คืนสถานะผู้ใช้ที่เพิ่งลบไป

คุณกู้คืนบัญชีผู้ใช้ที่เพิ่งลบออกไปได้ภายในไม่เกิน 20 วัน หลังจาก 20 วัน ข้อมูลจะหายไปและทีมสนับสนุนของ G Suite จะกู้คืนให้ไม่ได้อีก ดูลบผู้ใช้จากองค์กร

การเข้าถึงบริการเดิมของผู้ใช้

หากมีบริการของ Google เพียงบริการเดียว การกู้คืนผู้ใช้จะเปิดใช้การเข้าถึงสำหรับผู้ใช้อีกครั้งโดยอัตโนมัติ

หากมีมากกว่า 1 บริการ ระบบจะกู้คืนการเข้าถึงของผู้ใช้สำหรับบริการเหล่านั้นที่มีใบอนุญาตโดยอัตโนมัติ โดยสมมติว่าคุณการมอบหมายใบอนุญาตโดยอัตโนมัติสำหรับบริการดังกล่าว ดูมอบหมายใบอนุญาตแก่ผู้ใช้ทุกคนในองค์กรโดยอัตโนมัติ

มิฉะนั้น คุณจะต้องมอบหมายใบอนุญาตใช้บริการให้กับผู้ใช้อีกครั้งด้วยตนเอง ดูมอบหมายใบอนุญาตอีกครั้ง

ใบอนุญาตผู้ใช้เก่า—หากผู้ใช้มีใบอนุญาตผู้ใช้เก่า (AU) คุณจะต้องมอบหมายใบอนุญาตดังกล่าวอีกครั้งด้วยตนเองเพื่อให้แน่ใจว่าระบบจะกู้คืนข้อมูลและนโยบายของผู้ใช้อย่างเหมาะสม โปรดอ่านจัดการพนักงานเก่าและข้อมูล

G Suite และ GCP สำหรับ G Suite เมื่อกู้คืนใบอนุญาตให้ผู้ใช้โดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเองแล้ว ผู้ใช้จะได้รับสิทธิ์เข้าถึง Google Cloud Platform และอีเมล ปฏิทิน และข้อมูล G Suite อื่นๆ คืนมาทั้งหมด ยกเว้นข้อมูล Google+

กู้คืนผู้ใช้

คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบขั้นสูงสำหรับงานนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่ผู้ใช้
 3. เหนือรายการผู้ใช้ ให้คลิกเพิ่มตัวกรองแล้วเลือกลบล่าสุด


  ดูตัวเลือกนี้ที่ด้านบนของรายการผู้ใช้

 4. วางเมาส์เหนือผู้ใช้ที่ต้องการกู้คืน แล้วคลิกกู้คืน Restore

  ชี้ไปยังแถวที่มีผู้ใช้ที่ต้องการกู้คืน
   
 5. ทบทวนข้อความการยืนยัน แล้ว แล้วคลิกดำเนินการต่อ
 6. เลือกหน่วยขององค์กรที่ต้องการมอบหมายให้ผู้ใช้

  ดูข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรทำงานอย่างไร

 7. คลิกกู้คืน

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงอาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงจึงจะมีผล

หากก่อนหน้านี้ผู้ใช้ถูกระงับการใช้งานหรือมีการโอนข้อมูลไปแล้ว ระบบจะแสดงสถานะว่าเป็นผู้ใช้ที่ถูกระงับ หากต้องการให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ผู้ใช้ โปรดดูวิธีคืนค่าสถานะผู้ใช้ที่ถูกระงับ

คุณกู้คืนผู้ใช้ไม่ได้ในกรณีต่อไปนี้

 • คุณลบบัญชีผู้ใช้ออกไปนานเกินกว่า 20 วันแล้ว
 • มีการยกชื่อผู้ใช้ดังกล่าวให้เป็นที่อยู่หลักหรืออีเมลแทนแก่ผู้ใช้คนอื่น หรือมีการนำไปใช้กับกลุ่มแล้ว
 • คุณไม่มีใบอนุญาตสำหรับผู้ใช้ที่ใช้ได้
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร