Έγκριση των εφαρμογών και των επεκτάσεων που χρησιμοποιεί το παιδί σας στο Chromebook

Οι γονείς μπορούν να εγκρίνουν τις εφαρμογές ή τις επεκτάσεις Google Play Store ή Chrome Web Store που χρησιμοποιεί το παιδί τους σε ένα προσωπικό Chromebook για τον προσωπικό Λογαριασμό Google ενός παιδιού, η διαχείριση του οποίου γίνεται με το Family Link.

Τι χρειάζεστε

Για να εγκρίνετε τις εφαρμογές και τις επεκτάσεις που χρησιμοποιεί το παιδί σας:

Ενεργοποίηση επιλογής Άδειες για ιστοτόπους, εφαρμογές και επεκτάσεις

 1. Στον λογαριασμό Family Link του γονέα που είναι διαχειριστής, μεταβείτε στη διεύθυνση g.co/yourfamily.
 2. Επιλέξτε Εποπτευόμενο μέλος ή λογαριασμός παιδιού. 
 3. Επιλέξτε Στοιχεία ελέγχου και μετά Περιορισμοί περιεχομένου και μετά Google Chrome.
 4. Επιλέξτε Σύνθετες ρυθμίσεις.
 5. Ενεργοποιήστε τις άδειες για ιστοτόπους, εφαρμογές και επεκτάσεις.

Πώς μπορεί ένα παιδί να προσθέσει μια εφαρμογή Android 

 1. Άνοιξε την εφαρμογή Play Store Google Play.
 2. Στα αριστερά, επίλεξε Εφαρμογές.
 3. Περιηγήσου ή αναζήτησε την εφαρμογή που θέλεις να προσθέσεις.
 4. Όταν βρεις μια εφαρμογή Android που θέλεις να προσθέσεις, επίλεξε Εγκατάσταση.
 5. Επίλεξε τον τρόπο με τον οποίο θα ζητήσεις την έγκριση του γονέα:
  • Για να στείλεις στον γονέα σου ένα αίτημα έγκρισης, επίλεξε Ερώτηση σε ένα μήνυμα. Ο γονέας σου πρέπει να εγκρίνει το αίτημα στην εφαρμογή Family Link Family Link.
  • Για να εγκρίνει ο γονέας την εφαρμογή από κοντά, επίλεξε Ερώτηση από κοντά. Ο γονέας σου θα πρέπει να εισαγάγει τον κωδικό πρόσβασής του στη συσκευή σου.

Κατάργηση εφαρμογής Android

Για την κατάργηση μιας εφαρμογής Android από ένα Chromebook, ο γονέας δεν χρειάζεται να δώσει την άδειά του. Για την εκ νέου προσθήκη μιας εφαρμογής Android, ο γονέας θα πρέπει να την εγκρίνει ξανά.

 1. Στη γωνία της οθόνης σας, επιλέξτε Εφαρμογή εκκίνησης και μετά Επάνω βέλος .
 2. Κάντε δεξί κλικ στην εφαρμογή που θέλετε να καταργήσετε.
 3. Επιλέξτε Απεγκατάσταση ή Κατάργηση από το Chrome.
 4. Επιλέξτε Απεγκατάσταση.

Πώς μπορεί ένα παιδί να προσθέσει μια εφαρμογή ή μια επέκταση Chrome

 1. Σε ένα προσωπικό Chromebook, άνοιξε το Chrome Web Store.
 2. Στα αριστερά, επίλεξε Εφαρμογές ή Επεκτάσεις.
 3. Περιηγήσου ή αναζήτησε αυτό που θέλεις να προσθέσεις.
 4. Όταν βρεις μια εφαρμογή ή μια επέκταση Chrome που θέλεις να προσθέσεις, επίλεξε Προσθήκη στο Chrome.
 5. Αν προσθέτεις μια εφαρμογή ή μια επέκταση:
  • Έλεγξε τους τύπους των δεδομένων στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση η επέκταση.
  • Επίλεξε Άδεια γονέα.
 6. Επίλεξε τον λογαριασμό του γονέα σου.
 7. Ο γονέας σου πρέπει να εισαγάγει τον κωδικό πρόσβασής του και να επιλέξει Έγκριση.
 8. Θα βρεις τις εφαρμογές Chrome στην εφαρμογή εκκίνησης και τις επεκτάσεις σου στο Chrome ως κουμπιά στη γραμμή εργαλείων.

Κατάργηση μιας εφαρμογής ή μιας επέκτασης Chrome

Για την κατάργηση μιας εφαρμογής ή μιας επέκτασης Chrome από ένα Chromebook, ο γονέας δεν χρειάζεται να δώσει την άδειά του. Για την εκ νέου προσθήκη μιας εφαρμογής ή επέκτασης Chrome, ο γονέας θα πρέπει να την εγκρίνει ξανά.

 1. Ανοίξτε το Chrome.
 2. Διάλεξε Περισσότερα και μετά Περισσότερα εργαλεία και μετά Επεκτάσεις.
 3. Δίπλα στην επέκταση ή την εφαρμογή Chrome που θέλεις να καταργήσεις, διάλεξε Κατάργηση.
 4. Για επιβεβαίωση, διάλεξε Κατάργηση.

Σχετικοί πόροι

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
13732265815778115987
true
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
true
true
208