เลือกทีวีหรือลำโพงหลักสำหรับการเล่นวิดีโอและเสียง

คุณเลือกได้ว่าจะให้อุปกรณ์ใดเล่นสื่อวิดีโอและเสียงทุกครั้งโดยไม่จำเป็นต้องระบุชื่ออุปกรณ์ในคำสั่งเสียง

เหตุใดจึงต้องเลือกทีวีหรือลำโพงหลัก

วิดีโอ: ประโยชน์ของการเลือกทีวีหลัก

ค่าเริ่มต้นกำหนดว่าหากมีทีวีที่ลิงก์มากกว่า 1 เครื่อง (โดยใช้ Chromecast, Chromecast Ultra หรือทีวีที่มี Chromecast Built-In) คุณต้องพูดชื่อทีวีหรือ Chromecast ที่จะใช้เล่นอย่างชัดเจน (เช่น "ทีวีห้องนั่งเล่น") เพื่อเล่นวิดีโอ YouTube รวมถึงรายการทีวีและภาพยนตร์ในลําโพงหรือจอแสดงผล Google Nest หรือ Home 

ตอนนี้คุณเลือกอุปกรณ์หลักสำหรับคำสั่งเสียงเกี่ยวกับวิดีโอทั้งหมดที่คุณใช้กับลำโพงหรือจอแสดงผลได้แล้ว คำสั่งเสียงเหล่านี้จะเล่นในอุปกรณ์หลักโดยที่คุณไม่ต้องระบุชื่ออุปกรณ์ 

แต่หากต้องการเล่นสื่อในอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ทีวีหลัก คุณก็ยังสามารถบอกให้เล่นสื่อโดยเจาะจงอุปกรณ์ได้ (คือ ใน <ทีวี xx>)

อุปกรณ์แคสต์วิดีโอที่รองรับ

 1. Chromecast (รุ่นที่ 1), Chromecast หรือ Chromecast Ultra
 2. Android TV
 3. ทีวีที่มี Chromecast Built-In
เสียง: ประโยชน์ของการเลือกลำโพงหลัก

ค่าเริ่มต้นกำหนดว่าเมื่อคุณขอให้ลําโพงหรือจอแสดงผลเปิดเพลงและเสียง ลําโพงจะเปิดเพลงผ่านลําโพงในตัว หากคุณใช้อุปกรณ์เสียง Chromecast Built-In ที่มีเสียงระดับพรีเมียมหรือกลุ่มแคสต์เสียง คุณจะต้องพูดชื่อของลำโพง/กลุ่มที่จะใช้เล่นให้ชัดเจน (เช่น "ลำโพงห้องนอน" หรือ "กลุ่มบ้าน") 

ตอนนี้คุณเลือกอุปกรณ์หลักสำหรับคำสั่งเสียงเกี่ยวกับเสียงทั้งหมดที่คุณใช้กับลำโพงหรือจอแสดงผลได้แล้ว คำสั่งเสียงเหล่านี้จะเล่นในลำโพง/กลุ่มหลักโดยไม่ต้องระบุชื่ออุปกรณ์ 

แต่หากต้องการเล่นสื่อในอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ลำโพงหลัก คุณยังคงบอกให้เล่นสื่อโดยเจาะจงอุปกรณ์ได้ (เช่น ใน <ลำโพง xx>)

อุปกรณ์แคสต์ที่รองรับ

 1. Chromecast Audio
 2. กลุ่มแคสต์เสียง
 3. อุปกรณ์เสียงของ Chromecast Built-In
 4. Chromecast (รุ่นที่ 1), Chromecast หรือ Chromecast Ultra
 5. Android TV
 6. ทีวี Chromecast Built-In

ตั้งค่าทีวีหรือลำโพงหลัก

ขั้นตอนที่ 1 ลิงก์ทีวีและลำโพง

ลิงก์ทีวีกับลำโพงหรือจอแสดงผล

หมายเหตุ: ขั้นตอนต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องทำถ้าคุณเพียงแค่ต้องการควบคุมทีวีด้วยโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต แต่ถ้าต้องการควบคุมทีวีโดยใช้คําสั่งเสียงผ่านลําโพงหรือจอแสดงผล ให้ทําตามขั้นตอนด้านล่าง

 1. ตรวจสอบว่าโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตเชื่อมต่อ Wi-Fi เดียวกันหรือลิงก์กับบัญชีเดียวกันกับ Chromecast, ลำโพง หรือจอแสดงผล
 2. เปิดแอป Google Home
 3. แตะบัญชีของคุณที่ด้านขวาบน
 4. ยืนยันว่าบัญชี Google ที่แสดงเป็นบัญชีที่ลิงก์กับลําโพงหรือจอแสดงผล หากต้องการสลับบัญชี ให้แตะรูปสามเหลี่ยมที่อยู่ข้างบัญชี Google จากนั้นแตะบัญชีอื่นหรือเพิ่มบัญชีอื่น
 5. กลับไปที่หน้าจอหลัก จากนั้นแตะการ์ดของอุปกรณ์ค้างไว้
 6. ที่ด้านขวาบน ให้แตะการตั้งค่า จากนั้น การจดจำและการแชร์
 7. ที่ด้านบนของหน้า ให้มองหาแบนเนอร์ที่มีข้อความว่า “เปิดใช้การควบคุมด้วยเสียงและอื่นๆ”
  1. หากเห็นแบนเนอร์ดังกล่าว ให้แตะและทําตามขั้นตอนเพื่อลิงก์ทีวี
  2. หากไม่เห็นแบนเนอร์ แต่เห็นอีเมลของคุณแสดงอยู่ใต้ "บัญชีที่เชื่อมโยง" แสดงว่ามีการลิงก์ทีวีไว้แล้ว

หมายเหตุ: หากได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "เกิดข้อผิดพลาดขณะลิงก์อุปกรณ์" คุณต้องรีเซ็ตอุปกรณ์ Chromecast เป็นค่าเริ่มต้น

ขั้นตอนที่ 2 ตั้งค่าอุปกรณ์เล่นสื่อที่ต้องการ

ลําโพงและ Chromecast

 1.  ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตลิงก์กับบัญชีเดียวกันกับ Chromecast หรือลำโพง
 2. เปิดแอป Google Home แอป Google Home
 3. แตะไทล์อุปกรณ์ค้างไว้
 4. ที่ด้านขวาบน ให้แตะการตั้งค่า  จากนั้น เสียง จากนั้น
  1. หากต้องการเลือกทีวีหรือลำโพงที่ต้องการใช้เมื่อเปิดเพลง ให้แตะลำโพงเริ่มต้นสำหรับเพลง
  2. หากต้องการเลือกทีวีหลัก ให้แตะทีวีเริ่มต้น

จอแสดงผล

 1. ตรวจสอบว่าโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตลิงก์กับบัญชีเดียวกันกับจอแสดงผล 
 2. เปิดแอป Google Home แอป Google Home
 3. แตะไทล์อุปกรณ์ค้างไว้
 4. ที่ด้านขวาบน ให้แตะการตั้งค่า  จากนั้น
  1. หากต้องการเลือกทีวีหรือลำโพงที่ต้องการใช้เมื่อเปิดเพลง ให้แตะเสียง จากนั้น ลำโพงเริ่มต้นสำหรับเพลง จากนั้นเลือกทีวีหรือลำโพงที่ต้องการใช้เมื่อเปิดเพลง
  2. หากต้องการเลือกทีวีหลัก ให้แตะจอแสดงผล จากนั้น ทีวีเริ่มต้น จากนั้นเลือกทีวีหลัก

หากต้องการรีเซ็ตอุปกรณ์หลัก ให้แตะรีเซ็ต

กลเม็ดเคล็ดลับ

 1. หากต้องการเล่นสื่อในลำโพงหรือจอแสดงผล ไม่ใช่ในทีวีหรือลำโพงหลัก ให้พูดว่า "Ok Google เปิด <สื่อ> ใน <ชื่อลำโพงหรือจอแสดงผล>
 2. ฟีเจอร์ที่ไม่รองรับ
  1. พอดแคสต์จะเล่นในลําโพงหรือจอแสดงผลในเครื่อง ไม่ใช่ในทีวีหรือลําโพง
  2. ข่าวจะไม่เล่นในอุปกรณ์ทีวี ดังนั้นถ้าคุณตั้งค่าทีวีเป็นอุปกรณ์ "ฟังใน" ที่ต้องการ ระบบจะเปิดข่าวในลำโพงหรือจอแสดงผลแทน
 3. คุณต้องลิงก์กับลำโพงหรือจอแสดงผลก่อน จึงจะตั้งค่าทีวีหรือลำโพงหลักของอุปกรณ์เหล่านั้นได้
 4. คุณสามารถตั้งค่าอุปกรณ์/กลุ่มใดก็ได้ที่ลิงก์กับลำโพงหรือจอแสดงผลแต่ละเครื่องให้เป็นอุปกรณ์หลักในการเล่นเสียงหรือวิดีโอ
 5. เมื่ออุปกรณ์หลักไม่พร้อมใช้งาน (ออฟไลน์หรือปิดเครื่องอยู่) คุณจะได้รับข้อความแจ้งให้ทราบว่าอุปกรณ์ไม่พร้อมใช้งาน
 6. เมื่อคุณรีเซ็ตลำโพง จอแสดงผล หรือทีวีหรือลําโพงหลักเป็นค่าเริ่มต้น คุณจะต้องตั้งค่าอีกครั้ง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
Android iPhone และ iPad

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
false
true
true
85561