโฮสต์โดเมนของคุณทางออนไลน์ โดยดำเนินการดังนี้

 1. ไปที่ การค้นหา WHOIS ซึ่งให้บริการโดย ICANN ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่รวบรวมข้อมูลโดเมน
 2. ป้อนชื่อโดเมนในช่องค้นหา แล้วคลิก Lookup
 3. ในหน้าผลการค้นหา ให้ค้นหาส่วน Registrar
  โดยปกติ ผู้รับจดทะเบียนคือโฮสต์ของโดเมนของคุณ เช่น

  URL: www.polarmatix.com
  Registrar: Polarmatix Domain Services

 4. ไปที่เว็บไซต์ของผู้รับจดทะเบียนโดยใช้ URL ที่ระบุไว้
 5. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยข้อมูลรับรองที่ใช้เมื่อซื้อ (หรือโอน) โดเมน
  หากลืมรหัสผ่าน ให้ติดต่อทีมสนับสนุนของโฮสต์โดเมน

ผู้ค้าปลีกโดเมน

โดเมนบางแห่งโฮสต์โดยผู้ค้าปลีกผ่านผู้รับจดทะเบียนแยกต่างหาก หากคุณลงชื่อเข้าใช้กับผู้รับจดทะเบียนที่ระบุไม่ได้หรือช่องผู้รับจดทะเบียนว่างอยู่ โฮสต์โดเมนของคุณอาจเป็นผู้ค้าปลีก

 1. ในหน้าผลลัพธ์การค้นหาของ WHOIS ให้เลื่อนลงไปที่ส่วน Raw WHOIS Record
 2. มองหารายการ Reseller
 3. ไปที่เว็บไซต์ของผู้ค้าปลีก
 4. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยข้อมูลรับรองที่ใช้เมื่อซื้อ (หรือโอน) โดเมน
  หากลืมรหัสผ่าน โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของผู้ค้าปลีก

หากไม่มีผู้ค้าปลีกรายใดอยู่ในรายการ โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของผู้รับจดทะเบียนที่อยู่ในรายการเพื่อขอความช่วยเหลือ

โฮสต์ DNS ของบุคคลที่สาม

บริการโฮสติ้ง DNS ของบุคคลที่สามหลายบริการ เช่น ClouDNS.net และ FreeDNS มีโฮสติ้ง DNS ที่กำหนดเอง หากใช้โฮสต์ DNS ของบุคคลที่สามสำหรับโดเมน ผู้รับจดทะเบียนที่อยู่ในการค้นหา WHOIS จะไม่ใช่ผู้ที่จัดการระเบียนโดเมนของคุณ

ลงชื่อเข้าใช้โฮสต์ DNS ของบุคคลที่สามเพื่อเข้าถึงระเบียนโดเมน

ขั้นตอนถัดไป

เมื่อยืนยันโฮสต์โดเมนแล้ว คุณจะดำเนินการต่อไปนี้ได้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร