EU-overensstemmelseserklæring (2014/53/EU)

Chromecast

EU-overensstemmelseserklæring


Google LLC 
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043, USA

Denne overensstemmelseserklæring vedrører:

Modelnummer på radioudstyr:      NC2-6A5
Produktnavn:      Google Chromecast
Serienummer på NC2-6A5, som er dækket af denne EU-overensstemmelseserklæring YMDDAPXXXXX (Y = år, M = måned, DD = dato, 
AP = produktkode, XXXXX = serienummer) 
Tilbehør: Strømforsyning, modelnummer 
S005BBB0500100 eller S005BBV0500100, og
USB-A-til-mikro-USB-kabel følger med NC2-6A5

 

Vi, Google LLC, erklærer under eget ansvar, at de produkter, der er angivet ovenfor, overholder de væsentlige krav i følgende EU-direktiver:

Objektet, der er beskrevet ovenfor, overholder følgende forordninger:

Radioudstyrsdirektivet (RED, Radio Equipment Directive)          2014/53/EU
Lavspændingsdirektivet                 2014/35/EU 
RoHS-direktivet                      2011/65/EU
EU-direktivet om miljøvenligt design                2009/125/EF
Kommissionens forordning om miljøvenligt design         (EF) Nr. 278/2009
Kommissionens forordning om miljøvenligt design        
 
(EU) Nr. 801/2013 om ændring af 
forordning (EF) nr. 1275/2008

 

Produktets overensstemmelse erklæres i henhold til følgende harmoniserede standarder og normative dokumenter og med specifik henvisning til de væsentlige krav i de direktiver, til hvilke der henvises:


Sundhed og sikkerhed (artikel 3, stk. 1, litra a i radioudstyrsdirektivet)

 

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010+
A12:2011 + A2:2013
EN 62368-1: 2014/A11:2017
EN 62311: 2008


Elektromagnetisk kompatibilitet (artikel 3, stk. 1, litra b i radioudstyrsdirektivet)    
 

EN 301 489-1 v2.2.0
EN 301 489-17 v3.2.0
EN 55032:2015 + AC:2016
EN 55024:2010 
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Frekvenser (artikel 3, stk. 2 i radioudstyrsdirektivet)
 
EN 300 328 v2.1.1
EN 301 893 v2.1.1
Udstyr i særlige kategorier eller klasser (artikel 3, stk. 3 i Radioudstyrsdirektivet)
 
RoHS-direktivet, 2011/65/EU EN 50581:2012
 

Energi

EN 62301:2005
Softwareversion:                                                         15.2.7.09

 

Underskrevet af og på vegne af Google LLC
 

Underskriften findes i den engelske version af overensstemmelseserklæringen

Ajay Kamath
Director, Product Integrity Engineering

 

 

 

Google Nest Mini (2nd gen)

EU-overensstemmelseserklæring

 

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043, USA
USA

Denne overensstemmelseserklæring vedrører:

Modelnummer på radioudstyr: H2C
Produktnavn:   Google Nest Mini
H2C-serienummer, der omfattes af denne EU-overensstemmelseserklæring: YYMDDVVVPPSSSSS (Y = år, M = måned, DD = dag, VVV = producent og sted, PP = produktkode, SSSSS = serienummer)
Tilbehør, der medfølger sammen med H2C:  

Strømadaptermodel: G1030, G1029


Vi, Google LLC, erklærer under eget ansvar, at de produkter, der er angivet ovenfor, overholder de væsentlige krav i følgende EU-direktiver:


Det produkt, der er beskrevet ovenfor, overholder følgende forordninger:

Radioudstyrsdirektivet (RED, Radio Equipment Directive)    2014/53/EU  
Direktiv om krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter 2009/125/EF
Omarbejdet RoHS-direktiv

2011/65/EU

Den procedure for overensstemmelsesvurdering, der henvises til i artikel 10, og som beskrives i bilag III af Radioudstyrsdirektivet 2014/53/EU, er blevet udført. Det bemyndigede organ (navn: CETECOM GMBH, id: 0680) har udført overensstemmelsesvurderingen i henhold til bilag III i RE-direktivet og har udstedt undersøgelsescertifikatet af EU-typen (referencenummer: R19-0812-01-TEC). Produktets overensstemmelse erklæres i henhold til følgende harmoniserede standarder og normative dokumenter og med henvisning til de væsentlige krav i de direktiver, til hvilke der henvises:

Sundhed og sikkerhed (artikel 3, stk. 1, litra a i radioudstyrsdirektivet)
 
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 
EN 62368-1:2014+A11:2017+AC:2017
EN 62311: 2008
 
Elektromagnetisk kompatibilitet (artikel 3, stk. 1, litra b i radioudstyrsdirektivet)

EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
EN 55032:2015/AC:2016 Class B, EN 55035 :2017
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

Frekvenser (artikel 3, stk. 2 i radioudstyrsdirektivet) EN 300 328 v2.1.1, EN 301 893 v2.1.1
 
Udstyr i særlige kategorier eller klasser (artikel 3, stk. 3 i radioudstyrsdirektivet)
 
Ikke tilgængelig
 
Direktiv om krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter, 2009/125/EF
 
(EF) Nr 1275/2008
(EF) Nr 801/2013
(EF) Nr. 278/2009
Omarbejdet RoHS-direktiv, 2011/65/EU
 
EN 50581:2012

 

Underskrevet på vegne af Google LLC.

* Underskriften findes i den engelske version af overensstemmelseserklæringen
_____________________________________________________________________________
Underskrift                                           Underskrevet: 5. september 2019 i Mountain View, CA, USA
Ajay Kamath
Director of Product Integrity Engineering
Telefon: 1 650 253 0000
Mail: kamatha@google.com   

                

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?