เลือกทีวีหรือลำโพงหลักสำหรับการเล่นวิดีโอและเสียง

เลือกอุปกรณ์เล่นสื่อเริ่มต้นเพื่อเล่นวิดีโอและเสียงโดยไม่ต้องระบุชื่ออุปกรณ์ในคำสั่งเสียง

เหตุใดจึงต้องเลือกทีวีหรือลำโพงหลัก

วิดีโอ: ประโยชน์ของการเลือกทีวีหลัก

หากลิงก์ทีวีที่ใช้ Chromecast มากกว่า 1 เครื่องกับลําโพงหรือจอแสดงผล Google Nest หรือ Home คุณต้องพูดชื่อของทีวีหรือ Chromecast ที่ต้องการใช้เล่นอย่างชัดเจนเมื่อใช้คําสั่งเสียงเพื่อเล่นวิดีโอ YouTube หรือรายการทีวีและภาพยนตร์ (เช่น "ทีวีห้องนั่งเล่น") เมื่อคุณเลือกอุปกรณ์หลักสําหรับเล่นวิดีโอ คําสั่งเสียงเกี่ยวกับวิดีโอทั้งหมดที่ใช้กับลําโพงหรือจอแสดงผลจะเล่นในอุปกรณ์หลักโดยไม่ต้องระบุชื่อ

อุปกรณ์แคสต์วิดีโอที่รองรับ

 • Chromecast (รุ่นที่ 1), Chromecast (รุ่นที่ 2), Chromecast (รุ่นที่ 3), Chromecast Ultra และ Chromecast พร้อม Google TV
 • Android TV
 • ทีวีที่มี Chromecast Built-In

การรองรับ Chromecast (รุ่นที่ 1) สิ้นสุดแล้ว ซึ่งหมายความว่าอุปกรณ์นี้ไม่ได้รับการอัปเดตซอฟต์แวร์หรือการอัปเดตความปลอดภัยอีกต่อไป และ Google ไม่ได้ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคสําหรับอุปกรณ์ดังกล่าว ผู้ใช้อาจพบว่าประสิทธิภาพการทำงานลดลง

เสียง: ประโยชน์ของการเลือกลำโพงหลัก

ค่าเริ่มต้นกำหนดว่าเมื่อคุณขอให้ลำโพงหรือจอแสดงผลเปิดเพลงและเสียง ลำโพงจะเปิดเพลงผ่านลำโพงในตัว หากใช้อุปกรณ์เสียง Chromecast Built-In หรือกลุ่มลําโพงแคสต์ คุณต้องพูดชื่อของลําโพงหรือกลุ่มที่ต้องการใช้เล่นอย่างชัดเจน (เช่น "ลําโพงห้องนอน" หรือ "กลุ่มบ้าน") 

เมื่อคุณเลือกอุปกรณ์หลักสําหรับเล่นเสียง คําสั่งเสียงเกี่ยวกับเสียงทั้งหมดที่ใช้กับลําโพงหรือจอแสดงผลจะเล่นในอุปกรณ์หรือกลุ่มหลักโดยไม่ต้องระบุชื่อ

อุปกรณ์แคสต์ที่รองรับ

การรองรับ Chromecast (รุ่นที่ 1) สิ้นสุดแล้ว ซึ่งหมายความว่าอุปกรณ์นี้ไม่ได้รับการอัปเดตซอฟต์แวร์หรือการอัปเดตความปลอดภัยอีกต่อไป และ Google ไม่ได้ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคสําหรับอุปกรณ์ดังกล่าว ผู้ใช้อาจพบว่าประสิทธิภาพการทำงานลดลง

ตั้งค่าทีวีหรือลำโพงหลัก

ขั้นตอนที่ 1 ลิงก์ทีวีและลำโพง

ลิงก์ทีวีกับลำโพงหรือจอแสดงผล

หมายเหตุ: ขั้นตอนต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องทำถ้าคุณเพียงแค่ต้องการควบคุมทีวีด้วยโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต แต่หากต้องการควบคุมทีวีโดยใช้คําสั่งเสียงผ่านลําโพงหรือจอแสดงผล ให้ทําตามขั้นตอนด้านล่าง

 1. ตรวจสอบว่าโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตเชื่อมต่อ Wi-Fi เดียวกันหรือลิงก์กับบัญชีเดียวกันกับ Chromecast, ลำโพง หรือจอแสดงผล
 2. เปิดแอป Google Home
 3. แตะบัญชีของคุณ
 4. ยืนยันว่าบัญชี Google ที่แสดงเป็นบัญชีที่ลิงก์กับลำโพงหรือจอแสดงผล หากถูกต้องแล้ว ให้แตะปิด เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า หากต้องการเปลี่ยนบัญชี ให้แตะไอคอนเมนูแบบเลื่อนลง จากนั้นแตะบัญชีอื่นหรือเพิ่มบัญชีอื่น
 5. กลับไปที่หน้าจอหลัก จากนั้นแตะการ์ดของอุปกรณ์ค้างไว้
 6. ที่ด้านขวาบน ให้แตะการตั้งค่า จากนั้น การจดจำและการแชร์
 7. ที่ด้านบนของหน้า ให้มองหาแบนเนอร์ที่มีข้อความว่า “เปิดใช้การควบคุมด้วยเสียงและอื่นๆ”
  1. หากเห็นแบนเนอร์ดังกล่าว ให้แตะและทําตามขั้นตอนเพื่อลิงก์ทีวี
  2. หากไม่เห็นแบนเนอร์ แต่เห็นอีเมลของคุณแสดงอยู่ใต้ "บัญชีที่เชื่อมโยง" แสดงว่ามีการลิงก์ทีวีไว้แล้ว

หมายเหตุ: หากได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "เกิดข้อผิดพลาดขณะลิงก์อุปกรณ์" คุณต้องรีเซ็ตอุปกรณ์ Chromecast เป็นค่าเริ่มต้น

ขั้นตอนที่ 2 ตั้งค่าอุปกรณ์เล่นสื่อที่ต้องการ

ลําโพงและ Chromecast

 1.  ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตลิงก์กับบัญชีเดียวกันกับ Chromecast หรือลำโพง
 2. เปิดแอป Google Home แอป Google Home
 3. แตะการ์ดของอุปกรณ์ค้างไว้
 4. ที่ด้านขวาบน ให้แตะการตั้งค่า  จากนั้น เสียง จากนั้น
  1. หากต้องการเลือกทีวีหรือลำโพงที่ต้องการใช้เมื่อเปิดเพลง ให้แตะลำโพงเริ่มต้นสำหรับเพลง
  2. หากต้องการเลือกทีวีหลัก ให้แตะทีวีเริ่มต้น

จอแสดงผล

 1. ตรวจสอบว่าโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตลิงก์กับบัญชีเดียวกันกับจอแสดงผล 
 2. เปิดแอป Google Home แอป Google Home
 3. แตะการ์ดของอุปกรณ์ค้างไว้
 4. ที่ด้านขวาบน ให้แตะการตั้งค่า  จากนั้น
  1. หากต้องการเลือกทีวีหรือลำโพงที่ต้องการใช้เมื่อเปิดเพลง ให้แตะเสียง จากนั้น ลำโพงเริ่มต้นสำหรับเพลง จากนั้นเลือกทีวีหรือลำโพงที่ต้องการใช้เมื่อเปิดเพลง
  2. หากต้องการเลือกทีวีหลัก ให้แตะจอแสดงผล จากนั้น ทีวีเริ่มต้น จากนั้นเลือกทีวีหลัก

หากต้องการรีเซ็ตอุปกรณ์หลัก ให้แตะรีเซ็ต

กลเม็ดเคล็ดลับ

 • หากต้องการเล่นสื่อในลำโพงหรือจอแสดงผล ไม่ใช่ในทีวีหรือลำโพงหลัก ให้พูดว่า "Ok Google เปิด <สื่อ> ใน <ชื่อลำโพงหรือจอแสดงผล>
 • ฟีเจอร์ที่ไม่รองรับ
  • พอดแคสต์จะเล่นในลําโพงหรือจอแสดงผลในเครื่อง ไม่ใช่ในทีวีหรือลําโพง
  • ข่าวไม่เล่นในอุปกรณ์ทีวี ดังนั้นหากคุณตั้งค่าทีวีเป็นอุปกรณ์ "ฟังใน" ที่ต้องการ ระบบจะเปิดข่าวในลำโพงหรือจอแสดงผลแทน
 • คุณต้องลิงก์กับลำโพงหรือจอแสดงผลก่อน จึงจะตั้งค่าทีวีหรือลำโพงหลักของอุปกรณ์เหล่านั้นได้
 • คุณสามารถตั้งค่าอุปกรณ์/กลุ่มใดก็ได้ที่ลิงก์กับลำโพงหรือจอแสดงผลแต่ละเครื่องให้เป็นอุปกรณ์หลักในการเล่นเสียงหรือวิดีโอ
 • เมื่ออุปกรณ์หลักไม่พร้อมใช้งาน เช่น เมื่อออฟไลน์หรือปิดอยู่ คุณจะได้รับข้อความแจ้งว่าอุปกรณ์ไม่พร้อมใช้งาน
 • เมื่อรีเซ็ตลำโพง จอแสดงผล หรือทีวีหรือลําโพงหลักเป็นค่าเริ่มต้น คุณจะต้องตั้งค่าอีกครั้ง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
Android iPhone และ iPad

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

true
Have a question?

Get an answer from a google advisor here Message an Advisor

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
18212294386157098700
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
85561