Alerty e-mail dla administratora

Niektóre alerty są ograniczone lub niedostępne, jeśli używasz zewnętrznego dostawcy tożsamości logowania jednokrotnego.

Jako administrator organizacji możesz otrzymywać alerty e-mail, gdy w organizacji stanie się coś ważnego. Może to być na przykład podejrzana próba logowania, zhakowanie urządzenia mobilnego lub zmiana ustawień przez innego administratora. Jeśli włączysz alert o danym zdarzeniu, będziesz otrzymywać e-maila za każdym razem, gdy ono wystąpi (maksymalnie 25 e-maili na dwie godziny).

Wskazówka: jeśli używasz konta osobistego, możesz wyświetlić urządzenia, na których było używane Twoje konto.

Rodzaje alertów e-mail

Alerty o aktywności użytkowników
 • Alert o przerwie w dostępie do G Suite – nowy, zaktualizowany lub rozwiązany problem z dostępem do usługi w panelu stanu G Suite (tylko w G Suite)
 • Dodanie nowego konta użytkownika
 • Atak przeprowadzany przez hakerów wspieranych przez rząd
 • Przywrócenie zawieszonego konta użytkownika
 • Podejrzana aktywność związana z logowaniem
 • Usunięcie konta użytkownika
 • Przyznanie uprawnień administratora
 • Zawieszenie konta użytkownika
 • Odebranie uprawnień administratora
 • Zmiana hasła użytkownika
Alerty o aktywności urządzeń mobilnych
Alerty o zmianie ustawień przez innych administratorów
 • Ustawienia Kalendarza zostały zmienione (tylko w G Suite)
 • Ustawienia Dysku zostały zmienione (tylko w G Suite)
 • Ustawienia Gmaila zostały zmienione (tylko w G Suite)
 • Ustawienia urządzenia mobilnego zostały zmienione (obejmuje zmianę dowolnych ustawień zarządzania urządzeniami mobilnymi)
Alerty o aktywności poczty e-mail (tylko w G Suite) Alerty niestandardowe

Możesz utworzyć następujące alerty niestandardowe oparte na dziennikach kontrolnych organizacji.

Włączanie i wyłączanie alertów niestandardowych

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Zaloguj się na konto administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Raporty.

  Jeśli nie widzisz opcji Raporty, kliknij Więcej ustawień u dołu strony.

 3. W lewym okienku kliknij Zarządzaj alertami.
 4. W kolumnie Stan po prawej stronie włącz przełącznik, aby otrzymywać alerty, lub wyłącz go, aby nie otrzymywać alertów.
 5. (Opcjonalnie) Kliknij kolumnę Adresaci e-maili, aby edytować adresy e-mail odbiorców. Możesz też zaznaczyć lub odznaczyć opcję Superadministratorzy, aby włączyć albo wyłączyć alerty dla superadministratorów.

Alerty z Centrum alertów

W Centrum alertów można wyświetlać powiadomienia o potencjalnych problemach w domenie, a także podejmować działania w celu rozwiązania problemów i ochrony organizacji przed zagrożeniami bezpieczeństwa. Administratorzy mogą konfigurować powiadomienia e-mail dotyczące alertów z Centrum alertów przez ustawienie reguły w konsoli administracyjnej Google. Odpowiednie instrukcje znajdziesz w artykule Konfigurowanie powiadomień e-mail dotyczących Centrum alertów. Zobacz też Informacje o Centrum alertów

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?