เพิ่มตัวเลือกการกู้คืนสำหรับบัญชีผู้ดูแลระบบ

ไม่จำเป็นสำหรับผู้ดูแลระบบคนแรก หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบที่ลงชื่อสมัครใช้บัญชี Google Cloud แปลว่าคุณได้ระบุข้อมูลสำหรับการกู้คืนเมื่อลงชื่อสมัครใช้แล้ว จึงไม่ต้องเพิ่มข้อมูลตามที่อธิบายไว้ที่นี่อีก

หากบัญชี Google Cloud ของคุณได้รับสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบจากผู้ดูแลระบบคนอื่น โปรดเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลสำหรับการกู้คืนในบัญชี ด้วยวิธีนี้ หากลืมรหัสผ่านของบัญชี คุณก็คลิกลิงก์ลืมรหัสผ่านในหน้าลงชื่อเข้าใช้และเราจะส่งรหัสผ่านใหม่ให้ทางโทรศัพท์ SMS หรืออีเมลตามที่เลือกไว้ได้ หากไม่มีข้อมูลสำหรับการกู้คืน เราจะรีเซ็ตรหัสผ่านผู้ดูแลระบบผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมลไม่ได้

เพิ่มข้อมูลสำหรับการกู้คืนในบัญชี

หากลงชื่อเข้าใช้ไม่ได้ คุณก็ใช้หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลเพื่อกลับเข้าสู่บัญชี Google แทนได้ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อตั้งค่าหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลสำหรับการกู้คืน

หมายเหตุ: คุณจะรีเซ็ตรหัสผ่านสำหรับผู้ดูแลระบบของบัญชีที่มีผู้ดูแลระบบขั้นสูงมากกว่า 3 คนหรือมีผู้ใช้มากกว่า 500 รายโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลไม่ได้ หากบัญชีมีผู้ดูแลระบบและผู้ใช้เกินจำนวนดังกล่าว โปรดดูวิธีอื่นๆ ในการรีเซ็ตรหัสผ่าน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร