Konfigurera och hantera flera skrivbord med virtuella skrivbord

Du kan lägga till skrivbord för att organisera flera fönster och göra flera saker samtidigt.

Skapa ett skrivbord

 1. Tryck på tangenten Visa fönster på Chromebook-enhetens tangentbord.
 2. Välj Nytt skrivbord uppe till höger.
 3. Valfritt: Om du vill byta namn på ett skrivbord väljer du skrivbordets namn och anger önskat namn.

Öppna ett annat skrivbord

 1. Tryck på tangenten Visa fönster på Chromebook-enhetens tangentbord.
 2. Välj ett skrivbord högst upp.
Tips! Du kan byta till ett annat skrivbord genom att svepa med fyra fingrar åt vänster eller höger på styrplattan.

Flytta ett fönster till ett annat skrivbord

 1. Tryck på tangenten Visa fönster på Chromebook-enhetens tangentbord.
 2. Välj skrivbordet med de fönster du vill flytta högst upp. Du kan behöva trycka på tangenten Visa fönster igen.
 3. Dra fönster och appar till önskat skrivbord.
 4. Du kan även använda genvägar:
  • Flytta ett fönster till ett nytt skrivbord: Högerklicka på ett fönster och välj Flytta fönster till ett annat skrivbord.
  • Göra ett fönster eller en app tillgänglig på alla skrivbord: Högerklicka högst upp i ett fönster och välj Visa i alla skrivbord.
Tips! Du kan dra skrivbord om du vill ändra ordning på dem.

Ta bort ett skrivbord

 1. Tryck på tangenten Visa fönster på Chromebook-enhetens tangentbord.
 2. Välj Stäng uppe till höger på skrivbordet du vill ta bort.
 3. Alla appar och fönster från det borttagna skrivbordet öppnas på skrivbordet till vänster. Om det inte finns något skrivbord tillgängligt öppnas alla appar och fönster på skrivbordet till höger.

Använda kortkommandon för skrivbord

Obs! Beroende på vilket tangentbord du har kan du trycka på söktangenten  eller på översiktstangenten  i vissa kortkommandon. Tangenterna har samma funktion.

 • Skapa ett nytt skrivbord: Tryck på Sök + Skift + =.
 • Byta till ett annat skrivbord: Tryck på Sök + [ eller ] (vänster eller höger hakparentes).
 • Flytta ett fönster till ett annat skrivbord: Tryck på Skift + Sök + [ eller ].
 • Visa alla fönster på skrivbordet: Tryck på Alt + Tabb.
 • Visa ett annat fönster på skrivbordet: Håll ned Alt och tryck på Tabb.
  • Visa ett annat fönster på ditt nuvarande skrivbord: Välj Aktuellt skrivbord.
  • Visa fönstren på alla skrivbord: Välj Alla skrivbord.