Przypisywanie poziomu dostępu do grupy

Uprawnienia każdego członka grupy możesz określać, przypisując mu rolę, na przykład właściciela, menedżera lub członka. Opcje zarządzania rolami zależą od tego, czy:

 • korzystasz z Grup dyskusyjnych Google dla Firm (nazywanych też Grupami dyskusyjnymi Google lub groups.google.com),
 • tworzysz grupy tylko w konsoli administracyjnej.

Korzystamy z Grup dyskusyjnych Google dla Firm

Ustawienia poziomu dostępu

Opisane poniżej ustawienia są dostępne podczas tworzenia grupy w konsoli administracyjnej Google:

 • Publiczna – otwarta dla wszystkich w Twojej domenie. Dodatkowo możesz otworzyć taką grupę dla osób spoza domeny. Publiczne grupy mogą otrzymywać więcej spamu. Złośliwi nadawcy często wysyłają niechciane wiadomości na adresy e-mail, które można znaleźć na ogólnodostępnych stronach internetowych. 
 • Zespół – grupa otwarta dla określonego zespołu w Twojej domenie. Wybierz to ustawienie, aby utworzyć grupę dla wybranego działu lub zespołu w organizacji.
 • Wyłącznie ogłoszeniowa – służąca do przekazywania informacji grupie. Na przykład może to być grupa używana do umieszczania firmowych aktualności.
 • Zastrzeżona – prywatna grupa dla pracowników, którzy wymieniają się prywatnymi lub poufnymi informacjami.
 • Niestandardowa – pokazuje, że ustawienia zostały skonfigurowane samodzielnie.

Uprawnienia poszczególnych ustawień
  Dołączanie do grupy Wysyłanie wiadomości Wyświetlanie listy członków* Zapraszanie nowych członków Przeglądanie archiwum dyskusji
Publiczna Każdy w Twojej domenie Każdy w Twojej domenie Każdy w Twojej domenie Właściciele, menedżerowie i członkowie Każdy w Twojej domenie
Zespół Nikt – tylko właściciele i menedżerowie mogą dodawać członków Każdy w Twojej domenie Każdy w Twojej domenie Właściciele i menedżerowie Każdy w Twojej domenie
Wyłącznie ogłoszeniowa Każdy w Twojej domenie Właściciele i menedżerowie Właściciele i menedżerowie Właściciele, menedżerowie i członkowie Każdy w Twojej domenie
Zastrzeżona Każdy w Twojej domenie Właściciele, menedżerowie i członkowie Właściciele, menedżerowie i członkowie Właściciele i menedżerowie Właściciele, menedżerowie i członkowie

* Te role w grupie umożliwiają wyświetlanie listy członków na stronie Członkowie grupy w katalogu Grup dyskusyjnych. 

Zezwalanie osobom spoza domeny na uzyskiwanie dostępu do grupy

Każdy użytkownik internetu będzie mógł dołączyć do grupy, wysyłać wiadomości i przeglądać archiwa dyskusji. Lista członków nie jest wyświetlana w zaproszeniach z kalendarza tworzonych przez użytkowników zewnętrznych, chyba że zmienisz odpowiednie ustawienie poziomu dostępu grupy.

 1. Ustaw opcje udostępniania w Grupach dyskusyjnych Google dla Firm na Publiczne w internecie
 2. Podczas tworzenia grupy wybierz ustawienie poziomu dostępu Publiczna.
 3. Zaznacz też opcję Udziel też tego dostępu każdemu użytkownikowi internetu
 4. Kliknij Utwórz
Zezwalanie osobom spoza domeny na kontaktowanie się z grupą

Możesz umożliwić osobom spoza domeny kontaktowanie się z odpowiednimi zespołami. Lista członków nie jest wyświetlana w zaproszeniach z kalendarza tworzonych przez użytkowników zewnętrznych, chyba że zmienisz odpowiednie ustawienie poziomu dostępu grupy.

 1. Ustaw opcje udostępniania w Grupach dyskusyjnych Google dla Firm na Właściciele grup mogą zezwalać na odbieranie poczty e-mail przychodzącej spoza tej domeny
 2. Podczas tworzenia grupy wybierz ustawienie poziomu dostępu Zespół.
 3. Zaznacz też opcję Zezwól także każdemu użytkownikowi internetu na publikowanie wiadomości.
 4. Kliknij Utwórz
Stosowanie ustawień niestandardowych

Po utworzeniu grupy możesz określić, kto może dodawać członków, publikować posty i kontaktować się z właścicielami grup. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Zmienianie ustawień poziomu dostępu grupy

Grupy są tworzone tylko w konsoli administracyjnej

Uwaga: Grupy dyskusyjne Google dla Firm są wyłączone i później je włączysz, grupy automatycznie otrzymają wszystkie funkcje odpowiadające Grupom dyskusyjnym Google dla Firm. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Korzystamy z Grup dyskusyjnych Google dla Firm.

Uprawnienia poszczególnych ustawień
  Wysyłanie wiadomości Wyświetlanie listy członków*
Publiczna Każdy użytkownik internetu Każdy w Twojej domenie
Zespół Każdy w Twojej domenie Każdy w Twojej domenie
Wyłącznie ogłoszeniowa Właściciele Właściciele
Zastrzeżona Właściciele i członkowie Właściciele i członkowie

* Te role w grupie umożliwiają wyświetlanie listy członków na stronie Członkowie grupy w katalogu Grup dyskusyjnych. 

Stosowanie ustawień niestandardowych

Po utworzeniu grupy możesz określić, kto może wysyłać e-maile do grupy i wyświetlać listę członków grupy w zaproszeniach kalendarza. Dowiedz się więcej o zmienianiu ustawień poziomu dostępu w grupie

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?