Wartości rekordów CNAME

Podczas dodawania rekordu CNAME do ustawień DNS domeny musisz wpisać określone wartości zależne od przeznaczenia tego rekordu CNAME. Poniżej znajdziesz wartości rekordów CNAME odpowiednie dla poszczególnych zastosowań w usługach Google.

Te wartości musisz wpisać na stronie dostawcy hostingu domeny, a nie w konsoli administracyjnej Google. Pamiętaj, że niektórzy dostawcy hostingu używają innych etykiet pól nazw i wartości.

Przykład zastosowania Nazwa/host/alias Wartość TTL* Typ rekordu Wartość/odpowiedź/miejsce docelowe
Dostosowywanie adresu witryny Google Twój prefiks URL-a

Przykład:
www
3600 CNAME ghs.googlehosted.com.
Dostosowywanie adresu usługi Google Twój prefiks URL-a

Przykład:
mail
3600 CNAME ghs.googlehosted.com.
Resetowanie hasła administratora Unikatowy ciąg zgodny z podanym w instrukcjach resetowania hasła administratora.

Jest to 22-znakowy ciąg rozpoczynający się od fragmentu google, po którym następuje 16 dodatkowych znaków.

Przykład: google9d97d7f266ee521d
3600 CNAME google.com.
Weryfikowanie własności domeny

Unikatowy 12-znakowy ciąg wygenerowany dla użytkownika.

Przykład: 3IBW7URVCRWY

3600 CNAME  Unikalny token zabezpieczeń, który jest podawany w instrukcjach weryfikacji w konsoli administracyjnej Google. Token jest 86-znakowym ciągiem rozpoczynającym się od fragmentu „gv-”, po którym następują 52 dodatkowe znaki, i kończącym się fragmentem „.domainverify.googlehosted.com”.
Weryfikowanie własności subdomeny

Wygenerowany dla Ciebie unikatowy 12-znakowy ciąg z dołączoną Twoją nazwą subdomeny.

Na przykład: JLKDER712AFP.subdomena

gdzie subdomena to nazwa Twojej subdomeny.

3600 CNAME  Unikalny token zabezpieczeń, który jest podawany w instrukcjach weryfikacji w konsoli administracyjnej Google. Token jest 86-znakowym ciągiem rozpoczynającym się od fragmentu „gv-”, po którym następują 52 dodatkowe znaki, i kończącym się fragmentem „.domainverify.googlehosted.com”.

Wartość TTL to liczba sekund między wprowadzaniem kolejnych zmian w rekordach CNAME. Więcej informacji

Rekordy CNAME dla konkretnej wersji protokołu

Jeśli w Twojej domenie jest używany rekord CNAME zawierający miejsce docelowe ghs.googlehosted.com, to jest on automatycznie dostępny zarówno przez IPv4, jak i IPv6 (z wyjątkiem użytkowników mechanizmów rozpoznawania DNS, dla których Google nie zwraca rekordów AAAA).

Jeśli Twoja aplikacja wymaga określonej wersji protokołu, Google zapewnia też miejsca docelowe tylko dla IPv4, tylko dla IPv6 oraz dwustosowe, na które powyższa lista mechanizmów rozpoznawania DNS nie ma wpływu. Dostępne są te miejsca docelowe CNAME:

  • ghs.googlehosted.com: automatyczne (domyślne)
  • ghs4.googlehosted.com: tylko IPv4
  • ghs6.googlehosted.com: tylko IPv6
  • ghs46.googlehosted.com: IPv4 i IPv6
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?