TV-en mangler signal eller viser bare en svart skjerm

Hvis TV-skjermen er svart eller du ikke får signal når du prøver å konfigurere eller bruke Chromecast-enheten din, kan du prøve feilsøkingstrinnene nedenfor.

Innledende feilsøking

 1. Sørg for at Chromecasten er tilkoblet ved hjelp av strømkabelen og strømadapteren som fulgte med enheten. Chromecasten bør være koblet direkte til en strømkilde.
 2. LED-lyset på siden av enheten skal lyse.
 3. Sjekk at TV-en er innstilt på samme HDMI-inngang som Chromecasten. På de fleste fjernkontroller gjør du dette med Input-, Source- eller Menu-knappen. Det kan hende du må bla gjennom noen signalkilder før du finner den riktige (f.eks. HDMI1, HDMI2 osv.).
 4. Hvis TV-skjermen fortsatt er svart etter at du har utført trinnene ovenfor, må du starte Chromecasten på nytt. 
  1. For å starte Chromecasten på nytt kobler du strømledningen fra enheten. La den være koblet fra i ett minutt før du kobler til strømledningen igjen. Merk: Når du kobler Chromecasten fra HDMI-porten på TV-en, starter ikke enheten på nytt. Den må kobles fra strømkilden for at den skal starte på nytt.

Neste trinn

Hvis skjermen fortsatt er svart etter at du har startet Chromecasten på nytt, velger du det alternativet som best beskriver hva du ser på TV-skjermen og Chromecasten:

Svart skjerm og hvitt (konstant eller blinkende) LED-lys
Prøv dette: Slå av TV-en
 1. Slå TV-en helt av (slå av TV-en og koble strømledningen fra strømkilden).
 2. Koble Chromecasten fra HDMI-porten, og koble strømledningen fra strømkilden hvis den er koblet til.
 3. Slå på TV-en og koble strømkilden til Chromecasten igjen, men ikke koble Chromecasten til HDMI-porten på TV-en.
 4. Vent i 30 sekunder.
 5. Koble Chromecast-enheten til en HDMI-port på TV-en.
 6. Still inn TV-en på samme HDMI-inngang som Chromecasten.
 7. Hvis TV-en fortsatt bare viser en svart skjerm, kan du prøve trinnet nedenfor. 
Test Chromecasten på en annen TV, hvis det er mulig

Hvis du har en annen TV med HDMI-skjerm, kan du prøve å konfigurere Chromecasten på den TV-en.

Har du fortsatt problemer? Hjelp Chromecast-teamet med å få bedre forståelse av opplevelsen din ved å fylle ut denne korte undersøkelsen og tilbakemeldingsrapporten. Med innspill fra deg blir det enklere for teknikerne våre å undersøke problemet og finne en løsning.

Fyll ut den korte undersøkelsen

Svart skjerm og rødt (konstant) LED-lys

Prøv følgende fremgangsmåte:

Bruk strømkabelen som fulgte med Chromecasten.

Vi anbefaler at du bruker strømledningen og strømadapteren som fulgte med Chromecasten.
Koble strømledningen som fulgte med Chromecasten, til en strømkilde. Sjekk at strømledningen og strømadapteren sitter godt.
Hvis TV-skjermen fortsatt er svart, kan du prøve trinnet nedenfor.
Slå av TV-en
 1. Slå TV-en helt av (slå av TV-en og koble strømledningen fra strømkilden).
 2. Koble Chromecasten fra HDMI-porten, og koble strømledningen fra strømkilden hvis den er koblet til.
 3. Slå på TV-en og koble strømkilden til Chromecasten igjen, men ikke koble Chromecasten til HDMI-porten på TV-en.
 4. Vent i 30 sekunder.
 5. Koble Chromecast-enheten til en HDMI-port på TV-en.
 6. Still inn TV-en på samme HDMI-inngang som Chromecasten.
 7. Hvis TV-en fortsatt bare viser en svart skjerm, kan du prøve trinnet nedenfor. 
Tilbakestill Chromecasten til fabrikkstandard

Viktig: Tilbakestilling til fabrikkstandard bør være siste utvei.

Når du tilbakestiller Chromecasten til fabrikkstandard, tilbakestilles den til standardinnstillingene fra fabrikken. Du må konfigurere enheten, koble til Wi-Fi på nytt og konfigurere innstillingene for passiv modus på nytt (hvis dette er aktuelt). Hvis du har endret ruterinnstillingene etter at du konfigurerte Chromecast-enheten, kan det påvirke muligheten til å konfigurere enheten på nytt.

Du kan tilbakestille Chromecasten din til fabrikkstandard ved å bruke én av de to metodene som er beskrevet nedenfor.

Viktig: Denne handlingen sletter alle data fra enheten og kan ikke angres.

Fra Chromecast-enheten

Chromecast (1st Gen) Chromecast (1. generasjon)

 1. Sørg for at Chromecasten er koblet til TV-en, og hold knappen på Chromecasten inne i minst 25 sekunder eller til den lysende LED-lampen på Chromecasten begynner å blinke rødt.
 2. Når LED-lyset begynner å blinke hvitt og TV-en ikke viser noe bilde, slipper du knappen. Da blir enheten startet på nytt.

Chromecast (2. generasjon), Chromecast eller Chromecast Ultra

Sørg for at Chromecasten er koblet til TV-en, og hold inne knappen på siden av Chromecasten. LED-lyset begynner å blinke oransje. Når LED-lyset blir hvitt, slipper du knappen. Chromecasten startes nå på nytt.

Fra Google Home-appen

Chromecast (1st Gen) Chromecast (1. generasjon)

Fra Google Home-appen

Merk: Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du fortsatt har tilgang til nettverket Chromecasten er koblet til.  

 1. Åpne Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Trykk på Chromecast-enheten etterfulgt av Innstillinger .
 3. Øverst til høyre trykker du på Mer More menu etterfulgt av Tilbakestill til fabrikkstandard etterfulgt av Tilbakestill til fabrikkstandard.

Fra Chromecast-enheten

 1. Sørg for at Chromecasten er koblet til TV-en, og hold knappen på Chromecasten inne i minst 25 sekunder eller til den lysende LED-lampen på Chromecasten begynner å blinke rødt.
 2. Når LED-lyset begynner å blinke hvitt og TV-en ikke viser noe bilde, slipper du knappen. Da blir enheten startet på nytt.
Chromecast (2. generasjon), Chromecast eller Chromecast Ultra

Fra Google Home-appen

Merk: Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du fortsatt har tilgang til nettverket Chromecasten er koblet til.  

 1. Åpne Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Trykk på Chromecast-enheten etterfulgt av Innstillinger .
 3. Øverst til høyre trykker du på Mer More menu etterfulgt av Tilbakestill til fabrikkstandard etterfulgt av Tilbakestill til fabrikkstandard.

Fra Chromecast-enheten

Sørg for at Chromecasten er koblet til TV-en, og hold inne knappen på siden av Chromecasten. LED-lyset begynner å blinke oransje. Når LED-lyset blir hvitt, slipper du knappen. Chromecasten startes nå på nytt.

Svart skjerm og rødt eller oransje (konstant) LED-lys
Slå av TV-en
 1. Slå TV-en helt av (slå av TV-en og koble strømledningen fra strømkilden).
 2. Koble Chromecasten fra HDMI-porten, og koble strømledningen fra strømkilden hvis den er koblet til.
 3. Slå på TV-en og koble strømkilden til Chromecasten igjen, men ikke koble Chromecasten til HDMI-porten på TV-en.
 4. Vent i 30 sekunder.
 5. Koble Chromecast-enheten til en HDMI-port på TV-en.
 6. Still inn TV-en på samme HDMI-inngang som Chromecasten.
 7. Hvis du fortsatt ikke får signal, prøv trinnet nedenfor. 
Test Chromecasten på en annen HDMI-TV

Hvis du har en annen HDMI-TV, kan du prøve å konfigurere Chromecasten på den TV-en.

Har du fortsatt problemer? Hjelp Chromecast-teamet med å få bedre forståelse av opplevelsen din ved å fylle ut denne korte undersøkelsen og tilbakemeldingsrapporten. Med innspill fra deg blir det enklere for teknikerne våre å undersøke problemet og finne en løsning.

Fyll ut den korte undersøkelsen

Svart skjerm uten LED-lys

Hvis du har prøvd å slå på Chromecasten både via strømkilden og via USB-porten og LED-lyset på enheten ikke lyser:

 1. Sjekk at USB-porten fungerer for andre enheter (prøv f.eks. å koble en telefon til strømuttaket eller USB-porten, og se om den lades).
 2. Prøv å slå på Chromecasten fra en annen strømkilde (f.eks. et annet strømuttak).
 3. Prøv å bruke en annen strømledning (USB-til-mikro-USB-kabel og -adapter) enn den som fulgte med Chromecast-enheten.

«Chromecast ...», etterfulgt av en snurrende Chrome-logo

Hvis du ser «Chromecast ...» på TV-en, etterfulgt av en snurrende Chrome-logo, etterfulgt av svart skjerm, følger du trinnene nedenfor:

Slå av TV-en

 1. Slå TV-en helt av (slå av TV-en og koble strømledningen fra strømkilden).
 2. Koble Chromecasten fra HDMI-porten, og koble strømledningen fra strømkilden hvis den er koblet til.
 3. Slå på TV-en og koble strømkilden til Chromecasten igjen, men ikke koble Chromecasten til HDMI-porten på TV-en.
 4. Vent i 30 sekunder.
 5. Koble Chromecast-enheten til en HDMI-port på TV-en.
 6. Still inn TV-en på samme HDMI-inngang som Chromecasten.
 7. Hvis TV-en fortsatt bare viser en svart skjerm, kan du prøve trinnet nedenfor. 

Test Chromecasten på en annen HDMI-TV

Hvis du har en annen HDMI-TV, kan du prøve å konfigurere Chromecasten på den TV-en.

Har du fortsatt problemer? Hjelp Chromecast-teamet med å få bedre forståelse av opplevelsen din ved å fylle ut denne korte undersøkelsen og tilbakemeldingsrapporten. Med innspill fra deg blir det enklere for teknikerne våre å undersøke problemet og finne en løsning.

Fyll ut den korte undersøkelsen

Manglende signal og blinkende rødt eller oransje LED-lys
Slå av TV-en
 1. Slå TV-en helt av (slå av TV-en og koble strømledningen fra strømkilden).
 2. Koble Chromecasten fra HDMI-porten, og koble strømledningen fra strømkilden hvis den er koblet til.
 3. Slå på TV-en og koble strømkilden til Chromecasten igjen, men ikke koble Chromecasten til HDMI-porten på TV-en.
 4. Vent i 30 sekunder.
 5. Koble Chromecast-enheten til en HDMI-port på TV-en.
 6. Still inn TV-en på samme HDMI-inngang som Chromecasten.
 7. Hvis du fortsatt ikke får signal, prøv trinnet nedenfor. 
Test Chromecasten på en annen HDMI-TV

Hvis du har en annen HDMI-TV, kan du prøve å konfigurere Chromecasten på den TV-en.

Har du fortsatt problemer? Hjelp Chromecast-teamet med å få bedre forståelse av opplevelsen din ved å fylle ut denne korte undersøkelsen og tilbakemeldingsrapporten. Med innspill fra deg blir det enklere for teknikerne våre å undersøke problemet og finne en løsning.

Fyll ut den korte undersøkelsen

Hvis du fortsatt har problemer med å konfigurere Chromecasten, kan du kontakte brukerstøtteteamet for Chromecast

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
85561
false