ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชื่อโดเมน

ต่อไปนี้คือคำศัพท์ทั่วไปที่คุณอาจพบเมื่อจัดการชื่อโดเมนอินเทอร์เน็ต คลิกที่คำศัพท์ด้านล่างนี้เพื่อไปที่คำอธิบายและดูการใช้งานร่วมกับบริการของ Google โปรดอ่านเพิ่มเติมจากข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ DNS เพื่อดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับระบบชื่อโดเมน (DNS) ซึ่งจัดการความสัมพันธ์ระหว่างที่อยู่ IP กับโดเมน

ชื่อโดเมน

ชื่อโดเมน (หรือเรียกกันสั้นๆ ว่าโดเมน) เป็นชื่อที่จดจำง่าย ซึ่งเชื่อมโยงกับที่อยู่ IP ทางกายภาพบนอินเทอร์เน็ต โดยเป็นชื่อที่ไม่ซ้ำกันซึ่งต่อท้ายเครื่องหมาย @ ในที่อยู่อีเมลและต่อท้าย www. ในที่อยู่เว็บ เช่น ชื่อโดเมน example.com อาจแปลค่าเป็นที่อยู่ทางกายภาพ 198.102.434.8 และยังมีตัวอย่างอื่นๆ เช่น google.com และ wikipedia.org  การใช้ชื่อโดเมนเพื่อระบุตำแหน่งบนอินเทอร์เน็ตแทนที่อยู่ IP แบบตัวเลขช่วยให้จดจำและพิมพ์ที่อยู่เว็บได้ง่ายขึ้น

ใครๆ ก็ซื้อชื่อโดเมนได้ เพียงไปที่โฮสต์ของโดเมนหรือผู้รับจดทะเบียน ค้นหาชื่อที่ยังไม่มีใครใช้ แล้วชำระค่าบริการรายปีเล็กน้อยเพื่อเป็นเจ้าของโดเมน

เมื่อลงชื่อสมัครใช้บริการของ Google Cloud คุณจะได้ระบุชื่อโดเมนที่ต้องการใช้กับบริการ โดยต้องเป็นโดเมนที่คุณเป็นเจ้าของ (เราสามารถช่วยคุณดำเนินการซื้อโดเมนได้) และเราจะขอให้คุณยืนยันการเป็นเจ้าของ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อโดเมนและที่อยู่เว็บ

↑ กลับไปด้านบน

โดเมนย่อย

โดเมนย่อยเป็นส่วนหนึ่งของโดเมนที่ใหญ่กว่า เช่น mail.google.com, www.google.com และ docs.google.com ล้วนเป็นโดเมนย่อยของโดเมน google.com เจ้าของโดเมนสามารถสร้างโดเมนย่อยเพื่อใช้เป็นที่อยู่ที่จดจำง่ายสำหรับหน้าเว็บหรือบริการต่างๆ ภายในโดเมนระดับบนสุดได้

↑ กลับไปด้านบน

โดเมนเปล่า

โดเมนเปล่าคือที่อยู่โดเมนที่ไม่มี "www" นำหน้า เช่น google.com (โดเมนเปล่า) แทนที่จะเป็น www.google.com (ไม่ใช่โดเมนเปล่า) โปรดดูเพิ่มเติมที่หัวข้อเปิดใช้ที่อยู่โดเมน "เปล่า"

↑ กลับไปด้านบน

โดเมนหลัก

เมื่อใช้บริการของ Google Cloud โดเมนหลักจะเป็นโดเมนที่ใช้ลงชื่อสมัครใช้บัญชีองค์กร คุณสามารถเพิ่มโดเมนอื่นๆ ในบัญชีของคุณได้ในภายหลัง โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อเลือกโดเมนหลัก

↑ กลับไปด้านบน

โดเมนรอง

นอกจากโดเมนหลักแล้ว คุณยังซื้อโดเมนเพิ่มเติมสำหรับบัญชี เพื่อให้ผู้ใช้ในโดเมนเหล่านั้นร่วมใช้บริการได้ด้วย เมื่อคุณเพิ่มโดเมนที่มีผู้ใช้อยู่ในโดเมนนั้นแล้ว เราจะเรียกว่าโดเมนรอง โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อเพิ่มผู้ใช้จากโดเมนอื่น

ข้อสำคัญ: โดเมนรองจะขึ้นอยู่กับโดเมนหลักอย่างเต็มรูปแบบ การลบหรือระงับโดเมนหลักจะมีผลกับโดเมนรองด้วย โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อนำโดเมนหรือชื่อแทนโดเมนออก

↑ กลับไปด้านบน

ชื่อแทนโดเมน

ชื่อแทนโดเมนเป็นชื่อโดเมนซึ่งทำหน้าที่เป็นชื่อแทนของโดเมนอื่น คุณสามารถเพิ่มโดเมนในบัญชีของคุณเป็นชื่อแทนโดเมนเพื่อให้ทุกคนในโดเมนมีที่อยู่อีเมลอีก 1 รายการในชื่อแทนโดเมน เมื่อส่งอีเมลถึงที่อยู่ของผู้ใช้ชื่อใดชื่อหนึ่ง อีเมลนั้นจะเดินทางไปยังกล่องจดหมายของผู้ใช้กล่องเดียวกัน โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อสร้างที่อยู่ในโดเมนอื่นให้ผู้ใช้

↑ กลับไปด้านบน

ที่อยู่ IP

ที่อยู่ Internet Protocol (IP) เป็นชุดตัวเลขที่ระบุตำแหน่งทางกายภาพของอุปกรณ์หนึ่งในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่อยู่ IP จะมีลักษณะเช่นนี้: 74.125.19.147

เนื่องจากชื่อโดเมนอาจมีที่อยู่ IP ที่เชื่อมโยงอยู่มากกว่า 1 รายการ Google จึงไม่รองรับการกำหนดค่าอีเมลและการเผยแพร่เว็บโดยใช้ที่อยู่ IP เพียงอย่างเดียว

↑ กลับไปด้านบน

ผู้รับจดทะเบียนโดเมน

ผู้รับจดทะเบียนโดเมนเป็นบริษัทผู้จำหน่ายชื่อโดเมนที่ยังไม่มีเจ้าของ ฉะนั้นจึงจดทะเบียนได้ และบริษัทส่วนใหญ่เหล่านี้ยังให้บริการโฮสต์โดเมนอีกด้วย

คุณจดทะเบียนโดเมนได้ผ่าน Google Domains (เบต้า) และเรายังมีบริการจดทะเบียนโดเมนผ่านพาร์ทเนอร์โฮสต์ของโดเมนด้วย คุณซื้อชื่อโดเมนผ่านพาร์ทเนอร์ได้เมื่อลงชื่อสมัครใช้บัญชี Google Cloud หากคุณซื้อโดเมนขณะลงชื่อสมัครใช้ Google Workspace เราจะเปิดใช้งาน Gmail สำหรับโดเมนนั้นโดยอัตโนมัติและสร้างที่อยู่เว็บแบบกำหนดเอง หากลงชื่อสมัครใช้ด้วยชื่อโดเมนที่ตนเองเป็นเจ้าของอยู่แล้ว คุณจะต้องดำเนินการเหล่านี้ด้วยตนเองโดยแก้ไขระเบียน DNS ที่โฮสต์ของโดเมน

↑ กลับไปด้านบน

โฮสต์ของโดเมน

โฮสต์ของโดเมนคือบริษัทที่ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ DNS สำหรับโดเมนและจัดการระเบียน DNS ของโดเมน ซึ่งรวมถึงระเบียน MX สำหรับตั้งค่า Gmail (หากคุณใช้ Google Workspace), ระเบียน CNAME สำหรับสร้างที่อยู่เว็บ และอีกมากมาย โฮสต์ของโดเมนส่วนใหญ่จะมีบริการจดทะเบียนชื่อโดเมนด้วย

หากต้องการแก้ไขระเบียน DNS ของโดเมน คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชีของโดเมนที่โฮสต์ของโดเมน หากโฮสต์ของโดเมนคือ Google Domains คุณก็จัดการระเบียน DNS ได้ที่ domains.google.com หากไม่แน่ใจว่าบริษัทใดคือโฮสต์ โปรดดูที่หัวข้อระบุโฮสต์ของโดเมน

↑ กลับไปด้านบน

เนมเซิร์ฟเวอร์

เนมเซิร์ฟเวอร์ทำหน้าที่เป็นจุดอ้างอิงสำหรับข้อมูล DNS ของโดเมน และโดยทั่วไปจะจัดการโดยบริษัทโฮสต์ของโดเมน เมื่อเนมเซิร์ฟเวอร์ทำงานล้มเหลว การส่งอีเมลอาจล่าช้าหรือเว็บไซต์ของคุณอาจใช้งานไม่ได้ ดังนั้นคุณควรมีเนมเซิร์ฟเวอร์อย่างน้อย 2 เซิร์ฟเวอร์แยกกัน เพื่อป้องกันการทำงานล้มเหลวโดยไม่มีระบบสำรอง บางประเทศกำหนดให้เนมเซิร์ฟเวอร์อยู่ในเครือข่าย IP ต่างกันเพื่อทำให้การทำงานเชื่อถือได้ เนมเซิร์ฟเวอร์แต่ละรายการต้องแสดงระเบียนที่ตรงกันสำหรับโดเมนของคุณ แต่จะแสดงระเบียนในลำดับใดก็ได้

↑ กลับไปด้านบน

ไดเรกทอรี WHOIS

ไดเรกทอรี WHOIS คือรายการสาธารณะของชื่อโดเมน และบุคคลหรือองค์กรที่เชื่อมโยงกับแต่ละชื่อ

เพื่อความเป็นส่วนตัว เจ้าของชื่อโดเมนบางรายเลือกที่จะซ่อนข้อมูลส่วนตัวในไดเรกทอรี WHOIS เช่นเดียวกับที่คุณอาจต้องการให้หมายเลขโทรศัพท์ของคุณไม่ปรากฏในสมุดโทรศัพท์ท้องถิ่น

คุณสามารถใช้ไดเรกทอรี WHOIS เพื่อระบุตัวเจ้าของชื่อโดเมนและที่อยู่ IP ได้ บนอินเทอร์เน็ต มีไดเรกทอรีแบบเว็บที่ไม่เสียค่าบริการจำนวนมาก ข้อมูลที่ให้ไว้ในไดเรกทอรี WHOIS จะประกอบด้วยที่อยู่จัดส่งและหมายเลขโทรศัพท์

↑ กลับไปด้านบน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร