เกี่ยวกับระเบียน A

ระเบียน A หรือระเบียน Address (เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าระเบียนโฮสต์) จะเชื่อมโยงโดเมนกับที่อยู่ IP เมื่อใช้บริการ Google Cloud คุณสามารถแก้ไขระเบียน A ของโดเมนเพื่อเปิดใช้ที่อยู่โดเมนแบบ "ไม่มีการปิดบัง" ได้ โปรดดูข้อมูลด้านล่างเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและกำหนดค่าระเบียน A

วิธีการทำงานของระเบียน A

ระเบียน A จะจับคู่โดเมนกับที่อยู่ IP ทางกายภาพของคอมพิวเตอร์ที่โฮสต์โดเมนนั้น การเข้าชมอินเทอร์เน็ตจะใช้ระเบียน A เพื่อค้นหาคอมพิวเตอร์ที่โฮสต์การตั้งค่า DNS ของโดเมน ค่าของระเบียน A จะเป็นที่อยู่ IP เสมอ และคุณสามารถกำหนดค่าระเบียน A ได้หลายระเบียนสำหรับชื่อโดเมนหนึ่ง

ตัวอย่างเช่น altostrat.com เป็นโดเมนของ Google ที่มีระเบียน A ซึ่งชี้ไปยัง 68.178.232.100 หมายความว่า การเข้าชม altostrat.com ทั้งหมดจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่มีที่อยู่ IP 68.178.232.100 เมื่อถึงเซิร์ฟเวอร์นั้นแล้ว การรับส่งข้อมูลจะเป็นไปตามระเบียน DNS อื่นของโดเมน เพื่อค้นหาเซิร์ฟเวอร์อีเมลและบริการอื่นๆ ของ Google

หากคุณไม่คุ้นเคยกับระบบชื่อโดเมน (DNS) หรือต้องการทบทวนคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง โปรดดูข้อมูลพื้นฐานของ DNS และข้อมูลพื้นฐานของชื่อโดเมน

กำหนดค่าระเบียน A ตอนนี้
  • แนะนำขั้นตอน
    ฉันเพิ่งลองกำหนดค่าระเบียน A เลยอยากทราบขั้นตอนสำหรับการดำเนินการนี้
  • แสดงค่าของระเบียน A
    ฉันรู้วิธีกำหนดค่าระเบียน A ที่โฮสต์ของโดเมนของฉันแล้ว แต่อยากทราบว่าต้องป้อนค่าใด เมื่อใช้โดเมนของฉันกับบริการของ Google
  • ยืนยันหรือแก้ปัญหาระเบียน A
    ฉันได้เปลี่ยนระเบียน A และอยากดูว่าการเปลี่ยนแปลงของฉันถูกต้องและมีผลแล้วหรือไม่
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร