ข้อความแสดงข้อผิดพลาด GCDS

คุณอาจพบข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อใช้ Google Cloud Directory Sync (GCDS) โปรดดูวิธีการแก้ปัญหาข้อผิดพลาดจากตารางด้านล่าง 

ลองใช้เครื่องมือวิเคราะห์บันทึก

เครื่องมือนี้จะตรวจพบปัญหาส่วนใหญ่ได้โดยใช้เวลาไม่นานหลังการส่ง 

โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีเปิดใช้การบันทึกระดับการติดตาม

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดและวิธีแก้ไขปัญหา

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด คำอธิบายและวิธีแก้ไขปัญหา
java.sql.SQLException: ไม่สามารถสร้างไดเรกทอรี <directory>

GCDS จำเป็นต้องได้รับสิทธิ์ในไดเรกทอรีอย่างเต็มรูปแบบเพื่อรักษาฐานข้อมูลสถานะการซิงค์ คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดนี้ในกรณีต่อไปนี้

 • GCDS กำลังทำงานในฐานะของผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้ที่ติดตั้ง GCDS
 • สิทธิ์ถูกเปลี่ยนนับตั้งแต่ตอนที่ติดตั้ง
org.jdom.input.JDOMParseException: Error on line 1: Content is not allowed in prolog

GCDS พยายามโหลดไฟล์การกำหนดค่าที่มีการเข้ารหัสอักขระที่ไม่รองรับ

GCDS จะใช้ UTF-8 เป็นการเข้ารหัสอักขระเริ่มต้น ขอแนะนำให้ใช้การเข้ารหัสเดียวกันสำหรับไฟล์การกำหนดค่า แม้ว่าการเข้ารหัสอื่นๆ จะเข้ากันได้

วิธีแก้ปัญหานี้

 1. เปลี่ยนการเข้ารหัสของไฟล์การกำหนดค่าเป็น UTF-8 โดยทำดังนี้
  1. เปิดเครื่องมือแก้ไขข้อความ
  2. บันทึกไฟล์ด้วยการเข้ารหัสอื่น
 2. ตรวจสอบว่าเนื้อหาของไฟล์การกำหนดค่านั้นถูกต้อง
 3. ลองโหลดไฟล์การกำหนดค่าใน GCDS อีกครั้ง

การเข้ารหัสที่ไม่รองรับที่พบบ่อย ได้แก่ UTF-7 และ UTF-8 BOM

javax.net.ssl.SSLHandshakeException:
connection during handshake

ปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายทำให้ GCDS ทำแฮนด์เชค Secure Sockets Layer (SSL) กับเซิร์ฟเวอร์ Google ไม่สำเร็จ โดยเครื่องที่กำหนดเส้นทางแพ็กเก็ตทำงานช้าเกินไปหรือการหยุดให้บริการชั่วคราวของ ISP ก็อาจทำให้เกิดปัญหานี้ได้

GCDS จะพยายามทำแฮนด์เชค SSL โดยอัตโนมัติไม่เกิน 3 ครั้ง หากเห็นข้อความต่อไปนี้ในบันทึก แสดงว่า GCDS ทำแฮนด์เชคสำเร็จแล้วในการพยายามครั้งถัดไป และไม่ต้องดำเนินการใดต่ออีก
[2011-12-14 14:20:44,494] [main] [INFO] [usersyncapp.sync.FullSyncAgent] No differences detected, no changes necessary.

ทำงานร่วมกับผู้ดูแลระบบเครือข่ายในระบบของคุณเพื่อดูสิ่งที่อาจเป็นสาเหตุการหมดเวลาของเครือข่าย

Quota exceeded for the current request GCDS ถูกบล็อกไม่ให้ใช้งาน Google APIs ชั่วคราวเนื่องจากมีการใช้งานมากเกินไป โปรดรอ 24 ชั่วโมงก่อนพยายามซิงค์อีกครั้ง เนื่องจากคุณอาจใช้งานถึงโควต้า API ที่ใช้ได้แล้ว

หากยังเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้อีก โปรดตรวจสอบข้อมูลสรุปสุดท้ายของการซิงค์ หากผู้ใช้ทุกคนซิงค์ได้ แสดงว่า GCDS ได้ดำเนินการซ้ำกับคำขอที่ถูกบล็อกและทำสำเร็จแล้ว และไม่ต้องดำเนินการใดต่ออีก

ขีดจำกัดของ Google API น่าจะเพียงพอต่อการใช้งานในแต่ละวันแล้ว คุณอาจใช้งานถึงจำนวนที่จำกัดสูงสุดได้หากจำลองการซิงค์หลายรายการ หรือซิงค์รหัสผ่านของผู้ใช้ทั้งหมดกับ GCDS หากคุณเรียกใช้ sync-cmd ด้วยสคริปต์อัตโนมัติ ให้ลองเรียกใช้สคริปต์ต่อวันให้น้อยลง

หากข้อผิดพลาดนี้เป็นปัญหาร้ายแรง ให้ลองใช้บัญชีผู้ดูแลระบบบัญชีอื่นในการตรวจสอบสิทธิ์ GCDS หรือใช้การตรวจสอบสิทธิ์ OAuth
java.lang.RuntimeException:
Unknown LDAP search rule scope "null"
กฎในส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องมือจัดการการกำหนดค่าต่อไปนี้ขาดหายไป
 • LDAP Configurationจากนั้นOrg Units จากนั้นSearch Rules
 • LDAP Configurationจากนั้นUsersจากนั้นUser Sync
 • LDAP Configurationจากนั้นGroupsจากนั้นGroup Search Rules
 • LDAP Configurationจากนั้นUser Profilesจากนั้นUser Profiles Sync
 • LDAP Configurationจากนั้นShared Contactsจากนั้นContacts Sync

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อตั้งค่าการซิงค์กับเครื่องมือจัดการการกำหนดค่า

Invalid digest length for password

มีการกำหนดค่าวิธีการเข้ารหัสของรหัสผ่านสำหรับการซิงค์รหัสผ่านไม่ถูกต้องในเครื่องมือจัดการการกำหนดค่าหรือเซิร์ฟเวอร์ LDAP ใช้วิธีการเข้ารหัสที่ GCDS ไม่รองรับ โดยวิธีที่รองรับ ได้แก่ Plaintext, Base64, MD5 และ SHA1 หากต้องการซิงค์รหัสผ่านด้วย Microsoft Active Directory โปรดใช้ G Suite Password Sync

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อคุณจะซิงค์ข้อมูลรหัสผ่านอย่างไรและไม่บังคับ: อัปเดต GCDS

0 nested group(s) GCDS แยกความแตกต่างระหว่างผู้ใช้และกลุ่มที่ซ้อนกันในเซิร์ฟเวอร์ LDAP ไม่ถูกต้อง

วิธีแก้ปัญหานี้
 1. เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ลงในไฟล์การกำหนดค่า ในส่วน <features>:
  <optional>GROUP_NESTED_GROUPS_AS_USERS
  </optional>
 2. บันทึกไฟล์การกำหนดค่าแล้วซิงค์
Suspend user

GCDS อาจพยายามทำการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิด หากคุณซิงค์ข้อมูลกับไฟล์การกำหนดค่าที่มีการทำซ้ำภายนอกเครื่องมือจัดการการกำหนดค่า ไฟล์การกำหนดค่าใหม่กำลังเข้าถึงแคชเดียวกับไฟล์การกำหนดค่าเดิม และความไม่สอดคล้องกันระหว่างทั้ง 2 ไฟล์นี้อาจทำให้ผู้ใช้ถูกระงับการใช้งาน

หากต้องการทำไฟล์การกำหนดค่า GCDS ซ้ำ ให้ใช้ตัวเลือก Save As ทุกครั้งในเครื่องมือจัดการการกำหนดค่า วิธีนี้จะทำให้ไฟล์การกำหนดค่าใหม่มีแคชของตัวเอง

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อการใช้ไฟล์การกำหนดค่า 

Skipping unknown member

คุณใช้ไฟล์การกำหนดค่า XML ของ GCDS เวอร์ชันเก่าอยู่ และ GCDS พบสมาชิกกลุ่มที่ไม่มีอยู่ในกฎการค้นหาผู้ใช้ของการกำหนดค่า คุณควรรวมสมาชิกและเจ้าของกลุ่มทั้งหมดในกฎการค้นหาผู้ใช้ แม้จะไม่ต้องการซิงค์ผู้ใช้เหล่านั้นกับโดเมน Google ก็ตาม GCDS จำเป็นต้องดึงข้อมูลอีเมลสำหรับผู้ใช้เหล่านี้เพื่อประมวลผลกลุ่มอย่างถูกต้อง

หรืออีกวิธีหนึ่ง ให้สร้างไฟล์การกำหนดค่า XML เปล่าขึ้นมาใหม่ แล้ว GCDS จะเปิดใช้การซิงค์กลุ่มที่ไม่อ้างอิงกับรายการใด ซึ่งจะบังคับให้ GCDS แปลค่าสมาชิกกลุ่ม โดยไม่คำนึงถึงกฎการซิงค์ผู้ใช้ หากไม่แน่ใจ เราขอแนะนำให้ทำวิธีนี้

เมื่อแก้ไขการกำหนดค่าหรือสร้างไฟล์การกำหนดค่าใหม่ โปรดตรวจสอบว่าคุณได้เรียกใช้การจำลองและตรวจสอบผลลัพธ์ก่อนเรียกใช้การซิงค์โดยสมบูรณ์

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อกำหนดรายชื่อผู้ใช้

com.google.data.client.GoogleServiceException:
Invalid credentials

บัญชีผู้ดูแลระบบที่คุณระบุในเครื่องมือจัดการการกำหนดค่านั้นไม่ได้เป็นผู้ดูแลระบบ หรือชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไม่ถูกต้อง

ในเครื่องมือจัดการการกำหนดค่า ให้ไปที่ Google Domainจากนั้นSettings แล้วตรวจสอบข้อมูลบัญชีผู้ดูแลระบบที่ระบุไว้ใน Admin Email Address

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อกำหนดการตั้งค่าโดเมน Google

com.google.gdata.util.
ResourceNotFoundException:
แอตทริบิวต์คีย์การซิงค์ที่ระบุในส่วนรายชื่อติดต่อที่แชร์ของเครื่องมือจัดการการกำหนดค่าแสดงค่าที่ว่างเปล่าจากเซิร์ฟเวอร์ LDAP เลือกแอตทริบิวต์จากเซิร์ฟเวอร์ LDAP ที่มีค่าคีย์การซิงค์สำหรับทุกทรัพยากร และไม่แสดงผลเป็นสตริงที่ไม่มีข้อมูลหรือว่างเปล่า
Computed differences exceed
configured deletion limits,
not applying changes

ลบหรือการระงับการใช้งานเกินที่กำหนดไว้ใน GCDS แล้ว เปลี่ยนการตั้งค่า Delete Limits ใน GCDS เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดข้อผิดพลาดนี้ หรือดูบันทึกการซิงค์เพื่ออ่านรายละเอียดรายการที่จะถูกลบหรือระงับการใช้งาน แล้วตัดสินใจว่าต้องเปลี่ยนขีดจำกัดหรือไม่

InvalidEmail GCDS พยายามสร้างผู้ใช้หรืออีเมลแทนที่อยู่ในโดเมน ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบัญชี Google ของคุณ

วิธีแก้ไขปัญหามีดังนี้

 • ในเครื่องมือจัดการการกำหนดค่า ให้ไปที่ LDAP Configurationจากนั้นUsersจากนั้นUser Syncจากนั้นExclusion Rules แล้วสร้างกฎการยกเว้นผู้ใช้ที่ยกเว้นผู้ใช้ในโดเมนภายนอก
 • เปลี่ยนกฎการค้นหาผู้ใช้เพื่อไม่ให้มีการแสดงผลผู้ใช้ในโดเมนภายนอก
 • เพิ่มโดเมนที่ขาดไปเป็นโดเมนรองในบัญชี Google
Domain user limit reached

GCDS กำลังซิงค์ผู้ใช้มากกว่าที่ได้จัดสรรไว้สำหรับบัญชีของคุณ
วิธีแก้ไขปัญหามีดังนี้

 • ในเครื่องมือจัดการการกำหนดค่า ให้ไปที่ LDAP Configurationจากนั้นUsersจากนั้นUser Sync แล้วจำกัดขอบเขตของการค้นหาผู้ใช้ให้แสดงผลผู้ใช้น้อยลง
 • ในเครื่องมือจัดการการกำหนดค่า โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ระบุชื่อเฉพาะ (DN) ฐานที่เหมาะสม ซึ่งชี้ไปที่รูทที่มีเฉพาะผู้ใช้ที่ต้องการนำเข้าโดเมน Google เท่านั้น
java.lang.RuntimeException:
javax.naming.InvalidNameException:
[LDAP: error code 34 - invalid DN]
DN ฐานที่ระบุไว้ในเครื่องมือจัดการการกำหนดค่าอาจชี้ไปที่ออบเจ็กต์ที่ไม่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ LDAP ของคุณ ตรวจสอบ DN ฐานที่ระบุในส่วนการเชื่อมต่อ LDAP, ผู้ใช้, กลุ่ม, โปรไฟล์ และตัวกรองรายชื่อติดต่อที่แชร์ และโปรดตรวจสอบว่าคุณใช้ออบเจ็กต์ที่มีอยู่เป็น DN ฐานสำหรับแต่ละรายการ
java.security.cert.CertPathValidatorException:
revocation status check failed:
no CRL found

บริการหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นไม่อนุญาตให้ GCDS ติดต่อกับผู้ออกใบรับรองเพื่อขอใบรับรอง HTTPS ที่ใช้สำหรับ API โปรดตรวจสอบกฎของไฟร์วอลล์หรือพร็อกซีที่อาจจำกัดการเชื่อมต่อจากเครื่องที่ใช้งาน GCDS

หากต้องใช้พร็อกซีเข้าถึงเว็บจากเครื่องที่ใช้งาน GCDS ต้องมีการกำหนดค่าที่ถูกต้อง

คุณอาจปิดใช้การตรวจสอบรายการยกเลิกใบรับรองเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวได้ แต่ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย จึงไม่แนะนำให้ใช้วิธีการนี้ หากเลือกดำเนินการต่อ ให้ปิดใช้การตรวจสอบรายการยกเลิกใบรับรองโดยเพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ในไฟล์ config-manager.vmoptions และ sync-cmd.vmoptions ในไดเรกทอรีการติดตั้งของ GCDS
-Dcom.sun.net.ssl.checkRevocation=false
-Dcom.sun.security.enableCRLDP=false

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อวิธีที่ GCDS ตรวจสอบรายการยกเลิกใบรับรอง

javax.naming.directory.
InvalidSearchFilterException:
Unbalanced parenthesis; remaining name
การค้นหาที่ระบุในหน้าของเครื่องมือจัดการการกำหนดค่าต่อไปนี้มีวงเล็บไม่ครบถ้วน
 • LDAP Configurationจากนั้นOrg Unitsจากนั้นSearch Rules
 • LDAP Configurationจากนั้นUsersจากนั้นUser Sync
 • LDAP Configurationจากนั้นGroupsจากนั้นGroup Search Rules
 • LDAP Configurationจากนั้นUser Profilesจากนั้นUser Profiles Sync
 • LDAP Configurationจากนั้นShared Contactsจากนั้นContacts Sync
Root exception is javax.naming.
CommunicationException:
servername:389
GCDS แปลค่าชื่อเซิร์ฟเวอร์ LDAP ที่ระบุไม่ได้ โปรดตรวจสอบว่าคุณป้อนชื่อโดเมนที่สมบูรณ์ในตัวเองสำหรับเซิร์ฟเวอร์ LDAP และตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน GCDS สามารถแปลค่าชื่อได้

หมายเหตุ: เมื่อใช้ Active Directory ให้ใช้ชื่อโดเมนที่สมบูรณ์ในตัวเองของโดเมนเป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์
SSL peer shut down incorrectly

โดยปกติแล้ว ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการบังคับให้มีปริมาณการใช้งานผ่านพร็อกซี หากใช้พร็อกซี คุณจะต้องกำหนดการตั้งค่าพร็อกซี GCDS

โปรดตรวจสอบว่า GCDS เชื่อมต่อกับ URL และพอร์ตที่ระบุเหล่านี้ได้โดยทำตามขั้นตอนในหัวข้อการเชื่อมต่อและความปลอดภัย

ซอฟต์แวร์การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ในระบบอาจทำให้เกิดปัญหาการเชื่อมต่อ โปรดขอให้ผู้ดูแลระบบปิดใช้ซอฟต์แวร์การรักษาความปลอดภัยในเครื่องไคลเอ็นต์ แล้วลองอีกครั้ง

You are not authorized to access this API

ยืนยันว่าเปิดใช้ Google API ที่ต้องใช้แล้ว

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อให้สิทธิ์บัญชี Google ของคุณ

Domain user limit exceeded คุณพยายามเพิ่มผู้ใช้มากกว่าจำนวนใบอนุญาตผู้ใช้ที่มี โปรดติดต่อตัวแทนฝ่ายขายเพื่อซื้อใบอนุญาตของผู้ใช้เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนการค้นหาของ LDAP เพื่อซิงค์ข้อมูลผู้ใช้น้อยลง
java.lang.RuntimeException: Failed to execute query because the object at Base DN: "DC=domain,DC=com" is missing or inaccessible เริ่มโดยการตรวจสอบ DN ทั้งในแท็บ LDAP Configuration และในกฎการค้นหาทั้งหมดที่คุณได้กำหนดการลบล้าง DN ฐานไว้

หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้และคุณมั่นใจว่า DN ถูกต้อง ปัญหาอาจเกิดจากการแปลง DNS คุณอาจได้รับข้อมูลผิดพลาดเพิ่มเติมในบันทึก เช่น

 • javax.naming.PartialResultException [Root exception is javax.naming.CommunicationException: domain.com:389 [Root exception is java.net.ConnectException: Connection refused: connect]]
 • javax.naming.PartialResultException [Root exception is javax.naming.CommunicationException: domain.com:389 [Root exception is java.net.ConnectException: Connection timed out: connect]]

ข้อผิดพลาดเหล่านี้ระบุว่าการเชื่อมต่อกับชื่อโฮสต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธหรือหมดเวลา ให้ลองทำการค้นหา DNS ในชื่อโฮสต์นี้ แล้วตรวจสอบว่าที่อยู่ทั้งหมดที่แสดงนั้นถูกต้อง และอนุญาตให้มีการเชื่อมต่อบนพอร์ตที่คุณกำหนดค่าไว้

หมายเหตุ: ข้อผิดพลาดเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้ แม้ว่าคุณจะระบุชื่อโฮสต์หรือที่อยู่ IP ที่ถูกต้องในการกำหนดค่า GCDS แล้วก็ตาม Active Directory อาจตอบกลับแบบอ้างอิง LDAP โดยกำหนดให้ GCDS เชื่อมต่อผ่านชื่อโฮสต์ แต่สุดท้ายแล้ว การอ้างอิงนี้อาจชี้ไปยังชื่อโฮสต์ที่ไม่สามารถแปลงชื่อได้ คุณสามารถหลีกเลี่ยงการอ้างอิงได้โดยการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Active Directory โดยใช้พอร์ตแคตตาล็อกส่วนกลางซึ่งมีค่าเริ่มต้นคือ 3268 โปรดดูรายละเอียดในเอกสารประกอบของ Microsoft

Character is invalid at location

ข้อมูลบางอย่างในสคีมาที่กำหนดเองไม่ถูกต้อง โปรดดูวิธีตรวจสอบข้อจำกัดที่ใช้กับสคีมาที่กำหนดเองที่หัวข้อ Directory API: Custom User Fields 

หากเปิดใช้บันทึกระดับ "Trace" ไว้ คุณจะเห็นคำขอสคีมาที่กำหนดเองแบบ HTTP เต็มรูปแบบด้วย

java.util.concurrent.ExecutionException: java.lang.OutOfMemoryError: GC
overhead limit exceeded 

เกินหน่วยความจำที่จำกัดไว้ ทำให้ซิงค์ไม่สำเร็จ

โปรดดูวิธีแก้ไขปัญหานี้ที่หัวข้อหากพบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับหน่วยความจำจะต้องทำอย่างไร 

Failed trying to connect to the specified LDAP server

GCDS เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ LDAP ไม่ได้ โปรดตรวจสอบดังนี้ 

 • คุณกำลังใช้โปรโตคอลการสื่อสารที่ถูกต้อง หากเซิร์ฟเวอร์ LDAP ต้องการโปรโตคอลที่ปลอดภัย ให้ใช้ LDAP + SSL
 • เซิร์ฟเวอร์ LDAP กำลังทำงานอยู่และไม่มีปัญหาการเชื่อมต่อใดๆ
Network problem: Unable to connect to the specified LDAP server

GCDS ไม่พบเซิร์ฟเวอร์ LDAP ให้ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้ GCDS มีสิทธิ์เข้าถึงโฮสต์และพอร์ตที่ระบุ

ปัญหาการตรวจสอบสิทธิ์: เชื่อมต่อโดยใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่ให้มาไม่ได้

เซิร์ฟเวอร์ LDAP กำลังปฏิเสธคำขอ GCDS เนื่องจากปัญหาการตรวจสอบสิทธิ์

ตรวจสอบว่าผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตและรหัสผ่านถูกต้อง ควรเพิ่มผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตโดยใช้ชื่อเฉพาะ (DN) ที่แตกต่างกัน โปรดดูรายละเอียดการเพิ่มผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตในหัวข้อการตั้งค่าการเชื่อมต่อ LDAP 

Failed to execute query at Base DN <base-dn>

GCDS เชื่อมต่อกับชื่อเฉพาะฐาน (DN) ไม่ได้ โปรดตรวจสอบดังนี้ 

Failed to execute query at Base DN <base-dn> for attribute: <attribute>, reason: NameNotFoundException

GCDS เรียกดูข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ LDAP ไม่สำเร็จ โปรดตรวจสอบดังนี้ 

 • มีออบเจ็กต์ <base-dn> อยู่และเข้าถึงผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตได้ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อการตั้งค่าการเชื่อมต่อ LDAP
 • มี <attribute> อยู่สำหรับออบเจ็กต์ <base-dn> ในเซิร์ฟเวอร์ LDAP
มีสมาชิกอยู่แล้ว

คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดนี้ในกรณีต่อไปนี้

 • คุณมีสมาชิกที่ใช้อีเมลแทนใน Google Workspace เป็นอีเมลหลักของ LDAP โปรดหลีกเลี่ยงสถานการณ์นี้ หากทำได้ (เช่น ใช้ชื่อผู้ใช้อื่นเป็นชื่ออีเมลแทน)
 • บัญชีผู้ใช้มีชื่อผู้ใช้ซ้ำกันสำหรับอีเมลแทน 2 รายการ และในหน้าการกำหนดค่าโดเมน Google คุณได้เลือกช่องแทนที่ชื่อโดเมนในอีเมล LDAP

  ซึ่งเมื่อเลือกช่องนี้ ระบบจะเปลี่ยนอีเมลทั้ง 2 รายการให้ตรงกับโดเมนที่ปรากฏในช่องโดเมนอีเมลสำรอง

โปรดยกเลิกการเลือกช่องนี้หรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ชื่อใดชื่อหนึ่งของอีเมลแทน 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false