คู่มือผู้ดูแลระบบสำหรับการช่วยเหลือพิเศษ

หน้านี้มีไว้สำหรับผู้ดูแลระบบบริการต่างๆ ของ Google เช่น G Suite หรือ Cloud Identity ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลการช่วยเหลือพิเศษสำหรับองค์กร หากคุณใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ G Suite โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ G Suite สำหรับการช่วยเหลือพิเศษ

สารบัญ

 

บทนำ


ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือ

คู่มือฉบับนี้มีข้อมูลสำหรับผู้ดูแลระบบด้านเทคนิค ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ (CIO) เจ้าหน้าที่กำกับดูแลกิจการ และผู้เชี่ยวชาญด้านการช่วยเหลือพิเศษสำหรับลูกค้า Cloud Identity, G Suite, Education และ Government ในปัจจุบันและผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต คู่มือนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้

 • ให้ข้อมูลสรุปการช่วยเหลือพิเศษในบริการต่างๆ ของ Google
 • ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจสถานะของฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษในปัจจุบันสำหรับแอปพลิเคชันที่รองรับแต่ละแอปใน G Suite
 • อธิบายแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการนำบริการต่างๆ ของ Google ไปใช้เพื่อสนับสนุนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

คู่มือฉบับนี้มุ่งเน้นการช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้ใช้ที่ตาบอดหรือสายตาเลือนรางเป็นหลัก หากสนใจทราบรายละเอียดประโยชน์จากฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษในผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Google สำหรับผู้ใช้ที่หูหนวกและหูตึง โปรดไปที่เว็บไซต์ Google Accessibility

หากคุณใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ G Suite หรือเป็นผู้ฝึกอบรมฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษ โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ G Suite สำหรับการช่วยเหลือพิเศษเพื่อรับข้อมูลวิธีใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้


วิธีใช้คู่มือ

ส่วนแรกของคู่มือจะครอบคลุมแนวทางปฏิบัติของ Google สำหรับการช่วยเหลือพิเศษ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับเบราว์เซอร์ โปรแกรมอ่านหน้าจอ และการตั้งค่าคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google เพื่อมอบประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้ทุพพลภาพ

คุณจะเห็นรายการฟีเจอร์และตัวเลือกต่างๆ รวมทั้งการปรับปรุงการช่วยเหลือพิเศษที่สำคัญในผลิตภัณฑ์ที่รองรับแต่ละรายการใน G Suite เช่น Gmail, Google ปฏิทิน และ Google เอกสาร

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ใช้ที่ต้องการเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการจะใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Google ได้ภายนอกอินเทอร์เฟซเว็บ

คุณควรอ่านคู่มือทั้งหมดหรือข้ามไปยังส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการโดยตรง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการใช้ในองค์กร

หากต้องการค้นหาแหล่งข้อมูลสำหรับผู้ใช้ เช่น ลิงก์ไปยังเอกสารความช่วยเหลือเฉพาะผลิตภัณฑ์ โปรดดูคู่มือผู้ใช้ G Suite สำหรับการช่วยเหลือพิเศษ


การสนับสนุนและความคิดเห็น

ทีมสนับสนุนผู้พิการพร้อมตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกในผลิตภัณฑ์ของ Google ตลอดจนฟีเจอร์และฟังก์ชันการช่วยเหลือพิเศษในผลิตภัณฑ์ของ Google โปรดดูวิธีติดต่อทีมสนับสนุนผู้พิการ

ถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับ G Suite รูปแบบการสนับสนุนที่คุณได้รับจะขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นลูกค้า G Suite อยู่หรือไม่

ลูกค้าปัจจุบันของ G Suite

ลูกค้า G Suite Basic, Business, Enterprise, Government หรือ Education จะส่งตั๋วสนับสนุนในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google ได้ดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้คอนโซลผู้ดูแลระบบ
 2. คลิกการสนับสนุน > ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

หรือติดต่อทีมสนับสนุนของ G Suite ทางโทรศัพท์ โปรดดูรายละเอียดที่การติดต่อฝ่ายสนับสนุน

หากคุณต้องการใช้บริการของ G Suite

หากคุณสนใจใช้บริการของเรา โปรดไปที่หน้า G Suite รุ่นที่ต้องการแล้วคลิกติดต่อเราที่ด้านขวาบน

 

ดูข้อมูลทางเลือกอื่นๆ เพื่อขอรับการช่วยเหลือพิเศษและแสดงความคิดเห็นได้ที่หน้าติดต่อเรา 


ข้อจำกัดความรับผิดชอบสำหรับการกำหนดค่าผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม

คู่มือฉบับนี้มีส่วนที่อธิบายวิธีทำงานระหว่างผลิตภัณฑ์ Google กับโปรแกรมอ่านหน้าจอของบุคคลที่สาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง JAWS, NVDA และ VoiceOver) และเบราว์เซอร์ของบุคคลที่สาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Internet Explorer และ Firefox) รวมถึงการกำหนดค่าที่ Google แนะนำ

Google ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามและไม่มีการสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับการกำหนดค่าผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม โปรดดูข้อมูลการกำหนดค่าและการสนับสนุนล่าสุดจากเว็บไซต์ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ หรือติดต่อขอคำปรึกษาจากผู้ให้บริการโซลูชันของ Google


แนวทางปฏิบัติของ Google สำหรับการช่วยเหลือพิเศษ

พันธกิจของ Google คือทำให้ผู้ใช้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ในโลกได้มากขึ้น รวมถึงผู้ทุพพลภาพด้วย เช่น ผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น การมองเห็นสี และการได้ยิน เราจึงสร้างสรรค์สิ่งต่อไปนี้ขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้

 • การสร้างฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษในผลิตภัณฑ์ของ Google
 • การพัฒนา API และบริการของฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษสำหรับแพลตฟอร์ม Android และ Chrome OS ของ Google
 • รองรับมาตรฐานแบบเปิดเพื่อให้ใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงเว็บไซต์ได้มากขึ้น

G Suite ช่วยให้ผู้คนทำงานและโต้ตอบกันได้ เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาบริการให้เข้าถึงการทำงานร่วมกันนี้ได้มากที่สุด

หลักการสำคัญของ Google คือการมุ่งเน้นที่ผู้ใช้เป็นหลัก เราจึงพัฒนาความร่วมมือกับกลุ่มผู้สนับสนุนและผู้ทุพพลภาพเพื่อขอข้อมูลและความคิดเห็น ทีมสร้างฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษเป็นกลุ่มคนที่มีความหลากหลาย ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการช่วยเหลือพิเศษภายใน Google และพัฒนากรอบการทำงานด้านการช่วยเหลือพิเศษเพื่อให้ทีมผลิตภัณฑ์ใช้เป็นหลักในการพัฒนา

เราหวังว่าฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษที่มีให้ทางเว็บในปัจจุบันจะส่งผลดีและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้ทุกคนของเราต่อไป หากต้องการข้อมูลการช่วยเหลือพิเศษของ Google เพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ Google Accessibility


Voluntary Product Accessibility Template (VPAT)

Voluntary Product Accessibility Template (VPAT) ต่อไปนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Google


คำแนะนำทั่วไป


เบราว์เซอร์และโปรแกรมอ่านหน้าจอที่แนะนำ

โดยทั่วไป ผู้ที่ใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการกับบริการต่างๆ ของ Google จะได้รับประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีที่สุดจากการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับเบราว์เซอร์ดังต่อไปนี้

ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอ่านหน้าจอ เบราว์เซอร์
Microsoft Windows NVDA หรือ JAWS Firefox
Mac VoiceOver เบราว์เซอร์ Chrome
Chrome OS ChromeVox เบราว์เซอร์ Chrome 


หมายเหตุ: ข้อมูลเหล่านี้เป็นคำแนะนำทั่วไป ดังนั้นผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจมีคำแนะนำเพิ่มเติมในเอกสารประกอบของผลิตภัณฑ์เอง โปรดดูเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ในคู่มือผู้ใช้ G Suite สำหรับการช่วยเหลือพิเศษ


การตั้งค่าคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google ที่แนะนำ

เราขอแนะนำให้เปิดใช้ตัวเลือก Gmail และ Chrome OS ต่อไปนี้ในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้

การตั้งค่า Gmail (เฉพาะ G Suite เท่านั้น)

ตัวเลือก Gmail ต่อไปนี้จะเปิดอยู่โดยค่าเริ่มต้นในคอนโซลผู้ดูแลระบบของคุณ การตั้งค่านี้เป็นแบบใช้ทั้งโดเมน ดังนั้นจึงจะมีผลกับผู้ใช้ทั้งหมดในโดเมนของคุณ

การเข้าถึงแบบ POP และ IMAP: ฟีเจอร์นี้ช่วยให้ผู้ใช้เข้าดูอีเมลในโปรแกรมรับส่งอีเมลที่คุ้นเคยได้ต่อไป ดูรายการโปรแกรมรับส่งเมลที่สนับสนุนและเรียนรู้วิธีเปิดหรือปิดใช้การเข้าถึง

ธีม: ฟีเจอร์นี้ช่วยให้ผู้ใช้ปรับแต่งรูปลักษณ์ของบัญชี Gmail ด้วยการเลือกสีและภาพพื้นหลังได้เอง ผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นหรือการเรียนรู้จะใช้ประโยชน์จากธีมคอนทราสต์สูงได้ การเปลี่ยนธีมจะไม่มีผลกับเนื้อหาหรือฟังก์ชันของ Gmail และจะไม่เปลี่ยนการตั้งค่าที่ผู้ดูแลระบบใช้อยู่ เช่น โลโก้ที่กำหนดเอง ดูวิธีเปิดและปิดใช้ธีม

G Suite Sync for Microsoft Outlook: ปลั๊กอินนี้ช่วยให้คุณใช้ Microsoft Outlook® เป็นไคลเอ็นต์สำหรับอีเมล ปฏิทิน และรายชื่อติดต่อของ G Suite อีเมล กิจกรรมในปฏิทิน (รวมถึงการประชุมที่จัดเป็นประจำ) และรายชื่อติดต่อจะซิงค์กันทั้งหมดระหว่าง G Suite และ Microsoft Outlook ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ G Suite Sync for Microsoft Outlook จากนั้นดาวน์โหลด G Suite Sync

 • หมายเหตุ: Mac ไม่รองรับ G Suite Sync for Microsoft Outlook และ Microsoft Outlook สำหรับ Mac ก็ไม่รองรับ Messaging Application Programming Interface (MAPI) ซึ่ง G Suite Sync ต้องใช้ในการสื่อสารกับ Outlook ข้อจำกัดนี้ใน Outlook ทำให้จัดทำ G Suite Sync ในเวอร์ชันที่ใช้กับ Mac ไม่ได้

การตั้งค่า Chrome OS

สำหรับ Chrome OS คุณจะเปิดใช้ตัวเลือกการช่วยเหลือพิเศษสำหรับกลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการได้โดยสร้างหน่วยขององค์กรที่มีผู้ใช้เหล่านี้อยู่ ขั้นแรกเรียนรู้วิธีสร้างหน่วยขององค์กร จากนั้นเรียนรู้วิธีเปิดหรือปิดบริการสำหรับผู้ใช้บางราย

ChromeVox: ChromeVox เป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Chrome OS ส่วนใน Chromebook และ Chromebox ทั้งหมดจะติดตั้ง ChromeVox ไว้ล่วงหน้า ผู้ใช้จะเปิดใช้ ChromeVox ได้ง่ายๆ ด้วยการกด Control + Alt + Z

อนุญาตส่วนขยายการช่วยเหลือพิเศษ: โดยค่าเริ่มต้น ผู้ใช้จะติดตั้งส่วนขยายหรือแอปพลิเคชันใดก็ได้ ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณจะบล็อกส่วนขยายและแอปพลิเคชันบางรายการ หรือบล็อกส่วนขยายและแอปพลิเคชันทั้งหมดได้ ยกเว้นรายการที่คุณอนุมัติ ถ้าคุณเลือกอนุญาตหรือบล็อกส่วนขยายบางรายการ โปรดตรวจสอบว่าผู้ใช้ดาวน์โหลดและใช้ส่วนขยายการช่วยเหลือพิเศษได้ ดูวิธีจัดการแอปและส่วนขยาย

ติดตั้งส่วนขยายไว้ล่วงหน้า: คุณจะติดตั้งส่วนขยายหรือแอปพลิเคชันไว้ล่วงหน้าได้ที่ระดับการดูแลระบบ ดูวิธีติดตั้งส่วนขยายล่วงหน้า


บริการ G Suite และการช่วยเหลือพิเศษ


Gmail

Gmail รองรับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอและมีฟีเจอร์เพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น รวมถึงการใช้งานโปรแกรมรับส่งอีเมลที่มีอยู่ ผู้ใช้ที่ต้องการใช้ไคลเอ็นต์บนเดสก์ท็อปจะซิงค์กับโปรแกรมของเดสก์ท็อปที่มีอยู่ได้ เช่น Microsoft Outlook ดู VPAT ของ Gmail

ฟีเจอร์และตัวเลือก

 • รองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอในมุมมองมาตรฐานและมุมมอง HTML พื้นฐาน ระบบรองรับโปรแกรมอ่านหน้าจออย่าง NVDA หรือ JAWS ใน Windows, VoiceOver ใน Mac และ ChromeVox ในอุปกรณ์ Chrome OS อย่างสมบูรณ์
 • รองรับ Microsoft Outlook เป็นโปรแกรมรับส่งอีเมลโดยใช้ G Suite Sync for Microsoft Outlook โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในการตั้งค่าคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google ที่แนะนำ
 • รองรับการเข้าถึงแบบ POP และ IMAP ในโปรแกรมรับส่งอีเมลที่ใช้งานอยู่
 • รองรับแป้นพิมพ์ลัดใน Gmail และใน Contacts
 • ธีมคอนทราสต์สูงสำหรับอินเทอร์เฟซ Gmail
 • ตัวเลือกเพื่อแสดงปุ่มเป็นข้อความแทนไอคอน
 • ฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษในมุมมองมาตรฐานประกอบด้วยคำหลักของ ARIA, ส่วนหัว, การอ่านออกเสียงสรุปของการสนทนา, ลิงก์ข้าม, แป้นพิมพ์ลัด และอื่นๆ
 • ใช้ฟังก์ชันหลักด้วยแป้นพิมพ์ได้

Google App Maker

ผู้ใช้ที่ตาบอดหรือสายตาเลือนรางใช้ App Maker เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันได้

ฟีเจอร์และตัวเลือก

 • รองรับ ChromeVox, JAWS และโปรแกรมอ่านหน้าจออื่นๆ
 • แป้นพิมพ์ลัด
 • คำแนะนำ ARIA ในองค์ประกอบของหน้าจอสำคัญ

นอกจากนี้ App Maker ยังให้เครื่องมือกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการสร้างฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษในแอปของตัวเอง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษของ App Maker

Google ปฏิทิน

Google ปฏิทินช่วยให้ผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นดูและแก้ไขเนื้อหาของ Google ปฏิทินบนเว็บได้ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ ผู้ใช้ที่ต้องการใช้ไคลเอ็นต์บนเดสก์ท็อปจะซิงค์กับโปรแกรมของเดสก์ท็อปที่มีอยู่ได้ เช่น Microsoft Outlook

ฟีเจอร์และตัวเลือก

 • เข้าถึงฟังก์ชันหลักจากแป้นพิมพ์ในเบราว์เซอร์ใดก็ได้
 • เข้าดูมุมมองกำหนดการได้เต็มรูปแบบโดยใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ
 • รองรับแว่นขยายหน้าจอ
 • แท็กและป้ายกำกับองค์ประกอบของ ARIA
 • รองรับ Microsoft Outlook เป็นไคลเอ็นต์ปฏิทินโดยใช้ G Suite Sync for Microsoft Outlook โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในการตั้งค่าคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google ที่แนะนำ

Google Cloud Search

ผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นจะใช้ Google Cloud Search ค้นหาเนื้อหาในบริการ G Suite เพื่อรับข้อมูลและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ได้

ฟีเจอร์และตัวเลือก

 • รองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอ
 • เข้าถึงได้ง่ายด้วยแป้นพิมพ์

Google ไดรฟ์ในเว็บ

ผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นจะใช้ Google ไดรฟ์บนอินเทอร์เน็ตเพื่อดาวน์โหลด อัปโหลด สร้าง เก็บ และแก้ไขไฟล์ได้ รวมทั้งจัดระเบียบไฟล์ในโฟลเดอร์ เก็บไฟล์เพื่อให้เข้าถึงได้จากอุปกรณ์อื่น และแชร์ไฟล์กับครอบครัว เพื่อน เพื่อนร่วมชั้น หรือเพื่อนร่วมงานได้ ดู VPAT ของ Google ไดรฟ์

ฟีเจอร์และตัวเลือก

 • รองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอ
 • เข้าถึงได้ง่ายด้วยแป้นพิมพ์
 • รองรับการซูมและโหมดคอนทราสต์สูง
 • ซิงค์ Google ไดรฟ์กับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เครื่องมือการแก้ไขที่คุ้นเคย รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในส่วนถัดไป
 • รองรับการทำงานร่วมกับแอปของบุคคลที่สาม
 • รองรับแป้นพิมพ์ลัด เปิดรายการแป้นพิมพ์ลัดได้ทุกเมื่อด้วยการกด Ctrl + / (Windows, Chrome OS) หรือ Command + / (Mac)

แอปพลิเคชันการซิงค์ของ Google ไดรฟ์

Google ไดรฟ์นำเสนอแอปพลิเคชัน 2 รายการที่ผู้ใช้จะติดตั้งในเครื่องของตนได้เพื่อซิงค์ไฟล์กับ Google ไดรฟ์บนอินเทอร์เน็ต ทำให้ใช้ไฟล์ดังกล่าวได้ทุกที่ ทุกเวลา และกับอุปกรณ์เครื่องใดก็ได้

 • การสำรองและซิงค์ข้อมูล - ไฟล์ในไดรฟ์ของฉันและโฟลเดอร์อื่นๆ ที่เลือกไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้และซิงค์กับระบบคลาวด์
 • Drive File Stream-ไฟล์ในไดรฟ์ของฉันและไดรฟ์ที่แชร์จะจัดเก็บไว้ในระบบคลาวด์และสตรีมไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ตามต้องการ

ฟีเจอร์และตัวเลือกสำหรับทั้งสองแอปพลิเคชัน

 • รองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอ
 • เข้าถึงได้ง่ายด้วยแป้นพิมพ์
 • ใช้เครื่องมือการแก้ไขที่คุ้นเคย
 • จัดระเบียบไฟล์ในโฟลเดอร์

Google เอกสาร

ผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นจะใช้ Google เอกสารเพื่อแก้ไข ดู และทำงานร่วมกันในเอกสารด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอได้ ดู VPAT ของ Google เอกสาร

ฟีเจอร์และตัวเลือก

 • รองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอสำหรับการแก้ไข การนำทาง การอ่าน และการทำงานร่วมกัน
 • เข้าถึงการนำทางและการแก้ไขด้วยแป้นพิมพ์
 • รองรับแผงแสดงผลอักษรเบรลล์
 • รองรับข้อความเสริมในรูปภาพ
 • โปรแกรมอ่านหน้าจอจะพูดการแจ้งเตือนและข้อมูลของผู้ทำงานร่วมกัน
 • รองรับแป้นพิมพ์ลัด เปิดรายการแป้นพิมพ์ลัดได้ทุกเมื่อด้วยการกด Ctrl + / (Windows, Chrome OS) หรือ Command + / (Mac)

Google ชีต

ผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นจะใช้ Google ชีตเพื่อแก้ไข ดู และทำงานร่วมกันในสเปรดชีตด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอได้ ดู VPAT ของ Google ชีต

ฟีเจอร์และตัวเลือก

 • เมื่อเปิดการรองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอ เมนู "การช่วยเหลือพิเศษ" จะปรากฏในแถบเมนูพร้อมกับแป้นพิมพ์ลัดสำหรับการอ่านและการนำทาง
 • รองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอสำหรับการอ่านและการแก้ไข รวมถึงการแสดงความคิดเห็นและการไฮไลต์เซลล์
 • เข้าถึงฟีเจอร์และการนำทางด้วยแป้นพิมพ์
 • รองรับแว่นขยายหน้าจอ
 • รองรับข้อความเสริมในแผนภูมิและรูปภาพ
 • โปรแกรมจะพูดการแจ้งเตือนและข้อมูลของผู้ทำงานร่วมกัน
 • รองรับแป้นพิมพ์ลัด เปิดรายการแป้นพิมพ์ลัดได้ทุกเมื่อด้วยการกด Ctrl + / (Windows, Chrome OS) หรือ Command + / (Mac)

Google สไลด์

ผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นจะใช้ Google สไลด์เพื่อแก้ไข ดู และทำงานร่วมกันในงานนำเสนอด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอได้ ดู VPAT ของ Google สไลด์

ฟีเจอร์และตัวเลือก

 • รองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอและแผงแสดงผลอักษรเบรลล์
 • รองรับข้อความเสริมในรูปภาพ
 • รองรับแป้นพิมพ์ลัด เปิดรายการแป้นพิมพ์ลัดได้ทุกเมื่อด้วยการกด Ctrl + / (Windows, Chrome OS) หรือ Command + / (Mac)

Google ฟอร์ม

ผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นจะใช้ Google ฟอร์มเพื่อสร้าง ส่ง และตอบแบบฟอร์มได้ ดู VPAT ของ Google ฟอร์ม

ฟีเจอร์และตัวเลือก

 • รองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอ
 • รองรับแป้นพิมพ์ลัด เปิดรายการแป้นพิมพ์ลัดได้ทุกเมื่อด้วยการกด Ctrl + / (Windows, Chrome OS) หรือ Command + / (Mac)

Google วาดเขียน

ผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นจะใช้ Google วาดเขียนเพื่อสร้างและแชร์ภาพวาดได้

ฟีเจอร์และตัวเลือก

 • รองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอและแผงแสดงผลอักษรเบรลล์
 • รองรับข้อความเสริมในรูปภาพ
 • รองรับแป้นพิมพ์ลัด เปิดรายการแป้นพิมพ์ลัดได้ทุกเมื่อด้วยการกด Ctrl + / (Windows, Chrome OS) หรือ Command + / (Mac)

Google Sites

ผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นใช้ Google Sites เพื่อสร้างและแชร์เว็บไซต์ได้ ดู VPAT ของ Google Sites

ฟีเจอร์และตัวเลือก

 • รองรับ ChromeVox, JAWS และโปรแกรมอ่านหน้าจออื่นๆ
 • เข้าถึงงานได้หลากหลายด้วยแป้นพิมพ์

Google Groups

Google Groups มี 2 ฟีเจอร์หลักที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ฟีเจอร์แรกคือชุดแป้นพิมพ์ลัดที่ปรับปรุงรูปแบบการจัดวางให้เหมาะสมตามหลักสรีรศาสตร์ และฟีเจอร์ที่ 2 คือการมีคำแนะนำ ARIA บนองค์ประกอบของหน้าจอสำคัญส่วนใหญ่

ฟีเจอร์และตัวเลือก

 • แป้นพิมพ์ลัด หากต้องการเปิดรายการแป้นพิมพ์ลัดในขณะใช้ Google Groups ให้กดแป้นเครื่องหมายคำถาม (?)
 • คำแนะนำ ARIA ในองค์ประกอบของหน้าจอสำคัญ

Google Voice

ผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นจะใช้ Google Voice สำหรับโทร รับส่งข้อความ และข้อความเสียงได้

ฟีเจอร์และตัวเลือก

 • รองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอ
 • เข้าถึงได้ง่ายด้วยแป้นพิมพ์

Classroom

Classroom เปิดให้บริการสำหรับทุกคนที่ใช้ G Suite for Education ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ให้บริการฟรี ประกอบด้วย Gmail, เอกสาร และไดรฟ์ Classroom เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อช่วยครูและนักเรียนในการจัดระเบียบและสื่อสารกับชั้นเรียนโดยไม่สิ้นเปลืองกระดาษ ผู้ใช้ที่ตาบอดหรือสายตาเลือนรางจะใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อนำทางและจัดการชั้นเรียนและงานได้ ผู้ดูแลระบบโปรดดูวิธีควบคุมการเข้าถึง Classroom สำหรับผู้ใช้

ฟีเจอร์และตัวเลือก

 • รองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอ
 • เข้าถึงได้ง่ายด้วยแป้นพิมพ์

เบราว์เซอร์ Chrome

เบราว์เซอร์ Chrome รองรับเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ รวมถึงโปรแกรมอ่านหน้าจอและแว่นขยาย อีกทั้งยังมีเครื่องมือจำนวนมากสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น เช่น การซูมแบบเต็มหน้าและสีที่มีคอนทราสต์สูง นอกจากนี้ ส่วนขยายของ Chrome เป็นฟีเจอร์เสริมที่เพิ่มในเบราว์เซอร์ Chrome ได้อย่างง่ายดายเพื่อปรับแต่งด้วยฟังก์ชันที่ต้องการ ส่วนขยายจำนวนมากมีการปรับปรุงฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษหรือช่วยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในการสร้างเว็บแอปพลิเคชันที่เข้าถึงได้ง่าย

ฟีเจอร์และตัวเลือก

 • เข้าถึงได้ง่ายด้วยแป้นพิมพ์
 • รองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอสำหรับ JAWS, NVDA (Windows), System Access to Go (Windows), VoiceOver (Mac OS X) เวอร์ชันล่าสุด
 • การซูมแบบเต็มหน้า
 • การปรับแบบอักษรและขนาด
 • รองรับคอนทราสต์สูงและสีที่กำหนดเอง
 • ส่วนขยายของเบราว์เซอร์ Chrome สำหรับธีมคอนทราสต์สูง
 • ส่วนขยายสำหรับการช่วยเหลือพิเศษ เช่น ChromeVox (โปรแกรมอ่านหน้าจอ) และ ChromeVis (ขยายและเปลี่ยนสีข้อความ)

Chromebook

Chromebook มีฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษในตัว เช่น โปรแกรมอ่านหน้าจอ ChromeVox, การเข้าถึงด้วยแป้นพิมพ์, การซูม, คอนทราสต์สูง, การขยาย และอื่นๆ

ฟีเจอร์และตัวเลือก

โปรดดูรายการฟีเจอร์และตัวเลือกการช่วยเหลือพิเศษจากความช่วยเหลือด้านการช่วยเหลือพิเศษใน Chromebook ตัวอย่างฟีเจอร์บางส่วนมีดังนี้

 • โปรแกรมอ่านหน้าจอ ChromeVox
 • โหมดคอนทราสต์สูง
 • การขยายหน้าจอ
 • แป้นพิมพ์บนหน้าจอ
 • รองรับอุปกรณ์ภาษาเบรลล์

Hangouts Chat

ผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นสามารถเข้าร่วมการสนทนาส่วนตัวหรือการสนทนาเป็นกลุ่มใน Hangouts Chat โดยใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอและแป้นพิมพ์ลัด

ฟีเจอร์และตัวเลือก

 • รองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอ
 • แป้นพิมพ์ลัด

Hangouts Meet

ผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นสามารถใช้ Hangouts Meet บนคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าร่วมและเข้าร่วมการประชุมด้วยเสียงและวิดีโอ สำหรับรายการฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษและตัวเลือกต่างๆ โปรดดูที่การช่วยเหลือพิเศษของ Meet

ฟีเจอร์และตัวเลือก

 • รองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอ
 • โหมดซูมและคอนทราสต์สูง
 • แป้นพิมพ์ลัด

Hangouts แบบคลาสสิก

ผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นสามารถเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอของ Hangouts แบบคลาสสิกและแชท โดยการใช้แป้นพิมพ์ลัดและโปรแกรมอ่านหน้าจอได้

ฟีเจอร์และตัวเลือก

 • รองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอส่วนใหญ่
 • แป้นพิมพ์ลัดในวิดีโอคอลและแชท
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร