Integritetsinställningar för inbyggd Chromecast/Chromecast

I Googles integritetspolicy beskriver vi hur vi hanterar personliga uppgifter när du använder Googles produkter och tjänster, inklusive Chromecast-enheter som Chromecast och enheter med inbyggd Chromecast. I den här artikeln kan du läsa mer om de integritetsinställningar som finns för Chromecast-användare.

Du kan även läsa mer om Googles och Nests övergripande åtagande gällande integritet i hemmet där Chromecast-enheterna från Google ingår.

Användningsdata och felrapporter för Cast

Google kan samla in information om systemaktivitet, felrapporter och data om användning (uppgifter om hur du använder överföringsenhetens Cast-funktion, inklusive vilka appar och domäner som castas). Det är valfritt att samla in felrapporter och diagnostikdata.

Om du väljer att delta samlar enheten in följande information:

 • kraschloggar
 • diagnostik, inklusive information som
  • när appen börjar casta
  • när uppspelning av media börjar
  • antalet och typen av fel eller avbrott vid uppspelning av media.

Du kan styra hur Google samlar in felrapporter och användningsdata via en inställning på enheten. Den är aktiverad som standard.

 • För Chromecast- och Chromecast Audio-enheter hanterar du integritetsinställningarna i Google Home-appen.
 • För Android TV-enheter hanterar du den här inställningen via Chromecast-inställningarna i inställningsmenyn.

 • För andra enheter med inbyggd Chromecast hanterar du den här inställningen i enhetens verktygsapp.

Information som Google alltid samlar in

Viss enhetsinformation krävs för att våra enheter och tjänster för uppkopplade hem ska fungera ordentligt och vi samlar alltid in den, även om du väljer att inte dela enhetsstatistik och felrapporter. Det gäller bland annat följande:

 • Enhetsattribut. Vi samlar in grundläggande uppgifter om enhetstyp, inklusive modellnummer och version.
 • Aktiveringsdatum och anslutningsstatus. Här registreras det datum då enheten aktiverades och om den är ansluten till internet eller inte.
 • Säkerhetsinformation. Vi samlar in information om vissa säkerhetsrelaterade interaktioner så att vi snabbt ska kunna åtgärda fel eller avbrott som gäller säkerhetsenheter.

Informationen hanteras i enlighet med Googles integritetspolicy och artikeln om integritet och Google Nest i hjälpcentret.

Andra enheter än Chromecast, enheter med inbyggd Chromecast

För enheter med inbyggd Chromecast styr inställningarna ovan bara Googles insamling av information om hur du använder Chromecast. Tillverkarna av enheter med inbyggd Chromecast kan samla in annan information om hur du använder enheterna i enlighet med tillverkarens integritetspolicy. Om du vill veta mer läser du den aktuella enhetens integritetspolicy.

Observera att Google Fiber-enheter med inbyggd Chromecast samlar in information, inklusive kraschrapporter och användningsdata, enligt integritetspolicyn för Google Fiber.

Casta från appar och webbplatser

När du castar innehåll till din Chromecast-kompatibla enhet sker eventuell loggning i enlighet med den policy för användardata som tillämpas i den aktuella appen eller på den aktuella webbplatsen. En unik identifierare för Chromecast-enheten kan skickas till den som står bakom appen eller webbplatsen i kopieringsskyddssyfte. Om du vill veta mer läser du integritetspolicyn för de appar och webbplatser som du använder.

Återställa standardinställningarna

Du kan återställa standardinställningarna på Chromecast på något av sätten nedan.

Obs! När du gör detta raderas din data. Åtgärden går inte att ångra.

Chromecast med Google TV

Med Chromecast Voice Remote

 1. Välj din profil uppe till höger på tv-skärmen följt av Inställningar .
 2. Välj System följt av Om följt av Återställ standardinställningarna.

Med Chromecast-enheten

 1. Håll knappen på baksidan av Chromecast-enheten nedtryckt medan enheten är inkopplad i tv:n och påslagen. LED-lampan ska börja blinka gult. 
 2. När LED-lampan börjar lysa med fast vitt sken släpper du knappen. Då återställs Chromecast.
Chromecast (andra generationen), Chromecast (tredje generationen) eller Chromecast Ultra

Med Google Home-appen

Obs! Det här alternativet är bara tillgängligt om du är ansluten till samma nätverk som Chromecast konfigurerades med.

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck länge på enhetens ruta.
 3. Tryck på Inställningar uppe till höger följt av Mer More menu följt av Återställ standardinställningarna följt av Återställ standardinställningarna.

Med Chromecast-enheten

Håll ned knappen på sidan av Chromecast-enheten medan enheten är inkopplad i tv:n. LED-lampan börjar blinka med brandgult ljus. Släpp knappen när LED-lampan blir vit. Då startas Chromecast-enheten om.

Chromecast (1st Gen) Chromecast (1:a generationen)

Med Google Home-appen

Obs! Det här alternativet är bara tillgängligt om du är ansluten till samma nätverk som Chromecast konfigurerades med.

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck länge på enhetens ruta.
 3. Tryck på Inställningar uppe till höger följt av Mer More menu följt av Återställ standardinställningarna följt av Återställ standardinställningarna.

Med Chromecast-enheten

 1. Chromecast-enheten ska vara inkopplad i tv:n när du börjar. Håll ned knappen på Chromecast-enheten i minst 25 sekunder eller tills LED-lampan börjar blinka med rött sken.
 2. När LED-lampan börjar blinka med vitt sken och tv:n blir svart släpper du knappen. Då startas enheten om.
Stödet har upphört för Chromecast (1:a generationen). Det innebär att sådana enheter inte längre får programvaru- eller säkerhetsuppdateringar och att Google inte erbjuder teknisk support för dem. Användare kan märka att prestandan försämras.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny