รวมโดเมนจากต่างบัญชี

หากคุณต้องจัดการโดเมนหลายโดเมนด้วยบัญชี Google ที่มีการจัดการต่างกัน เช่น G Suite หรือ Cloud Identity คุณอาจต้องการใช้บัญชีเดียวเพื่อจัดการกับโดเมนทั้งหมด ซึ่งวิธีนี้จะทำให้คุณลงชื่อเข้าใช้คอนโซลผู้ดูแลระบบเพียงที่เดียวเพื่อจัดการผู้ใช้และบริการสำหรับโดเมนทั้งหมด และผู้ใช้ในทุกโดเมนจะใช้บริการของ Google ร่วมกันได้

สิ่งที่ต้องทำก่อนจะเริ่มต้น

  • ข้อมูลสำคัญ - เมื่อคุณลบบัญชีออกจากคอนโซลผู้ดูแลระบบ การลบนี้จะมีผลถาวรและจะกู้คืนบัญชีกลับมาไม่ได้ 
  • โปรดดำเนินการตามขั้นตอนนี้เมื่อเห็นว่าช่วงเวลาที่ยังใช้งานระบบไม่ได้จะไม่ส่งผลกระทบกับธุรกิจหรือองค์กร หากพบปัญหา คุณอาจใช้งานโดเมนสำรองหรือชื่อแทนโดเมนไม่ได้เป็นระยะเวลาหนึ่ง
  • ตรวจสอบว่าได้บันทึกข้อมูลทั้งหมดในบัญชีที่จะลบให้เรียบร้อยก่อนที่จะลบบัญชี 
  • เลือกบัญชีที่ต้องการเก็บไว้เป็นโดเมนหลัก ซึ่งมีเพียงโดเมนหลักเท่านั้นที่จะมีที่อยู่เว็บและชื่อแทนโดเมนที่กำหนดเองได้
  • หากมีการเชื่อมโยงบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play ไว้กับชื่อบัญชีผู้ใช้ที่ต้องการย้ายไปยังโดเมนใหม่ เมื่อลบบัญชีออก ชื่อบัญชีผู้ใช้นี้จะไม่เชื่อมโยงกับบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play อีกต่อไปแม้ว่าจะสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ด้วยที่อยู่อีเมลเดิมก็ตาม คุณจะต้องสร้างบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play อีกบัญชีโดยใช้ชื่อบัญชีใหม่ จากนั้นจึงขอให้โอนแอปไปยังบัญชีใหม่ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่การโอนแอปไปยังบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์บัญชีอื่น

รวมโดเมนไว้ในบัญชีเดียว

  1. ตรวจสอบสิ่งที่ต้องทำก่อนจะเริ่มต้นจากด้านบน 
  2. ยกเลิกการสมัครใช้บริการ G Suite หรือ Cloud Identity และลบบัญชีทั้งหมดออกยกเว้นบัญชีของคุณ โปรดดูรายละเอียดที่การยกเลิกการสมัครใช้บริการ G Suite หรือยกเลิก Cloud Identity และการลบโดเมนหรือชื่อแทนโดเมน
  3. เพิ่มโดเมนของบัญชีที่ลบออกไปในบัญชีที่คุณเก็บไว้ โปรดดูรายละเอียดที่การเพิ่มโดเมนในบัญชี G Suite หรือ Cloud Identity ของคุณ หากโดเมนมีชุดผู้ใช้ของตนเอง ให้เพิ่มโดเมนแยกต่างหาก โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับโดเมนและชื่อแทนโดเมนที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโดเมนที่เพิ่มขึ้น
  4. หากคุณเพิ่มโดเมนเป็นโดเมนแยกต่างหาก (เนื่องจากมีชุดผู้ใช้ของตนเอง) ให้เพิ่มผู้ใช้ไปยังบัญชีนั้น เมื่อดำเนินการนี้ ระบบจะแจ้งให้คุณเชื่อมโยงผู้ใช้กับโดเมนให้ถูกต้อง โปรดดูรายละเอียดที่การเพิ่มผู้ใช้
  5. หากคุณบันทึกข้อมูลผู้ใช้จากบัญชีเก่าไว้ ให้นำเข้าข้อมูลกลับไปที่บัญชีใหม่ โปรดดูรายละเอียดที่การโอนข้อมูลระหว่างบัญชี G Suite
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร