การกำหนดสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ

เมื่อคุณกำหนดบทบาทผู้ดูแลระบบให้กับผู้ใช้รายใดในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google ผู้ใช้รายนั้นจะมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบและเข้าถึงคอนโซลผู้ดูแลระบบได้ สิทธิ์ของบทบาทนี้จะเป็นตัวควบคุมสิ่งที่ผู้ใช้จะเห็นในหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ รวมถึงข้อมูลที่ผู้ใช้เข้าถึงและงานที่ดำเนินการได้ นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบยังดำเนินการที่เกี่ยวข้องใน Admin API ได้อีกด้วย

ตารางด้านล่างนี้จะอธิบายสิทธิ์ที่ผู้ดูแลระบบมีได้ โดยสิทธิ์เหล่านี้อาจขยายขอบเขตเพิ่มขึ้นเมื่อ G Suite พัฒนาฟีเจอร์การดูแลระบบใหม่ๆ ต่อไปในอนาคต

มอบหมายบทบาทเลย สร้างบทบาทที่กำหนดเอง

สิทธิ์ของคอนโซลผู้ดูแลระบบ

สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ คำอธิบาย

หน่วยขององค์กร

ผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์นี้จะจัดการโครงสร้างองค์กรของบัญชีได้จากหน้าผู้ใช้ในคอนโซลผู้ดูแลระบบ การให้สิทธิ์ในที่นี้จะเป็นการให้สิทธิ์ของ Admin API ที่เกี่ยวข้องด้วย (ด้านล่าง)

สิทธิ์หน่วยขององค์กรมีดังนี้

 • สร้าง
 • อัปเดต
 • ลบ
 • อ่าน

การให้สิทธิ์สร้าง อัปเดต หรือลบจะเป็นการให้สิทธิ์อ่านโดยอัตโนมัติ

คุณอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบดำเนินการกับผู้ใช้ทั้งหมดในบัญชี หรือเฉพาะกับผู้ใช้ในหน่วยขององค์กรที่ต้องการได้ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อมอบหมายบทบาทการจัดการผู้ใช้

ผู้ใช้

ผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์นี้จะดำเนินการต่างๆ กับผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแลระบบได้ โดยมีเพียงผู้ดูแลระบบขั้นสูงเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของผู้ดูแลระบบรายอื่นได้ การให้สิทธิ์ในที่นี้จะเป็นการให้สิทธิ์ของ Admin API ที่เกี่ยวข้องด้วย (ด้านล่าง)

สิทธิ์การจัดการผู้ใช้มีดังนี้

 • สร้าง
 • อ่าน
 • อัปเดต
  • เปลี่ยนชื่อ
  • ย้าย
  • รีเซ็ตรหัสผ่าน
  • บังคับเปลี่ยนรหัสผ่าน
  • เพิ่ม/นำชื่อแทนออก
  • ระงับผู้ใช้
 • ลบ

การให้สิทธิ์สร้างจะให้สิทธิ์อ่านและอัปเดตโดยอัตโนมัติ การให้สิทธิ์อัปเดตหรือลบจะให้สิทธิ์อ่านโดยอัตโนมัติ

คุณอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบดำเนินการกับผู้ใช้ทั้งหมดในบัญชี หรือเฉพาะกับผู้ใช้ในหน่วยขององค์กรที่ต้องการได้โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อมอบหมายบทบาทการจัดการผู้ใช้

เคล็ดลับ: หากต้องการให้ผู้ดูแลระบบดูกลุ่มของผู้ใช้ได้แต่ไม่อนุญาตให้แก้ไข ให้กำหนดสิทธิ์ API ด้วยเมนูกลุ่มแล้วอ่าน

ความปลอดภัย

การจัดการความปลอดภัยของผู้ใช้

หมายเหตุ: เฉพาะผู้ดูแลระบบขั้นสูงเท่านั้นที่ดูการตั้งค่าความปลอดภัยของผู้ดูแลระบบรายอื่นได้

ผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์นี้จะจัดการการตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้แต่ละรายได้ โดยจะจัดการได้เฉพาะกับผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบเท่านั้น การให้สิทธิ์ในที่นี้จะเป็นการให้สิทธิ์ของ Admin API ที่เกี่ยวข้องด้วย (ด้านล่าง)

ผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์ดังกล่าวจะดำเนินการต่อไปนี้ในหน้าผู้ใช้ของแต่ละบุคคลได้

 • ปิดใช้การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน มีเพียงผู้ดูแลระบบระดับสูงเท่านั้นที่จะบังคับใช้การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอนสำหรับทั้งองค์กรได้
 • ปิดใช้คำถามในการเข้าสู่ระบบเป็นเวลา 10 นาที
 • ตรวจสอบและเพิกถอนคีย์ความปลอดภัย
 • ตรวจสอบและเพิกถอนรหัสผ่านสำหรับแอป
 • รีเซ็ตคุกกี้การลงชื่อเข้าใช้ (แต่ผู้ดูแลระบบของตัวแทนจำหน่ายจะทำไม่ได้)
 • ตรวจสอบและเพิกถอนโทเค็น OAuth แบบ 3 ทางที่ผู้ใช้ให้กับแอปของบุคคลที่สาม

การดำเนินการทั้งหมดนี้จะจำกัดให้เฉพาะกับบางหน่วยขององค์กรได้ ยกเว้นการบังคับใช้หรือปิดใช้การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน

การตั้งค่าความปลอดภัย

ผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์ดังกล่าวจะดำเนินการต่อไปนี้ในหน้าความปลอดภัยได้

 • อนุญาตให้แอปที่มีความปลอดภัยน้อยเข้าถึงบัญชีได้
 • ตรวจสอบรหัสผ่านของผู้ใช้
 • ตั้งค่าการลงชื่อเพียงครั้งเดียว (SSO) และการตรวจสอบสิทธิ์

การอนุญาตให้แอปที่มีความปลอดภัยน้อยเข้าถึงบัญชีได้เป็นการดำเนินการเดียวที่จะจำกัดให้เฉพาะกับบางหน่วยขององค์กรได้

กลุ่ม

ผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์นี้จะควบคุมกลุ่มต่างๆ ที่สร้างในคอนโซลผู้ดูแลระบบของคุณได้ทุกรูปแบบ การให้สิทธิ์ในที่นี้จะเป็นการให้สิทธิ์ของ Admin API ที่เกี่ยวข้องด้วย (ด้านล่าง)

ผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์นี้จะดำเนินการต่อไปนี้ได้

 • ดูโปรไฟล์ของผู้ใช้และโครงสร้างองค์กร
 • สร้าง จัดการ และลบกลุ่มในคอนโซลผู้ดูแลระบบ
 • จัดการการตั้งค่าการเข้าถึงกลุ่ม
 • เปิดใช้บริการสำหรับกลุ่มที่มีสิทธิ์เข้าถึง (ต้องมีสิทธิ์สำหรับหน่วยขององค์กรและบริการ) โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อตั้งค่าบริการ G Suite ด้วย Groups

การดำเนินการเหล่านี้จะจำกัดให้เฉพาะกับบางหน่วยขององค์กรไม่ได้

เคล็ดลับ: หากต้องการให้ผู้ดูแลระบบดูกลุ่มของผู้ใช้ได้แต่ไม่อนุญาตให้แก้ไข ให้กำหนดสิทธิ์ API ด้วยเมนูกลุ่มแล้วอ่าน

การตั้งค่าโดเมน

ผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์ดังกล่าวจะดำเนินการต่อไปนี้ได้
 • เปลี่ยนชื่อองค์กร ภาษา โลโก้ และเขตเวลา
 • ดูการเรียกเก็บเงินของบัญชี Google ที่มีการจัดการ เช่น G Suite หรือ Cloud Identity
 • เพิ่มและนำโดเมนและชื่อแทนโดเมนออก
 • แมป URL ที่กำหนดเองกับเว็บไซต์ใน Google Sites
 • อัปเดตข้อมูลติดต่อสำหรับการกู้คืนรหัสผ่าน
 • ลบบัญชี Google ที่มีการจัดการ เช่น G Suite หรือ Cloud Identity
 • จัดการกระบวนการเผยแพร่ฟีเจอร์
 • เลือกประเภทอีเมลที่ต้องการรับจาก Google โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อตั้งค่าการติดต่อสื่อสารสำหรับ G Suite

การดำเนินการเหล่านี้จะจำกัดให้เฉพาะบางหน่วยขององค์กรไม่ได้

รายงาน

ผู้ดูแลระบบมีสิทธิ์เข้าถึงรายงานการใช้งานและบันทึกการตรวจสอบ โปรดดูรายละเอียดที่ภาพรวมของเครื่องมือการรายงาน

ผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์ดังกล่าวจะดำเนินการต่อไปนี้ได้

 • ดูกราฟที่แสดงการใช้บริการ
 • ติดตามกิจกรรมของผู้ใช้ เช่น การแก้ไขเอกสาร
 • ติดตามการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ดูแลระบบรายอื่นดำเนินการในคอนโซลผู้ดูแลระบบ

การดำเนินการเหล่านี้จะจำกัดให้เฉพาะกับบางหน่วยขององค์กรไม่ได้

การสนับสนุน

ผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์นี้จะติดต่อทีมสนับสนุนของ Google Cloud ได้ทางโทรศัพท์ แชท และอีเมล และผู้ใช้ทุกรายที่มีบทบาทเป็นผู้ดูแลระบบขั้นสูงที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจะติดต่อทีมสนับสนุนได้เช่นกัน

ผู้ดูแลระบบยังขอรับความช่วยเหลือด้านเทคนิคเกี่ยวกับปัญหาหรือสิ่งที่ทำไม่ได้ในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google ได้ด้วย

สิทธิ์ในการติดต่อทีมสนับสนุนของ Google Cloud จะจำกัดให้เฉพาะกับบางหน่วยขององค์กรไม่ได้

บริการ > การตั้งค่าบริการ

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่าง เช่น Google ห้องนิรภัยและ Google Cloud Print จะแก้ไขโดยใช้สิทธิ์การตั้งค่าบริการไม่ได้

ผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์ดังกล่าวจะดำเนินการต่อไปนี้ได้

 • เปิดหรือปิดบริการ พร้อมทั้งเปลี่ยนการตั้งค่าบริการและสิทธิ์ต่างๆ - ใช้กับบางผลิตภัณฑ์ที่คุณเพิ่มในบัญชี (บริการต่างๆ ของ G Suite เช่น Gmail, ปฏิทิน, ไดรฟ์ เป็นต้น), แอปใน Marketplace และบริการฟรีของ Google เช่น YouTube และ Blogger
 • สร้างที่อยู่เว็บที่กำหนดเองสำหรับบริการ
 • จัดการ Chrome และอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่อยู่ในคอนโซลผู้ดูแลระบบอยู่แล้ว

การดำเนินการเหล่านี้จะจำกัดให้เฉพาะบางหน่วยขององค์กรไม่ได้

เมื่อเลือกช่องการตั้งค่าบริการ การดำเนินการนี้จะเลือกสิทธิ์การตั้งค่าสำหรับปฏิทิน, การจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่, Google ไดรฟ์, Google เอกสาร, Gmail, Google Hangouts, Hangouts Chat และไดเรกทอรีโดยอัตโนมัติ

บริการ > ปฏิทิน

ผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์นี้จะสร้าง แก้ไข และลบทรัพยากรต่างๆ ได้ แต่จะแก้ไขการตั้งค่าการแชร์ทรัพยากรในปฏิทินไม่ได้

สิทธิ์การจัดการปฏิทิน:

 • การตั้งค่าทั้งหมด - ผู้ดูแลระบบจะเข้าถึงและจัดการการตั้งค่าการแชร์ ทรัพยากร หน้าแดชบอร์ดข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับห้อง และการตั้งค่าทั่วไปได้
 • อาคารและทรัพยากร - ผู้ดูแลระบบจะสร้าง แก้ไข และลบทรัพยากรในปฏิทิน รวมถึงสิทธิ์การเข้าถึงแดชบอร์ดข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับห้องได้
 • ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับห้อง - ผู้ดูแลระบบจะดู ตั้งค่าตัวกรอง และปรับช่วงวันที่ในแดชบอร์ดข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับห้องได้

ระบบจะเลือกสิทธิ์นี้ให้โดยอัตโนมัติพร้อมกับสิทธิ์การตั้งค่าบริการ

บริการ > การจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่

ผู้ดูแลระบบจะควบคุมอุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งปรากฏในคอนโซลผู้ดูแลระบบได้ทุกรูปแบบ

ผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์ดังกล่าวจะดำเนินการต่อไปนี้ได้

 • จัดการการตั้งค่าอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • จัดการนโยบายด้านอุปกรณ์
 • ดำเนินการจัดการทั้งหมด เช่น เปิดใช้งานบล็อก ลบ และล้างข้อมูล

ระบบจะเลือกสิทธิ์นี้ให้โดยอัตโนมัติพร้อมกับสิทธิ์การตั้งค่าบริการ

บริการ > ไดรฟ์และเอกสาร

สิทธิ์การจัดการไดรฟ์และเอกสารมีดังนี้

 • การตั้งค่า - ผู้ดูแลระบบจะจัดการการตั้งค่าทั้งหมดสำหรับบริการ Google ไดรฟ์และ Google เอกสารขององค์กรได้ คุณต้องมีสิทธิ์นี้และสิทธิ์โอนข้อมูลจึงจะโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของไฟล์ในไดรฟ์ได้ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อโอนไฟล์ในไดรฟ์ไปยังเจ้าของใหม่
 • เทมเพลตเอกสาร - ผู้ดูแลระบบจะนำเทมเพลตออกและจัดหมวดหมู่เทมเพลตในแกลเลอรีเทมเพลตของเอกสาร ชีต สไลด์ และฟอร์ม รวมถึงในส่วนไดรฟ์และเอกสารในคอนโซลผู้ดูแลระบบได้ เมื่อตั้งค่าการส่งเทมเพลตเป็นกลั่นกรองแล้วในคอนโซลผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบจะยอมรับหรือปฏิเสธการส่งเทมเพลตได้ เมื่อตั้งค่าการส่งเป็นจำกัด ผู้ดูแลระบบจะเพิ่มเทมเพลตไปยังแกลเลอรีได้ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อสร้างเทมเพลตของไดรฟ์ที่กำหนดเอง
 • ย้ายไฟล์หรือโฟลเดอร์ไปยังไดรฟ์ที่แชร์ - ผู้ดูแลระบบจะย้ายไฟล์และโฟลเดอร์ไปยังไดรฟ์ที่แชร์ในองค์กรได้
 • จัดการหมวดหมู่ข้อมูลเมตา - ผู้ดูแลระบบจะสร้างหมวดหมู่ข้อมูลเมตาที่กำหนดเองสำหรับไฟล์และโฟลเดอร์ในไดรฟ์ได้ ขณะนี้ข้อมูลเมตาของไดรฟ์ยังอยู่ในรุ่นเบต้าและบริการช่วยเหลือยังมีให้ไม่ครบทุกภาษา โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อจัดการข้อมูลเมตาของไดรฟ์ (รุ่นเบต้า)
 • ดูรายละเอียดของ Google Sites ใหม่ - ผู้ดูแลระบบจะค้นหาเจ้าของเว็บไซต์ ดูวันที่เผยแพร่เว็บไซต์ล่าสุด และขอสิทธิ์แก้ไขเว็บไซต์ได้

ระบบจะเลือกสิทธิ์การตั้งค่านี้ให้พร้อมกับสิทธิ์การตั้งค่าบริการโดยอัตโนมัติ

บริการ >
ความปลอดภัยของข้อมูล

ผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์นี้จะจัดการนโยบายการเข้าถึงแบบ Context-Aware ขององค์กรได้ ผู้ดูแลระบบจะควบคุมแอปที่ผู้ใช้เข้าถึงได้โดยอิงตามบริบท เช่น ตำแหน่งที่อยู่ของผู้ใช้ หรืออุปกรณ์เป็นไปตามนโยบายขององค์กรหรือไม่

สิทธิ์การจัดการความปลอดภัยของข้อมูลมีดังนี้

 • การจัดการระดับการเข้าถึง - ผู้ดูแลระบบจะสร้างระดับการเข้าถึงได้
 • การจัดการกฎ - ผู้ดูแลระบบจะเปิดหรือปิดการเข้าถึงแบบ Context Aware และกำหนดระดับการเข้าถึงแอปได้

บริการ > Gmail

สิทธิ์การจัดการ Gmail มีดังนี้

 • การตั้งค่า - จัดการการตั้งค่า Gmail ทั้งหมดในองค์กร
 • การค้นหาบันทึกอีเมล - ค้นหาบันทึก แก้ปัญหาการส่ง และตรวจสอบปัญหาด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับอีเมล
 • เข้าถึงเขตกักบริเวณของผู้ดูแลระบบ - เข้าถึงและจัดการอีเมลในเขตกักบริเวณทั้งหมด รวมถึงเขตกักบริเวณเริ่มต้น
 • เข้าถึงเขตกักบริเวณที่จำกัด - เข้าถึงและจัดการอีเมลเฉพาะในเขตกักบริเวณที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่ผู้ดูแลระบบเป็นสมาชิก

ระบบจะเลือกเฉพาะช่องการตั้งค่าให้พร้อมกับสิทธิ์การตั้งค่าบริการนี้โดยอัตโนมัติ

บริการ > ศูนย์ความปลอดภัย

ศูนย์ความปลอดภัยมีให้บริการใน G Suite Enterprise, G Suite Enterprise for Education, Drive Enterprise และ Cloud Identity Premium

ผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์นี้จะเข้าถึงข้อมูลการรักษาความปลอดภัยและข้อมูลวิเคราะห์ขั้นสูงได้ อีกทั้งยังเข้าถึงและควบคุมปัญหาด้านความปลอดภัยที่มีผลต่อองค์กรได้มากขึ้นด้วย โปรดดูรายละเอียดที่ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ความปลอดภัย

หากต้องการกำหนดสิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมดในศูนย์ความปลอดภัย ให้เลือกช่องผู้ใช้รายนี้มีสิทธิ์ในการดูแลระบบในศูนย์ความปลอดภัยอย่างเต็มรูปแบบ

คุณจะกำหนดสิทธิ์ให้ผู้ดูแลระบบเข้าถึงรายการต่อไปนี้ได้

 • แดชบอร์ด
 • ความปลอดภัยของระบบ
 • เครื่องมือตรวจสอบ
 • กฎกิจกรรม

บริการ > Google Managed Play

ผู้ดูแลระบบจะจัดการการตั้งค่า Google Play Store ได้

ผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์ดังกล่าวจะดำเนินการต่อไปนี้ได้

 • แจกจ่ายแอป Android สำหรับใช้ภายในองค์กรให้กับผู้ใช้
 • อัปโหลดแอปส่วนตัวไปยัง Google Play Store
 • ใช้แพ็กเกจแอป Android (APK) ที่ฝากไว้กับโฮสต์นอก Google Play

บริการ > Hangouts Chat

ผู้ดูแลระบบจะอ่านและแก้ไขการตั้งค่าของ Chat ได้ เช่น บันทึกบทสนทนาหรืออนุญาตให้สนทนากับบุคคลภายนอกองค์กรได้

ระบบจะเลือกสิทธิ์นี้ให้โดยอัตโนมัติพร้อมกับสิทธิ์การตั้งค่าบริการ

บริการ > การจัดการ Chrome

ผู้ดูแลระบบจะจัดการนโยบายเบราว์เซอร์ Chrome ขององค์กรได้ รวมถึงรายการต่อไปนี้

 • การตั้งค่าผู้ใช้
 • แอปพลิเคชันและส่วนขยายของ Chrome
 • Managed Google Play (สำหรับอุปกรณ์ Chrome เท่านั้น)

การดำเนินการเหล่านี้จะจำกัดให้เฉพาะกับบางหน่วยขององค์กรได้

การให้สิทธิ์ "จัดการการตั้งค่าของผู้ใช้" จะเป็นการให้สิทธิ์ "จัดการการตั้งค่าของแอปพลิเคชัน" โดยอัตโนมัติ

ระบบจะไม่เลือกสิทธิ์นี้ให้โดยอัตโนมัติพร้อมกับสิทธิ์การตั้งค่าบริการ

บริการ > ฮาร์ดแวร์ห้องประชุมของ Google

ระบบจะไม่แสดงสิทธิ์นี้เว้นแต่บัญชีของคุณจะมีใบอนุญาตหรืออุปกรณ์ที่ลงทะเบียนของฮาร์ดแวร์ห้องประชุมของ Google อย่างน้อย 1 รายการ

ผู้ดูแลระบบจะสร้างบทบาทของผู้ใช้และให้สิทธิ์เฉพาะการใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ห้องประชุมของ Google โดยจะให้สิทธิ์การใช้ปฏิทินด้วยหรือไม่ก็ได้

ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในอุปกรณ์ Chrome สำหรับการประชุมที่ใช้ร่วมกับปฏิทินจะเข้าถึงปฏิทินของผู้ใช้ได้ทั้งหมด โดยผู้ใช้จะมีสิทธิ์ต่อไปนี้

 • อ่านหรือเขียนกิจกรรม
 • จัดการสิทธิ์ปฏิทินในองค์กรได้ทั้งหมด (ทั้งปฏิทินหลัก รอง และทรัพยากร)
 • ลบปฏิทินใดก็ได้ในองค์กร

หลังจากกำหนดสิทธิ์นี้ให้กับผู้ใช้ อาจต้องใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงก่อนที่สิทธิ์ในปฏิทินจะใช้งานได้

บริการ > Google Hangouts

การเข้าถึงหน้าแดชบอร์ดประเมินคุณภาพสำหรับผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบจะเข้าถึงเครื่องมือจัดการคุณภาพ Meet ได้ด้วยสิทธิ์นี้

โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อแก้ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของการประชุม

บริการ > การจัดการ Jamboard

ผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์นี้จะดำเนินการต่างๆ เช่น ดูและแก้ไขการตั้งค่าของ Jamboard รวมถึงตั้งค่าอุปกรณ์ได้

บริการ > การตั้งค่าไดเรกทอรี

ผู้ดูแลระบบจะจัดการการตั้งค่าและควบคุมการเปลี่ยนแปลงโปรไฟล์ของไดเรกทอรีเพื่อให้ผู้ใช้เปลี่ยนโปรไฟล์ของตน รวมถึงชื่อ รูปภาพ เพศ และวันเกิดได้

ระบบจะเลือกสิทธิ์นี้ให้โดยอัตโนมัติพร้อมกับสิทธิ์การตั้งค่าบริการ

บริการ > App Maker

ผู้ดูแลระบบจะดูรายงานเกี่ยวกับแอป App Maker ทั้งหมดในองค์กรได้

ระบบจะเลือกสิทธิ์นี้ให้โดยอัตโนมัติพร้อมกับสิทธิ์การตั้งค่าบริการ

บริการ > Cloud Search

ผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์ดังกล่าวจะดำเนินการต่อไปนี้ได้

 • ให้สิทธิ์การเข้าถึง Google Cloud Search แก่ผู้ใช้
 • เปิดหรือปิดบริการ
 • ดูรายงานเกี่ยวกับวิธีที่องค์กรใช้ Cloud Search รวมถึงจำนวนคำค้นหาจากอุปกรณ์ประเภทต่างๆ และจำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่
 • จัดการการตั้งค่าสำหรับที่เก็บของบุคคลที่สาม เช่น การตั้งค่าแหล่งข้อมูล แหล่งที่มาของข้อมูลประจำตัว และแอปพลิเคชันการค้นหา นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบยังมีสิทธิ์อ่านหรือเขียนเพื่อจัดทำดัชนีได้อีกด้วย

การให้สิทธิ์เข้าถึงการตั้งค่าจะเป็นการให้สิทธิ์การจัดทำดัชนีของ Cloud Search ในระดับอ่านอย่างเดียวโดยอัตโนมัติ

ระบบจะไม่เลือกสิทธิ์นี้ให้โดยอัตโนมัติพร้อมกับสิทธิ์การตั้งค่าบริการ

บริการ > Google Cloud Print

ผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์นี้จะตั้งค่าและจัดการบริการต่างๆ ของ Google Cloud Print สำหรับองค์กรได้ ซึ่งรวมถึงการพิมพ์จากแหล่งต่อไปนี้

 • อุปกรณ์ Chrome และเบราว์เซอร์ Chrome ในคอมพิวเตอร์ Windows/Mac/Linux
 • บริการต่างๆ ของ G Suite ในเวอร์ชันอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น Gmail
 • แอปที่มากับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของบุคคลที่สาม

โปรดดูรายละเอียดที่บริการของ Google Cloud Print

ระบบจะไม่เลือกสิทธิ์นี้ให้โดยอัตโนมัติพร้อมกับสิทธิ์การตั้งค่าบริการ

บริการ > การตั้งค่าอุปกรณ์ที่แชร์

ผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์นี้จะจัดการการกำหนดค่าอุปกรณ์โดยทั่วไปทั้งหมดได้ รวมถึงการตั้งค่าเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN), Wi-Fi และเครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่, Chrome และอุปกรณ์ Chromebox วิดีโอคอนเฟอเรนซ์

ระบบจะไม่เลือกสิทธิ์นี้ให้โดยอัตโนมัติพร้อมกับสิทธิ์การตั้งค่าบริการ

บริการ > การจัดการ Chrome

ผู้ดูแลระบบจะจัดการอุปกรณ์และนโยบาย Chrome ขององค์กรได้ ซึ่งรวมถึงรายการต่อไปนี้

 • การตั้งค่าผู้ใช้
 • การตั้งค่าอุปกรณ์
 • แอปและส่วนขยายของ Chrome และ Managed Google Play ในอุปกรณ์ Chrome

สิทธิ์ดังกล่าวจะใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณมีใบอนุญาต Chrome Enterprise หรือ Chrome Education เท่านั้น

การให้สิทธิ์เข้าถึงการตั้งค่าจะเป็นการให้สิทธิ์จัดการต่างๆ ทั้งกับอุปกรณ์ การตั้งค่าอุปกรณ์ การตั้งค่าผู้ใช้ และการตั้งค่าแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติการให้สิทธิ์เข้าถึง "จัดการการตั้งค่าผู้ใช้" จะเป็นการให้สิทธิ์ "จัดการการตั้งค่าแอปพลิเคชัน" โดยอัตโนมัติโปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อมอบหมายบทบาทผู้ดูแลระบบใน Chrome

ระบบจะเลือกสิทธิ์นี้ให้โดยอัตโนมัติพร้อมกับสิทธิ์การตั้งค่าบริการ

บริการ > Google ห้องนิรภัย

ผู้ดูแลระบบจะดูกรณีทั้งหมดได้ รวมทั้งจัดการกับกรณี การระงับ การค้นหา การส่งออก นโยบายการเก็บรักษา และการตรวจสอบได้ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อทำความเข้าใจและให้สิทธิ์ของห้องนิรภัย

ระบบจะไม่เลือกสิทธิ์นี้ให้โดยอัตโนมัติพร้อมกับสิทธิ์การตั้งค่าบริการ

บริการ > Work Insights

สิทธิ์ดังกล่าวจะใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณมีผู้ใช้ที่มีใบอนุญาต G Suite Enterprise หรือ Enterprise for Education เท่านั้น

ผู้ดูแลระบบจะเข้าถึงข้อมูลในหน้าแดชบอร์ด Work Insights ได้ โดยมีเพียงทีมที่เปิด Work Insights ไว้เท่านั้นที่จะใช้ข้อมูลได้ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อควบคุมข้อมูลที่จะแสดงใน Work Insights

คุณจะให้ผู้ใช้ดูข้อมูลสำหรับทีมที่มีทั้งหมดหรือแค่ทีมที่ต้องการ รวมถึงหน่วยขององค์กร กลุ่มที่อนุญาตพิเศษ หรือทีมในสายบังคับบัญชาของผู้จัดการได้ โปรดดูรายละเอียดที่การให้สิทธิ์เข้าถึง Work Insights

 

สิทธิ์ของ Admin API

การให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ในคอนโซลผู้ดูแลระบบจะเป็นการให้สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องใน API ด้วย ตัวอย่างเช่น การให้สิทธิ์ในการสร้างผู้ใช้ในคอนโซลผู้ดูแลระบบจะทำให้ผู้ดูแลระบบสร้างผู้ใช้ด้วย API ได้เช่นกัน ในทำนองเดียวกัน การอัปเดตสิทธิ์ของ Admin API จะเป็นการอัปเดตสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องในคอนโซลผู้ดูแลระบบด้วย

หากต้องการให้สิทธิ์ในคอนโซลผู้ดูแลระบบโดยไม่อนุญาตให้ผู้ดูแลระบบดำเนินการต่างๆใน API ให้ปิดสิทธิ์การเข้าถึง API ในบัญชีของคุณ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อเปิดใช้สิทธิ์การเข้าถึง API ในคอนโซลผู้ดูแลระบบ

API คำอธิบาย

สิทธิ์ของ Admin API

อนุญาตให้ Admin API ของ G Suite ดำเนินการกับสิ่งต่อไปนี้

 • หน่วยขององค์กร
 • ผู้ใช้งาน
 • กลุ่ม
 • การจัดการความปลอดภัยของผู้ใช้
 • การโอนข้อมูล - ผู้ดูแลระบบขั้นสูงหรือผู้ดูแลระบบบริการจะโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของไฟล์ในไดรฟ์ของผู้ใช้ด้วยคอนโซลผู้ดูแลระบบได้ นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบยังต้องมีสิทธิ์ในบริการของไดรฟ์เพื่อเข้าถึงการตั้งค่าการโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของในคอนโซลด้วย การดำเนินการเหล่านี้จะจำกัดให้เฉพาะกับบางหน่วยขององค์กรไม่ได้
  หมายเหตุ: มีเพียงผู้ดูแลระบบขั้นสูงเท่านั้นที่โอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของไฟล์ได้เมื่อลบผู้ใช้
 • การจัดการสคีมา - ผู้ดูแลระบบขั้นสูงหรือผู้ดูแลระบบบริการจะสร้างสคีมาเพื่อนิยามช่องข้อมูลที่กำหนดเองให้กับโดเมนของตนได้ เช่น โครงการของผู้ใช้ สถานที่ตั้ง หรือวันที่จ้าง
 • การจัดการใบอนุญาต - ผู้ดูแลระบบขั้นสูงเท่านั้นที่จะมอบหมายและจัดการใบอนุญาต G Suite สำหรับองค์กร หน่วยขององค์กร กลุ่มผู้ใช้ หรือผู้ใช้แต่ละรายได้
  หมายเหตุ: สิทธิ์นี้ใช้ได้เฉพาะในคอนโซลผู้ดูแลระบบและผู้ดูแลระบบขั้นสูงเท่านั้นที่จะใช้ License Manager API ได้
 • การจัดการโดเมน - ผู้ดูแลระบบจะเพิ่มหรือนำโดเมนออกและตั้งค่าชื่อแทนโดเมนได้

ถ้าคุณสร้างบทบาทที่กำหนดเอง ให้เลือกช่องข้างสิทธิ์นั้นๆ เพื่ออนุญาตให้ใช้ API ดำเนินการกับรายการนั้นได้ทุกอย่าง หรือเลือกคลิกเป็นบางรายการ (สร้างหรืออ่าน เป็นต้น) เพื่ออนุญาตให้ดำเนินการได้เฉพาะรายการที่เลือกไว้เท่านั้น

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร