เลือกทีวีหรือลำโพงหลักสำหรับการเล่นวิดีโอและเสียง

เลือกอุปกรณ์เล่นสื่อเริ่มต้นเพื่อเล่นวิดีโอและเสียงโดยไม่ต้องระบุชื่ออุปกรณ์ในคำสั่งเสียง

เหตุใดจึงต้องเลือกทีวีหรือลำโพงหลัก

วิดีโอ: ประโยชน์ของการเลือกทีวีหลัก

หากลิงก์ทีวีที่ใช้ Chromecast มากกว่า 1 เครื่องกับลําโพงหรือจอแสดงผล Google Nest หรือ Home คุณต้องพูดชื่อของทีวีหรือ Chromecast ที่ต้องการใช้เล่นอย่างชัดเจนเมื่อใช้คําสั่งเสียงเพื่อเล่นวิดีโอ YouTube หรือรายการทีวีและภาพยนตร์ (เช่น "ทีวีห้องนั่งเล่น") เมื่อคุณเลือกอุปกรณ์หลักสําหรับเล่นวิดีโอ คําสั่งเสียงเกี่ยวกับวิดีโอทั้งหมดที่ใช้กับลําโพงหรือจอแสดงผลจะเล่นในอุปกรณ์หลักโดยไม่ต้องระบุชื่อ

อุปกรณ์แคสต์วิดีโอที่รองรับ

 • Chromecast (รุ่นที่ 1), Chromecast (รุ่นที่ 2), Chromecast (รุ่นที่ 3), Chromecast Ultra และ Chromecast พร้อม Google TV
 • Android TV
 • ทีวีที่มี Chromecast Built-In

การรองรับ Chromecast (รุ่นที่ 1) สิ้นสุดแล้ว ซึ่งหมายความว่าอุปกรณ์นี้ไม่ได้รับการอัปเดตซอฟต์แวร์หรือการอัปเดตความปลอดภัยอีกต่อไป และ Google ไม่ได้ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคสําหรับอุปกรณ์ดังกล่าว ผู้ใช้อาจพบว่าประสิทธิภาพการทำงานลดลง

เสียง: ประโยชน์ของการเลือกลำโพงหลัก

ค่าเริ่มต้นกำหนดว่าเมื่อคุณขอให้ลำโพงหรือจอแสดงผลเปิดเพลงและเสียง ลำโพงจะเปิดเพลงผ่านลำโพงในตัว หากใช้อุปกรณ์เสียง Chromecast Built-In หรือกลุ่มลําโพงแคสต์ คุณต้องพูดชื่อของลําโพงหรือกลุ่มที่ต้องการใช้เล่นอย่างชัดเจน (เช่น "ลําโพงห้องนอน" หรือ "กลุ่มบ้าน") 

เมื่อคุณเลือกอุปกรณ์หลักสําหรับเล่นเสียง คําสั่งเสียงเกี่ยวกับเสียงทั้งหมดที่ใช้กับลําโพงหรือจอแสดงผลจะเล่นในอุปกรณ์หรือกลุ่มหลักโดยไม่ต้องระบุชื่อ

อุปกรณ์แคสต์ที่รองรับ

การรองรับ Chromecast (รุ่นที่ 1) สิ้นสุดแล้ว ซึ่งหมายความว่าอุปกรณ์นี้ไม่ได้รับการอัปเดตซอฟต์แวร์หรือการอัปเดตความปลอดภัยอีกต่อไป และ Google ไม่ได้ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคสําหรับอุปกรณ์ดังกล่าว ผู้ใช้อาจพบว่าประสิทธิภาพการทำงานลดลง

ตั้งค่าทีวีหรือลำโพงหลัก

ขั้นตอนที่ 1 ลิงก์ทีวีและลำโพง

ลิงก์ทีวีกับลำโพงหรือจอแสดงผล

หมายเหตุ: ขั้นตอนต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องทำถ้าคุณเพียงแค่ต้องการควบคุมทีวีด้วยโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต แต่หากต้องการควบคุมทีวีโดยใช้คําสั่งเสียงผ่านลําโพงหรือจอแสดงผล ให้ทําตามขั้นตอนด้านล่าง

 1. ตรวจสอบว่าโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตเชื่อมต่อ Wi-Fi เดียวกันหรือลิงก์กับบัญชีเดียวกันกับ Chromecast, ลำโพง หรือจอแสดงผล
 2. เปิดแอป Google Home
 3. แตะบัญชีของคุณ
 4. ยืนยันว่าบัญชี Google ที่แสดงเป็นบัญชีที่ลิงก์กับลำโพงหรือจอแสดงผล หากถูกต้องแล้ว ให้แตะปิด เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า

  • หากต้องการสลับบัญชี ให้แตะรูปสามเหลี่ยมที่อยู่ข้างบัญชี Google จากนั้นแตะบัญชีอื่นหรือเพิ่มบัญชีอื่น
 5. กลับไปที่หน้าจอหลัก จากนั้นแตะการ์ดของอุปกรณ์ค้างไว้
 6. ที่ด้านขวาบน ให้แตะการตั้งค่า จากนั้น การจดจำและการแชร์
 7. ที่ด้านบนของหน้า ให้มองหาแบนเนอร์ที่มีข้อความว่า “เปิดใช้การควบคุมด้วยเสียงและอื่นๆ”
  1. หากเห็นแบนเนอร์ดังกล่าว ให้แตะและทําตามขั้นตอนเพื่อลิงก์ทีวี
  2. หากไม่เห็นแบนเนอร์ แต่เห็นอีเมลของคุณแสดงอยู่ใต้ "บัญชีที่เชื่อมโยง" แสดงว่ามีการลิงก์ทีวีไว้แล้ว

หมายเหตุ: หากได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "เกิดข้อผิดพลาดขณะลิงก์อุปกรณ์" คุณต้องรีเซ็ตอุปกรณ์ Chromecast เป็นค่าเริ่มต้น

ขั้นตอนที่ 2 ตั้งค่าอุปกรณ์เล่นสื่อที่ต้องการ

ลําโพงและ Chromecast

 1.  ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตลิงก์กับบัญชีเดียวกันกับ Chromecast หรือลำโพง
 2. เปิดแอป Google Home แอป Google Home
 3. แตะการ์ดของอุปกรณ์ค้างไว้
 4. ที่ด้านขวาบน ให้แตะการตั้งค่า  จากนั้น เสียง จากนั้น
  1. หากต้องการเลือกทีวีหรือลำโพงที่ต้องการใช้เมื่อเปิดเพลง ให้แตะลำโพงเริ่มต้นสำหรับเพลง
  2. หากต้องการเลือกทีวีหลัก ให้แตะทีวีเริ่มต้น

จอแสดงผล

 1. ตรวจสอบว่าโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตลิงก์กับบัญชีเดียวกันกับจอแสดงผล 
 2. เปิดแอป Google Home แอป Google Home
 3. แตะการ์ดของอุปกรณ์ค้างไว้
 4. ที่ด้านขวาบน ให้แตะการตั้งค่า  จากนั้น
  1. หากต้องการเลือกทีวีหรือลำโพงที่ต้องการใช้เมื่อเปิดเพลง ให้แตะเสียง จากนั้น ลำโพงเริ่มต้นสำหรับเพลง จากนั้นเลือกทีวีหรือลำโพงที่ต้องการใช้เมื่อเปิดเพลง
  2. หากต้องการเลือกทีวีหลัก ให้แตะจอแสดงผล จากนั้น ทีวีเริ่มต้น จากนั้นเลือกทีวีหลัก

หากต้องการรีเซ็ตอุปกรณ์หลัก ให้แตะรีเซ็ต

กลเม็ดเคล็ดลับ

 • หากต้องการเล่นสื่อในลำโพงหรือจอแสดงผล ไม่ใช่ในทีวีหรือลำโพงหลัก ให้พูดว่า "Ok Google เปิด <สื่อ> ใน <ชื่อลำโพงหรือจอแสดงผล>
 • ฟีเจอร์ที่ไม่รองรับ
  • พอดแคสต์จะเล่นในลําโพงหรือจอแสดงผลในเครื่อง ไม่ใช่ในทีวีหรือลําโพง
  • ข่าวไม่เล่นในอุปกรณ์ทีวี ดังนั้นหากคุณตั้งค่าทีวีเป็นอุปกรณ์ "ฟังใน" ที่ต้องการ ระบบจะเปิดข่าวในลำโพงหรือจอแสดงผลแทน
 • คุณต้องลิงก์กับลำโพงหรือจอแสดงผลก่อน จึงจะตั้งค่าทีวีหรือลำโพงหลักของอุปกรณ์เหล่านั้นได้
 • คุณสามารถตั้งค่าอุปกรณ์/กลุ่มใดก็ได้ที่ลิงก์กับลำโพงหรือจอแสดงผลแต่ละเครื่องให้เป็นอุปกรณ์หลักในการเล่นเสียงหรือวิดีโอ
 • เมื่ออุปกรณ์หลักไม่พร้อมใช้งาน เช่น เมื่อออฟไลน์หรือปิดอยู่ คุณจะได้รับข้อความแจ้งว่าอุปกรณ์ไม่พร้อมใช้งาน
 • เมื่อรีเซ็ตลำโพง จอแสดงผล หรือทีวีหรือลําโพงหลักเป็นค่าเริ่มต้น คุณจะต้องตั้งค่าอีกครั้ง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
Android iPhone และ iPad
true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก