Sao lưu và khôi phục các tệp cũng như ứng dụng trên Linux

Sao lưu các tệp và ứng dụng hiện tại của bạn

 1. Trên Chromebook, ở dưới cùng bên phải, hãy chọn giờ.
 2. Chọn biểu tượng Cài đặt sau đó Nâng cao sau đó Nhà phát triển.
 3. Chọn Linux sau đó Sao lưu và khôi phục.
 4. Để sao lưu thủ công các ứng dụng và tệp trên Linux, hãy chọn Sao lưu.
 5. Ở bên trái, trong mục "Tệp của tôi", hãy chọn vị trí bạn muốn lưu tệp.
 6. Nhập tên tệp rồi chọn Lưu.
 7. Ở dưới cùng bên phải, một thông báo về tiến trình sao lưu sẽ xuất hiện.

Mẹo: Sau khi sao lưu xong, bạn có thể nhấp vào thông báo đó để xem các tệp của mình trong ứng dụng Files .

Thay thế ứng dụng và tệp bằng bản sao lưu trước đó

 1. Trên Chromebook, ở dưới cùng bên phải, hãy chọn giờ.
 2. Chọn biểu tượng Cài đặt sau đó Nâng cao sau đó Nhà phát triển.
 3. Chọn Linux sau đó Sao lưu và khôi phục.
 4. Bên cạnh mục "Khôi phục từ bản sao lưu trước đó", hãy chọn Khôi phục. Một cửa sổ xác nhận sẽ xuất hiện cho biết các ứng dụng và dữ liệu hiện tại trên Linux sẽ bị xóa.
 5. Chọn Khôi phục.
 6. Trong mục "Tệp của tôi", hãy chọn bản sao lưu bạn muốn khôi phục sau đó Mở.
  Lưu ý quan trọng: Bản sao lưu phải là tệp .tini.
 7. Ở dưới cùng bên phải, một thông báo về tiến trình khôi phục sẽ xuất hiện.

Khắc phục sự cố khi sao lưu và khôi phục

“Cần thêm không gian lưu trữ”

Quá trình sao lưu, khôi phục các tệp và ứng dụng trên Linux sẽ tốn rất nhiều dung lượng ổ đĩa.

 • Để giải phóng dung lượng: hãy xóa các tệp khỏi ứng dụng Files .
 • Để xem nội dung nào đang chiếm dung lượng: hãy chuyển đến phần Cài đặt sau đó Thiết bị sau đó Quản lý bộ nhớ.

"Không thể khôi phục bản sao lưu với loại kiến trúc này"

Để khôi phục bản sao lưu trên Chromebook khác, cả hai Chromebook phải có cùng kiến trúc, chẳng hạn như x86 hoặc ARM. Nếu Chromebook không có cùng kiến trúc, thì bạn vẫn có thể sao chép các tệp từ bản sao lưu của mình.

 1. Cài đặt Wicked Good Unarchiver.
 2. Trong ứng dụng Files , hãy đổi tên bản sao lưu từ .tini thành .tar.gz.
 3. Dùng Wicked Good Unarchiver để mở bản sao lưu rồi sao chép tệp vào các tệp mới trên Linux.

"Không thể sao lưu/Không thể khôi phục các ứng dụng và tệp trên Linux"

Đã xảy ra lỗi không xác định, hãy thử sao lưu hoặc khôi phục lại.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
208
false