คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโดเมนหลายรายการ

สำหรับ G Suite และ Cloud Identity

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโดเมน

โดเมนหลายรายการคืออะไร

หากคุณเป็นเจ้าของโดเมนหลายรายการ คุณจะเพิ่มโดเมนนั้นลงในบัญชี G Suite หรือ Cloud Identity ได้ ผู้ใช้จะมีอีเมลหรือบัญชีผู้ใช้ในโดเมนตั้งแต่หนึ่งรายการหรือมากกว่านั้นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณเพิ่มโดเมน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโดเมนหลายรายการ 

ชื่อแทนโดเมนคืออะไร

G Suite รุ่นที่ให้บริการฟรีแบบระบบเดิมรองรับเฉพาะชื่อแทนโดเมน แต่ไม่รองรับโดเมนรอง

ชื่อแทนโดเมนเป็นชื่อโดเมนที่ใช้เป็นชื่อสำรองสำหรับโดเมนอื่นได้ เมื่อใช้ G Suite ชื่อแทนโดเมนจะให้อีเมลแก่ผู้ใช้ในโดเมนอื่นได้ หรือคุณจะใช้ชื่อแทนโดเมนเพื่อตั้งค่าการส่งอีเมลแบบคู่ เช่น เพื่อทดลองใช้ Gmail กับโปรแกรมอีเมลปัจจุบันของคุณได้

คุณจะต้องเป็นเจ้าของชื่อโดเมนและยืนยันการเป็นเจ้าของเช่นเดียวกับโดเมนอื่นๆ ที่ใช้กับบริการของ Google

ดุข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มชื่อแทนโดเมน

โดเมนเพิ่มเติมและชื่อแทนโดเมนแตกต่างกันอย่างไร

หากต้องการสร้างที่อยู่อีเมลอื่นในอีกโดเมนหนึ่งแก่ผู้ใช้ทั้งหมด ให้เพิ่มโดเมนนั้นเป็นชื่อแทนโดเมน การเพิ่มโดเมน solarmora.com เป็นชื่อแทน example.com เท่ากับว่า bob@example.com จะได้อีเมลจาก bob@solarmora.com ด้วย 

หากโดเมนที่คุณเพิ่มมีกลุ่มผู้ใช้ของตนเอง ให้เพิ่มโดเมนนั้นเป็นโดเมนเพิ่มเติม ผู้ใช้จะมีที่อยู่อีเมลและบัญชีในโดเมนของตัวเอง และทำงานร่วมกันในโดเมนโดยใช้บริการของ Google ได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มโดเมนและข้อจำกัดของโดเมนหลายรายการ

การมีโดเมนหลายรายการเกี่ยวข้องกับหน่วยขององค์กรที่ใช้สำหรับจัดการนโยบายผู้ใช้อย่างไร

โดเมนและหน่วยขององค์กรเป็นเพียงสองวิธีในการจัดระเบียบผู้ใช้: คุณจะเพิ่มผู้ใช้ในโดเมนเพื่อให้ใช้อีเมลและบัญชีผู้ใช้ได้ และเพิ่มผู้ใช้ในหน่วยขององค์กรเพื่อให้เข้าถึงฟีเจอร์และบริการอื่นๆ ได้

เนื่องจากหน่วยขององค์กรจะมีผู้ใช้จากโดเมนต่างๆ เช่น องค์กรของคุณมีฝ่ายการตลาดที่มีผู้ใช้จาก 2 โดเมน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยขององค์กรและข้อจำกัดของโดเมนหลายรายการ

โดเมนที่อนุญาตพิเศษคืออะไร

โดเมนที่อนุญาตพิเศษคือโดเมนภายนอกที่เชื่อถือได้ซึ่งคุณเพิ่มลงในคอนโซลผู้ดูแลระบบเพื่อให้ผู้ใช้แชร์ไฟล์กับผู้ใช้ในโดเมนดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้ใช้ของคุณยังรับไฟล์จากผู้ใช้ของโดเมนที่เชื่อถือได้ด้วย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโดเมนที่เชื่อถือได้ของรายการที่อนุญาตพิเศษสำหรับ G Suite

วิธีการทำงาน

ฉันจะเปลี่ยนชื่อของโดเมนหลักได้หรือไม่

ได้ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนโดเมนหลักของคุณ 

ฉันจะเพิ่มโดเมนในบัญชี G Suite หรือ Cloud Identity ได้อย่างไร

เมื่อลงชื่อสมัครใช้ คุณจะต้องระบุชื่อโดเมนที่เป็นโดเมนหลักที่ผูกกับ G Suite หรือ Cloud Identity หลังจากนั้นจึงเพิ่มโดเมนอื่นโดยใช้คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google ได้ คุณจะเพิ่มโดเมนเป็นโดเมนเพิ่มเติม (หรือโดเมนรอง) หรือชื่อแทนโดเมนได้ โดยจะต้องเป็นเจ้าของชื่อโดเมนและต้องยืนยันความเป็นเจ้าของในทั้ง 2 กรณี โปรดดูคำแนะนำที่เพิ่มโดเมนหรือชื่อแทนโดเมน

หมายเหตุ: เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อจำกัดของโดเมนหลายรายการ

ฉันจะเพิ่มได้กี่โดเมนได้กี่รายการ

คุณเพิ่มโดเมนได้ถึง 600 โดเมนในบัญชี G Suite หรือ Cloud Identity Premium ขององค์กร ซึ่งเกณฑ์นี้รวมโดเมนต่อไปนี้

  • โดเมนหลักรายการเดียว (มีชื่อแทนโดเมนสูงสุด 20 ชื่อ) โดเมนหลักคือชื่อโดเมนที่คุณระบุเมื่อลงชื่อสมัครใช้ คุณจะเพิ่มโดเมนอื่นเป็นชื่อแทนโดเมนได้ไม่เกิน 20 ชื่อในโดเมนนี้ ชื่อแทนโดเมนนั้นมีไว้เพื่อให้ผู้ใช้ส่งอีเมลด้วยที่อยู่อีเมลจากโดเมนอื่น เช่น ถ้าคุณมีผลิตภัณฑ์อยู่ 2 อย่าง ซึ่งแต่ละอย่างมีโดเมนเป็นของตัวเอง ชื่อแทนโดเมนของแต่ละโดเมนนี้จะช่วยให้ผู้ใช้ส่งอีเมลโดยใช้ที่อยู่จากโดเมนนั้นๆ ได้
  • โดเมนที่ไม่ใช่โดเมนหลัก (แยกกัน) 599 โดเมน ถ้าองค์กรมีโดเมนมากกว่า 1 โดเมน โดยแต่ละโดเมนมีกลุ่มผู้ใช้ของตัวเอง คุณจะเพิ่มแต่ละโดเมนเป็นโดเมนเดี่ยวๆ ได้ ผู้ใช้จะมีที่อยู่อีเมลและบัญชี Google ของตัวเองในโดเมนนั้นๆ และไม่ว่าจะใช้โดเมนใด ผู้ใช้จะยังทำงานร่วมกันภายในโดเมน (ร่วมกับผู้ใช้คนอื่นๆ) ได้โดยใช้บริการ Google
เราจะใช้การลงชื่อเพียงครั้งเดียว (SSO) กับหลายโดเมนได้ไหม

ได้ ถ้ามีการกำหนดค่าระบบ SSO ไว้เพื่อระบุผู้ใช้ตามที่อยู่อีเมล ฟีเจอร์นี้จะใช้กับบัญชี Google ที่มีหลายโดเมนได้อย่างราบรื่น (ดูรายละเอียด SSO)

เราจะรวมโดเมนจากบัญชี Google หลายบัญชีให้เป็นบัญชีเดียวได้หรือไม่

ไม่ได้ในขณะนี้ เราขอแนะนำให้คุณเลือกบัญชีที่มีโดเมนที่จะใช้เป็นโดเมนหลักแทน จากนั้นนำโดเมนออกจากบัญชีอื่น และเพิ่มไว้ในบัญชีนี้บัญชีเดียว โปรดดูรายละเอียดที่รวมโดเมนจากบัญชีต่างกัน

ฉันจะสลับชื่อแทนโดเมนกับโดเมนหลักของฉันได้หรือไม่

ไม่สามารถทำได้โดยตรง แต่คุณต้องนำชื่อแทนโดเมนออกจากบัญชี จากนั้นให้เพิ่มโดเมนเดียวกันนี้กลับไปเป็นโดเมนรองใหม่ จากนั้นคุณจะสลับโดเมนรองกับโดเมนหลักของคุณได้ โปรดดูรายละเอียดที่เปลี่ยนโดเมนหลักของคุณ

ฉันจะกำหนดการตั้งค่าบริการสำหรับโดเมนของฉันแตกต่างกันได้หรือไม่

คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google ของคุณไม่มีการกำหนดค่าแยกของแต่ละโดเมน แต่คุณจะปรับแต่งการตั้งค่าโดยวางผู้ใช้ในหน่วยขององค์กรของตนเองได้ จากนั้นใช้การตั้งค่ากับหน่วยนั้น โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายด้านผู้ใช้และอุปกรณ์

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร