Konfigurowanie odzyskiwania haseł dla użytkowników

Jako administrator organizacji możesz zezwolić użytkownikom i zwykłym administratorom na przywrócenie konta w przypadku zapomnienia hasła:

 • Opcja 1. Pozwól użytkownikom samodzielnie resetować hasła za pomocą zautomatyzowanego systemu (musisz włączyć Odzyskiwanie haseł przez użytkowników bez uprawnień administracyjnych w konsoli administracyjnej).
 • Opcja 2. Poproś użytkowników o kontaktowanie się z administratorem w celu resetowania haseł.

Opcja 1. Pozwól użytkownikom samodzielnie resetować hasła

Ta funkcja nie jest dostępna, jeśli organizacja korzysta z logowania jednokrotnego lub G Suite Password Sync. Nie można jej też stosować w przypadku użytkowników, którzy mają mniej niż 18 lat. Przejdź do szczegółowych informacji poniżej

Możesz zezwolić użytkownikom, którzy nie są superadministratorami, na resetowanie ich własnych haseł bez konieczności kontaktowania się z administratorem. Użytkownicy muszą dodać do swojego konta pomocniczy numer telefonu lub adres e-mail, który jest potrzebny do otrzymywania instrukcji związanych z odzyskiwaniem dostępu. Takie informacje mogą być przekazywane przy użyciu wiadomości głosowej, e-maila lub SMS-a. Dzięki temu użytkownik może zresetować swoje hasło przez wpisanie adresu swojego konta Google i wykonanie instrukcji udostępnianych przez zautomatyzowany system.

 
Włączanie odzyskiwania haseł przez użytkowników bez uprawnień administracyjnych

Domyślnie tylko superadministratorzy mogą resetować zapomniane hasła przy użyciu zautomatyzowanego systemu. Aby umożliwić to użytkownikom i zwykłym administratorom:

Jeśli użytkownik w organizacji kliknie Nie pamiętasz hasła? na stronie logowania, otrzyma instrukcje dotyczące odzyskiwania hasła. Jeśli użytkownik dodał do swojego konta pomocniczy numer telefonu lub adres e-mail, może zresetować hasło. Użytkownicy korzystający z weryfikacji dwuetapowej mogą zresetować swoje hasło tylko przy użyciu pomocniczego adresu e-mail. Użytkownicy, którzy nie dodali informacji umożliwiających odzyskanie dostępu do konta, są proszeni o skontaktowanie się z administratorem.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. From the Admin console Home page, go to Securitya potemAccount recovery.
 3. Aby zastosować to ustawienie do wszystkich użytkowników, pozostaw wybraną jednostkę organizacyjną najwyższego poziomu. W innym przypadku wybierz podrzędną jednostkę organizacyjną lub grupę konfiguracji.
 4. Kliknij Odzyskiwanie konta użytkownika.
 5. Kliknij Zezwalaj użytkownikom i osobom niebędącym superadministratorami na odzyskiwanie konta. To ustawienie nie ma zastosowania, jeśli organizacja korzysta z logowania jednokrotnego przy użyciu zewnętrznego dostawcy tożsamości lub G Suite Password Sync.
 6. Poproś użytkowników, by skonfigurowali pomocniczy numer telefonu lub adres e-mail, który jest potrzebny do otrzymywania instrukcji związanych z odzyskiwaniem hasła. 
  Jeśli użytkownik opuści organizację lub jego konto zostanie przejęte, natychmiast usuń informacje umożliwiające odzyskanie dostępu do jego konta. Przejdź do szczegółowych informacji poniżej
Zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi do kont użytkowników

Jeśli włączysz odzyskiwanie haseł przez użytkowników bez uprawnień administracyjnych, to natychmiast usuwaj informacje umożliwiające odzyskanie dostępu do konta, gdy:

 • użytkownik zostanie zwolniony lub opuści organizację, aby uniemożliwić odzyskanie hasła i uzyskanie dostępu do konta;
 • pojawi się podejrzenie, że konto zostało przejęte i informacje umożliwiające odzyskanie dostępu do konta nie są wiarygodne.

Aby usunąć informacje umożliwiające odzyskanie dostępu do konta lub sprawdzić, czy nie zostało ono przejęte, zaloguj się na nie jako użytkownik. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować pomocniczy numer telefonu lub adres e-mail.

Gdy odzyskiwanie haseł przez użytkowników bez uprawnień administracyjnych jest niedostępne
 • Użytkownicy G Suite dla Szkół i Uczelni, którzy nie ukończyli 18 roku życia, nie mogą dodać do swoich kont pomocniczego numeru telefonu ani adresu e-mail. W rezultacie nie mogą samodzielnie resetować zapomnianych haseł.

  Uwaga: bez względu na wiek użytkownicy kont w szkołach podstawowych i średnich nie mogą dodać pomocniczego numeru telefonu ani adresu. Opcja dodawania numeru telefonu i adresu e-mail nie jest dostępna na kontach tego typu.

  Tylko użytkownicy kont na uczelniach wyższych, administratorzy oraz nauczyciele korzystający z G Suite dla Szkół i Uczelni mogą podać pomocniczy numer telefonu lub adres e-mail.

 • Organizacje używające logowania jednokrotnego lub GSPS – jeśli w Twojej organizacji włączono logowanie jednokrotne, nie znajdziesz opcji Włącz odzyskiwanie hasła przez użytkowników bez uprawnień administracyjnych w konsoli administracyjnej.

  Jeśli Twoja organizacja korzysta z G Suite Password Sync for Active Directory (GSPS) i zablokowano użytkownikom możliwość zmieniania haseł w G Suite, w celu zresetowania zapomnianego hasła będą oni przekierowywani do Active Directory. Dzięki temu ich hasła do Active Directory będą zsynchronizowane z G Suite.

Opcja 2. Ustaw komunikat z prośbą o skontaktowanie się z administratorem

Jeśli użytkownik kliknie Nie pamiętasz hasła? na stronie logowania, ale funkcja odzyskiwania haseł przez użytkowników bez uprawnień administracyjnych nie jest włączona, otrzyma on wiadomość z prośbą o skontaktowanie się z administratorem. Udostępnij użytkownikom możliwość skontaktowania się z administratorem, gdy nie mogą zalogować się na swoje konto.

Dodatkowe informacje znajdziesz w artykule Resetowanie hasła użytkownika.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?