ลบผู้ใช้ออกจากองค์กร

หน้านี้สำหรับผู้ดูแลระบบ G Suite ที่จัดการบัญชีผู้ใช้ให้บริษัท โรงเรียน หรือกลุ่มอื่นๆ หรือสำหรับผู้ดูแลระบบ Cloud Identity หากคุณต้องการลบบัญชี Google ส่วนบุคคลของคุณเอง โปรดไปที่นี่แทน

เมื่อผู้ใช้ออกจากองค์กรไปแล้ว คุณจะลบบัญชีของผู้ใช้รายนั้นออกได้ ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณจะโอนไฟล์และข้อมูลที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของได้ แต่จะไม่มีสิทธิ์โอนไฟล์ที่ผู้ใช้ไม่ได้เป็นเจ้าของ ระบบจะลบเนื้อหาออกหากคุณไม่โอนไปให้ผู้ใช้รายอื่น

สิ่งที่จะเกิดขึ้นหากคุณลบผู้ใช้ออก

หากคุณลบผู้ใช้ ผู้ใช้รายนั้นจะเข้าถึงบริการ G Suite ขององค์กรไม่ได้และระบบจะลบข้อมูลต่อไปนี้

 • ข้อมูล G Suite - ไฟล์ทุกประเภท, Gmail และข้อมูลปฏิทิน (ยกเว้นปฏิทินที่แชร์)
 • หน้าใน Sites - ยกเว้นหน้าเว็บที่สร้างโดยผู้ใช้ใน Sites แบบคลาสสิก ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณจะลบหน้า Sites แบบคลาสสิกได้ โปรดดูหัวข้อแก้ไข Sites แบบคลาสสิกที่โดเมนของคุณ
 • Google ห้องนิรภัย - ระบบจะลบข้อมูลทั้งหมดในห้องนิรภัยของผู้ใช้หลังจากผ่านไป 30 วัน ไม่ว่าการตั้งค่าการเก็บรักษาหรือการระงับข้อมูลใดๆ จะมีผลอยู่ก็ตาม คุณจะกู้คืนข้อมูลที่อยู่ในสถานะถูกลบภายในเวลาสูงสุด 20 วันเท่านั้น ซึ่งจะล้างข้อมูลที่ถูกลบออกได้ทันที โปรดดูคำถามที่พบบ่อยของ Google ห้องนิรภัย
 • Google Play - บัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play ของผู้ใช้ คุณจะโอนแอปบางแอปไปยังบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์อื่นได้ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อโอนแอปไปยังบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์อื่น
 • Google Cloud Platform (GCP) - ผู้ใช้จะเข้าถึงทรัพยากร GCP ไม่ได้ การเชื่อมโยงนโยบาย Identity and Access Management (IAM) ของผู้ใช้จะยังคงอยู่ในทรัพยากรที่เกี่ยวข้องนานถึง 30 วัน หากผู้ใช้ไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์กร GCP โครงการทั้งหมดจะมีสถานะเป็นไม่มีที่มา โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อโครงการที่ถูกระงับเทียบกับโครงการที่ไม่มีที่มา
 • เนื้อหาบัญชีของแบรนด์ - เนื้อหาที่เป็นของผู้ใช้เพียงรายเดียว เช่น ช่อง YouTube หากมีเจ้าของคนอื่นด้วย เนื้อหาเหล่านี้จะโอนไปยังบัญชี G Suite ของเจ้าของอีกคน หากผู้ใช้เป็นเจ้าของเพียงคนเดียว ให้ลองเลือกเจ้าของใหม่ก่อนที่จะลบผู้ใช้ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อจัดการบัญชีแบรนด์ของคุณ
 • วิดีโอ YouTube และเนื้อหาอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริการหลัก - เนื้อหาในบริการที่ไม่ใช่บริการหลักของผู้ใช้ เช่น วิดีโอ YouTube และบล็อกของ Blogger
 • Cloud Identity - ข้อมูลทั้งหมดสำหรับผู้ใช้รายดังกล่าว
 • Classroom - หากลบบัญชี G Suite for Education ครูหรือนักเรียนจะเข้าถึง Classroom หรือไดรฟ์ไม่ได้
 • Google Groups - ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงบริการนี้ แต่ระบบจะไม่ลบกลุ่มที่สร้างไว้ แม้ว่าผู้ใช้จะเป็นสมาชิกเพียงคนเดียวก็ตาม

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่งออกหรือโอนการเป็นเจ้าของข้อมูลผู้ใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ข้างต้นที่หัวข้อก่อนที่จะลบผู้ใช้ (ด้านล่าง) คุณต้องรอจนกว่าระบบจะลบบัญชีของผู้ใช้ออกจาก G Suite แบบถาวรก่อนจึงจะนำใบอนุญาต G Suite ของผู้ใช้รายนั้นกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยกระบวนการลบอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงและอาจนานสุดถึง 24 ชั่วโมง

ก่อนที่จะลบผู้ใช้

เปิดทั้งหมด | ปิดทั้งหมด

ตรวจสอบว่าคุณต้องการลบออกจริงๆ
 • โปรดดูหัวข้อหากคุณลบผู้ใช้ (ด้านบน)
 • หากคุณกำลังพยายามแก้ไขบัญชีที่ทับซ้อนกัน โปรดอย่าลบบัญชีเพื่อแก้ไขปัญหา เพราะหากผู้ใช้รายนั้นใช้บริการ G Suite สำหรับอีเมล ปฏิทิน และบริการอื่นๆ อยู่ ก็จะสูญเสียข้อมูลและสิทธิ์เข้าถึงบริการต่างๆ เหล่านี้เมื่อคุณลบบัญชี โปรดดูหัวข้อเกี่ยวกับบัญชีที่ทับซ้อนกันแทน
 • คุณไม่จำเป็นต้องลบบัญชีหากต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ของสมาชิกในทีม โดยจะสร้างชื่อแทนได้ซึ่งเป็นชื่อเล่นสำหรับผู้ใช้รายนั้น และใช้อีเมลที่ใช้ชื่อนั้นได้ ดูหัวข้อเปลี่ยนชื่อหรืออีเมลของผู้ใช้
โอนอีเมล

หากต้องการโอนอีเมลของผู้ใช้ไปยังบัญชีอื่น ให้โอนก่อนที่จะลบบัญชี หากไม่โอนอีเมลก่อน ระบบจะลบอีเมลทั้งหมดและจะกู้คืนไม่ได้ โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อย้ายข้อมูลอีเมลไปยัง G Suite ด้วยบริการย้ายข้อมูล

โอนไฟล์และข้อมูลสำคัญ

คุณจะโอนไฟล์และข้อมูลที่เป็นของผู้ใช้ได้เท่านั้น ผู้ที่คุณโอนข้อมูลให้จะกลายเป็นเจ้าของคนใหม่ แต่คุณจะโอนไฟล์ที่ผู้ใช้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ ระบบจะลบเนื้อหาที่ไม่ได้โอนไปยังผู้ใช้อื่นออก โดยจะลบไฟล์ Google ไดรฟ์หลังจากผ่านไป 20 วัน

ตัวเลือกในการโอนข้อมูลมีดังนี้

 • หากเป็นผู้ดูแลระบบขั้นสูง คุณจะโอนไฟล์ระหว่างขั้นตอนการลบได้ โปรดดูหัวข้อลบผู้ใช้
 • ผู้ดูแลระบบจะโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของไฟล์ในไดรฟ์ของผู้ใช้ รวมถึงไฟล์ในไดรฟ์ที่แชร์ได้ ก่อนที่จะลบผู้ใช้ โปรดดูหัวข้อโอนไฟล์ในไดรฟ์ไปยังเจ้าของใหม่
 • หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบขั้นสูงและกำลังลบผู้ใช้หลายราย คุณจะส่งออกข้อมูลของผู้ใช้โดยใช้เครื่องมือได้ โปรดดูหัวข้อส่งออกข้อมูลขององค์กร
 • นอกจากนี้ คุณยังอนุญาตให้ผู้ใช้ส่งออกข้อมูลของตนเองได้อีกด้วย หากต้องการตั้งค่า โปรดดูหัวข้อเปิดหรือปิด Takeout ให้กับผู้ใช้ จากนั้นแนะนำให้ผู้ใช้ตรวจสอบและทำตามขั้นตอนในดาวน์โหลดข้อมูลให้เสร็จสมบูรณ์
โอนปฏิทินที่แชร์

ระบบจะลบปฏิทินหลักของผู้ใช้หลังจากผ่านไป 20 วัน แต่จะไม่ลบปฏิทินที่แชร์ หากต้องการโอนการเป็นเจ้าของปฏิทินที่แชร์ โปรดให้สิทธิ์ผู้ใช้รายอื่นแก้ไขและจัดการการแชร์ในปฏิทินที่แชร์ดังกล่าว โปรดดูหัวข้อแชร์ปฏิทินกับบุคคลอื่น

ตั้งการตอบกลับอัตโนมัติและส่งต่ออีเมลจากอีเมลของผู้ใช้
 1. ลงชื่อเข้าใช้คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google แล้วทำตามขั้นตอนเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้
 2. ลงชื่อเข้าใช้ในฐานะผู้ใช้รายนั้น
 3. ส่งต่อข้อความใน Gmail โปรดดูหัวข้อส่งต่อข้อความ Gmail ไปยังบัญชีอื่นโดยอัตโนมัติ
 4. ตั้งข้อความตอบกลับอัตโนมัติ ดูหัวข้อตอบกลับเมื่อลางานหรือในวันหยุด

เช่น คุณจะป้อน "อีเมลไม่เป็นปัจจุบัน แต่ได้รับอีเมลของคุณและส่งต่อไปยังอีเมลใหม่แล้ว" ได้ในบรรทัดเรื่อง

ตรวจสอบว่ามีอีเมลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วย G Suite หรือไม่

โปรดดูหัวข้อตรวจสอบว่าลงชื่อสมัครใช้อีเมลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วย G Suite ไว้หรือยัง

คำเตือน: หากลบบัญชีของผู้ที่ลงชื่อสมัครใช้อีเมลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วย G Suite โดยใช้บัญชี Gmail ส่วนตัว ระบบจะนำสิทธิ์เข้าถึงบัญชีส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่ถูกลบออก หากผู้ใช้รายนั้นซื้อโดเมนสำหรับบัญชีผ่าน Google Domains คุณจะจัดการโดเมนดังกล่าวไม่ได้อีกต่อไป หากยังต้องการเข้าถึงโดเมน ให้โอนโดเมนไปยังบัญชี Google Domains อื่น

โอนการเป็นเจ้าของชั้นเรียน

หากลบครูใน Classroom คุณก็โอนชั้นเรียนไปให้ครูคนอื่นๆ ได้ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อโอนการเป็นเจ้าของชั้นเรียน

ลบผู้ใช้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่ผู้ใช้
 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการลบผู้ใช้รายเดียว ให้ทำดังนี้
  1. ค้นหาผู้ใช้ในรายชื่อผู้ใช้ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อค้นหาบัญชีผู้ใช้
  2. ชี้ไปที่ผู้ใช้ที่ต้องการลบแล้วคลิกเพิ่มเติม แล้ว ลบผู้ใช้
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการลบผู้ใช้หลายราย ให้ทำดังนี้
  1. จากรายการผู้ใช้ ให้เลือกช่องถัดจากผู้ใช้แต่ละรายที่คุณต้องการลบ
  2. จากนั้นคลิกเพิ่มเติม แล้ว ลบผู้ใช้ที่เลือกที่ด้านบนของหน้า

   เคล็ดลับ: หากผู้ใช้ทั้งหมดอยู่ในหน่วยขององค์กรเดียวกัน ให้เลือกที่ด้านซ้ายเพื่อค้นหาผู้ใช้ได้ง่ายขึ้น

 5. หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์ (ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบขั้นสูง) ให้เลือกช่องเพื่อยืนยันว่าคุณเข้าใจผลของการลบบัญชี
 6. (ตัวเลือกสำหรับผู้ดูแลระบบขั้นสูงเท่านั้น) หากต้องการโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของเนื้อหาผู้ใช้ ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้
  1. เลือกช่องถัดจากแต่ละตัวเลือกที่คุณต้องการ
  2. ในช่องโอนไปยัง ให้กรอกตัวอักษร 2-3 ตัวแรกของชื่อหรืออีเมลของผู้ใช้ที่คุณต้องการโอนไฟล์ไป เมื่อเห็นบัญชีที่ต้องการ ให้เลือกบัญชีนั้น
 7. คลิกลบผู้ใช้รายเดียวหรือลบผู้ใช้หลายราย

เมื่อมีการโอนข้อมูลและบัญชีถูกลบ เราจะส่งอีเมลถึงรายชื่อติดต่อที่คุณใส่ไว้ในโปรไฟล์บริษัท แล้ว โปรไฟล์ แล้ว ข้อมูลติดต่อ

กู้คืนผู้ใช้ที่ถูกลบ

คุณจะกู้คืนบัญชีที่เพิ่งถูกลบได้ภายในเวลาไม่เกิน 20 วันเท่านั้น โปรดดูหัวข้อกู้คืนผู้ใช้ที่เพิ่งถูกลบ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร