Konfigurera och hantera flera skrivbord med virtuella skrivbord

Du kan lägga till skrivbord för att organisera flera fönster och göra flera saker samtidigt.

Skapa ett skrivbord

 1. Tryck på tangenten Visa fönster på Chromebook-enhetens tangentbord.
 2. Välj Nytt skrivbord uppe till höger.
  • Om du vill byta namn på ett skrivbord väljer du skrivbordets namn och anger önskat namn.

Öppna ett annat skrivbord

 1. Tryck på tangenten Visa fönster på Chromebook-enhetens tangentbord.
 2. Välj ett skrivbord högst upp.

Tips!

 • Du kan byta till ett annat skrivbord genom att svepa med fyra fingrar åt vänster eller höger på styrplattan.
 • Hoppa mellan skrivbord 1–8 genom att trycka på Skift + Sök  + 1–8.

Flytta ett fönster till ett annat skrivbord

 1. Tryck på tangenten Visa fönster på Chromebook-enhetens tangentbord.
 2. Välj skrivbordet med de fönster du vill flytta högst upp. 
 3. Dra fönster och appar till önskat skrivbord. 
 4. Du kan flytta fönster genom att göra följande:
  • Flytta ett fönster till ett annat skrivbord: Högerklicka högst upp i ett fönster och välj Flytta fönstret till ett skrivbord.
  • Göra ett fönster eller en app tillgänglig på alla skrivbord: Högerklicka högst upp i ett fönster och välj Flytta fönstret till ett skrivbord följt av Alla skrivbord.
Tips! Du kan dra skrivbord uppåt eller nedåt för att ändra ordningen.

Flytta flikar till ett annat fönster eller skrivbord

 1. Högerklicka på fliken i Chrome.
 2. Välj Flytta fliken till ett annat fönster.
  • Menyn visar alla dina fönster grupperade efter skrivbord.
 3. Välj vart du vill flytta fliken.

Spara det nuvarande skrivbordet till senare

 1. Tryck på Visa fönster på Chromebook-enhetens tangentbord.
 2. Välj Spara skrivbordet till senare.

Så här hittar du dina sparade skrivbord:

 1. Tryck på Visa fönster på Chromebook-enhetens tangentbord.
 2. Välj Har sparats till senare uppe till höger.
 3. I avsnittet Har sparats till senare väljer du vad du vill göra med de sparade skrivborden:
  • För att öppna ett sparat skrivbord igen väljer du skrivbordet.
  • Om du vill radera skrivbordet väljer du Radera .

Stänga ett skrivbord och dess fönster

 1. Tryck på Visa fönster på Chromebook-enhetens tangentbord.
 2. Välj Stäng skrivbord och fönster uppe till höger på skrivbordet du vill ta bort.

Kombinera skrivbord

 1. Tryck på Visa fönster på Chromebook-enhetens tangentbord.
 2. På skrivbordet du vill kombinera med ett annat skrivbord väljer du Kombinera med [skrivbordsnamn] uppe till höger.

Använda kortkommandon för skrivbord

Viktigt!

 • Beroende på vilket tangentbord du har kan du trycka på söktangenten eller på översiktstangenten i vissa kortkommandon. Tangenterna har samma funktion.
 • De här stegen fungerar bara på amerikanska Chromebook-enheter med ett engelskt QWERTY-tangentbord av standardtyp. Du hittar kortkommandon för enheter med internationella tangentbord genom att öppna Inställningar följt av Enhet följt av Tangentbord följt av Visa kortkommandon.
 • Skapa ett nytt skrivbord: Tryck på Skift + Sök + =.
 • Byta till ett skrivbord till vänster eller höger: Tryck på Sök + [ eller ] (vänster eller höger hakparentes).
 • Byta till ett specifikt skrivbord: Tryck på Skift + Sök  + [skrivbordsnummer].
 • Flytta ett fönster till ett annat skrivbord: Tryck på Skift + Sök + [ eller ].
 • Flytta ett fönster till alla skrivbord: Tryck på Skift + Sök  + a.
 • Visa och växla mellan fönster:Tryck på Alt + Tabb.
  • Visa endast fönster på det aktuella skrivbordet: Välj Aktuellt skrivbord högst upp.
  • Visa fönstren på alla skrivbord: Välj Alla skrivbord högst upp.
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
2795961614862534095