การกำหนดสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ

การสร้างบทบาทผู้ดูแลระบบใหม่หรือมอบหมายบทบาทให้กับผู้ใช้ในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google จะมอบสิทธิ์ให้กับผู้ใช้นั้น การมอบหมายบทบาทให้กับผู้ใช้เป็นการให้สิทธิ์เข้าถึงคอนโซลผู้ดูแลระบบ สิทธิ์ของแต่ละบทบาทจะกำหนดการควบคุมที่ผู้ใช้เห็นในหน้าแรก รวมถึงข้อมูลที่เข้าถึงได้และงานที่ทำได้ และผู้ใช้ยังทำงานที่เกี่ยวข้องใน Admin API ได้ด้วย โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

มอบหมายบทบาททันที สร้างบทบาทที่กำหนดเอง

สิทธิ์ของคอนโซลผู้ดูแลระบบ

สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ คำอธิบาย

หน่วยขององค์กร

ผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์เหล่านี้จะจัดการโครงสร้างองค์กรของบัญชีได้

เลือกช่องสร้าง อ่าน อัปเดต หรือลบเพื่อให้สิทธิ์ที่ต้องการ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ดูแลระบบทำงานเหล่านี้จากหน้า "ผู้ใช้" ในคอนโซลผู้ดูแลระบบของตนได้

 • สร้าง
 • อัปเดต 
 • ลบ
 • อ่าน 

การให้สิทธิ์สร้าง อัปเดต หรือลบจะให้สิทธิ์อ่านโดยอัตโนมัติ การให้สิทธิ์ในที่นี้จะเป็นการให้สิทธิ์ของ Admin API ที่ตรงกันด้วย

คุณอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบดำเนินการกับผู้ใช้ทั้งหมดในบัญชี หรือเฉพาะผู้ใช้ในหน่วยองค์กรที่ต้องการได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ใช้

ผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์นี้จะดำเนินการกับผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแลระบบได้ เลือกช่องสร้าง อ่าน อัปเดต หรือลบเพื่อให้สิทธิ์ที่ต้องการ โปรดทราบว่าการให้สิทธิ์ในที่นี้จะเป็นการให้สิทธิ์ Admin API ที่เกี่ยวข้องด้วย

สิทธิ์การจัดการผู้ใช้

 • สร้าง
 • อ่าน
 • อัปเดต
  • เปลี่ยนชื่อ 
  • ย้าย
  • รีเซ็ตรหัสผ่าน
  • บังคับเปลี่ยนรหัสผ่าน
  • เพิ่ม/นำชื่อแทนออก
  • ระงับผู้ใช้
 • ลบ

คุณให้สิทธิ์แต่ละข้อเหล่านี้เป็นรายบุคคลได้ การให้สิทธิ์สร้าง อัปเดต หรือลบจะให้สิทธิ์อ่านโดยอัตโนมัติ

คุณจะอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบดำเนินการกับผู้ใช้ทั้งหมดในบัญชี หรือเฉพาะผู้ใช้ในหน่วยองค์กรที่ต้องการได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: มีเพียงผู้ดูแลระบบขั้นสูงเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของผู้ดูแลระบบอื่นได้
 

เคล็ดลับ: หากต้องการให้ผู้ดูแลระบบดูกลุ่มของผู้ใช้แต่แก้ไขไม่ได้ ให้กำหนดสิทธิ์ API แบบกลุ่ม > อ่าน ให้ผู้ดูแลระบบ

ความปลอดภัย

การจัดการด้านความปลอดภัยของผู้ใช้

ผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์นี้จะจัดการตั้งค่าด้านความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้แต่ละรายได้ สิทธิ์นี้จะทำให้พวกเขาจัดการผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบได้เท่านั้น

ผู้ดูแลระบบดำเนินการต่อไปนี้ในหน้าผู้ใช้ของแต่ละบุคคลได้

 • บังคับใช้หรือปิดใช้การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน (เฉพาะผู้ดูแลระบบขั้นสูงเท่านั้น)
 • ปิดใช้คำถามในการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้เป็นเวลา 10 นาที
 • ตรวจสอบหรือเพิกถอนคีย์ความปลอดภัยของผู้ใช้
 • ตรวจสอบหรือเพิกถอนรหัสผ่านสำหรับแอป
 • รีเซ็ตคุกกี้การลงชื่อเข้าใช้
 • ตรวจสอบหรือเพิกถอนโทเค็น OAuth แบบ 3 ทางที่ผู้ใช้ได้ให้สิทธิ์กับแอปของบุคคลที่สามไว้

ถ้าคุณลงชื่อเข้าใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบของตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับมอบอำนาจ คุณจะไม่เห็นตัวเลือกให้รีเซ็ตคุกกี้การลงชื่อเข้าใช้

หมายเหตุ: เฉพาะผู้ดูแลระบบขั้นสูงเท่านั้นที่ดูการตั้งค่าความปลอดภัยของผู้ดูแลระบบรายอื่นได้ ทั้งนี้ การดำเนินการทั้งหมดนี้จำกัดไว้ให้เฉพาะหน่วยขององค์กรบางหน่วยได้ ยกเว้นการบังคับใช้หรือปิดใช้การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน​

การให้สิทธิ์ในที่นี้จะเป็นการให้สิทธิ์ของ Admin API ที่ตรงกันด้วย

การตั้งค่าความปลอดภัย

ผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์นี้จะจัดการการตั้งค่าในหน้าการรักษาความปลอดภัยซึ่งมีผลกับผู้ใช้ทั้งหมดได้ เช่น ผู้ดูแลระบบนี้จะอนุญาตให้แอปที่มีความปลอดภัยน้อยกว่าเข้าถึงบัญชีได้ ตรวจสอบรหัสผ่านของผู้ใช้ ตั้งค่าการลงชื่อเพียงครั้งเดียว (SSO) และการตรวจสอบสิทธิ์ รวมถึงการดำเนินการอื่นๆ 

คุณจะจำกัดการดำเนินการเหล่านี้ให้กับหน่วยขององค์กรหน่วยใดหน่วยหนึ่งไม่ได้ ยกเว้นการอนุญาตให้แอปที่มีความปลอดภัยน้อยกว่าเข้าถึงบัญชี

กลุ่ม

ให้สิทธิ์ควบคุมกลุ่มทั้งหมดที่สร้างในคอนโซลผู้ดูแลระบบของคุณได้ทุกรูปแบบ

ผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์นี้ทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • ดูโปรไฟล์ของผู้ใช้และโครงสร้างองค์กร
 • สร้าง จัดการ และลบกลุ่มในคอนโซลผู้ดูแลระบบ
 • จัดการการตั้งค่าการเข้าถึงกลุ่ม
 • เปิดใช้บริการสำหรับกลุ่มที่มีสิทธิ์เข้าถึง (ต้องมีสิทธิ์สำหรับหน่วยขององค์กรและบริการ)

การให้สิทธิ์การจัดการกลุ่มในที่นี้จะเป็นการให้สิทธิ์ Admin API ที่เกี่ยวข้องด้วย

การดำเนินการเหล่านี้จะจำกัดให้ใช้เฉพาะกับหน่วยขององค์กรเป็นบางหน่วยไม่ได้

การตั้งค่าโดเมน

ผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์นี้ทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • เปลี่ยนชื่อองค์กร ภาษา โลโก้ และเขตเวลา
 • ดูการเรียกเก็บเงินสำหรับบัญชี Google Cloud ของคุณ
 • เพิ่มและนำโดเมนและชื่อแทนโดเมนออก
 • อัปเดตข้อมูลการติดต่อสำหรับการกู้คืนรหัสผ่าน
 • ลบบัญชี Google Cloud ของคุณ
 • จัดการกระบวนการเผยแพร่ฟีเจอร์
 • เลือกการตั้งค่าการติดต่อสื่อสาร

การดำเนินการเหล่านี้จำกัดให้กับหน่วยขององค์กรหน่วยใดหน่วยหนึ่งไม่ได้

รายงาน

ให้สิทธิ์เข้าถึงรายงานการใช้งานและบันทึกการตรวจสอบ ผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์นี้ดำเนินการต่อไปนี้ได้
 • ดูกราฟที่แสดงการใช้บริการ
 • ติดตามกิจกรรมของผู้ใช้ เช่น การแก้ไขเอกสาร
 • ติดตามการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ดูแลระบบคนอื่นดำเนินการในคอนโซลผู้ดูแลระบบ

การดำเนินการเหล่านี้จำกัดให้กับหน่วยขององค์กรหน่วยใดหน่วยหนึ่งไม่ได้

การสนับสนุน

ผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์นี้จะติดต่อทีมสนับสนุนของ Google Cloud ได้ทางโทรศัพท์ แชท และอีเมล ผู้ใช้ทั้งหมดที่มีบทบาทเป็นผู้ดูแลระบบขั้นสูงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า จะติดต่อทีมสนับสนุนได้

นอกจากนั้นยังขอรับการความช่วยเหลือด้านเทคนิคเกี่ยวกับปัญหาหรือสิ่งที่ทำไม่ได้ในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

การดำเนินการเหล่านี้จะจำกัดให้ใช้เฉพาะกับหน่วยขององค์กรเป็นบางหน่วยไม่ได้

บริการ > การตั้งค่าบริการ

การตั้งค่าบริการ

ช่วยให้คุณจัดการอุปกรณ์และการตั้งค่าบริการของแต่ละบริการในบัญชีได้ ผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์นี้ทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • เปิดหรือปิดบริการ พร้อมทั้งเปลี่ยนการตั้งค่าบริการและสิทธิ์ต่างๆ - ใช้กับบางผลิตภัณฑ์ที่คุณเพิ่มในบัญชี (บริการ G Suite เช่น Gmail, ปฏิทิน, ไดรฟ์ เป็นต้น), แอป Marketplace และบริการฟรีของ Google เช่น Google+ และ Blogger ผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่าง เช่น Google ห้องนิรภัยและ Google Cloud Print ไม่รองรับสิทธิ์การตั้งค่าบริการ
 • สร้างที่อยู่เว็บบริการที่กำหนดเอง
 • จัดการอุปกรณ์ Chrome และอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ปรากฏในคอนโซลผู้ดูแลระบบ

เมื่อเลือกช่องการตั้งค่าบริการ การดำเนินการนี้จะเลือกสิทธิ์การตั้งค่าสำหรับปฏิทิน, การจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่, ไดรฟ์, เอกสาร, Gmail, Hangouts Chat และไดเรกทอรีโดยอัตโนมัติ

การดำเนินการเหล่านี้จำกัดให้กับหน่วยขององค์กรหน่วยใดหน่วยหนึ่งไม่ได้

บริการ > ปฏิทิน

 • การตั้งค่า - ให้สิทธิ์จัดการการตั้งค่าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับปฏิทินในองค์กร
 • อาคารและทรัพยากร - ให้สิทธิ์ผู้ดูแลระบบในการสร้าง แก้ไข และลบทรัพยากรในปฏิทิน รวมถึงสิทธิ์การเข้าถึงแดชบอร์ดข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับห้อง
 • ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับห้อง - ให้สิทธิ์ผู้ดูแลระบบในการดู ตั้งค่าตัวกรอง และปรับช่วงวันที่ในแดชบอร์ดข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับห้อง

สิทธิ์การตั้งค่าบริการจะเลือกสิทธิ์นี้โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์นี้จะทำได้เฉพาะการสร้าง แก้ไข และลบทรัพยากรเท่านั้น แต่จะแก้ไขการตั้งค่าการแชร์ทรัพยากรในปฏิทินไม่ได้

บริการ > การจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่

ให้สิทธิ์ควบคุมอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ปรากฏในคอนโซลผู้ดูแลระบบได้ทุกรูปแบบ ผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์นี้จะจัดการการตั้งค่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ นโยบายของอุปกรณ์ รวมถึงดำเนินกระบวนการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ทุกอย่าง เช่น เปิดใช้งาน บล็อก ลบ และล้างข้อมูล เป็นต้น

สิทธิ์การตั้งค่าบริการจะเลือกสิทธิ์นี้โดยอัตโนมัติ

บริการ > ไดรฟ์และเอกสาร

 • การตั้งค่า - ให้สิทธิ์จัดการการตั้งค่าทั้งหมดสำหรับบริการ Google ไดรฟ์และเครื่องมือแก้ไขเอกสารขององค์กร

  สิทธิ์การตั้งค่าบริการจะเลือกสิทธิ์นี้โดยอัตโนมัติคุณต้องมีสิทธิ์นี้และสิทธิ์โอนข้อมูลจึงจะโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของไฟล์ในไดรฟ์ได้
 • เทมเพลตเอกสาร - ให้สิทธิ์ผู้ใช้นำเทมเพลตออกและจัดหมวดหมู่เทมเพลตใหม่ในแกลเลอรีเทมเพลตเฉพาะองค์กรสำหรับเอกสาร ชีต สไลด์ และฟอร์ม นอกจากนี้ผู้ดูแลระบบยังจัดการการตั้งค่าเทมเพลตในส่วนไดรฟ์และเอกสารของคอนโซลผู้ดูแลระบบได้อีกด้วย

  เมื่อตั้งค่าการส่งเทมเพลตเป็นกลั่นกรองในคอนโซลผู้ดูแลระบบ สิทธิ์นี้จะอนุญาตให้ผู้ใช้ยอมรับหรือปฏิเสธการส่งเทมเพลตได้ เมื่อตั้งค่าการส่งเป็นจำกัด สิทธิ์นี้จะอนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มเทมเพลตไปยังแกลเลอรีได้ โปรดดูรายละเอียดที่การจัดการแกลเลอรีเทมเพลตที่กำหนดเอง

  สิทธิ์นี้ยังอนุญาตให้ผู้ใช้จัดการหมวดหมู่และการตั้งค่าเทมเพลตในส่วนไดรฟ์และเอกสารของคอนโซลผู้ดูแลระบบได้ด้วย
 • ย้ายไฟล์หรือโฟลเดอร์ไปยังไดรฟ์ที่แชร์ - อนุญาตให้ผู้ดูแลระบบย้ายไฟล์และโฟลเดอร์ไปยังไดรฟ์ที่แชร์ 
 • จัดการหมวดหมู่ข้อมูลเมตา - ให้สิทธิ์ผู้ดูแลระบบสร้างหมวดหมู่ข้อมูลเมตาที่กำหนดเองสำหรับไฟล์และโฟลเดอร์ในไดรฟ์ ตอนนี้ข้อมูลเมตาของไดรฟ์ยังอยู่ในรุ่นเบต้าและความช่วยเหลือยังใช้ไม่ได้ในบางภาษา
 • ดูรายละเอียดของ Google Sites ใหม่ - ให้สิทธิ์ผู้ดูแลระบบในการระบุเจ้าของเว็บไซต์ ดูวันที่เผยแพร่ล่าสุด และขอสิทธิ์แก้ไขเว็บไซต์

บริการ >
การเข้าถึงแบบ Context-Aware

อนุญาตให้ผู้ดูแลระบบจัดการนโยบายการเข้าถึงแบบ Context-Aware ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้ดูแลระบบควบคุมแอปที่ผู้ใช้จะเข้าถึงได้โดยอิงตามบริบท เช่น ตำแหน่งของผู้ใช้ หรืออุปกรณ์เป็นไปตามนโยบายด้าน IT หรือไม่

 • การจัดการระดับการเข้าถึง - ให้สิทธิ์ในการสร้างระดับการเข้าถึง
 • การบังคับใช้ระดับการเข้าถึง - ให้สิทธิ์ในการปิดหรือเปิดการเข้าถึงแบบ Context-Aware และมอบหมายระดับการเข้าถึงให้กับแอป

บริการ > Gmail

ให้สิทธิ์ผู้ดูแลระบบในการเข้าถึงและจัดการบริการ Gmail

 • การตั้งค่า - จัดการการตั้งค่า Gmail ทั้งหมดในองค์กรของคุณ
 • การค้นหาบันทึกอีเมล - ค้นหาบันทึก แก้ปัญหาการส่ง และตรวจสอบปัญหาด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับอีเมล
 • เข้าถึงเขตกักบริเวณของผู้ดูแลระบบ - เข้าถึงและจัดการอีเมลในเขตกักบริเวณทั้งหมด รวมถึงเขตกักบริเวณเริ่มต้น
 • เข้าถึงเขตกักบริเวณที่จำกัด - เข้าถึงและจัดการอีเมลเฉพาะในเขตกักบริเวณที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่ผู้ดูแลระบบเป็นสมาชิก

หมายเหตุ: สิทธิ์การตั้งค่าบริการจะเลือกเฉพาะช่องการตั้งค่าให้โดยอัตโนมัติ

บริการ > Google Managed Play

การตั้งค่านี้อนุญาตให้ผู้ดูแลระบบจัดการการตั้งค่าของ Google Play Store ได้ ผู้ดูแลระบบจะเผยแพร่แอป Android ให้ผู้ใช้ภายในองค์กรได้ นอกจากนี้ยังอัปโหลดแอปส่วนตัวไปที่ Google Play Store และใช้แพ็กเกจแอป Android (APK) ที่โฮสต์นอก Google Play ได้อีกด้วย

บริการ > Hangouts Chat

อนุญาตให้ผู้ดูแลระบบอ่านและแก้ไขการตั้งค่าของ Chat ได้ เช่น บันทึกบทสนทนาหรืออนุญาตให้มีการสนทนากับบุคคลภายนอกองค์กร

สิทธิ์การตั้งค่าบริการจะเลือกสิทธิ์นี้โดยอัตโนมัติ

บริการ > การจัดการ Google Chrome

อนุญาตให้ผู้ดูแลระบบจัดการนโยบายเบราว์เซอร์ Chrome ขององค์กร รวมทั้งมีสิทธิ์ในการแก้ไขการตั้งค่าของผู้ใช้ แอปพลิเคชันและส่วนขยาย Chrome และ Managed Google Play (สำหรับอุปกรณ์ Chrome เท่านั้น) ภายในหน่วยขององค์กรที่ได้รับสิทธิ์ดูแล
 
การมอบสิทธิ์ "จัดการการตั้งค่าของผู้ใช้" จะให้สิทธิ์ "จัดการการตั้งค่าของแอปพลิเคชัน" โดยอัตโนมัติ
 
หมายเหตุ: สิทธิ์การตั้งค่าบริการจะไม่เลือกสิทธิ์นี้โดยอัตโนมัติ

บริการ > ฮาร์ดแวร์ห้องประชุมของ Google

ผู้ดูแลระบบจะสร้างบทบาทของผู้ใช้และให้สิทธิ์ใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ห้องประชุมของ Google ที่ต้องการ พร้อมให้สิทธิ์การใช้ปฏิทินด้วยหรือไม่ก็ได้

ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์อุปกรณ์ Chrome สำหรับวิดีโอคอนเฟอเรนซ์และปฏิทินจะเข้าถึงปฏิทินของผู้ใช้ได้ทั้งหมด โดยจะอ่านหรือเขียนกิจกรรม
จัดการสิทธิ์ของปฏิทินทั้งหมด (หลัก รอง และทรัพยากร)
ในโดเมน และลบปฏิทินในโดเมนได้ หลังจากที่คุณให้สิทธิ์นี้กับผู้ใช้
อาจต้องใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงก่อนที่สิทธิ์ในปฏิทิน
จะใช้งานได้

หมายเหตุ: ระบบจะไม่แสดงสิทธิ์นี้เว้นแต่บัญชีของคุณจะมีใบอนุญาตหรืออุปกรณ์ที่ลงทะเบียนของฮาร์ดแวร์ห้องประชุมของ Google อย่างน้อย 1 รายการ

บริการ > Google Hangouts

การเข้าถึงหน้าแดชบอร์ดรายงานคุณภาพสำหรับผู้ดูแลระบบ

อนุญาตให้ผู้ดูแลระบบบริการเข้าถึงแดชบอร์ดรายงานคุณภาพขององค์กรได้

บริการ > การจัดการ Jamboard

ผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์นี้จะดูและแก้ไขการตั้งค่าของ Jamboard, ตั้งค่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ได้อีกมากมาย

บริการ > การตั้งค่าไดเรกทอรี

อนุญาตให้ผู้ดูแลระบบจัดการการตั้งค่าและควบคุมการเปลี่ยนแปลงโปรไฟล์ของไดเรกทอรีเพื่อให้ผู้ใช้เปลี่ยนโปรไฟล์ของตนได้ ซึ่งรวมถึงชื่อ รูปภาพ เพศ และวันเกิด
 
สิทธิ์การตั้งค่าบริการจะเลือกสิทธิ์นี้โดยอัตโนมัติ

บริการ > App Maker

อนุญาตให้ผู้ดูแลระบบดูรายงานเกี่ยวกับแอปทั้งหมดของ App Maker ในองค์กร

สิทธิ์การตั้งค่าบริการจะเลือกสิทธิ์นี้โดยอัตโนมัติ

บริการ > Cloud Search

อนุญาตให้ผู้ดูแลระบบให้สิทธิ์ผู้ใช้ในการเข้าถึง Google Cloud Search, เปิดหรือปิดบริการ และดูรายงานการใช้ Cloud Search ขององค์กร ซึ่งประกอบด้วยจำนวนการค้นหาจากอุปกรณ์ประเภทต่างๆ และจำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่

ในกรณีที่เป็นที่เก็บข้อมูลของบุคคลที่สาม อนุญาตให้ผู้ดูแลระบบ Cloud Search จัดการการตั้งค่า เช่น การตั้งค่าสำหรับแหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูลประจำตัว และแอปพลิเคชันการค้นหา รวมทั้งให้สิทธิ์ในการอ่านหรือเขียนเพื่อจัดทำดัชนีได้

การอนุญาตให้เข้าถึงการตั้งค่าจะให้สิทธิ์กับ Cloud Search โดยอัตโนมัติในการจัดทำดัชนีซึ่งมีสิทธิ์ในระดับอ่านอย่างเดียว

หมายเหตุ: สิทธิ์การตั้งค่าบริการจะไม่เลือกสิทธิ์นี้ให้โดยอัตโนมัติ

บริการ > Google Cloud Print

อนุญาตให้ผู้ดูแลระบบตั้งค่าและจัดการบริการ Google Cloud Print ในองค์กร รวมทั้งการพิมพ์จากอุปกรณ์ Chrome และเบราว์เซอร์ Chrome ในคอมพิวเตอร์ Windows/Mac/Linux หรือจากบริการ G Suite ในเวอร์ชันที่ใช้กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (เช่น Gmail) และแอปของบุคคลที่สามที่มากับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Cloud Print

หมายเหตุ: สิทธิ์การตั้งค่าบริการจะไม่เลือกสิทธิ์นี้โดยอัตโนมัติ

บริการ > การตั้งค่าอุปกรณ์ที่แชร์

ให้สิทธิ์ผู้ดูแลระบบในการจัดการการกำหนดค่าอุปกรณ์โดยทั่วไปทั้งหมด รวมถึงการตั้งค่าเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN), Wi-Fi และเครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่, Chrome และอุปกรณ์ Chromebox วิดีโอคอนเฟอเรนซ์

หมายเหตุ: สิทธิ์การตั้งค่าบริการจะไม่เลือกสิทธิ์นี้โดยอัตโนมัติ

บริการ > Chrome OS

มีให้ใช้งานหากคุณมีใบอนุญาต Chrome Enterprise หรือ Chrome Education
 
ให้สิทธิ์ผู้ดูแลระบบในการจัดการอุปกรณ์ Chrome และนโยบายต่างๆ รวมถึงการให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ผู้ดูแลระบบเพื่อแก้ไขการตั้งค่าของผู้ใช้ การตั้งค่าของอุปกรณ์ รวมถึงแอปและส่วนขยายของ Chrome กับ Managed Google Play ภายในหน่วยขององค์กรที่ตนมีสิทธิ์
 
การมอบสิทธิ์ "การตั้งค่า" จะให้สิทธิ์ "จัดการอุปกรณ์", "จัดการการตั้งค่าของอุปกรณ์", "จัดการการตั้งค่าของผู้ใช้" และ "จัดการการตั้งค่าของแอปพลิเคชัน" โดยอัตโนมัติ
 
การมอบสิทธิ์ "จัดการการตั้งค่าของผู้ใช้" จะให้สิทธิ์ "จัดการการตั้งค่าของแอปพลิเคชัน" โดยอัตโนมัติ 
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มอบหมายสิทธิ์ผู้ดูแลระบบใน Chrome

สิทธิ์การตั้งค่าบริการจะเลือกสิทธิ์นี้ให้โดยอัตโนมัติ

บริการ > Google ห้องนิรภัย

อนุญาตให้ผู้ดูแลระบบให้สิทธิ์กับผู้ดูแลระบบคนอื่นๆ ในการดูกรณีทั้งหมด รวมทั้งจัดการกับกรณี การระงับ การค้นหา การส่งออก นโยบายการเก็บรักษา และการตรวจสอบ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของห้องนิรภัย

หมายเหตุ: สิทธิ์การตั้งค่าบริการจะไม่เลือกสิทธิ์นี้โดยอัตโนมัติ

บริการ > Work Insights

ใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณมีผู้ใช้ที่มีใบอนุญาต G Suite Enterprise หรือ Enterprise for Education

ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลในหน้าแดชบอร์ด Work Insights ข้อมูลจะแสดงให้เห็นเฉพาะกับทีมที่คุณเปิด Work Insights โปรดดูรายละเอียดที่กำหนดข้อมูลที่จะแสดงใน Work Insights

คุณให้ผู้ใช้ดูข้อมูลสำหรับทีมที่มีทั้งหมดหรือแค่ทีมที่ระบุ รวมถึงหน่วยองค์กร กลุ่มที่อนุญาตพิเศษ หรือทีมในสายงานของผู้จัดการได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของ Work Insights

 

สิทธิ์ของ Admin API

สิทธิ์ของ API และคอนโซลผู้ดูแลระบบมีความเชื่อมโยงกัน - การให้สิทธิ์กับองค์กร ผู้ใช้ กลุ่ม หรือความปลอดภัยของผู้ใช้ในคอนโซลผู้ดูแลระบบจะเป็นการให้สิทธิ์นั้นใน API ด้วย เช่น การให้สิทธิ์การสร้างผู้ใช้ในคอนโซลผู้ดูแลระบบจะเป็นการให้สิทธิ์ผู้ดูแลระบบในการสร้างผู้ใช้ผ่าน API ได้ด้วย ในทำนองเดียวกัน หากอัปเดตสิทธิ์ใน Admin API ก็จะเป็นการอัปเดตสิทธิ์นั้นในคอนโซลผู้ดูแลระบบเช่นกัน

หากต้องการให้สิทธิ์ในคอนโซลผู้ดูแลระบบโดยไม่ต้องอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบดำเนินการผ่าน API ให้ปิดใช้การเข้าถึง API สำหรับบัญชีของคุณ

API คำอธิบาย

สิทธิ์ของ Admin API

อนุญาตให้ Admin API ของ G Suite ดำเนินการกับสิ่งต่อไปนี้

 • หน่วยขององค์กร
 • ผู้ใช้งาน
 • กลุ่ม
 • การจัดการความปลอดภัยของผู้ใช้
 • การโอนข้อมูล - ผู้ดูแลระบบขั้นสูงหรือผู้ดูแลระบบของบริการจะถ่ายทอดสิทธิ์การเป็นเจ้าของไฟล์ในไดรฟ์ของผู้ใช้ด้วยคอนโซลผู้ดูแลระบบได้ ผู้ดูแลระบบยังต้องมีสิทธิ์ในบริการของไดรฟ์เพื่อเข้าถึงการตั้งค่าการโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของในคอนโซล การดำเนินการเหล่านี้จำกัดให้กับหน่วยขององค์กรแบบหน่วยใดหน่วยหนึ่งไม่ได้
  หมายเหตุ: มีเพียงผู้ดูแลระบบขั้นสูงเท่านั้นที่โอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของไฟล์ได้เมื่อลบผู้ใช้
 • การจัดการสคีมา - อนุญาตให้ผู้ดูแลระบบขั้นสูงหรือผู้ดูแลระบบบริการสร้างสคีมาเพื่อนิยามช่องข้อมูลที่กำหนดเองให้กับโดเมนได้ เช่น โครงการของผู้ใช้ สถานที่ตั้ง หรือวันที่จ้าง
 • การจัดการใบอนุญาต อนุญาตให้เฉพาะผู้ดูแลระบบขั้นสูงมอบหมายและจัดการใบอนุญาต G Suite สำหรับองค์กร หน่วยขององค์กร กลุ่มผู้ใช้ หรือผู้ใช้แต่ละรายได้
  หมายเหตุ: สิทธิ์นี้ใช้ได้เฉพาะในคอนโซลผู้ดูแลระบบและไม่อนุญาตให้ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์ใช้ License Manager API
 • การจัดการโดเมน ผู้ดูแลระบบจะเพิ่มหรือนำโดเมนออกและตั้งค่าชื่อแทนโดเมนได้

ถ้าคุณสร้างบทบาทที่กำหนดเอง คุณจะเลือกช่องข้างสิทธิ์ในการทำงานแต่ละรายการเพื่ออนุญาตให้ใช้ API ทำงานทุกอย่างกับรายการนั้นได้ หรือคลิกการดำเนินการแต่ละรายการ (สร้าง อ่าน เป็นต้น) เพื่ออนุญาตเฉพาะการดำเนินการที่เลือกไว้กับรายการนั้นเท่านั้น

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร