เลือกโดเมนหลักของคุณ

เมื่อลงชื่อสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google Cloud เช่น Google Workspace ให้กับองค์กร คุณจะต้องระบุชื่อโดเมนที่ต้องการใช้กับบริการ ซึ่งจะกลายเป็นโดเมนหลักที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ โดยโดเมนนี้ต้องเป็นโดเมนที่คุณเป็นเจ้าของอยู่แล้ว หรือคุณจะซื้อโดเมนได้ในกระบวนการลงชื่อสมัครใช้

ให้ทำตามข้อกำหนดต่อไปนี้เมื่อเลือกชื่อโดเมนหลัก

คุณจะใช้ชื่อที่เชื่อมโยงกับบัญชี Google อื่นไม่ได้

ชื่อโดเมนจะเชื่อมโยงกับบัญชี Google ได้ทีละบัญชีเท่านั้น หากมีการเชื่อมโยงชื่อกับบัญชี Google อื่น คุณจะต้องนำโดเมนออกจากบัญชีนั้นๆ ก่อนที่จะใช้ชื่อกับบัญชีใหม่ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อนำโดเมนหรือชื่อแทนโดเมนออก

ใช้ชื่อที่สื่อถึงองค์กรของคุณได้ดีที่สุด

โดเมนหลักของคุณจะเป็นแบรนด์หลักสำหรับบริการของ Google โดยค่าเริ่มต้น ผู้ใช้ที่คุณเพิ่มในบัญชีจะได้รับชื่อผู้ใช้ที่โดเมนนี้ เช่น maria@example.com โดยจะใช้ชื่อนี้เพื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google และใช้เป็นอีเมลได้ (หากคุณใช้ Gmail) นอกจากนี้คุณยังสร้างเว็บไซต์ของ Google ที่มีที่อยู่ที่กำหนดเองอย่าง www.your-company.com ได้ด้วย โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อแมป URL ใหม่กับเว็บไซต์ของคุณ

โปรดอย่าลงชื่อสมัครใช้ด้วยชื่อชั่วคราว

แม้ว่าคุณจะกำลังทดสอบบริการของ Google สำหรับผู้ใช้เพียงไม่กี่ราย ให้ลงชื่อสมัครใช้โดยใช้โดเมนจริงขององค์กรแม้ว่าคุณกำลังใช้โดเมนนั้นบนอินเทอร์เน็ตอยู่ก็ตาม คุณจะทดสอบบริการของ Google ด้วยโดเมนที่ใช้งานอยู่ได้โดยไม่รบกวนการรับส่งอีเมลหรือเว็บไซต์ที่มีอยู่ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อเริ่มทดลองใช้ Google Workspace ใน 5 ขั้นตอน

หากวางแผนที่จะเชื่อมโยงโดเมนหลายรายการกับบัญชี Google ของคุณ ให้ทำดังนี้

ลงชื่อสมัครใช้ด้วยชื่อที่สื่อถึงโดเมนทั้งหมดของคุณ เช่น หน่วยธุรกิจหลักหรือองค์กระดับบนสุด โดยโดเมนที่คุณเพิ่มภายหลังจะมีข้อจำกัดบางประการ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อเพิ่มหรือเปลี่ยนโดเมน

หากพร้อมเริ่มต้นแล้ว

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร