โดเมนคืออะไร

หากต้องการลงชื่อสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ Google Workspace ให้กับองค์กร คุณจะต้องมีชื่อโดเมนสำหรับอินเทอร์เน็ต โดยเป็นชื่อที่ไม่ซ้ำกันซึ่งต่อท้ายเครื่องหมาย @ ในอีเมล และต่อท้าย www. ในที่อยู่เว็บ ตามปกติแล้ว ชื่อโดเมนจะอยู่ในรูปแบบชื่อขององค์กรและส่วนต่อท้ายตามมาตรฐานของอินเทอร์เน็ต เช่น yourbusiness.com หรือ stateuniversity.edu คุณจะใช้ชื่อโดเมนที่คุณเป็นเจ้าของอยู่แล้ว หรือซื้อโดเมนเมื่อลงชื่อสมัครใช้บริการของ Google ก็ได้

การใช้โดเมนกับบริการ Google Workspace

เลือกโดเมนหลักของคุณเมื่อลงชื่อสมัครใช้

เมื่อลงชื่อสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ Google Workspace คุณต้องระบุชื่อของโดเมนหลักที่ต้องการใช้กับบริการของคุณ โดยโดเมนนี้ต้องเป็นโดเมนที่คุณเป็นเจ้าของอยู่แล้ว หรือคุณจะซื้อโดเมนในระหว่างกระบวนการลงชื่อสมัครใช้ก็ได้เช่นกัน โปรดเลือกอย่างรอบคอบเนื่องจากชื่อนี้จะเป็นแบรนด์หลักสำหรับบริการของ Google และจะเปลี่ยนในภายหลังไม่ได้

โปรดดูหัวข้อเลือกโดเมนหลัก

ปรับแต่งที่อยู่เว็บสำหรับโดเมนหลัก

การปรับแต่งจะช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงบริการของ Google หรือเว็บไซต์ธุรกิจด้วยที่อยู่ที่จดจําได้ง่าย เช่น mail.example.com, www.example.com หรือ example.com

โปรดดูหัวข้อปรับแต่งที่อยู่เว็บสำหรับบริการของ G Suite

เพิ่มโดเมนอื่นที่คุณเป็นเจ้าของ

หากองค์กรเป็นเจ้าของโดเมนอินเทอร์เน็ตหลายรายการ คุณจะเพิ่มโดเมนที่มีในบัญชี Google ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม วิธีนี้จะทำให้ผู้ใช้ในโดเมนทั้งหมดของคุณใช้บริการของ Google ได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ค้าปลีกอาจมีโดเมนสำหรับสายผลิตภัณฑ์ต่างๆ หรือมหาวิทยาลัยของรัฐอาจมีโดเมนสำหรับแต่ละวิทยาเขต

โปรดดูหัวข้อเพิ่มโดเมนหรือชื่อแทนโดเมน

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร