Wyświetlanie informacji o ostatnim logowaniu użytkowników

Możesz sprawdzić, kiedy dany użytkownik ostatnio logował się na swoje konto – te informacje znajdują się w kolumnie Ostatnie logowanie na stronie Użytkownicy w konsoli administracyjnej. Sygnatura czasowa w kolumnie Ostatnie logowanie jest aktualizowana tylko raz na godzinę, więc w przypadku użytkownika, który zalogował się po 9, zostanie ona zaktualizowana dopiero po 10. 

Jeśli użytkownik nie zalogował się jeszcze na swoje konto, w tej kolumnie znajduje się wartość Użytkownik nigdy się nie zalogował. Jeśli użytkownik zalogował się w ciągu ostatnich 24 godzin, wyświetlana jest godzina. W innym przypadku wyświetlana jest data. 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?