EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (2014/53/EU)

Chromecast

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus


Google LLC 
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043

Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus kattaa seuraavat:

Radiolaitteen mallinumero:      NC2-6A5
Tuotteen nimi:      Google Chromecast
Tämän EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kattaman NC2-6A5:n sarjanumero YMDDAPXXXXX (Y = vuosi, M = kuukausi, DD = päivä, 
AP = tuotekoodi, XXXXX = sarjanumero) 
Lisävarusteet: Virtalähteen mallinumero 
S005BBB0500100 tai S005BBV0500100 ja
USB-A–mikro-USB-kaapeli tulevat NC2-6A5:n mukana

 

Me, Google LLC, vakuutamme yksinomaisella vastuullamme, että yllä mainitut tuotteet noudattavat seuraavien Euroopan unionin direktiivien olennaisia vaatimuksia:

Yllä kuvattu vakuutuksen kohde noudattaa seuraavia asetuksia:

Radiolaitedirektiivi (RED)          2014/53/EU
Pienjännitelaitedirektiivi                 2014/35/EU 
RoHS-direktiivi                      2011/65/EU
Ekologista suunnittelua koskeva direktiivi                2009/125/EY
Ekologista suunnittelua koskeva komission asetus         (EY) nro 278/2009
Ekologista suunnittelua koskeva komission asetus        
 
(EU) nro 801/2013 
asetuksen (EY) nro 1275/2008 muuttamisesta

 

Tuoteteen vakuutetaan noudattavan seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja ja ohjeellisia asiakirjoja, erityisesti viitattujen direktiivikohtien olennaisia vaatimuksia:


Terveys ja turvallisuus (radiolaitedirektiivin artikla 3.1(a))

 

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010+
A12:2011 + A2:2013
EN 62368-1: 2014/A11:2017
EN 62311: 2008


EMC (radiolaitedirektiivin artikla 3.1(b))    
 

EN 301 489-1 v2.2.0
EN 301 489-17 v3.2.0
EN 55032:2015 + AC:2016
EN 55024:2010 
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Taajuudet (radiolaitedirektiivin artikla 3.2)
 
EN 300 328 v2.1.1
EN 301 893 v2.1.1
Tiettyihin luokkiin kuuluvat laitteet (radiolaitedirektiivin artikla 3.3)
 
RoHS-direktiivi (2011/65/EU) EN 50581:2012
 

Energia

EN 62301:2005
Ohjelmistoversio:                                                         15.2.7.09

 

Google LLC:n puolesta allekirjoittanut
 

Allekirjoitus löytyy vaatimustenmukaisuusvakuutuksen englanninkielisestä versiosta

Ajay Kamath
tuotteiden kestävyyssuunnittelupäällikkö

 
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?