Spela upp nyheter på en Chromecast-kompatibel tv med en högtalare/skärm från Google

Titta på nyheterna på en tv med röststyrning med Chromecast eller inbyggd Chromecast bara med hjälp av rösten, YouTube och en högtalare/skärm från Google Nest/Google Home.

Den här funktionen är tillgänglig i USA.

Steg 1. Länka tv:n med Google Home-appen

Länka tv:n till högtalaren eller skärmen

Obs! Följande steg är valfria om du bara vill styra tv:n med telefonen eller surfplattan. Om du vill styra tv:n med hjälp av röstkommandon via högtalaren eller skärmen följer du anvisningarna nedan.

 1. Kontrollera att telefonen eller surfplattan är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk eller länkad till samma konto som Chromecast-enheten, högtalaren eller skärmen.
 2. Öppna Google Home-appen .
 3. Tryck på kontot uppe till höger.
 4. Kontrollera att Google-kontot som visas är kontot som är länkat till högtalaren eller skärmen från Nest. Du byter konto genom att trycka på ett annat konto eller på Lägg till ytterligare ett konto.
 5. Tryck på Favoriter eller Enheter
 6. Tryck länge på enhetens ruta.
 7. Tryck på Inställningar uppe till höger följt av Igenkänning och delning.
 8. Titta efter en banner högst upp på sidan med texten Aktivera röststyrning och annat.
  1. Om bannern visas trycker du på den och följer anvisningarna för att länka tv:n.
  2. Om bannern inte visas men din e-postadress finns under Länkade konton är tv:n redan länkad.

Obs! Om felmeddelandet Det gick inte att länka enheten visas måste du återställa standardinställningarna på Chromecast-enheten.

Cast-enheter med röststyrning för videonyheter

Följande Cast-enheter kan spela upp videonyheter via högtalaren/skärmen från Google Nest/Google Home:

 1. Chromecast
 2. Tv-skärmar med inbyggd Chromecast. 
 3. Android TV


Obs! Vissa smarta tv-skärmar kan se ut att ha stöd för cast-teknik (eftersom funktionerna påminner om att casta) även om de inte har det. Här hittar du de smarta tv-skärmar som har stöd för cast-teknik.   

Steg 2. Titta på nyheter på YouTube 

 
Åtgärd: Säg ”Ok Google” eller ”Hey Google” följt av:
Titta på allmänna nyheter ”Titta på nyheter”, ”Titta på nyheter på tv:n”, ”Vad är senaste nytt” eller ”Spela upp nyhetsvideor” 

Titta på nyheter i en viss kategori

Det finns kategorier som sport, politik, ekonomi m.m.

”Titta på <kategori>-nyheter”, ”Titta på <kategori>-nyheter på tv:n” eller ”Spela upp <kategori>-nyheter på tv:n”
Titta på nyheter från en viss leverantör ”Titta på nyheter från <leverantör>” eller ”Titta på nyheter från <leverantör> på tv:n”
Titta på nyheter om ett visst ämne ”Titta på nyheter om <ämne>” eller ”Spela upp nyheter om <ämne> på tv:n”
Pausa  ”Pausa”
Återuppta ”Återuppta”
Stoppa ”Stopp”
Titta på nästa nyhet   ”Nästa” eller ”Hoppa över den här”  
Titta på föregående nyhet   ”Föregående”
Spola fram/tillbaka ”Spola tillbaka 30 sekunder”, ”Spola tillbaka”, ”Sök 30 sekunder framåt”
Ta reda på vad som spelas upp (nyheter) ”Vad är det som visas?” ”Vad är det som visas på tv:n?”

Andra sätt att styra uppspelningen

Med Google Nest- eller Home-enheten

Högtalare

Google Home Google Home
Du vill: Tryck på Google Home så här: Bild
Spela upp, pausa eller stoppa alarm eller timers  Tryck en gång på enhetens ovansida.
Höja volymen 

Svep medsols på enhetens ovansida.

Obs! Detta ändrar bara volymen för medier. Du kan justera alarm- och timervolym när du vill i Google Home-appen.

Sänka volymen 

Svep motsols på enhetens ovansida.

Obs! Detta ändrar bara volymen vid uppspelning och för Google Assistent. På volymnivå 0 är ljudet avstängt för all uppspelning, men Google-assistenten hörs fortfarande på lägsta volym. Volymen för alarm och timer ändras inte.

Tala in din begäran  Tryck och håll på enhetens ovansida.
Mikrofon på eller av

Tryck på avstängningsknappen för mikrofonen på enhetens baksida.

Obs! Om du stänger av mikrofonen kan Google Home inte lyssna eller svara. Mikrofonen måste vara aktiverad om du ska kunna interagera med Google Home. 

Återställa enheten till standardinställningarna Tryck och håll kvar fingret på återställningsknappen på baksidan av Google Home. 
Stänga av strömmen Dra ur strömkabeln till Google Home.

Googel Nest Mini Google Nest Mini (andra generationen)

Obs! Google Nest Mini (andra generationen) har ett skruvhål för väggmontering på baksidan. Om enheten saknar skruvhål för väggmontering har du en Google Home Mini (första generationen).

Du vill: Tryck på Google Nest Mini så här: Bild

Spela upp, pausa eller stoppa medier eller avsluta ett telefonsamtal

Tryck mitt på Nest Mini.

Google Nest Mini center tap
Stoppa ett alarm eller en timer som ringer

Tryck mitt på Nest Mini.

Google Nest Mini center tap
Höja volymen

Tryck på höger sida på Nest Mini.

Sammanlagt tio tryck ger högsta volym.

Obs! Detta ändrar bara volymen vid uppspelning och för Google-assistenten. På volymnivå 0 är ljudet avstängt för all uppspelning, men Google-assistenten hörs fortfarande på lägsta volym. Volymen för alarm och timers ändras inte.

Om du vill byta plats på kontrollerna gör du så här: öppna Home-appen tryck länge på enhetens namn Inställningar Ljud Omvänd plats på enhetskontroller.​

Google Nest Mini volume up
Sänka volymen

Tryck på vänster sida på Nest Mini.

Sammanlagt tio tryck stänger av allt ljud utom för Google-assistenten.

Obs! Detta ändrar bara volymen vid uppspelning och för Google-assistenten. På volymnivå 0 är ljudet avstängt för all uppspelning, men Google-assistenten hörs fortfarande på lägsta volym. Volymen för alarm och timers ändras inte.

Om du vill byta plats på kontrollerna gör du så här: öppna Home-appen tryck länge på enhetens namn Inställningar Ljud Omvänd plats på enhetskontroller.​

Google Nest Mini volume down
Aktivera eller inaktivera mikrofonen

Aktivera eller inaktivera mikrofonen med reglaget bredvid strömsladden. Reglaget är orange när mikrofonen är inaktiverad.

Obs! Om du stänger av mikrofonen kan Nest Mini inte lyssna eller svara. Mikrofonen måste vara aktiverad om du ska kunna interagera med Nest Mini.

Google Nest Mini mic on-off
Återställa enheten till standardinställningarna

Stäng av mikrofonen och tryck och håll sedan på lamporna mitt på Nest Mini.

Håll kvar i ungefär 15 sekunder.

Google Nest Mini reset
Stänga av strömmen Dra ur strömkabeln till Nest Mini. Google Nest Mini unplug
Tala in din begäran 

Obs! Du kan inte tala in en begäran till assistenten genom att trycka och hålla på Nest Minis ovansida.

Säg i stället ”Hey Google” och tala in den.

 
Google Home Mini Google Home Mini (första generationen)
Du vill: Tryck på Google Home Mini så här: Bild

Spela upp, pausa eller stoppa medier eller avsluta ett telefonsamtal

Tryck och håll kvar på någon av sidorna på Home Mini.

Stoppa ett alarm eller en timer som ringer

Tryck och håll kvar på någon av sidorna på Home Mini.

Höja volymen

Tryck på höger sida av Home Mini.

Tryck till volymnivå 10 om du vill ha maxvolym.

Obs! Detta ändrar bara volymen vid uppspelning och för Google Assistent. På volymnivå 0 är ljudet avstängt för all uppspelning, men Google-assistenten hörs fortfarande på lägsta volym. Volymen för alarm och timers ändras inte.

Sänka volymen

Tryck och håll kvar på vänster sida av Home Mini.

Sammanlagt tio tryck stänger av allt ljud utom för Google-assistenten.

Obs! Detta ändrar bara volymen vid uppspelning och för Google Assistent. På volymnivå 0 är ljudet avstängt för all uppspelning, men Google-assistenten hörs fortfarande på lägsta volym. Volymen för alarm och timers ändras inte.

Aktivera eller inaktivera mikrofonen

Aktivera eller inaktivera mikrofonen med reglaget bredvid strömsladden. Reglaget är orange när mikrofonen är inaktiverad.

Obs! Om du stänger av mikrofonen kan Home Mini inte lyssna eller svara. Mikrofonen måste vara aktiverad om du ska kunna interagera med Home Mini.

Återställa enheten till standardinställningarna

Tryck och håll kvar fingret på återställningsknappen under strömsladden på Home Minis undersida. Titta efter cirkeln som har etsats in i basen.

Håll ned den i ungefär 12 sekunder.

Stänga av strömmen Dra ur strömkabeln till Home Mini.
Tala in din begäran 

Obs! Du kan inte tala in en begäran till assistenten genom att trycka och hålla kvar fingret på Home Minis ovansida.

Säg i stället ”Hey Google” och tala in den.

 

Google Home Max Google Home Max

Du vill: Tryck på Google Home Max så här: Bild

Spela, pausa eller stoppa en uppspelning

Stoppa ett alarm eller en timer som ringer

Avsluta ett samtal

Horisontell placering: Tryck på linjen på ovansidan av Max.

Vertikal placering: Tryck på linjen på högra sidan av Max.


Höja volymen

Horisontell placering: Svep från vänster till höger längs linjen ovanpå Max.

Vertikal placering: Svep uppåt längs linjen på höger sida av Max.


Sänka volymen

Horisontell placering: Svep från höger till vänster längs linjen ovanpå Max.

Vertikal placering: Svep nedåt längs linjen på höger sida av Max.


Aktivera eller inaktivera mikrofonen

Du kan aktivera eller inaktivera mikrofonen med reglaget på baksidan av Max. Reglaget är orange när mikrofonen är inaktiverad. Du kan inte aktivera eller inaktivera mikrofonen med hjälp av rösten eller i Google Home-appen.

Obs! När du stänger av mikrofonen sker följande:

 • Google Home Max kan inte lyssna eller svara. Mikrofonen måste vara aktiverad om du ska kunna interagera med Google Home Max.
 • Rumsanpassad equalizer stängs av.
Återställa enheten till standardinställningarna

Tryck länge på återställningsknappen ovanför strömsladden på baksidan av Max. Titta efter en liten grå knapp.

Håll ned den i ungefär 12 sekunder.

Stänga av strömmen Dra ur strömkabeln till Max.  

Google Nest Audio Google Nest Audio

Du vill: Tryck så här på Google Nest Audio: Bild

Spela upp, pausa eller stoppa medier eller avsluta ett telefonsamtal

Tryck mitt på Nest Audio.

Stoppa ett alarm eller en timer som ringer

Tryck mitt på Nest Audio.

Höja volymen

Tryck på höger sida på Nest Audio.

Sammanlagt 20 tryck ger högsta volym.

Obs! Detta ändrar bara volymen vid uppspelning och för Google Assistent. På volymnivå 0 är ljudet avstängt för all uppspelning, men Google-assistenten hörs fortfarande på lägsta volym. Volymen för alarm och timers ändras inte.

Sänka volymen

Tryck på vänster sida på Nest Audio. 

Sammanlagt 20 tryck stänger av allt ljud utom för Google-assistenten.

Obs! Detta ändrar bara volymen vid uppspelning och för Google Assistent. På volymnivå 0 är ljudet avstängt för all uppspelning, men Google-assistenten hörs fortfarande på lägsta volym. Volymen för alarm och timers ändras inte.

Aktivera eller inaktivera mikrofonen

Aktivera eller inaktivera mikrofonen med reglaget bredvid strömsladden. Reglaget är orange när mikrofonen är inaktiverad.

Obs! Om du stänger av mikrofonen kan Nest Audio inte lyssna eller svara. Mikrofonen måste vara aktiverad om du ska kunna styra Nest Audio med rösten.

Återställa enheten till standardinställningarna

Stäng av mikrofonen och tryck sedan ner lamporna mitt på Nest Audio.

Håll kvar i ungefär 15 sekunder.

Stänga av strömmen Dra ur kontakten till Nest Audio.
Tala in din begäran 

Obs! Du kan inte tala in en förfrågan till assistenten genom att trycka och hålla på Nest Audios ovansida.

Säg i stället ”Hey Google” och tala in den.

 

Nest Wifi point Google Nest Wifi-åtkomstpunkt

Du vill:

Tryck på Nest Wifi-åtkomstpunkten så här:

Bild

Spela upp, pausa eller stoppa medier eller avsluta ett telefonsamtal

Tryck mitt på Nest Wifi-åtkomstpunkten.

Nest Wifi center tap

Stoppa ett alarm eller en timer som ringer

Tryck mitt på Nest Wifi-åtkomstpunkten.

Nest Wifi center tap

Höja volymen

Tryck på höger sida på Nest Wifi-åtkomstpunkten.

Sammanlagt tio tryck ger högsta volym.

Obs! Detta ändrar bara volymen vid uppspelning och för Google Assistent. På volymnivå 0 är ljudet avstängt för all uppspelning, men Google-assistenten hörs fortfarande på lägsta volym. Volymen för alarm och timers ändras inte.

Nest Wifi point volume up

Sänka volymen

Klicka på vänster sida på Nest Wifi-åtkomstpunkten.

Sammanlagt tio tryck stänger av allt ljud utom för Google-assistenten.

Obs! Detta ändrar bara volymen vid uppspelning och för Google Assistent. På volymnivå 0 är ljudet avstängt för all uppspelning, men Google-assistenten hörs fortfarande på lägsta volym. Volymen för alarm och timers ändras inte.

Nest Wifi point volume down

Aktivera eller inaktivera mikrofonen

Aktivera eller inaktivera mikrofonen med reglaget bredvid strömsladden. Reglaget är orange när mikrofonen är inaktiverad.

Obs! Om du stänger av mikrofonen kan Nest Wifi-åtkomstpunkt inte lyssna eller svara. Mikrofonen måste vara aktiverad om du ska kunna interagera med Nest Wifi-åtkomstpunkten med rösten.

Nest Wifi point mic on-off

Stänga av strömmen

Koppla ur strömkabeln från Nest Wifi-åtkomstpunkten.

Nest Wifi unplug

Tala in din begäran 

Obs! Det går inte att aktivera assistenten genom att trycka på Nest Wifi-åtkomstpunktens ovansida och hålla kvar fingret.

Säg i stället ”Hey Google” och därefter din begäran.

 

Skärmar

Google Nest Hub
Du vill: Tryck på Google Nest Hub så här: Bild
Höja volymen Tryck på den övre volymknappen på baksidan av Google Nest Hub.
Sänka volymen Tryck på den nedre volymknappen på baksidan av Google Nest Hub.

Fler volymkontroller för flera enheter samtidigt finns på skärmen. Läs mer om styrning i flera rum.

Google Nest Hub Max
Du vill: Tryck på Nest Hub Max så här: Bild
Höja volymen Tryck på den övre volymknappen på baksidan av Nest Hub Max.
Sänka volymen Tryck på den nedre volymknappen på baksidan av Nest Hub Max.

Fler volymkontroller för flera enheter samtidigt finns på skärmen. Läs mer om styrning i flera rum.

Med Google Home-appen
 1. Kontrollera att telefonen eller surfplattan är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk eller länkad till samma konto som högtalaren eller skärmen.
 2. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 3. Tryck på Media  för att spela upp eller stoppa musik. Obs! Om du har flera enheter eller grupper som det går att spela upp på trycker du på namnet på den enhet eller grupp där du vill att musiken ska spelas upp.

Musik spelas upp från standardmusiktjänsten på enheten. Du kan pausa, återuppta, ändra volym och spola framåt eller bakåt i en låt.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
85561