Opret og administrer højttalergrupper

Sammensæt enhver kombination af Google Home-enheder, Chromecast-enheder og højttalere med indbygget Chromecast for at få synkron afspilning af musik i hele hjemmet. Din yndlingsmusik og -lyd fra Chromecast-kompatible apps kan streames med det samme.

Kompatible enheder omfatter Google Home-enheder (Google Home, Google Home Mini, Google Home Max og Google Nest-skærme) og Chromecast-enheder (Chromecast, Chromecast Ultra, Chromecast Audio samt fjernsyn og højttalere med indbygget Chromecast).

Bemærk! Denne funktion understøttes ikke af Chromecast (1. generation). 

Trin 1. Opret og administrer højttalergrupper

Opret en lydgruppe
 1. Åbn Google Home-appen Google Home app på din mobilenhed.
 2. Sørg for, at alle lydenheder og din telefon eller tablet har forbindelse til det samme Wi-Fi-netværk.
 3. Gå til startskærmen , tryk på Tilføj  og så Opret højttalergruppe.
 4. Tryk på hver af de enheder, du vil føje til gruppen. Der vises et flueben Check ud for hver af de enheder, du vælger.
 5. Tryk på NÆSTE og så Navngiv din gruppe og så GEM.
Rediger en eksisterende gruppe
 1. Åbn Google Home-appen Google Home app på din mobilenhed.
 2. Sørg for, at alle lydenheder og din telefon eller tablet har forbindelse til det samme Wi-Fi-netværk.
 3. Gå til startskærmen , tryk på den højttalergruppe, du vil redigere og så Indstillinger og så Vælg enheder.
 4. Tryk på hver af de enheder, du vil føje til gruppen. Der vises et flueben Check ud for hver af de enheder, du vælger.
 5. Tryk på hver af de enheder, du vil fjerne fra gruppen. Fluebenet Check forsvinder.
 6. Tryk på GEM.

Vigtigt! Hvis du redigerer en gruppe, der er i gang med at caste musik, stopper gruppeafspilningen, og der afspilles ikke længere musik fra lydenhederne i gruppen. Du skal gå tilbage til den Cast-kompatible app eller sige en talekommando for at starte med at caste mediet igen. 

Slet en eksisterende gruppe
 1. Åbn Google Home-appen Google Home app på din mobilenhed.
 2. Sørg for, at alle lydenheder og din telefon eller tablet har forbindelse til det samme Wi-Fi-netværk.
 3. Gå til startskærmen , tryk på den højttalergruppe, du vil redigere og så Indstillinger og så Slet gruppe og så SLET. 

Vigtigt! Hvis du sletter en gruppe, der er i gang med at caste musik, stopper gruppeafspilningen, og der afspilles ikke længere musik på lydenhederne i gruppen.  

Trin 2. Styr højttalergrupper

Bemærk! Hvis du ændrer lydstyrken for en enkelt højttaler i en gruppe, ændres lydstyrken for hele gruppen. 

Brug din stemme

Afspilning af lydgrupper svarer til at afspille lyd på selvstændige fjernenheder. Den eneste forskel er, at du skal sige "Ok Google,… på <gruppenavn>" i stedet for "Ok Google,… på <enhedsnavn>".

Bemærk! Sørg for, at du aktiverer stemmestyring for gruppen, så du kan styre den ved hjælp af stemmen. 

Hvis du vil gøre følgende... Skal du sige "Ok Google" eller "Hey Google" efterfulgt af...
Afspille musik via et gruppenavn "Spil rock på <gruppenavn>”
Styre musik med grundlæggende kommandoer "Sæt på pause", "genoptag", "stop", "spil den næste sang” 

Styre lydstyrken

Bemærk! Under gruppeafspilning anvendes lydstyrkekommandoer kun på den lokale Google Home-enhed, medmindre du siger "Ok Google, ... på <gruppenavn>."

"Indstil lydstyrken til 5", "Indstil lydstyrken til 40 %"

 

I Google Home-appen

 1. Åbn Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Sørg for, at din mobilenhed eller tablet har forbindelse til det samme Wi-Fi-netværk som din Google Home-enhed.
 3. Gå til startskærmen , og tryk på den højttalergruppe, du vil styre. 

Du får vist følgende oplysninger for den aktuelle musiksession:

 • Indholdsudbyder 
 • Titel (navn på sang/navn på afsnit/program på radiostation)
 • Musiker (hvis tilgængeligt)
 • Samling (playliste/album/seriesæson/mix) (hvis tilgængeligt)

Du kan også styre gruppeenheders lydstyrke, sætte afspilningen på pause, genoptage afspilningen og stoppe afspilningen.

Via Google Home-enheden
Google Home Google Home
Hvis du vil gøre følgende: Skal du gøre følgende på enheden: Billede
Afspille/stoppe/sætte alarm eller timer på pause   Tryk én gang oven på enheden
Skrue op for lyden 

Stryg med uret oven på enheden.

Bemærk! Dette justerer kun lyden for medier. Du kan justere lydstyrken for alarmer og timere i Google Home-appen.

Skrue ned for lyden 

Stryg mod uret oven på enheden.

Bemærk: Dette justerer kun lyden for medier og Google Assistent. På lydstyrke 0 er lyden slået fra for alle medier, men du kan stadig høre Google Assistent, blot på laveste niveau.  Lydstyrken for alarmer og timere justeres ikke.

Starte din anmodning  Hold fingeren nede oven på enheden.
Slå mikrofonen til/fra

Tryk på knappen til at slå lyden fra for mikrofonen på bagsiden af enheden

Bemærk! Hvis du slår mikrofonen fra, kan Google Home hverken lytte eller svare. Mikrofonen skal være slået til, for at du kan interagere med Google Home. 

Gendanne enhedens fabriksindstillinger Hold knappen til gendannelse af fabriksindstillinger inde. Du finder den på bagsiden af Google Home. 
Slukke for strømmen Fjern strømkablet fra Google Home.
Google Home Mini Google Home Mini
Hvis du vil gøre følgende: Skal du gøre følgende på Google Home Mini: Billede

Afspille/stoppe/sætte medier på pause, eller afslutte et igangværende telefonopkald 

Tryk på en af siderne på Mini, og hold fingeren nede (langt tryk). 

Stoppe en aktiveret alarm eller timer  

Tryk på en af siderne på Mini. 

Skrue op for lyden 

Tryk på højre side af Mini.

Tryk til lydstyrke 10 for at skrue op til maksimal lydstyrke.

Bemærk! Dette justerer kun lyden for medier og Google Assistent. På lydstyrke 0 er lyden slået fra for alle medier, men du kan stadig høre Google Assistent, blot på laveste niveau.  Lydstyrken for alarmer og timere justeres ikke.

Skrue ned for lyden 

Tryk på venstre side af Mini. 

10 tryk i alt slår al lyd fra undtagen Google Assistent.

Bemærk! Dette justerer kun lyden for medier og Google Assistent. På lydstyrke 0 er lyden slået fra for alle medier, men du kan stadig høre Google Assistent, blot på laveste niveau.  Lydstyrken for alarmer og timere justeres ikke.

Slå mikrofonen til/fra

Slå mikrofonen til/fra med kontakten ved siden af strømkablet. Kontakten lyser orange, når mikrofonen er slået fra. 

Bemærk! Hvis mikrofonen slås fra, kan Google Home hverken lytte eller svare. Mikrofonen skal være slået til, for at du kan interagere med Google Home. 

Gendanne enhedens fabriksindstillinger

Hold knappen til gendannelse af fabriksindstillinger inde. Du finder den under strømkablet på undersiden af Mini. Kig efter en cirkel, der er indridset i basen.

Hold den nede i ca. 12 sekunder. 

Slukke for strømmen Tag strømstikket ud af Mini.
Starte din anmodning 

Bemærk! Du kan ikke holde fingeren nede oven på Mini for at starte en anmodning til Google Assistent.

Sig i stedet "Ok Google" for at starte din anmodning.

 
Google Home Max Google Home Max
Hvis du vil gøre følgende: Skal du gøre følgende på Google Home Max: Billede

Afspille/stoppe/sætte medier på pause

Stoppe en aktiveret alarm eller timer

Afslutte et opkald

Vandret position: Tryk på linjen på overfladen af Max.

Lodret position: Tryk på linjen på højre side af Max.

 


Skrue op for lyden 

Vandret position: Stryg fra venstre til højre langs linjen på overfladen af Max.

Lodret position: Stryg opad langs linjen på højre side af Max.

 


Skrue ned for lyden 

Vandret position: Stryg fra højre til venstre langs linjen på overfladen af Max.

Lodret position: Stryg nedad langs linjen på højre side af Max.

 


Slå mikrofonen til/fra

Slå mikrofonen til/fra med kontakten på bagsiden af Max. Kontakten lyser orange, når mikrofonen er slået fra. Du kan ikke bruge stemmen eller Google Home-appen til at slå mikrofonen til/fra: 

Bemærk! Hvis mikrofonen er slået fra:

 • Google Home kan hverken lytte eller svare. Mikrofonen skal være slået til, for at du kan interagere med Google Home. 
 • Rum-equalizeren deaktiveres.
Gendanne enhedens fabriksindstillinger

Hold knappen til gendannelse af fabriksindstillinger inde. Den sidder over strømkablet på bagsiden af Max. Kig efter en lille grå knap. 

Hold den inde i ca. 12 sekunder. 

Slukke for strømmen Fjern strømkablet fra Max.

 

  Google Nest Hub

Juster lydstyrken for alle højttalere i en gruppe

 1. Tryk på det aktive mediekort på startskærmen på Nest Hub, og tryk derefter på skærmen én gang til for at se medieknapperne.
 2. Tryk på navnet på din højttalergruppe nederst til venstre på skærmen for at se lydstyrkeknapperne.
 3. Skub skyderen for gruppen til venstre eller højre for at justere højttalergruppens lydstyrke.

Juster lydstyrken for en enkelt højttaler i en gruppe

 1. Tryk på det aktive mediekort på startskærmen på Nest Hub, og tryk derefter på skærmen én gang til for at se medieknapperne.
 2. Tryk på navnet på din højttalergruppe nederst til venstre på skærmen for at se lydstyrkeknapperne.
 3. Skub skyderen for en enkelt højttaler til venstre eller højre for at justere lydstyrken.
 

Problemer med forsinket lyd

Er lyden fra én enhed forsinket i forhold til de andre? Brug indstillingen til korrigering af forsinkelse ved gruppeafspilning til den pågældende enhed for at løse problemet.

Vigtigt! Hvis du trykker på lydknapperne på din telefon eller tablet (på siden af din telefon eller tablet), mens du er i Google Home-appen, bliver lydstyrken ikke justeret

Bemærk! Du kan kun oprette en højttalergruppe på en telefon eller tablet. Funktionen understøttes ikke af Chrome-browseren. Du kan dog stadig caste til en gruppe fra Chrome.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?