Casta Android-skärmen via Google Home-appen

När du castar Android-skärmen speglas det som visas på enheten till tv:n så att du kan titta på det där – men i större format.

Steg 1: Kom igång

 • Du kan casta Android-skärmen från enheter med Android 5.0 eller senare.
 • Att casta skärmen stöds inte på iOS- eller Windows-enheter.
 • Inaktivera energisparläget på Android-enheten. Energisparläget kan begränsa enhetens processorkraft och på så vis påverka hur funktionen Casta skärm fungerar.
 • Viktigt! Det går bara att använda funktionen Casta skärm/ljud med Chromecast om behörigheten Mikrofon har aktiverats i appen Google Play-tjänster.Om den behörigheten är inaktiverad kopplas Casta skärm-sessionen från omedelbart efter anslutningsförsöket. 
  • Så här aktiverar du mikrofonbehörighet:
   1. Tryck på Inställningar  på Android-enheten.
   2. Skrolla nedåt och tryck på Appar följt av Google Play-tjänster följt av Behörigheter.
   3. Titta efter Mikrofon och ställ reglaget i läget På .

Steg 2. Casta skärmen på en Android-enhet

 1. Kontrollera att telefonen eller surfplattan är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som Chromecast-enheten.
 2. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 3. Tryck på den enhet du vill casta skärmen till.
 4. Tryck på Casta skärmen  följt av Casta skärmen.

Steg 3. Justera volymen när du castar Android-skärmen

 1. Öppna Google Home-appen Google Home app.
 2. Tryck på enheten och justera sedan volymen.

Steg 4. Sluta casta skärmen på en Android-enhet

Med Google Home-appen

 1. Kontrollera att telefonen eller surfplattan är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som Chromecast-enheten.
 2. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 3. Tryck på enheten följt av Stoppa spegling .
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
false