นำโดเมนหรือชื่อแทนโดเมนออก

ถ้าคุณเพิ่มโดเมนหรือชื่อแทนโดเมนให้กับบัญชี Google ขององค์กรที่คุณไม่ต้องการใช้กับบริการต่างๆ ของ Google อีก ให้นำโดเมนนั้นออกจากบัญชี นอกจากนี้คุณยังต้องนำโดเมนออกหากต้องการนำไปใช้กับบัญชีอื่นของ Google หลังจากนำโดเมนออกแล้ว ผู้ใช้ในบัญชีของคุณจะไม่ได้รับอีเมลหรือข้อความอื่นๆ ที่ส่งมายังโดเมนดังกล่าวอีกต่อไป 

เมื่อคุณนำโดเมนออก ที่อยู่ "จาก:" แบบกำหนดเองที่กำหนดค่าไว้ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับโดเมนจะถูกนำออกจากการตั้งค่าของผู้ใช้ด้วย ถ้าต้องการส่งอีเมลจากที่อยู่บนโดเมนต่อไป คุณต้องตั้งค่าที่อยู่ "จาก:" ที่กำหนดเองใหม่ใน Gmail เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งอีเมลจากที่อยู่หรือชื่อแทนอื่น

ก่อนนำโดเมนออก: หากระเบียน MX ของโดเมนชี้ไปที่เซิร์ฟเวอร์อีเมลของ Google ให้อัปเดตระเบียน MX ของโดเมนเพื่อให้ชี้ไปที่เซิร์ฟเวอร์อีเมลอื่นที่ใช้ได้ ไม่เช่นนั้น ข้อความทั้งหมดที่ส่งถึงผู้ใช้ในโดเมนนั้นจะถูกตีกลับไปยังผู้ส่ง

นำโดเมนออก

นำชื่อแทนโดเมนออก

เมื่อต้องการนำโดเมนออกซึ่งถูกเพิ่มไว้เป็นชื่อแทนโดเมน ให้ทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่โดเมน

  หากไม่เห็นโดเมนในหน้าแรก ให้คลิกการควบคุมเพิ่มเติมที่ด้านล่าง

 3. คลิกเพิ่ม/นำโดเมนออก
 4. มองหาโดเมนที่ต้องการในรายการ หากไม่มีโดเมนนั้นอยู่ในรายการชื่อแทนโดเมน ให้ทำตามวิธีการเหล่านี้แทน
 5. ในแถวของชื่อแทนโดเมนให้คลิกนำออก สำหรับชื่อโดเมนของโดเมนทดสอบให้คลิกปิดใช้งาน
 6. คลิกนำออกเพื่อยืนยัน
นำโดเมนออก (ไม่ใช่ชื่อแทนโดเมน)
ใช้ Google Sites หรือไม่ การนำโดเมนออกจะลบเวิ็บไซต์ที่สร้างขึ้นในโดเมนนั้นออกอย่างถาวร ดังนั้นก่อนนำโดเมนออก ให้คัดลอกเว็บไซต์ที่ต้องการบันทึกไว้ในโดเมนอื่นของ Google ดังนี้
 1. ลงชื่อเข้าใช้เป็นผู้ใช้ในโดเมนอื่น
 2. ทำตามคำแนะนำเพื่อคัดลอกเว็บไซต์แบบคลาสสิก

หากต้องการนำโดเมนที่มีผู้ใช้และกลุ่มของตนเอง (ไม่ใช่ชื่อแทนโดเมน) และถูกเพิ่มไว้ในบัญชีของคุณออก ให้ทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. นำบัญชีผู้ใช้ อีเมลแทน และกลุ่มทั้งหมดออกจากโดเมน

  เคล็ดลับ: ที่ด้านบนของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ใช้ช่องค้นหาบัญชีเพื่อค้นหาผู้ใช้ ชื่อแทน หรือกลุ่มที่เหลืออยู่

 3. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่โดเมน

  หากไม่เห็นโดเมนในหน้าแรก ให้คลิกการควบคุมเพิ่มเติมที่ด้านล่าง

 4. คลิกเพิ่ม/นำโดเมนออก
 5. หากมีชื่อแทนโดเมนหรือชื่อแทนโดเมนทดสอบที่เชื่อมโยงกับโดเมนที่คุณกำลังนำออก ในแถวถัดจากชื่อดังกล่าว ให้คลิกนำออกหรือปิดใช้งานและยืนยัน
 6. คลิกนำออกที่แถวของโดเมนนั้น
 7. คลิกนำออกอีกครั้งเพื่อยืนยัน

  หากยังคงมีผู้ใช้หรือกลุ่มที่มีที่อยู่ในโดเมนนี้หรือหากโดเมนนี้ยังมีชื่อแทนระดับโดเมน คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดและจะไม่มีการนำโดเมนนี้ออก

เปลี่ยนโดเมนหลักของบัญชี

คุณเปลี่ยนโดเมนหลักสำหรับบัญชีได้ หากคุณไม่ได้เป็นเจ้าของโดเมนอีกต่อไปหรือต้องการใช้โดเมนอื่น 

เมื่อคุณยกเลิกการสมัครใช้งาน G Suite โดเมนหลักของคุณจะถูกนำออกจากบัญชีและข้อมูลบัญชีทั้งหมดจะถูกลบ 

นำโดเมนไปใช้ซ้ำ

เมื่อนำโดเมนหรือชื่อแทนโดเมนออกแล้ว คุณจะไม่สามารถเพิ่มผู้ใช้หรือกลุ่มให้กับโดเมนนั้น หรือใช้โดเมนนั้นในที่อยู่อีเมลในบัญชีนี้ได้อีก แต่คุณสามารถลงชื่อสมัครใช้บัญชี Google ใหม่โดยใช้ชื่อโดเมนนั้นได้ หรือคุณสามารถเพิ่มโดเมนนั้นในบัญชีอื่นของ Google จากนั้นคุณจะสามารถเพิ่มผู้ใช้ของโดเมนนั้น หรือใช้โดเมนนั้นในที่อยู่อีเมลในอีกบัญชีหนึ่งได้

โดยทั่วไป คุณจะสามารถนำชื่อโดเมนไปใช้ซ้ำในบัญชีอื่นได้หลังจากนำโดเมนออกแล้วไม่เกิน 30 นาที อย่างไรก็ตาม ถ้าโดเมนมีบัญชีผู้ใช้หรือข้อมูลที่เชื่อมโยงอยู่เป็นจำนวนมาก คุณอาจต้องรอนานถึง 24 ชั่วโมง ก่อนจะสามารถนำไปใช้กับบัญชีอื่นของ Google ได้

ตรวจสอบว่าคุณลบชื่อแทนอีเมลของผู้ใช้ทั้งหมดที่ใช้โดเมนดังกล่าวออกแล้ว โปรดทราบว่า Google จะสร้างชื่อแทนอีเมลโดยอัตโนมัติด้วยโดเมนสำหรับบัญชีผู้ใช้ที่คุณเปลี่ยนชื่อ 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร