Przewodnik po ułatwieniach dostępu dla administratorów Google Workspace

Ta strona jest przeznaczona dla administratorów Google Workspace. Aby uzyskać pomoc dotyczącą korzystania z usług Google Workspace, zobacz Przewodnik po funkcjach ułatwień dostępu dla użytkowników Google Workspace.

Ten przewodnik zawiera podsumowanie informacji o ułatwieniach dostępu w Google Workspace i innych usługach Google. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Google poświęconej ułatwieniom dostępu.

Podejście Google do ułatwień dostępu

Misją Google jest ułatwienie dostępu do informacji z całego świata wszystkim użytkownikom, w tym osobom niepełnosprawnym, na przykład niedowidzącym, niedosłyszącym czy cierpiącym na zaburzenie rozpoznawania barw.
Poniższe działania przybliżają nas do osiągnięcia tych celów:
 • uwzględnianie ułatwień dostępu w usługach Google,
 • opracowywanie usług oraz interfejsów API z ułatwieniami dostępu na platformy Android i Chrome OS,
 • wspieranie otwartych standardów zapewniających dostęp do ekosystemu usług internetowych i mobilnych przy użyciu wszystkich technologii wspomagających.

Użytkownicy Google Workspace zawsze muszą mieć możliwość współpracy, dlatego inwestujemy w rozwój, aby wspólna praca była jak najłatwiejsza.

W Google zawsze skupiamy uwagę przede wszystkim na użytkowniku. Aktywnie współpracujemy z grupami wspierającymi tę inicjatywę i osobami niepełnosprawnymi, aby korzystać z ich pomysłów i opinii. Nasz zespół do spraw ułatwień dostępu to grupa bardzo różnych osób. Członkowie tego zespołu pełnią w Google rolę konsultantów w sprawach związanych z ułatwieniami dostępu i opracowują ogólne wskazówki dotyczące tych zagadnień, na których opierają się zespoły projektujące usługi.

Staramy się pozytywnie wpływać na stan ułatwień dostępu w usługach internetowych oraz mobilnych i zawsze będziemy służyć wszystkim naszym użytkownikom. Więcej informacji o ułatwieniach dostępu w Google zawiera witryna Google na temat ułatwień dostępu.

Dokument VPAT (Voluntary Product Accessibility Template)

Google udostępnia informacje o tym, w jaki sposób dostosowuje swoje usługi do potrzeb osób niepełnosprawnych, aby ułatwić firmom, placówkom edukacyjnym i instytucjom państwowym utrzymywanie zgodności ze standardami dotyczącymi ułatwień dostępu.
Aby uzyskać informacje o ułatwieniach dostępu w usłudze, otwórz związany z nią dokument VPAT (Voluntary Product Accessibility Template):

Wybieranie i konfigurowanie narzędzi ułatwiających dostęp

Przeglądarki i czytniki ekranu

Listę przeglądarek i czytników ekranu, które najlepiej działają z Google Workspace, znajdziesz w Przewodniku po funkcjach ułatwień dostępu dla użytkowników Google Workspace.

Włączanie ułatwień dostępu w konsoli administracyjnej Google

Aby sprostać wymaganiom użytkowników w zakresie ułatwień dostępu, możesz zmienić ustawienia Gmaila i systemu operacyjnego Chrome w konsoli administracyjnej Google. Zmiany mogą dotyczyć wszystkich użytkowników lub tylko wybranej grupy.

W przypadku Gmaila (dostępnego tylko dla klientów Google Workspace) możesz włączyć te funkcje ułatwień dostępu:

 • Możesz włączyć dostęp POP i IMAP, aby użytkownicy mogli korzystać ze skrzynki pocztowej przy użyciu ulubionego klienta poczty e-mail. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Włączanie i wyłączanie POP oraz IMAP dla użytkowników.
 • Możesz pozwolić użytkownikom na zmianę kolorów i tła w Gmailu. Użytkownicy, którzy mają problemy z widzeniem lub uczeniem się, mogą preferować motyw Wysoki kontrast. Zmiana motywu nie wpływa na zawartość ani funkcjonalność Gmaila. Nie zmienia też żadnych wprowadzonych przez Ciebie ustawień, takich jak niestandardowe logo. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule na temat motywów Gmaila.
 • Narzędzie Google Workspace Sync for Microsoft Outlook (GWSMO) umożliwia synchronizowanie e-maili, wydarzeń w kalendarzu i kontaktów między Google Workspace i programem Microsoft Outlook. Pozwala to użytkownikom korzystać z Outlooka jako klienta Google Workspace. GWSMO nie działa na komputerach Mac. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Konfigurowanie GWSMO przez administratora.

Jeśli korzystasz z Chrome OS, masz możliwość używania i włączania tych funkcji ułatwień dostępu:

 • ChromeVox to czytnik ekranu wbudowany w system operacyjny Chrome. Jest on instalowany fabrycznie na wszystkich Chromebookach i Chromeboksach. Aby włączyć ChromeVoksa, użytkownicy muszą nacisnąć Control + Alt + Z.
 • Pozwól użytkownikom na pobieranie i używanie rozszerzeń ułatwień dostępu. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Omówienie zarządzania zasadami dotyczącymi urządzeń z Chrome.
 • Z poziomu konsoli administracyjnej Google możesz instalować rozszerzenia i aplikacje, które będą dostępne dla użytkowników. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Automatyczne instalowanie aplikacji i rozszerzeń.

Kalendarz Google

W Kalendarzu Google możesz tworzyć wydarzenia, udostępniać swój harmonogram i wysyłać przypomnienia.

Ułatwienia dostępu

 • Dostęp przy użyciu klawiatury.
 • Obsługa czytnika ekranu.
 • Obsługa mechanizmów powiększania ekranu.
 • Tagi i etykiety elementów ARIA.
 • Obsługa programu Microsoft Outlook jako klienta kalendarza.

Powiązane artykuły

Google Chat

Google Chat pozwala uczestniczyć w rozmowach prywatnych lub grupowych oraz korzystać z aplikacji do automatyzowania wykonywanych zadań.

Ułatwienia dostępu

 • Obsługa czytnika ekranu.
 • Skróty klawiszowe.

Powiązane artykuły

Chromebooki

Chromebook umożliwia tworzenie treści, przeglądanie stron internetowych oraz komunikację i współpracę z innymi osobami.

Ułatwienia dostępu

 • Czytnik ekranu ChromeVox.
 • Tryb wysokiego kontrastu.
 • Powiększenie ekranu.
 • Klawiatura ekranowa.
 • Zgodność z urządzeniami brajlowskimi.

Powiązane artykuły

Przeglądarka Chrome

Przeglądarka Chrome umożliwia przeglądanie stron internetowych i używanie aplikacji internetowych.

Ułatwienia dostępu

 • Dostęp przy użyciu klawiatury.
 • Obsługa czytnika ekranu.
 • Powiększanie na całą stronę.
 • Dostosowywanie kroju i rozmiaru czcionki.
 • Obsługa własnych i wysokokontrastowych schematów kolorów.
 • Rozszerzenie do Chrome z motywami o wysokim kontraście.
 • Rozszerzenia dodające ułatwienia dostępu, takie jak ChromeVox (czytnik ekranu) i ChromeVis (powiększanie tekstu i zmienianie jego koloru).

Powiązane artykuły

Klasyczna wersja Hangouts

Użytkownicy mogą uczestniczyć w rozmowach wideo i rozmowach na czacie oraz nawiązywać połączenia telefoniczne. Mogą też wysyłać SMS-y przy użyciu numeru telefonu Google Voice lub Google Fi.

Ułatwienia dostępu

 • Obsługa czytnika ekranu.
 • Skróty klawiszowe podczas rozmów wideo i czatów.

Powiązane artykuły

Classroom

W Classroom możesz tworzyć zajęcia i do nich dołączać, zarządzać projektami oraz przekazywać uczniom opinie o ich pracach. 

Ułatwienia dostępu

 • Obsługa czytnika ekranu.
 • Dostęp przy użyciu klawiatury.

Powiązane artykuły

Google Cloud 

Google Cloud pomaga Ci wyjść naprzeciw wyzwaniom biznesowym dzięki usługom w chmurze, w tym zarządzaniu danymi, hybrydowemu i wielochmurowemu, jak również AI oraz ML.

Ułatwienia dostępu

 • Skróty klawiszowe.
 • Ułatwienia dostępu w narzędziu wiersza poleceń gcloud.

Powiązane artykuły

Google Cloud Search

Google Cloud Search pomoże Ci znaleźć informacje potrzebne do pracy. Ta usługa przeszukuje materiały należące do organizacji w usługach Google Workspace i zewnętrznych źródłach danych.

Ułatwienia dostępu

 • Obsługa czytnika ekranu.
 • Ułatwienia dostępu z klawiatury.

Powiązane artykuły

Dokumenty Google

Przy użyciu Dokumentów Google możesz tworzyć i edytować dokumenty tekstowe oraz pracować nad nimi wspólnie z innymi.

Ułatwienia dostępu

 • Obsługa czytników ekranu, w tym powiadomień głosowych i informacji o współpracownikach.
 • Skróty klawiszowe służące do czytania, edytowania i nawigacji.
 • Obsługa monitora brajlowskiego w zakresie czytania i edytowania dokumentów.
 • Obsługa mechanizmów powiększania ekranu.
 • Głosowe tworzenie, edytowanie i formatowanie dokumentów.
 • Obsługa tekstu alternatywnego na obrazach.

Powiązane artykuły

Rysunki Google

Rysunki Google umożliwiają tworzenie i edytowanie (także wspólnie z innymi osobami) rysunków, które można wstawić do plików Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji Google.

Ułatwienia dostępu

 • Obsługa czytnika ekranu.
 • Monitor brajlowski umożliwiający przeglądanie i edytowanie rysunków. 
 • Obsługa mechanizmów powiększania ekranu.
 • Obsługa tekstu alternatywnego na obrazach.
 • Skróty klawiszowe służące do tworzenia, edytowania i przeglądania rysunków.

Powiązane artykuły

 Dysk Google w internecie

Przy użyciu Dysku Google w internecie możesz tworzyć, przechowywać i edytować pliki. Użytkownicy mogą porządkować pliki w folderach, otwierać je na dowolnym urządzeniu i udostępniać innym osobom.

Ułatwienia dostępu

 • Obsługa czytnika ekranu.
 • Ułatwienia dostępu z klawiatury.
 • Integracja z aplikacjami innych firm.
 • Skróty klawiszowe.

Powiązane artykuły

Aplikacja do synchronizacji Dysku Google

Aplikacja Dysk Google na komputer umożliwia synchronizowanie plików lokalnych z Dyskiem Google w internecie. Dzięki temu Twoje dane są dostępne zawsze, wszędzie i na każdym urządzeniu.

Ułatwienia dostępu

 • Obsługa czytnika ekranu.
 • Ułatwienia dostępu z klawiatury.
 • Korzystanie ze znajomych narzędzi do edytowania.
 • Organizowanie plików w folderach.

Powiązane artykuły

Formularze Google

Przy użyciu Formularzy Google możesz tworzyć formularze, testy i ankiety, udostępniać je innym osobom oraz śledzić odpowiedzi.

Ułatwienia dostępu

 • Obsługa czytnika ekranu.
 • Skróty klawiszowe służące do tworzenia, edytowania i przeglądania formularzy.

Powiązane artykuły

Gmail

Przy użyciu Gmaila możesz wysyłać i odbierać e-maile w Google Workspace. Możesz też porządkować wiadomości za pomocą etykiet i kart skrzynki odbiorczej.

Ułatwienia dostępu

 • Obsługa czytników ekranu w widoku standardowym i podstawowym widoku HTML.
 • Obsługa programu Microsoft Outlook jako klienta poczty e-mail.
 • Obsługa POP i IMAP na potrzeby istniejących klientów poczty e-mail.
 • Skróty klawiszowe.
 • Motyw interfejsu Gmaila o wysokim kontraście.
 • Wyświetlanie przycisków w postaci tekstu, a nie ikon.
 • Funkcje ułatwień dostępu w widoku standardowym, takie jak etykiety ARIA, nagłówki, informacje podsumowujące wątki, pomijanie linków i klawisze skrótu.
 • Główne funkcje są dostępne przy użyciu klawiatury. 

Powiązane artykuły

Grupy dyskusyjne Google

Przy użyciu Grup dyskusyjnych Google możesz tworzyć grupy dyskusyjne, listy e-mailowe i fora pomocy oraz być ich członkiem.

Ułatwienia dostępu

 • Obsługa czytnika ekranu.
 • Skróty klawiszowe.
 • Wskazówki ARIA przy ważnych elementach ekranu.

Powiązane artykuły

Google Meet

Używaj Google Meet do prowadzenia spotkań wideo z osobami z organizacji i spoza niej. Do takich spotkań możesz dołączyć przy użyciu komputera, urządzenia mobilnego i rozwiązań do wideokonferencji.

Ułatwienia dostępu

 • Obsługa czytnika ekranu.
 • Napisy na żywo.
 • Skróty klawiszowe.

Uwaga: jeśli nagrywasz spotkanie wideo, napisy nie są zapisywane i nie pojawiają się podczas odtwarzania nagrania.

Powiązane artykuły

Sprzęt Google do prowadzenia wideokonferencji

Sprzęt Google do prowadzenia wideokonferencji umożliwia dołączanie do spotkań głosowych i wideo oraz uczestniczenie w nich. 

Ułatwienia dostępu

 • Komunikaty głosowe.
 • Napisy na żywo.
 • Tryb wysokiego kontrastu w klasycznej wersji Hangouts.

Uwaga: jeśli nagrywasz spotkanie wideo, napisy nie są zapisywane i nie pojawiają się podczas odtwarzania nagrania.

Powiązane artykuły

Arkusze Google

Przy użyciu Arkuszy Google możesz tworzyć i edytować arkusze kalkulacyjne oraz pracować nad nimi wspólnie z innymi osobami. 

Ułatwienia dostępu

 • Obsługa czytników ekranu, w tym powiadomień głosowych i informacji o współpracownikach.
 • Skróty klawiszowe służące do czytania, edytowania i nawigacji.
 • Obsługa monitora brajlowskiego w zakresie czytania i edytowania arkuszy.
 • Obsługa mechanizmów powiększania ekranu.
 • Obsługa tekstu alternatywnego na wykresach i obrazach.

Powiązane artykuły

Witryny Google

Witryny Google umożliwiają tworzenie witryn i udostępnianie ich określonym osobom lub wszystkim użytkownikom internetu.

Ułatwienia dostępu

 • Obsługa czytnika ekranu.
 • Skróty klawiszowe służące do przeglądania i edytowania witryn.

Powiązane artykuły

Prezentacje Google

Przy użyciu Prezentacji Google możesz tworzyć i edytować prezentacje oraz pracować nad nimi wspólnie z innymi osobami. 

Ułatwienia dostępu

 • Obsługa czytników ekranu, w tym powiadomień głosowych i informacji o współpracownikach.
 • Skróty klawiszowe służące do czytania, edytowania i nawigacji.
 • Obsługa monitora brajlowskiego w zakresie czytania i edytowania prezentacji.
 • Obsługa mechanizmów powiększania ekranu.
 • Głosowe wpisywanie tekstu w notatkach. 
 • Prezentowanie slajdów z automatycznie wyświetlanymi napisami.
 • Obsługa tekstu alternatywnego na obrazach.

Powiązane artykuły

Google Voice

Google Voice umożliwia dzwonienie, wysyłanie i odbieranie SMS-ów oraz korzystanie z poczty głosowej. Za pomocą numeru Google Voice możesz dzwonić pod numery krajowe i zagraniczne w przeglądarce i na urządzeniach mobilnych.

Ułatwienia dostępu

 • Obsługa czytnika ekranu.
 • Dostęp przy użyciu klawiatury.

Powiązane artykuły

Uzyskiwanie pomocy i przesyłanie opinii

Uwaga: w tym przewodniku opisaliśmy sposoby współpracy usług Google z czytnikami ekranu innych firm (między innymi JAWS, NVDA i VoiceOver) oraz przeglądarkami innych firm (takimi jak Mozilla Firefox). Zamieściliśmy też zalecane przez Google konfiguracje.

Google nie zapewnia pomocy technicznej w zakresie konfigurowania usług innych firm. Najnowsze informacje na temat konfiguracji i pomocy technicznej zawierają strony poświęcone poszczególnym usługom. Możesz też skonsultować się z firmami z katalogu partnerów Google Cloud.


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false