LED-lys på Chromecast

Chromecast har et LED-lys på siden som viser hva enheten gjør. Tabellen nedenfor viser de ulike statusene for LED-lyset og hva de betyr. Velg enheten din nedenfor.

Chromecast med Google TV

Beskrivelse av LED-lyset Betydning

Lyser hvitt

Chromecasten er koblet til nettverket og er klar
til å begynne å caste innhold, eller den caster innhold allerede.

Lyser hvitt (svakt)

Chromecasten er inaktiv.

Blinker hvitt

Chromecasten er frakoblet eller må konfigureres.

Blinker vekselvis hvitt og oransje

Chromecasten mottar en oppdatering og er ikke
tilgjengelig for casting. Du kan begynne å caste
når oppdateringen er ferdig og LED-lyset
lyser hvitt igjen.

Ikke koble enheten fra strømkilden.

Blinker oransje

Chromecasten utfører en kort selvdiagnose
og er midlertidig utilgjengelig.

Blinker oransje og lyser hvitt etter noen sekunder

Chromecasten blir eller har nettopp blitt tilbakestilt.

Finn ut hvordan du tilbakestiller Chromecasten til fabrikkstandard.

For Chromecast (2. generasjon), Chromecast (3. generasjon) og Chromecast Ultra

LED-status Hva statusen betyr
Lyser hvitt Chromecasten er koblet til nettverket og er klar til å begynne å caste innhold, eller den caster innhold allerede.
Blinker hvitt Chromecasten er frakoblet eller må konfigureres.
Blinker oransje (under oppdatering)

Chromecasten mottar en oppdatering og er ikke tilgjengelig for å caste. Du kan begynne å caste når oppdateringen er fullført og LED-lyset lyser hvitt igjen.

Ikke koble Chromecasten fra strømkilden.

Blinker oransje og TV-skjermen er svart

Hvis LED-lyset på Chromecasten blinker oransje og TV-skjermen er svart, kan du prøver det første trinnet nedenfor og se om det løser problemet. Hvis ikke går du videre til de neste trinnene:

  1. Koble Chromecasten fra strømkilden, vent i ca. ett minutt, og koble den til igjen.
  2. Slå av TV-en.
  3. Koble Chromecasten til en annen TV.
  4. Tilbakestill enheten til fabrikkstandard.
Lyser oransje Det kan ha oppstått et problem med enheten. Koble Chromecasten fra strømkilden, vent i ca. ett minutt, og koble den til igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du tilbakestille den til fabrikkstandard.

For Chromecast (1. generasjon)

LED-status Hva statusen betyr
Lyser hvitt Chromecasten er koblet til nettverket og er klar til å begynne å caste innhold, eller den caster innhold allerede.
Blinker hvitt Chromecasten er frakoblet eller må konfigureres.
Blinker rødt (under oppdatering)

Chromecasten mottar en oppdatering og er ikke tilgjengelig for å caste. Du kan begynne å caste når oppdateringen er fullført og LED-lyset lyser hvitt igjen.

Ikke koble Chromecasten fra strømkilden.

Blinker rødt og TV-skjermen er svart

Hvis LED-lyset på Chromecasten blinker rødt og TV-skjermen er svart, kan du prøve det første trinnet nedenfor og se om det løser problemet. Hvis ikke går du videre til de neste trinnene:

  1. Koble Chromecasten fra strømkilden, vent i ca. ett minutt, og koble den til igjen.
  2. Bruk HDMI-forlengelseskabelen som fulgte med Chromecasten, hvis du har den.
  3. Koble Chromecasten til en annen TV.
  4. Tilbakestill enheten til fabrikkstandard.
Lyser rødt Det kan ha oppstått et problem med enheten. Koble Chromecasten fra strømkilden, vent i ca. ett minutt, og koble den til igjen. Hvis dette ikke løser problemet, må du tilbakestille den til fabrikkstandard.

Her er mer informasjon om hvorfor Chromecast-oppdateringen kan ta lengre tid enn forventet.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
85561
false
false