Avisering

Inbyggd Chromecast heter nu Google Cast. Läs mer.

Justera fördröjning vid gruppuppspelning

Vid gruppuppspelning ska ljudet höras samtidigt i alla högtalare eller tv:ar i gruppen. Om enheter av följande typ finns i en högtalargrupp kan fördröjningar uppstå:

 • Chromecast
 • Chromecast Audio
 • Högtalare med inbyggd Chromecast

Följ anvisningarna nedan om ljudet inte spelas upp samtidigt överallt.

Justera fördröjning vid gruppuppspelning

 1. Kontrollera att telefonen eller surfplattan är ansluten till samma wifi-nätverk eller länkad till samma konto som Chromecast-enheten, högtalaren eller skärmen.
 2. Casta musik till gruppen som inte är synkroniserad.
 3. Ställ dig mellan de högtalare som inte är synkroniserade (eller så nära mittemellan du kan komma) och justera volymnivåerna så att du hör båda lika bra.
 4. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 5. Tryck länge på enhetens ruta.
 6. Tryck på Inställningar följt av Ljud följt av Justering vid gruppfördröjning.
 7. Flytta reglaget åt vänster eller höger tills ljudet spelas upp samtidigt i båda.

Obs! På många högtalare är den inbyggda fördröjningen oerhört kort, så gruppuppspelningen kommer att vara synkroniserad utan ytterligare justeringar. Justera inte fördröjningen såvida du inte lägger märke till en konsekvent, lång fördröjning. Inställningen för justering vid fördröjning påverkar bara gruppuppspelningar. Inställningen påverkar inte det du castar till en enskild högtalare eller tv. Fördröjningsinställningen för en enhet tillämpas på alla grupper som enheten ingår i. Om du ansluter en Chromecast- eller Chromecast Audio-enhet till en annan högtalare eller tv kanske den tidigare inställningen för justering vid gruppfördröjning blir felaktig. Återställ fördröjningen till 0 och lyssna om du behöver göra några justeringar.

Tips för justering vid gruppfördröjning

Hur vet jag om jag måste justera en gruppfördröjning?

Ställ följande frågor för att avgöra om du måste justera en gruppfördröjning:

 1. Är uppspelningen konsekvent osynkroniserad i olika gruppuppspelningssessioner? 
 2. Är uppspelningen konsekvent osynkroniserad under gruppuppspelningssessionerna? 
 3. Är uppspelningen osynkroniserad i stora delar av bostaden? 
 4. Förhindrar den osynkroniserade uppspelningen dig från att njuta av musiken?
 • Om frågorna 1 och 2 stämmer har en av högtalarna en inbyggd fördröjning som kan justeras.
 • Om alla frågorna stämmer bör du testa att justera gruppfördröjningen.
Hur vet jag vilken högtalare jag ska justera?

Du bör alltid öka justeringen av gruppfördröjningen för den högtalare som spelar upp ljudet sist. 
Så här tar du reda på vilken högtalare som ska åtgärdas:

 1. Casta till gruppen och försök urskilja på vilken högtalare som ljudet spelas upp sist.
 2. Välj en av högtalarna och börja öka justeringen av fördröjningen. Om synkroniseringen förbättras fortsätter du med den högtalaren. Om synkroniseringen blir sämre ställer du in fördröjningen på 0 och byter till någon av de andra högtalarna.
Hur vet jag vad som är rätt justering?

Gör så här för att göra rätt justeringar:

 1. Justeringar vid gruppfördröjningar ska endast göras när musik castas till gruppen. På så sätt hör du direkt vilka ändringar du har gjort.
 2. Om gruppen innehåller fler än två högtalare väljer du först ut två som inte är synkroniserade och stänger av ljudet på de andra.  
 3. Ställ dig mellan de högtalare som inte är synkroniserade (eller så nära mittemellan du kan komma) och justera volymnivåerna så att du hör båda ungefär lika bra. 
 4. Öka justeringen av gruppfördröjning för den högtalare där ljudet spelas upp sist tills ljudet spelas upp samtidigt i båda.
 5. Upprepa stegen om du behöver göra fler justeringar. 
Vad är normal fördröjning för en högtalare/soundbar/förstärkare?

Fördröjningar för högtalare varierar mellan olika modeller.

Följande är vanliga siffror för olika kategorier:

 • Högtalare: 0–40 ms – oftast ingen fördröjning
 • Soundbars: 0–80 ms – inbyggda fördröjningar är vanliga
 • Förstärkare: 0–70 ms – inbyggda fördröjningar är vanliga

Obs! Ovanstående siffror är några vanligt förekommande värden. Fördröjningar kan dock på vissa modeller ligga utanför dessa intervall.

Obs! Det går bara att skapa högtalargrupper på en mobil eller surfplatta. Funktionen stöds inte i webbläsaren Chrome. Däremot går det bra att casta till en grupp från Chrome.
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
15382129188797891535
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true