พบกับแอป Google Home

แอป Google Home แอป Google Home ให้คุณตั้งค่า จัดการ และควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทโฮมได้จากแอปเดียว เพียงดาวน์โหลดแอปในอุปกรณ์ Android, iPhone หรือ iPad จากนั้นเพิ่มอุปกรณ์ Google เช่น Google Nest Mini หรือ Nest Thermostat นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฮมอื่นๆ อีกมากมายที่เข้ากันได้ เช่น หลอดไฟ กล้อง และอุปกรณ์ที่เปิดใช้ Matter

ดาวน์โหลดแอป Google Home แอป Google Home เวอร์ชันล่าสุด

ดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอป Google Homeแอป Google Home จาก Google Play Store

วิธีใช้แอป Google Home แอป Google Home

การไปยังส่วนต่างๆ ในแอป Home

แอป Home แอป Google Home แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ง่าย

รายการโปรด

คุณสามารถเพิ่มหรือนำการดำเนินการ การทำงานอัตโนมัติ และอุปกรณ์ออกจากรายการโปรด เพื่อให้เข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว หากต้องการเปิดการควบคุมของอุปกรณ์ ให้แตะการ์ดของอุปกรณ์ค้างไว้ การ์ดของอุปกรณ์บางรายการจะแสดงสถานะอุปกรณ์หรือมีการควบคุมบางอย่าง

คุณสามารถปรับแต่งส่วนรายการโปรด เพื่อปักหมุดอุปกรณ์ ห้อง การทำงานอัตโนมัติ และการดำเนินการที่ต้องการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนตรวจสอบสถานะอุปกรณ์

ปรับแต่งรายการโปรด

 • หากต้องการเปลี่ยนการดำเนินการ การทำงานอัตโนมัติ หรืออุปกรณ์ที่มีในรายการโปรด ให้เลื่อนลงมาแล้วแตะแก้ไข
  • หากต้องการเพิ่มการ์ด ให้เลือกช่องที่อยู่ข้างการ์ด
  • หากต้องการนำการ์ดออก ให้ยกเลิกการเลือกช่องที่อยู่ข้างการ์ด
 • หากต้องการจัดระเบียบอุปกรณ์ ให้แตะจัดเรียงใหม่เพื่อลากการ์ดไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

การแตะการ์ดรายการโปรดจะเปิดการควบคุมอุปกรณ์อัจฉริยะที่คุณเชื่อมต่อกับแอป Google Home

ฟีเจอร์หลักอื่นๆ ในรายการโปรด

 • ชื่อ/เครื่องมือเลือกบ้าน: ชื่อบ้านจะปรากฏที่ด้านบนของส่วนรายการโปรด หากตั้งค่าบ้านไว้หลายหลัง ให้แตะชื่อบ้านเพื่อสลับไปที่บ้านหลังอื่น
 • กล่องจดหมาย: รายการโปรดยังมีกล่องจดหมาย ด้วย ซึ่งคุณจะเห็นการแจ้งเตือนสำคัญเกี่ยวกับบ้าน เช่น ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ การทำงานอัตโนมัติที่แนะนำ คำเชิญให้เข้าร่วมบ้าน และอื่นๆ
 • หมวดหมู่อุปกรณ์: หมวดหมู่ต่อไปนี้จะปรากฏที่ด้านบนของส่วนรายการโปรด
  • กล้อง: แสดงฟีดวิดีโอจากกล้อง หากมีกล้องที่รองรับการใช้งานมากกว่า 1 ตัว คุณจะเห็นวิดีโอในมุมมองเดียว
  • แสงสว่าง: เปิดหรือปิดหลอดไฟอัจฉริยะที่รองรับการใช้งาน ควบคุมหลอดไฟทุกดวงในบ้าน หรือเฉพาะหลอดไฟในห้องที่ต้องการ
  • Wi-Fi: ทดสอบความเร็ว รวมถึงจัดการเครือข่ายและการตั้งค่า Nest Wifi หรือ Google Wifi
  • สภาพอากาศ: เปิดการควบคุมของตัวควบคุมอุณหภูมิที่เข้ากันได้ หากมีตัวควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะมากกว่า 1 เครื่อง คุณก็เลือกได้ว่าจะควบคุมตัวไหน
 • มินิเพลเยอร์สำหรับสื่อ: แสดงสื่อที่เล่นอยู่และอุปกรณ์ที่เล่นสื่อนั้น หากมีอุปกรณ์มากกว่า 1 เครื่อง คุณเลือกที่จะสตรีมจากเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่งได้ คุณเริ่มหรือหยุดสื่อได้ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว

อุปกรณ์

ในอุปกรณ์ คุณจะเห็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่ได้เพิ่มไว้ในบ้านโดยแยกตามห้องที่กำหนดให้ หากต้องการเปิดการควบคุมของอุปกรณ์ ให้แตะการ์ดของอุปกรณ์ค้างไว้ การ์ดของอุปกรณ์บางใบจะแสดงสถานะอุปกรณ์หรือการควบคุมบางอย่าง

ระบบควบคุมอุปกรณ์

จากรายการโปรด หรืออุปกรณ์ ให้แตะการ์ดของอุปกรณ์ค้างไว้เพื่อควบคุมหรือเข้าถึงการตั้งค่าทั้งหมด อุปกรณ์แต่ละประเภทมีการควบคุมที่ต่างกัน และการควบคุมบางอย่างอาจอยู่ในตัวการ์ดของอุปกรณ์เอง

 • ลำโพงและจอแสดงผล Google Nest และ Home - ควบคุมระดับเสียงและ EQ (การปรับความถี่เสียงให้เหมาะสม) ของลำโพงหรือเข้าถึงการตั้งค่า ตลอดจนควบคุมเพลง พอดแคสต์ หรือหนังสือเสียงให้เล่น หยุดชั่วคราว ข้ามไปข้างหน้าหรือย้อนกลับ หรือหยุดแคสต์ได้
 • Pixel Tablet (โหมดฮับเท่านั้น) - ควบคุมระดับเสียงของแท่นชาร์จที่มีลำโพงและหยุดแคสต์
 • กล้อง - ดูสตรีมวิดีโอสดจากกล้องที่รองรับการใช้งาน กล้องรุ่นใหม่ๆ ยังให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่าและดูประวัติได้ด้วย
 • ตัวควบคุมอุณหภูมิ - ปรับอุณหภูมิที่ต้องการให้ตัวควบคุมที่รองรับการใช้งานรักษาอุณหภูมินั้นไว้ เปลี่ยนโหมด และตรวจสอบอุณหภูมิแวดล้อม คุณอาจเปลี่ยนการตั้งค่าอื่นๆ ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นตัวควบคุมอุณหภูมิ
 • อุปกรณ์ Chromecast - ควบคุมระดับเสียงของจอแสดงผลหรือเข้าถึงการตั้งค่า ตลอดจนควบคุมวิดีโอ ภาพยนตร์ หรือรายการทีวีให้เล่น หยุดชั่วคราว ข้ามไปข้างหน้าหรือย้อนกลับ หรือหยุดแคสต์ได้
 • หลอดไฟ - เปิดและปิดหลอดไฟอัจฉริยะที่รองรับการใช้งาน รวมถึงปรับความสว่าง (หากรองรับ)
 • ปลั๊กอัจฉริยะ - เปิดและปิดปลั๊กอัจฉริยะที่รองรับการใช้งาน
 • กลุ่มลำโพง - เข้าถึงการตั้งค่าของกลุ่ม

การทำงานอัตโนมัติ

การทำงานอัตโนมัติให้คุณจัดการกิจวัตรเพื่อให้อุปกรณ์ในบ้านทำงานโดยอัตโนมัติและช่วยทำงานต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

 • กิจวัตรของครอบครัว: สร้างการทำงานอัตโนมัติสำหรับบ้านและสมาชิกทุกคนในบ้าน
  • กิจวัตร "อยู่บ้าน" และ "ไม่อยู่บ้าน" ช่วยให้คุณปรับอุปกรณ์ เช่น หลอดไฟและตัวควบคุมอุณหภูมิ เป็นการตั้งค่าต่างๆ โดยอัตโนมัติเมื่อคุณอยู่บ้านและไม่อยู่บ้าน
  • เครื่องมือแก้ไขสคริปต์ช่วยให้คุณสร้างระบบอัตโนมัติในบ้านที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างสมาร์ทโฮมซึ่งปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ โดยใช้ภาษาและเครื่องมือการเขียนสคริปต์ที่มีความยืดหยุ่น
 • กิจวัตรส่วนตัว: สร้างกิจวัตรเฉพาะสำหรับคุณ เช่น เปิดรายการข่าวยามเช้าที่ชอบเมื่อคุณปิดการปลุก
สำคัญ: สมาชิกในครอบครัวทุกคนจะเห็นเมื่อกิจวัตรเหล่านี้ทำงาน กิจวัตรมีไว้เพื่ออํานวยความสะดวกเท่านั้น ไม่ได้มีไว้ใช้งานเพื่อความปลอดภัยหรือในกรณีที่ต้องการความปลอดภัย อย่าสร้างกิจวัตรที่อาจทำให้บาดเจ็บหรือเป็นอันตรายหากเริ่มต้นหรือหยุดไม่สำเร็จ การทำงานของกิจวัตรอาจขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตและ Wi-Fi ที่ใช้งานได้ รวมถึงบริการที่พร้อมใช้งานจากทั้ง Google และบุคคลที่สามที่ผลิตอุปกรณ์ซึ่งใช้ได้กับกิจวัตร กิจวัตรอาจไม่ได้ทำงานทุกครั้งและ Google จะไม่รับผิดชอบต่ออันตรายหรือความสูญเสียใดๆ ซึ่งเกิดจากการที่กิจวัตรทำงานไม่สำเร็จ

กิจกรรม

กิจกรรมจะแสดงประวัติของบ้าน ซึ่งประกอบด้วยเหตุการณ์ที่กล้องจับภาพไว้, การโต้ตอบกับ Google Assistant, สถานะอุปกรณ์ และอื่นๆ

หากต้องการดูกิจกรรมบางประเภทเท่านั้น ให้แตะตัวกรองเพื่อเลือกประเภทกิจกรรมที่ต้องการให้แสดง เลือกจากเหตุการณ์และอุปกรณ์ใดๆ ร่วมกันได้เพื่อค้นหารายการที่มีความสำคัญต่อคุณที่สุด เลือกตัวกรองที่ต้องการใช้และแตะบันทึก

การตั้งค่า

การตั้งค่าคือที่ที่คุณสามารถดูข้อมูลและสมาชิกของบ้าน เพิ่มอุปกรณ์ สร้างห้องและกลุ่มใหม่ ดูบริการที่เปิดใช้ และอื่นๆ

เมนูบัญชี

ใช้เมนูบัญชีเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าและค่ากำหนดสำหรับอุปกรณ์, Google Assistant, บัญชี Google และอื่นๆ

 1. แตะบัญชี Account icon ที่ด้านบนขวาของหน้าจอหลักของแอป
 2. แตะ เพื่อเปิดเมนู
  • Add another account image เพิ่มบัญชีอื่น - ตั้งค่าอุปกรณ์และบริการ เพิ่มสมาชิกในบ้าน รวมถึงสร้างกลุ่มลำโพงและบ้าน
  • จัดการบัญชีในอุปกรณ์นี้ - (หากต้องการค้นหา ให้แตะลูกศรลงข้างบัญชีของคุณ) เพิ่มหรือนำบัญชีออก
  • ความช่วยเหลือ – เข้าถึงศูนย์ช่วยเหลือของ Chromecast และ Google Nest หาคำตอบและข้อมูลการแก้ปัญหา
  • ความคิดเห็น – ส่งรายงานความคิดเห็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ Google Home และ Nest, อุปกรณ์ Chromecast และ Chromecast Built-In รวมถึง Pixel Tablet

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
Android iPhone และ iPad

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
10972172241859779092
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
85561