Opprett og administrer høyttalergrupper

Lag grupper med alle mulige kombinasjoner av Google Nest- og Home-høyttalere og -skjermer og Chromecast-enheter for å synkronisere musikken i hele huset. Musikk og lyd fra Chromecast-kompatible apper kan strømmes umiddelbart.

Kompatible enheter inkluderer Google Home, Google Nest Mini (2. generasjon), Google Home Mini (1. generasjon), Google Home Max, Google Nest Audio og Google Nest-skjermer, Google Nest Wifi-punkt, Chromecast med Google TV, Chromecast, Chromecast Ultra, Chromecast Audio og enheter med Chromecast innebygd.

Merk: Chromecast (1. generasjon) har ikke støtte for denne funksjonen.

Trinn 1. Opprett og administrer høyttalergrupper

Opprett en lydgruppe
 1. Sørg for at mobilenheten eller nettbrettet du bruker, er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket eller knyttet til den samme kontoen som Chromecasten, høyttaleren eller skjermen.
 2. Åpne Google Home-appen Google Home app.
 3. Øverst til venstre trykker du på Legg til  etterfulgt av Opprett høyttalergruppe.
 4. Trykk på hver enhet du vil legge til i gruppen. Det vises en hake Check ved siden av alle enheter du velger.
 5. Trykk på Neste skriv inn et navn for gruppen  Lagre.
Endre en eksisterende lydgruppe
 1. Sørg for at mobilenheten eller nettbrettet du bruker, er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket eller knyttet til den samme kontoen som Chromecasten, høyttaleren eller skjermen.
 2. Åpne Google Home-appen Google Home app.
 3. Trykk på høyttalergruppen  Innstillinger   Velg enheter.
 4. Trykk på hver enhet du vil legge til i gruppen. Det vises en hake Check ved siden av alle enheter du velger.
 5. Trykk på hver enhet du vil fjerne fra gruppen. Haken Check forsvinner.
 6. Trykk på Neste.

Viktig:  Hvis du gjør endringer i en gruppe mens den caster, stopper gruppeavspillingen på alle lydenhetene i gruppen. Du må gå tilbake til den Cast-kompatible appen eller bruke en talekommando for å starte castingen på nytt. 

Slett en eksisterende gruppe
 1. Sørg for at mobilenheten eller nettbrettet du bruker, er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket eller knyttet til den samme kontoen som Chromecasten, høyttaleren eller skjermen.
 2. Åpne Google Home-appen Google Home app.
 3. Trykk på høyttalergruppen etterfulgt av Innstillinger  etterfulgt av Slett gruppen etterfulgt av Fjern

Viktig: Hvis du sletter en gruppe mens den caster innhold, stopper gruppeavspillingen på alle lydenhetene i gruppen.

Trinn 2. Kontrollér høyttalergrupper

Merk: Hvis du endrer volumet for én av høyttalerne i en gruppe, endres volumet for hele gruppen.

Med stemmen

Du kan spille lyd på lydgrupper på nesten samme måte som når du spiller lyd på enkeltenheter. Forskjellen er at du må si «Hey Google, … på <navnet på gruppen>» i stedet for «Hey Google, … på <navnet på enheten>».

Merk: Du må slå på talestyring for gruppen for å kontrollere den med stemmen. 

Handling: Si «Hey Google» og deretter:
Spill musikk ved å bruke gruppenavn «Spill rock på <gruppenavn>»
Styr musikk med enkle kommandoer «Sett på pause, gjenoppta, stopp eller spill av neste sang»

Juster volumet

Merk: Når du spiller av i grupper, endrer volumkommandoene bare volumet på den enheten du ga talekommandoen til, med mindre du sier «Hey Google, ... på <gruppenavn>».

«Still volumet til 5»
«Still volumet til 40 %»

Fra Google Home-appen

 1. Sørg for at mobilenheten eller nettbrettet du bruker, er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket eller knyttet til den samme kontoen som Chromecasten, høyttaleren eller skjermen.
 2. Åpne Google Home-appen Google Home-appen.
 3. Trykk på høyttalergruppen.

Du får denne informasjonen om den aktive musikkøkten:

 • Innholdsleverandør 
 • Tittel (navnet på sangen, programepisoden, radioprogrammet)
 • Artist (hvis tilgjengelig)
 • Samling (spillelisten, albumet, serien, radiostasjonen) (hvis tilgjengelig)

Du kan også sette avspillingen på pause, gjenoppta og stoppe den eller kontrollere volumet for enhetene i gruppen.

For å se alle høyttalerne og skjermene dine og endre hvilke som spiller av innhold, trykk på Medier i Google Home-appen. Finn ut mer om multiromkontroll.

Fra Google Nest- eller Home-enheten

Høyttalere

Google Home Google Home
Handling: Trykk slik på Google Home: Bilde
Spill av, sett på pause eller stopp alarmer eller nedtellinger  Trykk én gang på toppen av enheten.
Skru opp volumet 

Sveip med klokken på toppen av enheten.

Merk: Dette justerer bare medievolumet. Du kan når som helst justere alarmer og nedtellinger i Google Home-appen.

Skru ned volumet 

Sveip mot klokken på toppen av enheten.

Merk: Dette justerer bare volumet for medier og Google-assistenten. På volumnivå 0 kuttes lyden for alle medier, men Google-assistenten snakker fortsatt på det laveste volumet. Volumet for alarmer og nedtellinger justeres ikke.

Be om noe  Trykk og hold på toppen av enheten.
Slå mikrofonen av eller på

Trykk på knappen for å kutte mikrofonlyden på baksiden av enheten.

Merk: Hvis du kutter mikrofonlyden, kan ikke Google Home lytte eller svare. Mikrofonen må være slått på for at du skal kunne snakke til Google Home. 

Tilbakestill enheten til fabrikkstandard Trykk og hold på tilbakestillingsknappen på baksiden av Google Home. 
Slå av strømmen Koble strømkabelen fra Google Home.

Googel Nest Mini Google Nest Mini (2. generasjon)

Merk: Google Nest Mini (2. generasjon) har et skruespor til veggmontering på baksiden. Hvis enheten din ikke har noe skruespor til veggmontering, har du en Google Home Mini (1. generasjon).

Handling: Trykk slik på Google Nest Mini: Bilde

Spill av, sett på pause eller stopp medier, eller avslutt en aktiv telefonsamtale

Trykk på midten av Nest Mini.

Google Nest Mini center tap
Stopp ringingen fra alarmer eller nedtellinger

Trykk på midten av Nest Mini.

Google Nest Mini center tap
Skru opp volumet

Trykk på den høyre siden av Nest Mini.

Etter ti trykk er volumet på maksimalt nivå.

Merk: Dette justerer bare volumet for medier og Google-assistenten. På volumnivå 0 kuttes lyden for alle medier, men Google-assistenten snakker fortsatt på det laveste volumet. Volumet for alarmer og nedtellinger justeres ikke.

For å bytte retning på kontrollene, åpne Home-appen Google Home app  trykk på enheten din  Innstillinger   Lyd  Bytt retning på enhetskontroller.​

Google Nest Mini volume up
Skru ned volumet

Trykk på den venstre siden av Nest Mini. 

Etter ti trykk kuttes all lyd, med unntak av for Google-assistenten.

Merk: Dette justerer bare volumet for medier og Google-assistenten. På volumnivå 0 kuttes lyden for alle medier, men Google-assistenten snakker fortsatt på det laveste volumet. Volumet for alarmer og nedtellinger justeres ikke.

For å bytte retning på kontrollene, åpne Home-appen Google Home app  trykk på enheten din  Innstillinger   Lyd  Bytt retning på enhetskontroller.​

Google Nest Mini volume down
Slå mikrofonen av eller på

Bruk mikrofonbryteren ved siden av strømkabelen. Bryteren blir oransje når mikrofonen er av.

Merk: Hvis du slår av mikrofonen, kan ikke Nest Mini lytte eller svare. Mikrofonen må være slått på for at du skal kunne snakke til Nest Mini.

Google Nest Mini mic on-off
Tilbakestill enheten til fabrikkstandard

Slå av mikrofonen, og trykk og hold på lysene på midten av Nest Mini.

Hold den inne i ca. 15 sekunder.

Google Nest Mini reset
Slå av strømmen Koble strømkabelen fra Nest Mini. Google Nest Mini unplug
Be om noe 

Merk: Du kan ikke trykke og holde på toppen av Nest Mini for å spørre assistenten om noe.

Si heller «Hey Google».

 
Google Home Mini Google Home Mini (1. generasjon)
Handling: Trykk på Google Home Mini på denne måten: Bilde

Spill av, sett på pause eller stopp medier, eller avslutt en aktiv telefonsamtale

Trykk og hold på en av sidene på Home Mini.

Stopp ringingen fra alarmer eller nedtellinger

Trykk og hold på en av sidene på Home Mini.

Skru opp volumet

Trykk på den høyre siden av Home Mini.

For å skru opp til maksimalt volum, trykk til du når volumnivå 10.

Merk: Dette justerer bare volumet for medier og Google-assistenten. På volumnivå 0 kuttes lyden for alle medier, men Google-assistenten snakker fortsatt på det laveste volumet. Volumet for alarmer og nedtellinger justeres ikke.

Skru ned volumet

Trykk og hold på den venstre siden av Home Mini.

Etter ti trykk kuttes all lyd, med unntak av for Google-assistenten.

Merk: Dette justerer bare volumet for medier og Google-assistenten. På volumnivå 0 kuttes lyden for alle medier, men Google-assistenten snakker fortsatt på det laveste volumet. Volumet for alarmer og nedtellinger justeres ikke.

Slå mikrofonen av eller på

Bruk mikrofonbryteren ved siden av strømkabelen. Bryteren blir oransje når mikrofonen er slått av.

Merk: Hvis du slår av mikrofonen, kan ikke Nest Mini lytte eller svare. Mikrofonen må være slått på for at du skal kunne snakke til Home Mini.

Tilbakestill enheten til fabrikkstandard

Trykk og hold på tilbakestillingsknappen under strømkabelen på undersiden av Home Mini. Finn sirkelen som er etset inn i basen.

Hold den inne i ca. tolv sekunder.

Slå av strømmen Koble strømkabelen fra Home Mini.
Be om noe 

Merk: Du kan ikke trykke og holde på toppen av Home Mini for å be assistenten om noe.

Si heller «Hey Google».

 

Google Home Max Google Home Max

Handling: Trykk på Google Home Max på denne måten: Bilde

Spill av, sett på pause eller stopp medier

Stopp ringingen fra alarmer eller nedtellinger

Avslutt samtaler

Liggende plassering: Trykk på linjen på toppen av Max.

Stående plassering: Trykk på linjen på høyre side av Max.


Skru opp volumet

Liggende: Sveip fra venstre til høyre langs linjen på toppen av Max.

Stående plassering: Sveip opp langs linjen på høyre side av Max.


Skru ned volumet

Liggende plassering: Sveip fra høyre til venstre langs linjen på toppen av Max.

Stående plassering: Sveip ned langs linjen på høyre side av Max.


Slå mikrofonen av eller på

Bruk mikrofonbryteren på baksiden av Max. Bryteren er oransje når mikrofonen er slått av. Du kan ikke bruke stemmen eller Google Home-appen til å slå mikrofonen av eller på.

Merk: Når du slår av mikrofonen, skjer følgende:

 • Google Home Max hindres i å lytte og svare. Mikrofonen må være slått på for at du skal kunne snakke til Google Home Max.
 • Rom-EQ slås av.
Tilbakestill enheten til fabrikkstandard

Trykk og hold på tilbakestillingsknappen over strømkabelen på baksiden av Max. Finn den lille grå knappen.

Hold den inne i ca. tolv sekunder.

Slå av strømmen Koble strømkabelen fra Max.  

Google Nest Audio Google Nest Audio

Handling: Trykk på Google Nest Audio på denne måten: Bilde

Spill av, sett på pause eller stopp medier, eller avslutt en aktiv telefonsamtale

Trykk på midten av Nest Audio.

Stopp ringingen fra alarmer eller nedtellinger

Trykk på midten av Nest Audio.

Skru opp volumet

Trykk på den høyre siden av Nest Audio.

Etter 20 trykk er volumet på maksimalt nivå.

Merk: Dette justerer bare volumet for medier og Google-assistenten. På volumnivå 0 kuttes lyden for alle medier, men Google-assistenten snakker fortsatt på det laveste volumet. Volumet for alarmer og nedtellinger justeres ikke.

Skru ned volumet

Trykk på den venstre siden av Nest Audio. 

Etter 20 trykk kuttes all lyd, med unntak av for Google-assistenten.

Merk: Dette justerer bare volumet for medier og Google-assistenten. På volumnivå 0 kuttes lyden for alle medier, men Google-assistenten snakker fortsatt på det laveste volumet. Volumet for alarmer og nedtellinger justeres ikke.

Slå mikrofonen av eller på

Bruk mikrofonbryteren ved siden av strømkabelen. Bryteren blir oransje når mikrofonen er av.

Merk: Hvis du slår av mikrofonen, kan ikke Nest Audio lytte eller svare. Mikrofonen må være slått på for at du skal kunne snakke til Nest Audio.

Tilbakestill enheten til fabrikkstandard

Slå av mikrofonen, og trykk og hold på lysene på midten av Nest Audio.

Hold den inne i ca. 15 sekunder.

Slå av strømmen Koble strømkabelen fra Nest Audio.
Be om noe 

Merk: Du kan ikke trykke og holde på toppen av Nest Audio for å be assistenten om noe.

Si heller «Hey Google».

 

Nest Wifi point Google Nest Wifi-punkt

Handling:

Trykk slik på Nest Wifi-punktet:

Bilde

Spill av, sett på pause eller stopp medier, eller avslutt en aktiv telefonsamtale

Trykk på midten av Nest Wifi-punktet.

Nest Wifi center tap

Stopp ringingen fra alarmer eller nedtellinger

Trykk på midten av Nest Wifi-punktet.

Nest Wifi center tap

Skru opp volumet

Trykk på den høyre siden av Nest Wifi-punktet.

Etter ti trykk er volumet på maksimalt nivå.

Merk: Dette justerer bare volumet for medier og Google-assistenten. På volumnivå 0 kuttes lyden for alle medier, men Google-assistenten snakker fortsatt på det laveste volumet. Volumet for alarmer og nedtellinger justeres ikke.

Nest Wifi point volume up

Skru ned volumet

Trykk på den venstre siden av Nest Wifi-punktet.

Etter ti trykk kuttes all lyd, med unntak av for Google-assistenten.

Merk: Dette justerer bare volumet for medier og Google-assistenten. På volumnivå 0 kuttes lyden for alle medier, men Google-assistenten snakker fortsatt på det laveste volumet. Volumet for alarmer og nedtellinger justeres ikke.

Nest Wifi point volume down

Slå mikrofonen av eller på

Bruk mikrofonbryteren ved siden av strømkabelen. Bryteren blir oransje når mikrofonen er av.

Merk: Hvis du slår av mikrofonen, kan ikke Nest Wifi-punktet lytte eller svare. Mikrofonen må være slått på for at du skal kunne snakke til Nest Wifi-punktet.

Nest Wifi point mic on-off

Slå av strømmen

Koble strømkabelen fra Nest Wifi-punktet.

Nest Wifi unplug

Be om noe 

Merk: Du kan ikke trykke og holde på toppen av Nest Wifi-punktet for å be assistenten om noe.

Si heller «Hey Google».

 

Skjermer

Google Nest Hub
Handling: Trykk slik på Google Nest Hub: Bilde
Skru opp volumet Trykk på den øverste volumknappen på baksiden av Google Nest Hub.
Skru ned volumet Trykk på den nederste volumknappen på baksiden av Google Nest Hub.

På skjermen finner du flere kontroller for administrering av volumet for flere enheter. Finn ut mer om multiromkontroller.

Google Nest Hub Max
Handling: Trykk slik på Nest Hub Max: Bilde
Skru opp volumet Trykk på den øverste volumknappen på baksiden av Nest Hub Max.
Skru ned volumet Trykk på den nederste volumknappen på baksiden av Nest Hub Max.

På skjermen finner du flere kontroller for administrering av volumet for flere enheter. Finn ut mer om multiromkontroll.

Problemer med lydforsinkelse

Hvis det er forsinkelse mellom én enhet i gruppen og de andre, kan du bruke innstillingen for korrigering av gruppeforsinkelse for den aktuelle enheten.

Viktig: Hvis du trykker på volumknappene på siden av telefonen eller nettbrettet mens du er i Google Home-appen, blir ikke volumet justert.

Merk: Høyttalergrupper kan bare opprettes på telefoner og nettbrett. Chrome-nettleseren har ikke støtte for denne funksjonen. Men du kan likevel caste til grupper fra Chrome.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
85561
false