Konfigurera Chromecast med Google TV och fjärrkontrollen med skärmläsaren TalkBack

Du kan använda TalkBack och få bättre tillgänglighet när du konfigurerar Chromecast med Google TV. TalkBack talar om vad som visas på tv-skärmen. 

Läs mer om TalkBack.

Detta behövs:

 • en Chromecast med Google TV och en fjärrkontroll
 • strömkabeln som följde med Chromecast-enheten
 • 2 AAA-batterier
 • en visningsenhet med en HDMI-ingång, till exempel en HDTV
 • ett Google-konto
 • en säker internetanslutning.
  • Om du använder ett trådlöst nätverk ser du till att du har lösenordet till det trådlösa nätverket till hands.
  • Du kan även använda en Ethernet-anslutning.

Konfigurera Chromecast och fjärrkontrollen

Steg 1. Slå på enheterna.

 1. Slå på tv:n.
 2. Anslut Chromecast-enheten till en HDMI-port på tv:n eller en annan visningsenhet.
 3. Anslut ena änden av strömkabeln till Chromecast och den andra till ett ledigt eluttag i närheten av tv:n.
  1. Du kan även ansluta Chromecast till ett Ethernet-nätverk.
 4. Kontrollera att tv:n är inställd på samma HDMI-port som Chromecast är ansluten till. 
  1. Kontakta tv-tillverkaren om du behöver anvisningar.
 5. Kontrollera att volymen på tv:n är tillräckligt hög, så att den hörs klart och tydligt.
 6. Sätt AAA-batterierna i fjärrkontrollen, om du inte redan har gjort det. Obs! Du måste sätta i båda batterierna med den positiva batteripolen i linje med mitten av fjärrkontrollen.
 7. I de flesta fall parkopplas fjärrkontrollen automatiskt med Chromecast, och du hör ljudsignalen som indikerar att parkopplingen slutförts
  1. Navigera till och spela upp den länkade YouTube-videon så får du höra ett exempel på hur signalen låter.

Steg 2. Aktivera TalkBack på Chromecast

 1. Aktivera TalkBack genom att hålla bakåtknappen och nedåtknappen på styrkorset nedtryckta i tre sekunder. 
  1. Styrkorset är den runda knappen längst fram på fjärrkontrollen.
  2. Bakåtknappen sitter i den vänstra raden med knappar. Den sitter först i raden, precis efter styrkorset.
 2. När Chromecast-enheten säger till släpper du knapparna och håller sedan ned bakåtknappen och nedåtknappen på styrkorset på nytt i tre sekunder. Chromecast bekräftar att TalkBack har aktiverats.
  1. Om du i stället hör en återkommande ljudsignal och TalkBack inte aktiveras kan du identifiera felet och hur du åtgärdar det med hjälp av avsnittet Felsökning nedan.

Steg 3. Slutför konfigureringen av Chromecast med hjälp av TalkBack

Chromecast-enheten guidar dig nu genom de återstående konfigureringsstegen.

 • TalkBack läser automatiskt upp titlar, undertexter och huvudknappar för varje ny sida på tv:n. Den läser även upp valfri text.
 • Använd styrkorsringen för att navigera på tv-skärmen.
 • Välj genom att trycka mitt på styrkorset.

Felsöka ljudsignalsfel

Du kan höra någon av följande ljudsignaler innan du konfigurerar TalkBack:

 1. Länk till ljudsignalen för Otillräckligt med ström. Navigera till och spela upp den länkade YouTube-videon så får du höra ett exempel på hur signalen för Otillräckligt med ström låter. Ljudsignalen betyder att Chromecast-enheten är ansluten till en otillräcklig strömkälla. Kontrollera att strömkabeln är ansluten med strömkabeln och adaptern som följde med Chromecast. Kontrollera sedan att HDMI-kabeln är ansluten till en fungerande HDMI-port på tv:n. 
 2. Länk till ljudsignalen för Omstart krävs. Navigera till och spela upp den länkade YouTube-videon så får du höra ett exempel på hur signalen för Omstart krävs låter. Ljudsignalen betyder att Chromecast-enheten inte hittade fjärrkontrollen tillräckligt snabbt via Bluetooth. Starta om Chromecast genom att dra ut den från strömkällan. Vänta i minst tre sekunder och koppla sedan in den igen. 
 3. Länk till ljudsignalen för Börja parkoppla fjärrkontrollen. Navigera till och spela upp den länkade YouTube-videon så får du höra ett exempel på hur signalen för Börja parkoppla fjärrkontrollen låter. Ljudsignalen betyder att fjärrkontrollen inte parkopplades automatiskt och du måste i stället göra det manuellt. Håll bakåt- och hemknapparna på fjärrkontrollen nedtryckta samtidigt tills du hör ljudsignalen Parkopplingen slutfördes. 
  1. Bakåtknappen sitter i den vänstra raden med knappar. Den sitter först i raden, precis efter styrkorset
  2. Hemknappen sitter i den vänstra raden med knappar. Det är den andra knappen, precis efter bakåtknappen.

Textbeskrivning av Chromecast Voice Remote

Håll fjärrkontrollen med den stora runda knappen mot tv:n och den släta änden mot dig själv. Den släta änden är bak och änden med knappen är fram på fjärrkontrollen. 

Framänden på fjärrkontrollen

Styrkorset: Den stora, runda knappen. Du kan trycka uppåt, nedåt, åt vänster och åt höger.

Mitten av styrkorset: Knappen i mitten av det runda styrkorset.

Höger sida av fjärrkontrollen

Volymknappen: En lång knapp nära framänden. Den främre halvan används för att höja volymen. Den bakre halvan används för att sänka volymen.

Knapparna till vänster

Det sitter fyra knappar i rad till vänster på fjärrkontrollen, med styrkorset längst fram.

 • Bakåt: Knappen som sitter längst fram.
 • Hem: Den andra knappen.
 • YouTube: Den tredje knappen.
 • Strömbrytaren: Den lilla knappen längst bak.

Knapparna till höger

Det sitter fyra knappar i rad till höger på fjärrkontrollen, med styrkorset längst fram.

 • Google Assistent: Knappen som sitter längst fram.
 • Ljud av: Den andra knappen.
 • Netflix: Den tredje knappen.
 • Insignal: Den lilla knappen längst bak.
Obs! Tillgänglighet och prestanda hos vissa funktioner, tjänster och appar beror på enhet och nätverk och det kan hända att de inte är tillgängliga överallt. Prenumeration kan krävas, ytterligare villkor kan gälla och avgifter kan tillkomma.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
85561
false
false