Spela upp nyheter på en Chromecast-kompatibel tv med en högtalare/skärm från Google

Titta på nyheterna på en tv med röststyrning med Chromecast eller inbyggd Chromecast bara med hjälp av rösten, YouTube och en högtalare/skärm från Google Nest/Google Home.

Den här funktionen är tillgänglig i USA.

Steg 1. Länka tv:n med Google Home-appen

Länka tv:n till högtalaren eller skärmen

Obs! Följande steg är valfria om du bara vill styra tv:n med telefonen eller surfplattan. Om du vill styra tv:n med hjälp av röstkommandon via högtalaren eller skärmen följer du anvisningarna nedan.

 1. Kontrollera att telefonen eller surfplattan är ansluten till samma wifi-nätverk eller länkad till samma konto som högtalaren, skärmen, Chromecast-enheten eller Pixel Tablet.
 2. Öppna Google Home-appen .
 3. Tryck på ditt konto.
 4. Kontrollera att Google-kontot som visas är kontot som är länkat till Google-enheten. Om det är rätt konto kan du trycka på för att stänga kontofönstret. Du byter konto genom att trycka på ikonen för rullgardinsmenyn och sedan på ett annat konto eller Lägg till ytterligare ett konto.

 5. Tryck på Favoriter eller Enheter
 6. Tryck länge på enhetens ruta.
 7. Tryck på Inställningar uppe till höger  följt av Igenkänning och delning.
 8. I avsnittet Inställningar för Google Assistent väljer du inställningarna för Personliga resultat och Voice Match.

Obs! Om meddelandet Det gick inte att länka enheten visas måste du återställa standardinställningarna på Chromecast-enheten.

Cast-enheter med röststyrning för videonyheter

Följande Cast-enheter kan spela upp videonyheter via högtalaren/skärmen från Google Nest/Google Home:

 1. Chromecast
 2. Tv-skärmar med inbyggd Chromecast. 
 3. Android TV


Obs! Vissa smarta tv-skärmar kan se ut att ha stöd för cast-teknik (eftersom funktionerna påminner om att casta) även om de inte har det. Här hittar du de smarta tv-skärmar som har stöd för cast-teknik.   

Steg 2. Titta på nyheter på YouTube 

 
Åtgärd: Säg ”Ok Google” eller ”Hey Google” följt av:
Titta på allmänna nyheter ”Titta på nyheter”, ”Titta på nyheter på tv:n”, ”Vad är senaste nytt” eller ”Spela upp nyhetsvideor” 

Titta på nyheter i en viss kategori

Det finns kategorier som sport, politik, ekonomi m.m.

”Titta på <kategori>-nyheter”, ”Titta på <kategori>-nyheter på tv:n” eller ”Spela upp <kategori>-nyheter på tv:n”
Titta på nyheter från en viss leverantör ”Titta på nyheter från <leverantör>” eller ”Titta på nyheter från <leverantör> på tv:n”
Titta på nyheter om ett visst ämne ”Titta på nyheter om <ämne>” eller ”Spela upp nyheter om <ämne> på tv:n”
Pausa  ”Pausa”
Återuppta ”Återuppta”
Stoppa ”Stopp”
Titta på nästa nyhet   ”Nästa” eller ”Hoppa över den här”  
Titta på föregående nyhet   ”Föregående”
Spola fram/tillbaka ”Spola tillbaka 30 sekunder”, ”Spola tillbaka”, ”Sök 30 sekunder framåt”
Ta reda på vad som spelas upp (nyheter) ”Vad är det som visas?” ”Vad är det som visas på tv:n?”

Andra sätt att styra uppspelningen

Med Google Nest- eller Home-enheten

Högtalare

Google Home Google Home

Du vill: Tryck på Google Home så här: Bild
Spela upp, pausa eller stoppa alarm eller timers Tryck en gång på enhetens ovansida.
Höja volymen Svep medurs på enhetens ovansida.

Sänka volymen

Svep moturs på enhetens ovansida.

Obs! När volymen är inställd på 0

 • är medieljudet avstängt
 • talar Google-assistenten med 5 % av volymen.
Tala in din begäran Håll nere på enhetens ovansida.

Mikrofon på eller av

Tryck på ljudavstängningsknappen för mikrofonen på enhetens baksida.

Obs! Om du stänger av mikrofonens ljud kan Google-assistenten inte lyssna på eller interagera med dig.

Återställa enheten till standardinställningarna Håll nere fingret på återställningsknappen på baksidan av Google Home.
Stänga av strömmen Koppla ur strömkabeln från Google Home.

Googel Nest Mini Google Nest Mini (2:a generationen)

Obs! Google Nest Mini (2:a generationen) har ett skruvhål för väggmontering på baksidan. Om enheten saknar skruvhål för väggmontering har du en Google Home Mini (1:a generationen).

Om du vill byta plats på höger och vänster kontroll kan du öppna Google Home-appen Tryck på Favoriter eller Enheter trycka länge på rutan för Nest Mini. Tryck på Inställningar Ljud Omvänd plats på enhetskontroller.

Du vill: Tryck på Google Nest Mini så här: Bild
Spela upp, pausa eller stoppa medier eller avsluta ett telefonsamtal Tryck mitt på Nest Mini. Google Nest Mini center tap
Stoppa ett alarm eller en timer som ringer Tryck mitt på Nest Mini. Google Nest Mini center tap

Höja volymen

Tryck på höger sida på Nest Mini.

Volymen kan ställas in på mellan 0 och 100 %. Varje tryck ändrar volymen med 10 %.

Google Nest Mini volume up

Sänka volymen

Tryck på vänster sida på Nest Mini.

Volymen kan ställas in på mellan 0 och 100 %. Varje tryck ändrar volymen med 10 %.

Obs! När volymen är inställd på 0

 • är medieljudet avstängt
 • talar Google-assistenten med 5 % av volymen.
Google Nest Mini volume down

Aktivera eller inaktivera mikrofonen

Flytta reglaget bredvid strömkabeln.

 • Lamporna lyser med vitt sken när mikrofonen är på
 • Lamporna och reglaget lyser med orange sken när mikrofonen är av

Obs! Om du stänger av mikrofonen kan Google-assistenten inte lyssna på eller interagera med dig.

Google Nest Mini mic on-off

Återställa enheten till standardinställningarna

Stäng av mikrofonen och tryck och håll sedan på lamporna mitt på Nest Mini.

Håll kvar i ungefär 15 sekunder.

Google Nest Mini reset
Stänga av strömmen Koppla ur strömkabeln från Nest Mini. Google Nest Mini unplug

Google Home Mini Google Home Mini (1:a generationen)

Du vill: Tryck på Google Home Mini så här: Bild
Spela upp, pausa eller stoppa medier eller avsluta ett telefonsamtal Håll nere på någon av sidorna på Home Mini.

Stoppa ett alarm eller en timer som ringer

Håll nere på någon av sidorna på Home Mini.

Höja volymen

Tryck på höger sida av Home Mini.

Volymen kan ställas in på mellan 0 och 100 %. Varje tryck ändrar volymen med 10 %.

Sänka volymen

Håll nere på vänster sida av Home Mini.

Volymen kan ställas in på mellan 0 och 100 %. Varje tryck ändrar volymen med 10 %.

Obs! När volymen är inställd på 0

 • är medieljudet avstängt
 • talar Google-assistenten med 5 % av volymen.

Aktivera eller inaktivera mikrofonen

Flytta reglaget bredvid strömkabeln.

 • Lamporna lyser med vitt sken när mikrofonen är på
 • Lamporna och reglaget lyser med orange sken när mikrofonen är av
Obs! Om du stänger av mikrofonen kan Google-assistenten inte lyssna på eller interagera med dig.

Återställa enheten till standardinställningarna

Håll nere fingret på återställningsknappen under strömkabeln på Home Minis undersida. Titta efter cirkeln som har etsats in i basen.

Håll ned den i ungefär 12 sekunder.

Stänga av strömmen Koppla ur strömkabeln från Home Mini.

Google Home Max Google Home Max

Du vill: Tryck på Google Home Max så här: Bild

Spela, pausa eller stoppa en uppspelning

Stoppa ett alarm eller en timer som ringer

Avsluta ett samtal

Horisontell placering: Tryck på linjen på ovansidan av Google Home Max.

Vertikal placering: Tryck på linjen på höger sida av Google Home Max.


Höja volymen

Horisontell placering: Svep från vänster till höger längs linjen ovanpå Google Home Max.

Vertikal placering: Svep uppåt längs linjen på höger sida av Google Home Max.


Sänka volymen

Horisontell placering: Svep från höger till vänster längs linjen ovanpå Google Home Max.

Vertikal placering: Svep nedåt längs linjen på höger sida av Google Home Max.


Aktivera eller inaktivera mikrofonen

Flytta reglaget på baksidan av Google Home Max.

 • Lamporna lyser med vitt sken när mikrofonen är på
 • Lamporna och reglaget lyser med orange sken när mikrofonen är av

Du kan inte stänga av eller slå på mikrofonen med rösten eller Google Home-appen.

Obs! När du stänger av mikrofonen sker följande:

 • Google-assistenten kan inte lyssna på eller interagera med dig
 • Rumsanpassad equalizer stängs av

Återställa enheten till standardinställningarna

Håll nere fingret på återställningsknappen ovanför strömkabeln på baksidan av Google Home Max. Titta efter den lilla grå knappen.

Håll ned den i ungefär 12 sekunder.

Stänga av strömmen Koppla ur strömkabeln från Google Home Max.  

Google Nest Audio Google Nest Audio

Du vill: Tryck så här på Google Nest Audio: Bild
Spela upp, pausa eller stoppa medier eller avsluta ett telefonsamtal Tryck mitt på Nest Audio.
Stoppa ett alarm eller en timer som ringer Tryck mitt på Nest Audio.

Höja volymen

Tryck på höger sida på Nest Audio.

Volymen kan ställas in på mellan 0 och 100 %. Varje tryck ändrar volymen med 5 %.

Sänka volymen

Tryck på vänster sida på Nest Audio.

Volymen kan ställas in på mellan 0 och 100 %. Varje tryck ändrar volymen med 5 %.

Obs! När volymen är inställd på 0

 • är medieljudet avstängt
 • talar Google-assistenten med 5 % av volymen.

Aktivera eller inaktivera mikrofonen

Flytta reglaget bredvid strömkabeln.

 • Lamporna lyser med vitt sken när mikrofonen är på
 • Lamporna och reglaget lyser med orange sken när mikrofonen är av
Obs! Om du stänger av mikrofonen kan Google-assistenten inte lyssna på eller interagera med dig.

Återställa enheten till standardinställningarna

Stäng av mikrofonen och håll sedan nere lamporna mitt på Nest Audio.

Håll kvar i ungefär 15 sekunder.

Stänga av strömmen Koppla ur strömkabeln från Nest Audio.

Nest Wifi point Google Nest Wifi-åtkomstpunkt

Du vill: Tryck på Nest Wifi-åtkomstpunkten så här: Bild
Spela upp, pausa eller stoppa medier eller avsluta ett telefonsamtal Tryck mitt på Nest Wifi-åtkomstpunkten. Nest Wifi center tap
Stoppa ett alarm eller en timer som ringer Tryck mitt på Nest Wifi-åtkomstpunkten. Nest Wifi center tap

Höja volymen

Tryck på höger sida på Nest Wifi-åtkomstpunkten.

Volymen kan ställas in på mellan 0 och 100 %. Varje tryck ändrar volymen med 10 %.

Nest Wifi point volume up

Sänka volymen

Tryck på vänster sida på Nest Wifi-åtkomstpunkten.

Volymen kan ställas in på mellan 0 och 100 %. Varje tryck ändrar volymen med 10 %.

Obs! När volymen är inställd på 0

 • är medieljudet avstängt
 • talar Google-assistenten med 5 % av volymen.
Nest Wifi point volume down

Aktivera eller inaktivera mikrofonen

Flytta reglaget bredvid strömkabeln.

 • Lamporna lyser med vitt sken när mikrofonen är på
 • Lamporna och reglaget lyser med orange sken när mikrofonen är av
Obs! Om du stänger av mikrofonen kan Google-assistenten inte lyssna på eller interagera med dig.
Nest Wifi point mic on-off
Stänga av strömmen Koppla ur strömkabeln från Nest Wifi-åtkomstpunkten. Nest Wifi unplug

Skärmar

Du kan även styra en Google Nest-skärm med skärmen.

Google Nest Hub

Du vill: Tryck på Google Nest Hub så här: Bild
Höja volymen Tryck på den övre volymknappen på baksidan av Google Nest Hub.
Sänka volymen Tryck på den nedre volymknappen på baksidan av Google Nest Hub.

Fler volymkontroller för flera enheter samtidigt finns på skärmen. Läs mer om styrning i flera rum.

Google Nest Hub Max

Du vill: Tryck på Nest Hub Max så här: Bild

Höja volymen

Tryck på den övre volymknappen på baksidan av Nest Hub Max.

Volymen kan ställas in på mellan 0 och 100 %. Varje tryck ändrar volymen med 5 %.

Sänka volymen

Tryck på den nedre volymknappen på baksidan av Nest Hub Max.

Volymen kan ställas in på mellan 0 och 100 %. Varje tryck ändrar volymen med 5 %.

Obs! När volymen är inställd på 0

 • är medieljudet avstängt
 • talar Google-assistenten med 5 % av volymen.

Fler volymkontroller för flera enheter samtidigt finns på skärmen. Läs mer om styrning i flera rum.

Med Google Home-appen
 1. Kontrollera att telefonen eller surfplattan är ansluten till samma wifi-nätverk eller länkad till samma konto som högtalaren eller skärmen.
 2. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 3. Tryck på Media  för att spela upp eller stoppa musik. Obs! Om du har flera enheter eller grupper som det går att spela upp på trycker du på namnet på den enhet eller grupp där du vill att musiken ska spelas upp.

Musik spelas upp från standardmusiktjänsten på enheten. Du kan pausa, återuppta, ändra volym och spola framåt eller bakåt i en låt.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny