โหมดผู้มาเยือนของ Chromecast

ตั้งค่าและจัดการโหมดผู้มาเยือน

หากคุณต้องการจัดงานสังสรรค์ โหมดผู้มาเยือนช่วยให้เพื่อนๆ แคสต์สื่อโปรดจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ไปยัง Chromecast ของคุณได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi สิ่งที่ต้องใช้มีเพียง PIN สำหรับโหมดผู้มาเยือนจาก Chromecast เท่านั้น

โหมดผู้มาเยือนไม่พร้อมใช้งานใน Chromecast ที่มี Google TV

ขั้นตอนที่ 1 โฮสต์ตั้งค่าโหมดผู้มาเยือน

ในฐานะที่เป็นโฮสต์ คุณเก็บรหัสผ่าน Wi-Fi ไว้เป็นความลับได้ ผู้มาเยือนจะแคสต์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของตนได้ตราบใดที่อุปกรณ์นั้นยังอยู่ในห้องเดียวกับ Chromecast

 1. ตรวจสอบว่าโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตลิงก์กับบัญชีเดียวกันกับ Chromecast
 2. เปิดแอป Google Home แอป Google Home
 3. แตะไทล์อุปกรณ์ค้างไว้
 4. ที่ด้านขวาบน ให้แตะการตั้งค่า  จากนั้น การจดจำและการแชร์ จากนั้น โหมดผู้มาเยือน
 5. เปิดโหมดผู้มาเยือน On

ขั้นตอนที่ 2 ผู้มาเยือนเชื่อมต่อกับโหมดผู้มาเยือน

​ในฐานะผู้มาเยือน คุณแคสต์เนื้อหาได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ของโฮสต์

หมายเหตุ: คุณต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณจะใช้เครือข่าย Wi-Fi อื่นหรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมือถือก็ได้

 1. เปิดแอปการตั้งค่าในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะ Google จากนั้น การเชื่อมต่ออุปกรณ์ จากนั้น ตัวเลือกการแคสต์ จากนั้น โหมดผู้มาเยือน
 3. แตะตกลงเพื่ออนุญาตให้ Google สแกนหาข้อมูลเครือข่ายและค้นหาอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งจะแคสต์ไป
  • หมายเหตุ: เมื่อเปิดโหมดผู้มาเยือนแล้ว โหมดนี้จะเปิดเป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นจะปิดเองโดยอัตโนมัติ
 4. เปิดแอปที่พร้อมใช้งาน Chromecast และแตะปุ่ม "แคสต์" Active cast extension
 5. เลือกอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้เคียงแล้วทำตามข้อความแจ้งเพื่อเชื่อมต่อ
 6. ป้อน PIN 4 หลักที่โฮสต์ให้มา ดูว่าโฮสต์จะหา PIN ได้จากที่ใดในวิธีการด้านล่าง เมื่อคุณเชื่อมต่อโทรศัพท์กับ Chromecast ระบบจะแชร์ข้อมูลเครือข่ายใกล้เคียง ซึ่งรวมถึงสัญญาณ BSSID และสัญญาณ BLE กับ Google ข้อมูลนี้จะใช้สำหรับการจับคู่กับอุปกรณ์ Chromecast

โฮสต์จะหา PIN สำหรับโหมดผู้มาเยือนได้จากที่ใด

คุณจะต้องกรอก PIN 4 หลัจึงจะสามารถเชื่อมต่อ Chromecast ในโหมดผู้มาเยือนได้ เมื่ออุปกรณ์ใกล้เคียงพยายามเชื่อมต่อ Chromecast จะส่งข้อมูล PIN ดังกล่าวโดยอัตโนมัติโดยใช้คลื่นเสียงสั้นๆ ที่เราไม่ได้ยิน หากดำเนินการจับคู่อุปกรณ์ด้วยเสียงไม่สำเร็จ ผู้มาเยือนจะมีตัวเลือกในการเชื่อมต่อด้วยตนเองด้วยการป้อน PIN 4 หลัก

หมายเหตุ: PIN จะรีเซ็ตทุก 24 ชั่วโมงหรือทุกครั้งที่ Chromecast รีบูต ขึ้นอยู่กับว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน

คุณจะเห็น PIN 4 หลักได้จาก 2 จุดต่อไปนี้

ในโหมดแอมเบียนท์
Backdrop in TV
ภายในการตั้งค่า
 1. เชื่อมต่อโทรศัพท์กับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกับ Chromecast ของคุณ
 2. เปิดแอป Google Home แอป Google Home
 3.  แตะไทล์อุปกรณ์ค้างไว้
 4. ที่ด้านขวาบน ให้แตะการตั้งค่า  จากนั้น การจดจำและการแชร์ จากนั้น โหมดผู้มาเยือน
 5. PIN จะอยู่ใต้ "เปิด"
Backdrop in Settings

แก้ปัญหาเมื่อไม่พบอุปกรณ์

หากต้องการแคสต์ไปยังอุปกรณ์ของโฮสต์ แต่ปุ่ม "แคสต์" ไม่ปรากฏขึ้น หรือ "อุปกรณ์ที่อยู่ใกล้เคียง" ไม่แสดงขึ้นมาเมื่อคุณแตะปุ่ม "แคสต์" ให้ตรวจสอบว่าได้อนุญาตให้ Google สแกนหาเครือข่ายภายในแล้ว โดยทำดังนี้

 1. เปิดแอปการตั้งค่าในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะ Google จากนั้น การเชื่อมต่ออุปกรณ์ จากนั้น ตัวเลือกการแคสต์ จากนั้น โหมดผู้มาเยือน
 3. แตะตกลงเพื่ออนุญาตให้ Google สแกนหาข้อมูลเครือข่ายและค้นหาอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งจะแคสต์ไป
  • หมายเหตุ: เมื่อเปิดโหมดผู้มาเยือนแล้ว โหมดนี้จะเปิดเป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นจะปิดเองโดยอัตโนมัติ

สำคัญ

การตั้งค่า

โฮสต์และผู้มาเยือนที่ใช้โหมดผู้มาเยือนจะดำเนินการต่อไปนี้ได้ 

 • ตั้งค่า (เปิดหรือปิด) โหมดผู้มาเยือนในอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่รองรับแอป Google Home

การแคสต์

ผู้มาเยือนที่ใช้โหมดผู้มาเยือนจะดำเนินการต่อไปนี้ได้

 • ใน Android
  • แคสต์เนื้อหาโดยใช้ Android 5.0 ขึ้นไป 
 • ใน iOS
  • แคสต์เนื้อหาโดยใช้ iOS 11.0 ขึ้นไป 
  • หมายเหตุ:
   • แอป iOS บางแอปอาจไม่รองรับโหมดผู้มาเยือน
   • ต้องเปิดบลูทูธเพื่อแคสต์เนื้อหาโดยใช้โหมดผู้มาเยือน 

โหมดผู้มาเยือนเป็นฟีเจอร์แบบเลือกใช้ที่คุณเลือกปิดได้ทุกเมื่อจากแอป Google Home โดยจะเข้าถึงและจัดการ (เปิดหรือปิด) โหมดนี้ได้จากแอป Google Home ในอุปกรณ์ Android และอุปกรณ์ iOS

การตั้งค่าโหมดผู้มาเยือนจะรีเซ็ตเมื่อคุณรีเซ็ต Chromecast เป็นค่าเริ่มต้น

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
false
true
true
85561
false