ไม่สามารถเปิดใช้งานบริการ

ถ้าคุณเปิดใช้งานบริการสำหรับผู้ใช้ของคุณไม่ได้ คุณอาจไม่สามารถเพิ่มบริการไปยังโดเมนตามการตั้งค่าการลงทะเบียน Google และข้อจำกัดสำหรับบริการของโดเมน เนื่องจากบริการบางอย่างอาจใช้ไม่ได้ในบางพื้นที่ คุณจึงไม่สามารถเปิดใช้งานบริการได้ตามการตั้งค่าของประเทศที่คุณลงทะเบียนโดเมน G Suite เป็นครั้งแรก ดูข้อมูลเกี่ยวกับบริการเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างนี้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร