สำรองและกู้คืนข้อมูลในไฟล์และแอป Linux (เบต้า)

สำรองข้อมูลในไฟล์และแอปปัจจุบัน

 1. เลือกเวลาที่ด้านขวาล่างใน Chromebook
 2. เลือก "การตั้งค่า"
 3. เลือก Linux (เบต้า) แล้ว สำรองและกู้คืนข้อมูล
 4. หากต้องการสำรองข้อมูลในแอปและไฟล์ Linux ด้วยตนเอง ให้เลือกสำรองข้อมูล
 5. ในแผงด้านซ้ายในส่วน "ไฟล์ของฉัน" ให้เลือกตำแหน่งที่จะบันทึกไฟล์
 6. เขียนชื่อไฟล์แล้วเลือกบันทึก
 7. การแจ้งเตือนความคืบหน้าในการสำรองข้อมูลจะปรากฏขึ้นที่ด้านขวาล่าง

เคล็ดลับ: เมื่อสำรองข้อมูลเสร็จแล้ว คุณคลิกการแจ้งเตือนเพื่อดูไฟล์ในแอป Files ได้

แทนที่แอปและไฟล์ด้วยข้อมูลสำรองก่อนหน้า

 1. เลือกเวลาที่ด้านขวาล่างใน Chromebook
 2. เลือก "การตั้งค่า"
 3. เลือก Linux (เบต้า) แล้ว สำรองและกู้คืนข้อมูล
 4. ข้าง "กู้คืนจากข้อมูลสำรองก่อนหน้า" ให้เลือกกู้คืน หน้าต่างยืนยันที่แจ้งว่าแอปและข้อมูล Linux ปัจจุบันจะถูกลบจะปรากฏขึ้น
 5. เลือกกู้คืน
 6. ภายใน "ไฟล์ของฉัน" ให้เลือกข้อมูลสำรองที่ต้องการกู้คืน แล้ว เปิด
  สำคัญ: ข้อมูลสำรองควรเป็นไฟล์ .tini
 7. การแจ้งเตือนความคืบหน้าในการกู้คืนจะปรากฏขึ้นที่ด้านขวาล่าง

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการสำรองและกู้คืนข้อมูล

"ต้องการพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม"

การสำรองและกู้คืนข้อมูลในไฟล์และแอป Linux ใช้พื้นที่ดิสก์มาก

 • หากต้องการเพิ่มพื้นที่ ให้ลบไฟล์ในแอป Files
 • หากต้องการตรวจสอบรายการที่ใช้พื้นที่มาก ให้ไปที่การตั้งค่า แล้ว อุปกรณ์ แล้ว การจัดการพื้นที่เก็บข้อมูล

"กู้คืนข้อมูลสำรองที่มีสถาปัตยกรรมประเภทดังกล่าวไม่ได้"

ในการกู้คืนข้อมูลสำรองใน Chromebook เครื่องอื่น Chromebook ทั้ง 2 เครื่องต้องมีสถาปัตยกรรมเหมือนกัน เช่น x86 หรือ ARM หาก Chromebook มีสถาปัตยกรรมต่างกัน คุณยังคัดลอกไฟล์จากข้อมูลสำรองได้อยู่

 1. ติดตั้ง Wicked Good Unarchiver
 2. ในแอป Files ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์สำรองจาก .tini เป็น .tar.gz
 3. ใช้ Wicked Good Unarchiver เพื่อเปิดข้อมูลสำรองและคัดลอกไฟล์ไปยังไฟล์ Linux ใหม่

"สำรองข้อมูลไม่ได้/กู้คืนแอปและไฟล์ Linux ไม่ได้"

เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จัก โปรดลองสำรองหรือกู้คืนข้อมูลอีกครั้ง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร